חברת ה”התנגדות”: הפעילות המוניציפלית של חזבאללה

לוגו אגודת הפעילות המוניציפלית של חזבאללה (אתר עיריות לבנון, 19 ביולי 2012).

לוגו אגודת הפעילות המוניציפלית של חזבאללה (אתר עיריות לבנון, 19 ביולי 2012).

ד

ד"ר מצטפא בדר אלדין, יו"ר אגודת הפעילות המוניציפלית (אלאח'באר, 22 במרץ 2018)

הרחבה והכשרה של דרכי עפר לקראת סלילתן בעיירה אלדלאפה (דף הפייסבוק הפעילות המוניציפלית – האזור השני, 20 באוגוסט 2019).

הרחבה והכשרה של דרכי עפר לקראת סלילתן בעיירה אלדלאפה (דף הפייסבוק הפעילות המוניציפלית – האזור השני, 20 באוגוסט 2019).

"טיול ג'האדי", מסע רגלי שארגנה עיריית ערמתא לקבר אבו רכאב (דף הפייסבוק הפעילות המוניציפלית – האזור השני, 10 באוגוסט 2019).

קירוב מדינת לבנון, תהלוכה לרגל יום צבא לבנון בעיירה משע'רה (דף הפייסבוק הפעילות המוניציפלית, 3 באוגוסט 2019)

קירוב מדינת לבנון, תהלוכה לרגל יום צבא לבנון בעיירה משע'רה (דף הפייסבוק הפעילות המוניציפלית, 3 באוגוסט 2019)

סמינר בנושא מימון עסקים קטנים על ידי האיחוד האירופי שארגנה עיריית סחמר, שבראשה עומד פעיל חזבאללה (עמוד הפייסבוק של עירית סחמר, 24 באוגוסט 2019).

סמינר בנושא מימון עסקים קטנים על ידי האיחוד האירופי שארגנה עיריית סחמר, שבראשה עומד פעיל חזבאללה (עמוד הפייסבוק של עירית סחמר, 24 באוגוסט 2019).

משלחת מעיריית משהד (איראן) מבקרת בדרום לבנון (אלמנאר, 9 ביולי 2019)

משלחת מעיריית משהד (איראן) מבקרת בדרום לבנון (אלמנאר, 9 ביולי 2019)

כללי
 • חזבאללה בונה בקרב החברה השיעית בלבנון “מדינה בתוך מדינה”, הנותנת מענה לצרכי התושבים בכל תחומי החיים. לשם כך שוקד הארגון, בסיוע איראן, על הקמת מערכת אזרחית, הפועלת במקביל לזרוע הצבאית, בתחומי החינוך, התרבות, בריאות, רווחה, כספים, ספורט, בנייה, חקלאות ועוד. המוסדות החברתיים שניבנו ע”י חזבאללה בסיוע איראן, ופעילותם האזרחית הנמרצת, מעניקים לבני העדה השיעית מגוון רחב של שירותים שהינם ברובם בעלי אופי ממלכתי (תוך ניצול חולשתו של ממשל לבנון וההזנחה המסורתית של העדה השיעית). כל זאת כדי ליצור בקרב השיעים “חברת התנגדות”, התומכת בחזבאללה ובמאבקו נגד ישראל.

תחומי הפעילות האזרחיים של חזבאללה כוללים גם את התחום המוניציפלי בעיריות המצויות באזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית. כמו כן, לנוכח האופי הכפרי של מרבית החברה השיעית, מייחס חזבאללה חשיבות רבה לשלטון המקומי גם בעיירות ובכפרים ומחזיק בהם נציגות קבועה. באמצעות עמדות כוח ברמה המוניציפלית (ראו להלן) ומתן שירותים לתושבים המקומיים, בערים, עיירות וכפרים, זוכה חזבאללה להשפעה רבה בשטח. אולם חזבאללה לא רק משקיע משאבים משלו במתן שירותים מוניציפליים. פעילותו בתחום זה, לפחות לטענת מתנגדי הארגון, מהווה גם מקור מימון חשוב לפעילות התשתית האזרחית של חזבאללה. גוף המטה בחזבאללה, אשר מסדיר את פעילות הארגון בממשל המקומי הינו אגודת הפעילות המוניציפלית (הנקראת גם יחידת הפעילות המוניציפלית), אשר נציגיו פרוסים בריכוזי האוכלוסייה השיעית ברחבי לבנון.

 • הפופולריות של חזבאללה בקרב האוכלוסייה השיעית, והפעילות המוניציפלית הנמרצת שלו, מצאו ביטויים בניצחון המוחץ שנחל הארגון בבחירות המוניציפליות האחרונות (שהתקיימו במאי 2016). מועמדי חזבאללה נבחרו לראשי עיריות בערים שיעיות חשובות כגון נבטיה, ג’בשית, בנת ג’ביל וע’אזיה שבדרום לבנון, ולראשות עיריית בעלבכ, שבבקעת הלבנון. מקרה חריג בהקשר זה היה בעיר צור, שבדרום לבנון, בה נבחר מי שאינו מזוהה באופן מובהק עם כוח פוליטי אך נוטה כנראה לאמל. יודגש, כי בידי ראשי ערים מטעם חזבאללה יכולת לתרום להשפעת חזבאללה על האוכלוסייה המקומית ולפיתוח המוסדות האזרחיים המקומיים של הארגון.
מבנה העבודה
 • העבודה כוללת את הפרקים הבאים:
  • אופן הכוונת הפעילות המוניציפלית
  • מאפייני פעילותה של אגודת הפעילות המוניציפלית
  • שיתופי פעולה של אגודת הפעילות המוניציפלית
  • סניפי חזבאללה בעיירות ובכפרים
  • דמויות בולטות במישור המוניציפלי
  • שיתוף פעולה עם גורמי שלטון מקומי באיראן