התמודדות עם סוגיות שאינן בראש סדר העדיפויות המודיעיני

שירה פתאל

התמודדות עם סוגיות שאינן בראש סדר העדיפויות המודיעיני

  • קהילת המודיעין הישראלית, בדומה לקהילות מודיעין אחרות, נדרשת לעסוק במגוון סוגיות ושאלות מודיעיניות. המשאבים המוגבלים העומדים לרשות קהילת המודיעין, מחייבים אותה להשלים עם קיומם של תחומי עניין שלגביהם לא תהיה לה תשתית מודיעינית של ממש בתחומי האיסוף או המחקר משום שהן אינן סוגיות שבראש התעדוף המודיעיני. בקטגוריה זו נמצא מגוון רחב מאוד של תחומים שכל אחד מהם מעורר שאלות שונות ומחייב מענה שונה. בה בעת, מאפייני העידן הנוכחי (נגזרות הגלובליזציה ועידן המידע) יוצרים מצב שבו מחד גיסא סוגיות שבשולי הצי”ח עשויות להשפיע על סוגיות שבמרכזו ומאידך גיסא המידע לגביהן נגיש מבעבר, ולפיכך המודיעין נדרש ויכול לדעת משהו על כל נושא ועניין בזמן רלבנטי.
  • מאמר זה מציע מספר כיווני מענה העשויים לשמש מעין “סל כלים ,” שמטרתו לאפשר לקהילת המודיעין לתת מענה מודיעיני סביר מול סוגיות אלה, אף שאינן בתעדוף, ויכולת להסיט משאבים ולבצע התאמות במהירות ( Agility) בהינתן צורך.

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין הוקם בשנת ,2016 בראשות רח”ט מחקר לשעבר באמ”ן, תא”ל )מיל.( יוסי קופרוסר. המכון עוסק בתפיסות ובמתודולוגיה המודיעינית הרלוונטיות לקהילת המודיעין בישראל ובעולם, בהווה ובעתיד. לצורך כך, מתבסס המכון על ניסיונם העשיר של אנשי קהילת המודיעין הפעילה בישראל , ועל הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון באקדמיה ובמכוני מחקר בעולם.