התמודדות המודיעין הישראלי עם פניית סאדאת לדרך השלום בשנים 1977-1970: ממקרה בוחן להלכה למעשה

שגית סטיווי-קרביס

התמודדות המודיעין הישראלי עם פניית סאדאת לדרך השלום בשנים 1977

  • אתגר הזיהוי של סימנים מעידים לשלום הוא מרכיב משמעותי ומסובך בעבודת המודיעין בכלל והמחקר המודיעיני בפרט, שכן הוא כרוך בחיפוש, הבנה, למידה, אישוש או הפרכה מתמדת של מגמות סותרות. תפקידו של המודיעין הוא לתאר תמונת מציאות מדויקת ככל הניתן בפני מקבל ההחלטות. זו מורכבת מצד אחד מסימנים המעידים על איומים אסטרטגיים, ובפרט צבאיים, ומנגד מסימנים המצביעים על תמורות ושינויים שייתכן ויוצרים פתח להיווצרות של הזדמנות מדינית חיובית ממשית.
  • מסמך זה מבוסס על עבודת מחקר רבת שנים, הבוחנת את האתגרים והקשיים העומדים בפני קהילות מודיעין לאתר תפניות אסטרטגיות-מדיניות שכיוונן הוא חיובי, ואת ההתמודדות של המודיעין הישראלי עם תפניתו המדינית של נשיא מצרים, אנואר אל־סאדאת, עם עלייתו לשלטון בשנת 1970 והתנופה שצברה לקראת נובמבר 1977.
  • אי זיהויה של תפנית אסטרטגית, בשונה מסוגיות טקטיות, היא סוגיה מערכתית העוסקת ביחסי גומלין ותלות בין רכיבי המערכת השלמה. חלק מן הגורמים לכך עשוי להצביע על בעיות בתוך ארגון המודיעין עצמו, וחלק אחר על בעיות בקהילת המודיעין כולה, או בקשר עם הקברניטים. בעוד שברור לכול שהערכת התרחשותם של איומים צבאיים נתונה לאחריותו הבלעדית של המודיעין, מידת אחריותו להערכת תהליכים פוליטיים ארוכי טווח איננה תמיד ברורה. בתהליך המודיעיני יש משמעות חשובה לשינויים ארוכי טווח, ובאלה ניתן להבחין בדרך כלל באמצעות מחקר בסיסי. את הסימנים המשמעותיים לזיהוי תפניות ניתן לאתר באמצעות מחקר מעמיק המבוסס על איסוף מתמשך של נתונים פוליטיים, כלכליים, צבאיים, תרבותיים וחברתיים והערכתם. לפיכך, אם המודיעין אינו פנוי וערוך לבצע מחקרי עומק, יקשה עליו לזהות את משמעותה של התפתחות שהיא שונה מהמצב שהיה מוכר עד אז, וההכרה בשינוי הממשמש ובא לא תגיע, אלא כשהתהליך יהיה בשיאו.
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין הוקם בשנת ,2016 בראשות רח”ט מחקר לשעבר באמ”ן, תא”ל )מיל.( יוסי קופרוסר. המכון עוסק בתפיסות ובמתודולוגיה המודיעינית הרלוונטיות לקהילת המודיעין בישראל ובעולם, בהווה ובעתיד. לצורך כך, מתבסס המכון על ניסיונם העשיר של אנשי קהילת המודיעין הפעילה בישראל , ועל הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון באקדמיה ובמכוני מחקר בעולם.