חזבאללה השיק לאחרונה קמפיין גיוס תרומות לצרכים צבאיים המתבצע באמצעות “רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית”, מוסד מרכזי של הארגון לגיוס כספים

כרזה שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2019 לגיוס תרומות תחת השם

כרזה שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2019 לגיוס תרומות תחת השם "פרויקט לציוד איש ג'האד". תרומות ניתן להעביר להנהלה הכללית בבירות או באמצעות סניפי הרשות באזורים (חשבון הטוויטר בנת אלג'נוב, 5 בפברואר 2019)

כרזה שהשיקה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2015 עבור קמפיין גיוס התרומות. בערבית נכתב:

כרזה שהשיקה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2015 עבור קמפיין גיוס התרומות. בערבית נכתב: "השתתף" (חשבון טוויטר komi_088, 16 בפברואר 2015)

פרסום מבצע התרמה

פרסום מבצע התרמה "לפי מחיר כדור רובה" (חשבון הטוויטר komi, 16 בפברואר 2015)

מעטפת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות, בליווי התנצלות של התלמיד התורם על סכום התרומה הנמוך (חשבון הטוויטר סאג'ד SAJED, 10 בפברואר 2018)

מעטפת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות, בליווי התנצלות של התלמיד התורם על סכום התרומה הנמוך (חשבון הטוויטר סאג'ד SAJED, 10 בפברואר 2018)

כללי

חזבאללה השיק לאחרונה קמפיין לגיוס תרומות לסיוע לפעילותו הצבאית באמצעות “רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית”, המוסד המרכזי של הארגון לגיוס כספים. קמפיין מעין זה מתבצע ע”י רשות הסיוע בתחילת כל שנה בקרב קהילות שיעיות בלבנון ובחו”ל. הכספים הנאספים במהלכו מיועדים בעיקר לרכש אמצעי לחימה ללוחמי חזבאללה (תחת הכותרת “פרויקט לציוד איש ג’האד”). המדובר אומנם בסכומי כסף קטנים, בהשוואה לתקציב הכולל של חזבאללה המוענק לו ע”י איראן, אך נראה כי על רקע קשייו הכספיים הארגון זקוק להם ומייחס להם חשיבות.

רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית

בלוגו של הרשות מופיעה המילה "דעם" (סיוע) באדום. האות הראשונה מעוצבת כיד מחזיקה עט, שקצהו מעוצב כרובה. בקצה העליון של הסמל חצי עיגול, סמל לכדור הארץ, שכמוהו מופיע גם בלוגו של חזבאללה . ציור כדור הארץ אופייני ללוגו של אגודות צדקה אסלאמיות ונועד, ככל הנראה, להדגיש את הממד הגלובלי של פעילותן.
בלוגו של הרשות מופיעה המילה “דעם” (סיוע) באדום. האות הראשונה מעוצבת כיד מחזיקה עט, שקצהו מעוצב כרובה. בקצה העליון של הסמל חצי עיגול, סמל לכדור הארץ, שכמוהו מופיע גם בלוגו של חזבאללה . ציור כדור הארץ אופייני ללוגו של אגודות צדקה אסלאמיות ונועד, ככל הנראה, להדגיש את הממד הגלובלי של פעילותן.

רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית: נתוני רקע (פרוט ראו נספח א’)
 • רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית (להלן: רשות הסיוע ) הינו מוסד של חזבאללה, שהוקם ע”י הארגון בשנת 1990, כדי לנהל באופן מסודר את מערכת גיוס הכספים של הארגון. בעבר היה המוסד כפוף לבית אלמאל (הבנק של חזבאללה שסניפיו הותקפו במלחמת לבנון השנייה) אך כפיפותו השתנתה. על פי ידיעה הטעונה אימות רשות הסיוע כפופה כיום ישירות למנהיג הארגון חסן נצראללה. הכספים הנתרמים לרשות הסיוע מיועדים בעיקר לרכישת אמצעי לחימה וציוד צבאי עבור הדרג הלוחם של חזבאללה. לעיתים הם משמשים גם למטרות אחרות כגון הנחלת “תרבות ההתנגדות” בקרב הציבור והטמעת האידאולוגיה האסלאמית-שיעית-ח’מיניסטית בקרב הדור הצעיר. גיוס הכספים של רשות הסיוע מתנהל באישור הממשל הלבנוני על בסיס רישיון שניתן עם הקמתו ע”י משרד הפנים.
 • מוסד זה נוהג לאסוף סכומי כסף ניכרים בלבנון מאנשים פרטיים ובמקומות ציבוריים: בתי עסק, מסגדים, מוסדות חינוך, תחנות דלק, מרכזי קניות, מחסומי דרכים עוד בעיקר באמצעות אלפי קופות חיסכון המפוזרות בבתים ובבתי עסק, בעיקר של בני העדה השיעית. כמו כן עורכת רשות הסיוע מבצעי גיוס שנתיים, מבצעי גיוס תרומות אד-הוק (לרכש אמצעי לחימה) וגיוס תרומות במהלך אירועים ציבוריים. חלק מפעילות רשות הסיוע מתבצעת בשיתוף פעולה עם מוסדות חברתיים-כלכליים אחרים של חזבאללה כגון קרן הבינוי (ג’האד אלבנאא’), קרן הפצועים ומוסד החלל (מאססת אלשהיד). הארגון נזהר שלא לחשוף את דרכי העברת התרומות משום שמאז אוגוסט 2006 הוא מוגדר בארה”ב כ”ארגון מפתח” במערכת גיוס הכספים של חזבאללה, שהוא עפ”י החוק האמריקאי ארגון טרור ופשיעה בינלאומי (“Key Hezbollah fundraising organization”, ראו נספח ב’).
 • מעבר לגיוס הכספים מטרתה המוצהרת של רשות הסיוע הינה “להפיץ את תרבות ההתנגדות” (קרי, תרבות הטרור) בקרב האזרחים, בדגש על הדור הצעיר. במסגרת זאת היא מסייעת להטמיע בקרבם את ערכי האידאולוגיה האסלאמית-רדיקלית של חזבאללה ואת תפיסת המאבק נגד ישראל ונגד ארה”ב והמערב ברוח האידאולוגיה האסלאמית-שיעית-איראנית[1].
קמפיין גיוס הכספים שהשיקה לאחרונה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית

בתחילת כל שנה משיקה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית קמפיין גיוס כספים ותרומות עבור חזבאללה תחת השם “פרויקט לציוד איש ג’האד”. הרשות משתמשת ברשתות החברתיות ובאמצעי תקשורת של חזבאללה, בכללם ערוץ אלמנאר ואתר חזבאללה הרשמי, לגיוס התרומות. מטעמי זהירות אין לרשות אתר אינטרנט או עמוד פייסבוק רשמי. הגיוס נעשה באמצעות פרסום כרזות וסרטונים הקוראים לתרום באמצעות סניפי רשות הסיוע בלבנון באמצעות התקשרות למספרי טלפון מלבנון ומחוצה לה (ללא פרוט חשבונות בנק שבאמצעותם ניתן להעביר את התרומות).

 

להלן תמונות מתוך סרטון קצר שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2019 לגיוס תרומות תחת השם “פרויקט לציוד איש ג’האד”. בחלק העליון של כל תמונה ציטטות המדגישות את שכרו של זה שמצייד את איש הג’האד. הקריין מסביר בסרטון כי כל לוחם ג’האד זקוק לציוד, ולכן מי
שלא יכול להילחם בגופו יכול לתרום מכספו. את התרומות נאמר ניתן להעביר לנציגי רשות
הסיוע להתנגדות האסלאמית באזורים השונים או להתקשר להנהלה הראשית של הרשות בבירות (מצורפים מספרי הטלפון שלהם) (חשבון הטוויטר של עבאס עבאס, 5 בפברואר 2019). בסרטון מופיעות תמונות של אמצעי לחימה וציוד צבאי שעבורם מיועדות התרומות.

 

הכיתוביות שלמעלה: "מי שצייד לוחם ג'האד, בתיל או מחט, יסלח לו אללה על כל חטאיו שקדמו ואלה שיבואו בהמשך" (חדית' באסלאם השיעי)[2]. 
הכיתוביות שלמעלה: “מי שצייד לוחם ג’האד, בתיל או מחט, יסלח לו אללה על כל חטאיו שקדמו ואלה שיבואו בהמשך” (חדית’ באסלאם השיעי)[2].     

הכיתובית שלמעלה: "הקם להיאבק למען אללה, ככל שיצויד בכסף של אחר, הוא זוכה במעלות הג'האד; ולמי שצייד אותו יש את מעלות הוצאת [המימון] למען אללה, ושניהם בעלי מעלות" (חדית' מפי הנביא)[3].
הכיתובית שלמעלה: “הקם להיאבק למען אללה, ככל שיצויד בכסף של אחר, הוא זוכה במעלות הג’האד; ולמי שצייד אותו יש את מעלות הוצאת [המימון] למען אללה, ושניהם בעלי מעלות” (חדית’ מפי הנביא)[3].

זה שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2018 הקוראת לגיוס תרומות עבור חזבאללה תחת השם "פרוייקט לציוד איש ג'האד": "נודה לכם על השתתפותכם (קרי תרומתכם)", "#השתתף_התנגד" (חשבון הטוויטר Qawem, 3 בפברואר 2018)     שלט חוצות בלבנון שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית לגיוס תרומות עבור חזבאללה תחת השם "פרוייקט לציוד איש ג'האד", "נודה לכם על השתתפותכם (קרי תרומתכם)" (חשבון הטוויטר R. A S S A F, 16 בינואר 2018).
מימין: כרזה שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2018 הקוראת לגיוס תרומות עבור חזבאללה תחת השם “פרוייקט לציוד איש ג’האד”: “נודה לכם על השתתפותכם (קרי תרומתכם)”, “#השתתף_התנגד” (חשבון הטוויטר Qawem, 3 בפברואר 2018). משמאל : שלט חוצות בלבנון שפרסמה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית לגיוס תרומות עבור חזבאללה תחת השם “פרוייקט לציוד איש ג’האד”, “נודה לכם על השתתפותכם (קרי תרומתכם)” (חשבון הטוויטר R. A S S A F, 16 בינואר 2018).

כרזה שהשיקה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2015 עבור קמפיין גיוס התרומות. בערבית נכתב: "השתתף" (חשבון טוויטר komi_088, 16 בפברואר 2015)
כרזה שהשיקה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בפברואר 2015 עבור קמפיין גיוס התרומות. בערבית נכתב: “השתתף” (חשבון טוויטר komi_088, 16 בפברואר 2015)

אופן העברת התרומות

חזבאללה ורשות הסיוע להתנגדות האסלאמית פרסמו בתחילת פברואר 2019 את דרכי העברת התרומות. בפרסומיהם מופיעים מספרי טלפון של ההנהלה הכללית של רשות הסיוע באזורים שונים בלבנון, שאליהם יכולים התורמים להתקשר (בירות, דרום, בקאע, ג’ביל וכסרואן, אלמתן והר הלבנון). כמו כן התפרסם מספר טלפון עבור תורמים מחוץ ללבנון (-9613654503). בפרסומי הקמפיין הללו לא מופיעים שמות בנקים או מוסדות אחרים שבאמצעותם ניתן לבצע את העברת התרומות, להערכתנו בשל חשש מהסנקציות שהטילה ארה”ב על כל מי שמסייע לחזבאללה[4]. ניתן להניח כי בשיחה הטלפונית עם הנהלת רשות הסיוע או עם פעילים בסניפים מקבלים התורמים הנחיות קונקרטיות כיצד ניתן להעביר את תרומתם[5].

 

פרסום באתר חזבאללה המפרט את דרכי התקשרות בטלפון עם רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית וסניפיה ברחבי הלבנון להעברת תרומות ל"פרויקט לציוד איש ג'האד" (אתר חזבאללה הרשמי, 6 בפברואר 2019).
פרסום באתר חזבאללה המפרט את דרכי התקשרות בטלפון עם רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית וסניפיה ברחבי הלבנון להעברת תרומות ל”פרויקט לציוד איש ג’האד” (אתר חזבאללה הרשמי, 6 בפברואר 2019).

נספח א’
רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית
כללי
 • רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית[6] הינה מוסד איסוף התרומות של חזבאללה. הרשות הוקמה רשמית בשנת 1990 וקיבלה רישיון ממשרד הפנים הלבנוני לפעול בכל שטח לבנון (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011), זאת, על בסיס התארגנות התנדבותית של תושבי הפרבר הדרומי השיעי של ביירות (הצ’אחיה) בשנים 1986-1985.
 • מטרתה המוצהרת של רשות הסיוע היא “להפיץ את תרבות ההתנגדות על ידי שיתוף האזרחים בפרויקטים ופעילויות של הרשות”, מתוך רצון לסייע ל”המשכיות ההתנגדות, רוחה ותרבותה בדורות הבאים” (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011). כפיפותה הארגונית של הרשות איננה ברורה, אך לפחות מקור לבנוני אחד (אתר הנמנה על מתנגדי חזבאללה) טוען כי מדובר בגוף הכפוף ישירות לחסן נצראללה, מזכ”ל חזבאללה (אתר ג’נוביה, 22 באפריל 2015). לרשות אין אתר אינטרנט רשמי משלה ואף לא עמוד פייסבוק רשמי, ופעילותה מתפרסמת בכלי התקשורת המזוהים עם חזבאללה או תומכיו.
 • הבסיס ההלכתי, שעליו נשענת הרשות בגיוס התרומות הינו, שתרומת כסף או רכוש למען הג’האד מאפשרת גם לקבוצות שאינן משתתפות בלחימה עצמה (כגון ילדים, נשים וזקנים) לקחת חלק בג’האד (אלאח’באר, 10 במרץ 2018). הארגון שב ומדגיש, כי לא מדובר בנדבות אלא בתרומה שמטרתה להביא כבוד ותחושת שייכות לתורם, לא פחות מאשר ערכה הכספי לארגון (רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016). כדי להטמיע תפיסה זאת מרבה הרשות להשתמש בפרסומיה בשלושה ציטוטים (כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015): “מי שצייד לוחם ג’האד, כאילו לחם בג’האד בעצמו” (מסורת מפי הנביא, האתר הרשמי של שיח’ האמאם אבן באז); “הקרבת הרכוש לג’האד היא חובה” (רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016); “קומו להיאבק בהקריבכם את רכושכם ואת נפשותיכם למען אללה” (מתוך קוראן, סורה 9 (אלתובה), פסוק 41).
המבנה הארגוני ואישים בכירים
 • בראש רשות הסיוע להתנגדות אסלאמית עומד גוף המכונה ההנהגה הכללית (האתר הרשמי של חזבאללה, 29 בספטמבר 2016). בראש ההנהגה הכללית עומד אחראי רשות הסיוע חאג’ פצ’ל בזון (אתר יא צור, 16 בדצמבר 2018), שהיה בעבר אחראי ההסברה ברשות הסיוע (אתר סוכנות ההסברה הלאומית הלבנונית, 13 בפברואר 2013).
 • ברשות פועלים גופים מקצועיים ושלוחות גיאוגרפיות:
  • מנהל הכספים והמנהלה (אלמדיר אלמאלי ואלאדארי) סיד חסין עבדאללה (אתר אגודת החינוך הדתי אסלאמי, 9 בנובמבר 2018).
  • מחלקת ההסברה והקשרים. המחלקה נקראת גם מחלקת הפעילויות וההסברה, בראשה עמד אחמד זין אלדין (עדכני למרץ 2018), (אתר אלח’יאם, 10 בנובמבר 2009; אתר סוכנות ההסברה הלאומית הלבנונית, 13 בפברואר 2013; כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015; אלאח’באר, 10 במרץ 2018).
  • מחלקת פעילויות הנשים. בעבר עמדה בראשה חאג’ה אם מהדי (כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015). לא ידוע לנו אם היא עדיין נושאת בתפקיד זה.
  • מחלקת חו”ל (מדירית אלח’ארג’). בראש המחלקה עומד חאג’ מניף קשמר (אבו עצאם) (האתר הרשמי של חזבאללה, 29 בספטמבר 2016; אתר אגודת החינוך הדתי אסלאמי, 9 בנובמבר 2018).
  • שלוחת בירות (האתר הרשמי של חזבאללה, 7 בפברואר 2017).
  • שלוחת דרום לבנון (האתר הרשמי של חזבאללה, 7 בפברואר 2017). בראש השלוחה עמד חאג’ זין אלעאבדין דח’לאללה (לשעבר סגן ראש עיריית קאנא) (אתר הלא צור, 9 במרץ 2018; אתר ואדי פרס, 15 במרץ 2018; אתר ג’נוביה, 19 באפריל 2012; האלאח’באר, 25 ביולי 2007).
  • שלוחת הבקאע (האתר הרשמי של חזבאללה, 29 בספטמבר 2016 ו-7 בפברואר 2017). בעבר עמד בראש השלוחה עבאס טליס. שני חברים נוספים שהיו בשלוחה היו ד”ר ג’מאל אליחפופי (עדכני לאוגוסט 2017, ראש עיריית נחלה) וחאג’ יוסף עואצ’ה (דף הפייסבוק של עיריית בעלבכ, 6 במאי 2016; אתר התאחדות העיריות של בעלבכ, 17 באוגוסט 2017).
  • שלוחת צפון לבנון והר הלבנון (האתר הרשמי של חזבאללה, 7 בפברואר 2017). בראש השלוחה עומד נביל מרתצ’א (עדכני לפברואר 2018, אתר סוכנות ההסברה הלאומית הלבנונית, 17 בפברואר 2018).
  • שלוחת ג’ביל וכסרואן (האתר הרשמי של חזבאללה, 7 בפברואר 2017).
דרכי התרמה
 • מעבר להעברת התרומות באמצעות מידע המועבר בהתקשרות טלפונית מפעילה הרשות אפיקי התרמה נוספים. להלן עיקרם:
 • קופות תרומות: קופות אלה נמצאות בבתים ובבתי עסק, והן באתרים משמעותיים לתומכי הארגון. למשל: מוזיאון מליתא בדרום לבנון, קבר המזכ”ל לשעבר סיד עבאס אלמוסוי בבקאע, קבר סידה ח’ולה בבעלבכ, וקברי שהידים נוספים (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011).
 • אירועים ציבוריים. מדובר בעיקר בארוחות חגיגיות לשבירת צום רמצ’אן, אליהן מוזמנים בעלי ממון ואישי ציבור (אתר ג’נוביה, 7 ביולי 2011 ו-8 באוגוסט 2011; אתר זרם הנפילים, 27 במאי 2018; כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015) כמו כן מתקיימות התרמות באירועי תרבות כגון ערבי שירה, בהם ההכנסות ממכירת הכרטיסים מוקדשות ללוחמי חזבאללה (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011; אתר ערבי פרס, 26 במאי 2013; כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015; רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016).
 • מנוי חודשי לעובדים (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011; רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016). אין בידנו פרטים נוספים אך סביר שהמדובר במוסדות הנמצאים בהשפעתו או שליטתו של חזבאללה. מוסד השהיד מקיים דפוס תרומה שכזה אשר “מאפשר לתורם לקבוע את גובה המנוי בהתאם למשאביו” (כתב העת בקית אללה, גיליון 326, נובמבר 2018).
 • כספי הלכה (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011; רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016). המדובר במקור מימון מוכר של חזבאללה: מס חומש שנגבה על ידי נציג מנהיג איראן בלבנון, רווחים מעלייה לרגל לקברי קדושים ותרומות המתקבלות מחכמי דת שיעיים בכירים (אתר ערוץ אלמסתקבל, 10 במאי 2017; אתר אח’באר אלאן, 6 ביולי 2014).
 • תרומה “נקודתית” עבור רכש אמצעי לחימה, למשל: תרומה בגובה “מחיר רקטה” או “מחיר כדור רובה” (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011; כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015).
 • מבצע “צייד לוחם” (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011 ו-5 בפברואר 2017; רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016). מבצע התרמה המתקיים בתחילת כל שנה, מזה מספר שנים. המבצע מיועד לאיסוף תרומות לרכישת אמצעי לחימה וציוד צבאי עבור לוחמי חזבאללה.
 • על פי המידע שבידנו לרשות הסיוע להתנגדות אסלאמית ניתן לתרום בדרכים הבאות:
  • באמצעות הטלפון: במסגרת הקמפיין השנתי “צייד לוחם” מפרסמת הרשות מספרי טלפון של סניפיה והנהלתה בלבנון. התורמים מתקשרים למספרי הטלפון ומקבלים להערכתנו, הנחיות כיצד להעביר את התרומות.
  • תשלום במזומן: לטענת מנהל מחלקת ההסברה ברשות הסיוע להתנגדות, מתנדבי רשות הסיוע חילקו לתומכי הארגון בכל רחבי לבנון מעטפות לתרומה במזומן (העיתון אלאח’באר, 10 במרץ 2018).
  • רכישת חומרי הסברה (חוברות, דיסקים וכו’) מהנציגים האזוריים של רשות הסיוע להתנגדות, או מסירת תרומות לנציגים אלה (אתר צדא צור, ללא תאריך; חשבון היוטיוב sada4press, 2 בפברואר 2019).
  • תרומות באמצעות מוסד אלקרצ’ אלחסן[7]: בתחילת 2019. נפתחה אפשרות לתרום לרשות הסיוע להתנגדות האסלאמית גם דרך סניפי מוסד אלקרצ’ אלחסן, מוסד של חזבאללה המעניק הלוואות בתנאים נוחים לנזקקים (האתר הרשמי של אלקרצ’ אלחסן, ללא תאריך; אלוטן, 26 בפברואר 2018) ניתן לתרום באמצעות חשבון בנק שמספרו 8142401 (חשבון הטוויטר Mr.alex, 31 בינואר 2019). מאחר ומספר חשבון בנק בלבנון מורכב מ-24 ספרות, ככל הנראה מדובר במספר חשבון פנימי במוסד אלקרצ’ אלחסן או במספר חלקי, ששאר רכיביו ידועים לתורמים.
מטרת התרומות
 • על פי פרסומי הרשות ניתן להעריך כי במרבית המקרים, הכסף שנתרם משמש לרכישת אמצעי לחימה לחזבאללה. כמו כן משמש הכסף לפעילות תודעתית. על פי אתר לבנוני המזוהה עם מתנגדי חזבאללה, התרומות הנאספות דרך רשות הסיוע להתנגדות מסייעות גם לכיסוי חלק מהטיפול הסוציאלי והרפואי בציבור תומכי חזבאללה (אתר ג’נוביה, 5 בנובמבר 2018).
הפעילות התודעתית
 • בנוסף לפעילות הנרחבת של רשות הסיוע להתנגדות באיסוף תרומות כמפורט לעיל, ניתן להצביע על אפיקי פעילות נוספים של רשות הסיוע בעיקר בתחום התודעתי: אינדוקטרינציה בתחום השהאדה, ההקרבה העצמית (עמוד הפייסבוק של השהיד עדנאן עבאס קמיחה, ללא תאריך; עמוד הפייסבוק של השהיד עלי חסין מרעי, 19 ביוני 2016 ); עידוד מוסדות חינוך תומכי חזבאללה (אגודת החינוך הדתי אסלאמי, 9 בנובמבר 2018; אתר יא הלא, 6 במרץ 2018); עידוד עיתונאים וגופי תקשורת תומכי חזבאללה (אתר אלח’יאם, 10 בנובמבר 2009; אלספיר, 20 באוקטובר 2015; דף הפייסבוק יא מיס, 11 בדצמבר 2018; אתר יא צור, 23 בדצמבר 2018); הפקת חומרי הסברה ותכנים לטלוויזיה ולרדיו (אתר ג’נוביה, 8 באוגוסט 2011; כתב העת בקית אללה, גיליון 289, 1 באוקטובר 2015; אתר צדא צור, ללא תאריך); פעילות נשים (אתר ערבי פרס, 16 ביולי 2015; רשת החדשות של אלנבטיה, 6 ביולי 2016; חשבון הטוויטר Bostar, 26 ביולי 2017; אתר מצדר דבלומאסי, 24 באוגוסט 2018); קיום קשרי חוץ עם גורמים לא שיעיים, או שיעיים מחוץ לארגון, התומכים בחזבאללה (אתרסוכנות ההסברה הלאומית הלבנונית, 17 בפברואר 2018 ו-28 במאי 2017; אתר ערוץ אלמנאר, 12 באפריל 2017 ו-26 בדצמבר 2017; אתר לבנון פיילס, 24 בדצמבר 2015; אתר הלא צור, 9 במרץ 2018; אתר זרם הנפילים, 27 במאי 2018).
התרמות בחו”ל
 • רשות הסיוע להתנגדות אסלאמית מגייסת תרומות מקהילות שיעיות ומאנשי עסקים שיעים בחו”ל. לשם כך היא מקיימת מחלקת חו”ל בראשה עומד (עדכני לנובמבר 2018) חאג’ מניף קשמר (אבו עצאם) (אתר אגודת החינוך הדתי אסלאמי, 9 בנובמבר 2018). כינוי נוסף למחלקה זו הינו הקשרים הבינלאומיים (האתר הרשמי של חזבאללה, 7 בפברואר 2017). בין מספרי הטלפון שאליהם מתבקשים התורמים לפנות נמצא מספר טלפון לקבלת תרומות “מחוץ ללבנון”. מספר הטלפון להתקשרויות של תורמים מחו”ל, שנותר ללא שינוי מאז ספטמבר 2016, הינו 9613654503+.
נספח ב’
הגדרת רשות הסיוע להתנגדות אסלאמית כארגון מפתח המסייע בגיוס כספים עבור חזבאללה ע”י ארה”ב (2006). ארגון חזבאללה מוגדר בארה”ב כארגון טרור ופשיעה בינלאומי.

הגדרת רשות הסיוע להתנגדות אסלאמית כארגון מפתח המסייע בגיוס כספים עבור חזבאללה ע"י ארה"ב (2006). ארגון חזבאללה מוגדר בארה"ב כארגון טרור ופשיעה בינלאומי.

[1] מסמכים אודות הפעילות התודעתית של חזבאללה נתפסו ב"מלחמת לבנון השנייה". ראו פרסום מרכז המידע מרכז המידע למודיעין ולטרור: "'ייצוא' אידאולוגיה רדיקלית של המהפכה האסלאמית באיראן: ניתוח ספרון בשם 'אלג'האד' (מלחמת הקודש), שנתפס ב'מלחמת לבנון השנייה' אצל אנשי 'חזבאללה', פרי הגותו של מנהיג איראן, ח'אמנא'י. בספרון, שיצא לאור בלבנון, מוצגת אידאולוגיה שבמרכזה עומדים ה'ג'האד" וה"שהאדה' (מות הקדושים למען אללה) ומובאות בו דוגמאות מהניסיון שנרכש ע"י "משמרות המהפכה" באיראן. אידאולוגיה זאת מופצת ומוטמעת בקרב 'חזבאללה' והעדה השיעית בלבנון"(22 באוגוסט 2006). ראו גם פרסום מרכז המידע:"חומרי שלל שנתפסו ב'מלחמת לבנון השנייה' מצביעים על פעילות נמרצת של חזבאללה בתחום איסוף התרומות עבור מימון המאבק האלים בישראל ובתחום המלחמה על התודעה בקרב האוכלוסייה הלבנונית, בדגש על הדור הצעיר" (27 באוגוסט 2006).
[2]
מקור: הספר מיזאן אלחכמה [אוסף חדית' שיעי מאת מחמד אלרישהרי], כרך 1, עמוד 446.
[3]
מקור: הספר מיזאן אלחכמה [אוסף חדית' שיעי מאת מחמד אלרישהרי], כרך 1, עמוד 446.
[4] ראו פרסום של מרכז המידע מה-4 בנובמבר 2018: "ארה"ב הגדירה לאחרונה את חזבאללה כאחד מחמשת ארגוני הפשיעה הבינלאומיים המובילים ואישרה הצעות חוק המחריפות את הסנקציות המוטלות עליו ועל מי שמסייע לו".
[5]
על פי ידיעה לא מאומתת, שמקורה באתר לבנוני המתנגד לחזבאללה (אלג'נוביה), ניתן להעביר כסף דרך WESTERN UNION לאחר תיאום עם רשות הסיוע להתנגדות אמצעות מספרי טלפון המתפרסמים בהקשר למבצע (אתר ג'נוביה, 5 בפברואר 2017). להלן תרגום מילולי של תיאור שיחת טלפון שהתקיימה בין כתבת אתר ג'נוביה נסרין מרעב לבין נציג רשות הסיוע כפי שהופיעה באתר: "במספר הזה ענה לנו מענה אוטומטי שנתן לנו את המספרים של כל אזור, מבירות דרך הדרום, הבקאע, הר הלבנון ועד הצפון, בנוסף למספר למקרי חירום. הואיל והיום יום ראשון, כלומר חופשה רשמית, לא ענו לנו במספרים של האזורים ולכן נאלצנו להתקשר למספר החירום. ענה לנו בחור שאישר שהוא מרשות הסיוע להתנגדות, וכאשר דיברנו אתו על המודעה, על סיוע ללוחמי הג'האד ותמיכה בהם ועל אופן התרומה, הוא השיב לנו שניתן לתרום דרך WESTERN UNION [במקור: אלוסתריוניון] ושבבוקר הוא ייצור אתנו קשר ממשרד רשות הסיוע להתנגדות כדי לתת לנו צילום של תעודת הזהות שלו, כך שנוכל לשלוח את התרומה!"
[6]
היא'ת דעמ אלמקאומה אלאסלאמיה Islamic Resistance Support Association))
[7]
מקור השם אלקרצ' אלחסן הינו בקוראן. פרושו הלוואה בעין יפה. הכוונה היא להוצאת כספים ע"י המאמינים לצרכי הכלל כגון צדקה וג'האד.