העיר ירושלים כפי שמשתקפת בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית

ד”ר ארנון גרויס
הקדמה
  • מחקר זה עוסק בהתייחסות לעיר ירושלים בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית המעודכנים ביותר, שהאחרונים שבהם יצאו לאור בשנת 2020, ואשר נמצאים בשימוש שוטף היום בבתי הספר ביהודה, שומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה, כולל בתי הספר של אונר”א. במסגרת המחקר נבדקו שבעים ספרי לימוד לכיתות א’–י’ במקצועות שפה ערבית, חינוך אסלאמי, חינוך נוצרי (לתלמידים הנוצרים) חינוך לאומי, לימודי חברה, גיאוגרפיה והיסטוריה (וראו רשימת המקורות בסוף).
  • תמונת ירושלים כפי שמשתקפת בספרי הלימוד היא חד-צדדית במובהק. זאת, בניגוד לתמונתה המוצגת בספרי הלימוד הישראלים שם מודגש מעמדה המקודש לשלוש הדתות המונותיאיסטיות ומתייחסים לאוכלוסייתה הערבית כאל חלק אינטגרלי מהעיר (ראו נספח). בשום ספר מספרי הלימוד שנבדקו (וגם ספרים נוספים לכיתות י”א וי”ב לא נמצא אזכור של ירושלים כעיר קדושה ליהודים ושל היהודים כחלק מההיסטוריה של העיר או כתושביה הלגיטימיים. ישנן אפילו הכחשות מפורשות לכך, תוך עיוות מוחלט של ההיסטוריה ושל המציאות. להלן פירוט ההתייחסויות לירושלים בספרי הלימוד וניתוחן לפי קטגוריות.