התקפה נוספת של צבא סוריה נגד ארגוני המורדים (עדכון)

הודעת המטה הכללי של צבא סוריה אודות ההתקפה באזור מערת אלנעמאן (סאנא, 24 בדצמבר 2019).

הודעת המטה הכללי של צבא סוריה אודות ההתקפה באזור מערת אלנעמאן (סאנא, 24 בדצמבר 2019).

בדצמבר 2019 (סאנא, 23 בדצמבר 2019).

בדצמבר 2019 (סאנא, 23 בדצמבר 2019).

בדצמבר 2019 (סאנא, 23 בדצמבר 2019).

בדצמבר 2019 (סאנא, 23 בדצמבר 2019).

בהתקפת צבא סוריה נכבשו עד כה למעלה מארבעים עיירות וכפרים ממזרח ומדרום מזרח לעיר מערת נעמאן, בסמוך לכביש הראשי M-5, המוביל לחלב ואדלב[1]. להערכתנו, מטרת ההתקפה היא להתבסס על כביש M-5 המוביל צפונה, להשתלט על מערת אלנעמאן ולהיערך לקראת התקפה על אדלב, מעוז ארגוני המורדים, במטרה להשיג הכרעה בלחימה הנמשכת כשמונה חודשים. למרות ההתנגדות הנמרצת שהפגינו ארגוני המורדים הייתה התקדמות צבא סוריה מהירה יחסית. ארגוני המורדים נאלצו לסגת אל האזור שממערב לכביש M-5, והם מצויים עתה בפאתי מערת אלנעמאן. המטה הכללי של צבא סוריה פרסם הודעה מטעמו בה ציין, כי הוא נחוש להשלים את טיהור מחוז אדלב מטרור.

מפת אזורי השליטה במרחב מערת אלנעמאן (עדכני ל-24 בדצמבר 2019). בירוק: אזור השליטה של המטה לשחרור אלשאם ושאר ארגוני המורדים. באדום: אזור השליטה של צבא סוריה. בכחול: האזורים שנכבשו ע"י צבא סוריה; בקו אדום מקווקו: הכביש המהיר חלב-דמשק (M5); בעיגול שבו דגל תורכיה: נקודת פיקוח תורכית (ח'טוה, 24 בדצמבר 2019).
מפת אזורי השליטה במרחב מערת אלנעמאן (עדכני ל-24 בדצמבר 2019). בירוק: אזור השליטה של המטה לשחרור אלשאם ושאר ארגוני המורדים. באדום: אזור השליטה של צבא סוריה. בכחול: האזורים שנכבשו ע”י צבא סוריה; בקו אדום מקווקו: הכביש המהיר חלב-דמשק (M5); בעיגול שבו דגל תורכיה: נקודת פיקוח תורכית (ח’טוה, 24 בדצמבר 2019).
הודעת המטה הכללי של צבא סוריה לגבי הישגי המערכה עד כה
  • ב-24 בדצמבר 2019 הודיע המטה הכללי של צבא סוריה, כי בהתקפה טוהרו למעלה מ-320 קמ”ר וכי צבא סוריה השתלט על למעלה מארבעים עיירות וכפרים, באזור מדרום ומדרום מזרח לאדלב (אזור מערת אלנעמאן). פעילי המטה לשחרור אלשאם ושאר ארגוני הטרור ספגו אבידות קשות ונמלטו מהאזור. בהתקפה הושמדו מפקדות וציוד צבאי של הארגונים. המטה הכללי של צבא סוריה נחוש להשלים את טיהור מחוז אדלב “מהטרור”. האזרחים נקראו להתרחק מאזורי ההערכות של ארגוני המורדים ולהגיע לאזורים שבשליטת צבא סוריה (סאנא, 24 בדצמבר 2019).
כלי רכב שהושמדו על-ידי צבא סוריה באלתח, מעוז המטה לשחרור אלשאם, מדרום למערת אלנעמאן (סאנא, 24 בדצמבר 2019).    כלי רכב שהושמדו על-ידי צבא סוריה באלתח, מעוז המטה לשחרור אלשאם, מדרום למערת אלנעמאן (סאנא, 24 בדצמבר 2019).
כלי רכב שהושמדו על-ידי צבא סוריה באלתח, מעוז המטה לשחרור אלשאם, מדרום למערת אלנעמאן (סאנא, 24 בדצמבר 2019).
תקיפות מטוסים סורים לאורך כביש M-5, במקטע המוביל צפונה
  • ב-24 בדצמבר 2019 דווח כי מטוסי קרב סורים ביצעו תקיפות לאורך כביש M-5, במקטע המוביל ממערת אלנעמאן לסארקב (15 ק”מ מדרום מזרח לאדלב) (Edlib Media Center, 24 בדצמבר 2019). להערכתנו, מטרת תקיפות אוויריות אלו הינה לקטוע את הציר הראשי זה ובכך לפגוע בציר האספקה ותנועת הכוחות של ארגוני המורדים כהכנה לכיבוש מערת אלנעמאן, ולתנועה צפונה לעבר אדלב, היעד האסטרטגי הראשי של צבא סוריה.

קטע הכביש הראשי שלאורכו בוצעו התקיפות האוויריות
 (Google Maps).
קטע הכביש הראשי שלאורכו בוצעו התקיפות האוויריות
(Google Maps).

סיכום האבדות מאז תחילת ההתקפה הקרקעית במרחב מערת אלנעמאן

מאז תחילת המערכה המערכה במרחב מערת אלנעמאן ב-19 בדצמבר 2019 בשעות הערב ועד ה-24 בדצמבר 2019 נהרגו 277 בני אדם. בין ההרוגים 155 פעילי ארגוני המורדים, מהם 126 פעילי ארגונים ג’האדיסטים (בעיקר פעילי המטה לשחרור אלשאם). כמו כן נהרגו 122 חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו (מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 24 בדצמבר 2019).

[1] מסמך זה מהווה השלמה לפרסום מרכז המידע מ-23 בדצמבר 2019: "התקפה נוספת של צבא סוריה נגד ארגוני המורדים במרחב אדלב (תמונת מצב ראשונית)".