הרשות הפלסטינית מתכוונת לשלם את המשכורות והקצבאות לאסירים ולמשפחות שהידים עבור שלושת החודשים הבאים. צעד זה נועד להשיג רווח זמן, שיאפשר לרשות לגבש “דרכים עוקפות” להסדרת התשלומים

קדרי אבו בכר, ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים (ערוץ וטן ביוטיוב, 22 בנובמבר 2020)

קדרי אבו בכר, ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים (ערוץ וטן ביוטיוב, 22 בנובמבר 2020)

המנהל המיועד של הבנק ביאן קאסם (אתר אלאקתצאדי, 21 ביולי 2020)

המנהל המיועד של הבנק ביאן קאסם (אתר אלאקתצאדי, 21 ביולי 2020)

עיקרי תמונת המצב
 • לאחרונה הודיעה ישראל לרשות הפלסטינית כי ב-1 בינואר 2021, לאחר מספר דחיות, ייכנס לתוקפו צו אלוף האוסר על בנקים ביהודה ושומרון לספק שירותים בנקאיים למשפחות שהידים, לאסירים ולאסירים משוחררים המקבלים משכורות וקצבאות מהרשות הפלסטינית. משמעות הצו שכל בנק שיעביר משכורות או כל מי שיקבל את הכספים בשמם יהיה חשוף לעיקולים, חילוטים ולתביעות משפטיות. על פי נתוני הרשות הפלסטינית המדובר ב-25 אלף חשבונות בנק של משפחות אסירים פלסטינים ובני משפחות שהידים (ערוץ אלע’ד, 26 בנובמבר 2020).
 • בסוף דצמבר 2020, טרם כניסת הצו לתוקפו, הועלתה ברשות הפלסטינית הצעה לשלם את המשכורות לאסירים ומשפחות השהידים שלושה חודשים מראש ובכך להימנע מהפקדת כספים בבנקים בשלושת החודשים הבאים. לדברי קדרי אבו בכר, יו”ר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, תשלם הרשות הפלסטינית לקראת סוף דצמבר 2020 את משכורות האסירים הפלסטיניים עבור שלושת החודשים הבאים ובכך תעקוף את האיומים של ישראל נגד הבנקים הפלסטיניים (צפא, 27 בדצמבר 2020). גם אנתצאר אלוזיר, יו”ר המוסד לטיפול בשהידים ובפצועים באש”ף, הודיעה כי הם ישלמו את משכורות התשלומים למשפחות עבור שלושת החודשים הבאים החל מדצמבר 2020 (אלנג’אח ניוז, 27 בדצמבר 2020). במקביל פנה קדרי אבו בכר, לממשלת צרפת כדי שזו תתערב נגד הלחצים שמפעילה ישראל על הבנקים הפלסטיניים (ערוץ אלכופיה, 18 בדצמבר 2020).

באמצעות תשלום המשכורות והקצבאות שלושה חודשים מראש זוכה הרשות ל”רווח זמן” שנועד להשלים את גיבוש ה”הפתרונות היצירתיים”, שהיא מקדמת בשנה האחרונה. במרכז הרעיונות הללו עומדת הקמת בנק ייעודי (“בנק העצמאות לפיתוח והשקעות”), שלא יהיה קשור למערכת הפיננסית העולמית. כמו כן נבחנת האפשרות להעסקת מחבלים משוחררים, באופן מעשי או פיקטיבי, במוסדות האזרחיים של הרשות ובמנגנוני הביטחון שלה (ראו נספח). להערכתנו “הפתרונות היצירתיים” הללו נועדו בראיית הרשות להשיג מספר מטרות:

 • להמשיך ולשלם את משכורות וקצבאות האסירים, האסירים המשוחררים ומשפחות השהידים, ובו בזמן להמשיך ולקבל את כספי הסילוקין מישראל, להם הרשות זקוקה יותר מתמיד.
 • למנוע חשיפת הבנקים הפועלים ביהודה ושומרון לסנקציות ולתביעות משפטיות.
 • להקל על שיקום קשרי הרשות עם ממשל ביידן בארה”ב, לאפשר חידוש קבלת הסיוע הכספי האמריקאי, ולמנוע תביעות משפטיות נגד הרשות בארה”ב[1].
 • התמיכה הכספית של הרשות במחבלים הפלסטינים הכלואים והמשוחררים, והתמיכה במשפחות שהידים הינה פועל יוצא של אתוס פלסטיני, שתפיסת המאבק המזוין נגד ישראל היא מרכיב מרכזי בו. העברת התשלומים מעוגנת בחקיקה והיא מהווה חלק ניכר מהתקציב השנתי של הרשות. דרישת ישראל להפסיק את התשלומים לאסירים ולמשפחות שהידים וקיזוז התשלומים מכספי הסילוקין שמעבירה ישראל לרשות הפלסטינית לא שינו עמדת יסוד זאת. למרות המשבר הכלכלי, שהוחמר ע”י מגפת הקורונה וסירוב הרשות לקבל מישראל את כספי הסילוקין, הקפידה הרשות להעביר את הכספים מידי חודש באופן קבוע. לפיכך אנו סבורים, כי לא צפוי שינוי בסיסי במדיניות הרשות, שייפגע באופן מהותי בתשלומים למחבלים האסורים ולמשפחות השהידים, להבדיל מ”שינויים קוסמטיים” הנוגעים להגדרת התשלומים ולאופן העברת הכספים.
נספח
פתרונות שמגבשת הרשות הפלסטינית להסדרת המשכורות והקצבאות לאסירים ולמשפחות שהידים: תמונת מצב
 • בפברואר 2020 פרסם אלוף נדב פדן, אלוף פיקוד המרכז, צו האוסר העברת כספים למשפחות שהידים, אסירים ואסירים משוחררים באמצעות הבנקים הפועלים ביהודה ושומרון. הצו קבע, כי בנקים שדרכם יועברו משכורות עבור אסירים פלסטינים ומשפחות שהידים עוברים על חוק הטרור ומנהלי הבנקים ועובדיהם יהפכו לשותפים לדבר עבירה אם יאפשרו המשך ניהול חשבונות האסירים הכלואים בישראל, מכיוון שהדבר נחשב למימון טרור (תקשורת ישראלית, 9 במאי 2020)[2]. יישום צו האלוף נדחה על ידי ישראל מספר פעמים. בפעם האחרונה האריך אלוף הפיקוד תמיר ידעי את הצו עד לסוף דצמבר 2020 והוא אמור להיכנס לתוקפו בינואר 2021.
 • לאחר פרסום הצו החליטה הרשות הפלסטינית למצוא מנגנון עוקף כדי להמשיך להעביר את התשלומים. לאחר שהרשות בחנה מספר חלופות הוחלט על הקמת מוסד בנקאי ממשלתי שיטפל בחשבונות הבנק של האסירים ומשפחות השהידים, אשר לא יהיה קשור לגופים בישראל או לגופים בינלאומיים. הקמת הבנק אושרה ע”י ממשלת הרשות הפלסטינית ב-1 ביוני 2020 והרשות החלה בהקמתו (דף הפייסבוק של ידידי קדרי אבו בכר, 2 ביוני 2020). ב-20 ביולי 2020 נבחר ביאן קאסם לשמש כמנכ”ל הבנק (ופא, 20 ביולי 2020). ב-27 ביולי 2020 אישרה הממשלה את שמו של הבנק החדש, “בנק העצמאות לפיתוח ולהשקעות” (ופא, 27 ביולי 2020)[3].
 • לפי שעה לא ברור מועד תחילת פעילותו של הבנק. אנתצאר אלוזיר, יו”ר המוסד לטיפול בשהידים ובפצועים באש”ף, מסרה לאחרונה, כי אבו מאזן והרשות החליטו להמשיך ולשלם את משכורות משפחות השהידים באמצעות הבנק החדש שהוקם (“בנק העצמאות לפיתוח ולהשקעות”). לדבריה, רשימות משפחות השהידים תועברנה מהבנקים הפלסטיניים לידי הבנק , כך שהמשפחות לא תיפגענה מאיומי ישראל על בנקים פלסטיניים (אלנג’אח ניוז, 27 בדצמבר 2020).
 • במקביל בוחנת רשות אפשרות לשנות את שיטת התשלומים למחבלים האסירים ולבני משפחותיהם. במסגרת זאת הועלו שני פתרונות המהווים בעצם “פתרונות קוסמטיים”, שלא יפגעו באופן מהותי בתשלומים למחבלים, אולם הם ישנו את הגדרתם[4]. פתרון אחד (שנתקל בביקורת פנים-פלסטינית קשה) הוא הגדרת המשכורות כ”תשלומים סוציאליים”, המותנים במצב הסוציו-אקונומי שלהם ושל בני משפחותיהם. פתרון נוסף שהועלה (שאינו חדש) הוא להעסיק את המחבלים המשוחררים כעובדים מן המניין במוסדות ובמנגנוני הביטחון של הרשות ולהעביר להם את התשלומים כ”שכר” (מעשי או פיקטיבי) עבור עבודתם.
 • בסוף דצמבר 2020, טרם כניסת הצו האלוף לתוקפו, החליטו ברשות הפלסטינית לשלם את משכורות האסירים שלושה חודשים מראש ובכךלהימנע מהפקדת כספים בבנקים בשלושת החודשים הבאים. באמצעות זאת מבטיחה הרשות תשלום סדיר למשפחות השהידים ולאסירים עד מרץ 2021 וזוכה לרווח זמן שאותו תוכל לנצל להשלמת יישום הפתרונות שהיא מגבשת להסדרת התשלומים הללו.

[1] בארה"ב התנהלו בעבר מספר תביעות נגד הרשות הפלסטינית בגין אחריותה לפגיעה באזרחים אמריקאים בפעילות טרור. תביעות אלה התחדשו בחודשים האחרונים לאחר תיקון בחוק האמריקאי לפיו ניתן יהיה לתבוע את הרשות הפלסטינית בארה"ב אם ניתן יהיה להוכיח, שהיא מעניקה תמיכה חומרית לאסירים, פצועים, בני משפחותיהם ומשפחות שהידים, אשר היו מעורבים בפעולות טרור שבהן נפגעו אזרחים אמריקאים. לפיכך ספק רב אם "הפתרונות היצירתיים", שמגבשת הרשות, יעמדו במבחן החוק האמריקאי ואכן ימנעו תביעות משפטיות נגד הרשות בארה"ב.
[2]
להרחבה ראו שלושה פרסומים של מרכז המידע: מ-4 ביוני 2020: "הרשות הפלסטינית מתכוונת להקים מוסד בנקאי שיאפשר להעביר תשלומים לאסירים ולמשפחות שהידים ובכך להסדיר מנגנון עוקף להמשך התשלומים" (4 ביוני 2020); "הרשות הפלסטינית נוקטת צעדים מעשיים להקמת מוסד בנקאי ממשלתי, שיטפל בתשלומים למשפחות השהידים והאסירים " (28 ביוני 2020).
[3]
״הרשות הפלסטינית ממשיכה לפעול להקמת בנק עצמאי, שיאפשר לה להעביר כספים לאסירים ולמשפחות שהידים" (1 באוקטובר 2020).
[4]
להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ-27 בנובמבר 2020:" הרשות הפלסטינית מחפשת דרכים יצירתיות להמשיך להעביר תשלומים למחבלים אסירים ולבני משפחות של שהידים תוך עקיפת ההתנגדות הישראלית "