המאבק על אופי החינוך במזרח ירושלים: הרשות הפלסטינית הודיעה לאחרונה על הגברת פעילותה לחיזוק החינוך הפלסטיני לאומי במזרח ירושלים ועל הקצאת הכספים הנדרשים לקידום החינוך

הישיבה השבועית של הממשלה הפלסטינית בה אישרה את התוכנית הלאומית לתמיכה בחינוך (במזרח) ירושלים (דף הפייסבוק של ראש הממשלה ראמי חמדאללה, ופא, 29 במאי 2018)

הישיבה השבועית של הממשלה הפלסטינית בה אישרה את התוכנית הלאומית לתמיכה בחינוך (במזרח) ירושלים (דף הפייסבוק של ראש הממשלה ראמי חמדאללה, ופא, 29 במאי 2018)

שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם הגעתו לטקס הסיום בבית הספר

שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם הגעתו לטקס הסיום בבית הספר "אלאצראר". לימינו של צברי צידם, סמיר ג'בריל, ראש מנהל החינוך במחוז ירושלים (הפלסטיני) (דף הפייסבוק של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, 4 ביוני 2018)

שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם הגעתו לטקס הסיום בבית הספר

שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם הגעתו לטקס הסיום בבית הספר "אלאצראר". לימינו של צברי צידם, סמיר ג'בריל, ראש מנהל החינוך במחוז ירושלים (הפלסטיני) (דף הפייסבוק של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, 4 ביוני 2018)

כללי

לאחרונה הודיעה הרשות הפלסטינית על הגברת פעילותה במערכת החינוך בבתי הספר במזרח ירושלים.[1] ברקע עומדים פרסומים בתקשורת הישראלית כי ממשלת ישראל עומדת להשקיע במזרח ירושלים מאות מיליוני ₪ בתחום החינוך כדי לעודד את המעבר לתוכנית הלימודים הישראלית. התמיכה במערכת החינוך הפלסטינית במזרח ירושלים מוצגת ע”י הרשות הפלסטינית כ”תכנית לאומית”, שיש לעשות מאמץ לקדמה כדי להתמודד עם הפעילות הישראלית. במסגרת פעילותה מעבירה הרשות הפלסטינית תשלומי תמריצים לסגל ההוראה של מנהל החינוך, מלגות והלוואות לתלמידים והיא מממנת פרויקטים שונים בבתי הספר.

 

 • מטרת פעילות הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים הינה לחזק את החינוך הפלסטיני הלאומי ולהיאבק בהכנסת תוכנית הלימודים הישראלית לבתי הספר במזרח ירושלים (שרובם מלמדים על פי תכנית הלימודים הפלסטינית). המערכה מתבצעת בשיטות פעולה שונות המכוונות להעביר לתושבים את המסר לפיו מטרת החדרת תכנית הלימודים הישראלית למזרח ירושלים היא למחוק את הזהות הערבית הפלסטינית, להטמיע בקרב התלמידים הפלסטינים את הנראטיב הישראלי ולפגוע בזהות הלאומית הפלסטינית.
 • ב-29 במאי 2018, אישרה ממשלת ההסכמה הפלסטינית, בישיבתה השבועית בראשות ראמי חמדאללה, את התוכנית הלאומית לתמיכה בחינוך במזרח ירושלים באמצעות הקצאת הכספים הנדרשים לקידום ופיתוח החינוך (ופא, 29 במאי 2018). עדות לחשיבות הרבה שמייחסת הרשות לקידום החינוך הפלסטינית לאומי במזרח ירושלים הינם ביקוריהם התכופים של צברי צידם, שר החינוך הפלסטיני, ושל אנשי חינוך בכירים של הרשות במזרח ירושלים, ללא תאום מראש עם ישראל. יצויין, כי ב-26 בפברואר 2018 נעצר צברי צידם במעבר חזמא ע”י משטרת ישראל וכניסתו למזרח ירושלים נמנעה. אולם למרות זאת המשיך צברי צידם לבקר במזרח ירושלים.
 שר החינוך הפלסטיני צברי צידם בעת ביקורו במזרח ירושלים, מצטלם עם עובדי מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ירושלים, על רקע כיפת הסלע בהר הבית (דף הפייסבוק של צברי צידם, 30 במאי 2018)   שר החינוך הפלסטיני צברי צידם בעת ביקורו במזרח ירושלים, מצטלם עם עובדי מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ירושלים, על רקע כיפת הסלע בהר הבית (דף הפייסבוק של צברי צידם, 30 במאי 2018)
שר החינוך הפלסטיני צברי צידם בעת ביקורו במזרח ירושלים, מצטלם עם עובדי מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ירושלים, על רקע כיפת הסלע בהר הבית (דף הפייסבוק של צברי צידם, 30 במאי 2018)
תקציב הרשות הפלסטינית לתמיכה בחינוך במזרח ירושלים

מעיון בתקציב הרשות הפלסטינית לשנת 2017 עולה, כי היא אמורה הייתה להשקיע 222 מיליון ש”ח בפרויקטים בתחום החינוך בירושלים. זאת לשם תמיכה “בעמידתם האיתנה של תושבי מזרח ירושלים” (אתר משרד האוצר הפלסטיני). לא ידוע לנו באיזה סכום מתוקצבת “התוכנית הלאומית” לתמיכה בחינוך במזרח ירושלים, לשנת 2018, אשר אושרה בישיבת הממשלה הפלסטינית ב-29 במאי 2018. להערכתנו, המדובר בסכומי כסף בסדר גודל של מאות מיליוני ש”ח (לא פחות מאלה שהושקעו בשנה הקודמת). הדבר מעמיד לרשות משרד החינוך די משאבים כדי לגבות את המאבק בישראל בתחום החינוך במזרח ירושלים בפעילות נמרצת בשטח.

 • הדמות המובילה את המאבק מטעמה של הרשות הפלסטינית הינו צברי צידם, שר החינוך, אשר הודיע על שורה של צעדים מעשיים, שמשרדו מתכוון לנקוט כסיוע לבתי הספר, למורים ולתלמידים, לחיזוק החינוך הפלסטיני במזרח ירושלים. ביקורו האחרון במזרח ירושלים היה ב-4 ביוני 2018 במהלכו השתתף בטקס סיום שנת הלימודים של בית ספר שנפתח עבור ילדים חולים בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה בהר הזיתים (ראו להלן).
פרויקטים של משרד החינוך הפלסטיני לתמיכה ב מזרח ירושלים
 • משרד החינוך של הרשות הפלסטינית משקיע כספים בפרויקטים שנועדו בראייתו לקדם את החינוך הפלסטיני הלאומי במזרח ירושלים תוך הדגשת מחויבות משרד החינוך לתמוך בבתי הספר במזרח ירושלים. ב-30 באפריל 2018 נפגש צברי צידם עם משלחת The Palestinian Medical Education Initiative ודן עמה בהשלמת תכנית הקרויה “המורה היועץ” אשר תיושם בחמישה בתי ספר בירושלים במהלך השנתיים הקרובות.
 • בפגישה הדגיש צידם את מחויבות משרד החינוך לתמוך בחינוך בירושלים, באמצעות פרויקטים כאלה, למנוע תופעות כמו נשירה מבתי הספר, העסקת ילדים, אלימות ובריונות. זאת במיוחד לנוכח מה שכינה “ההתקפה הישראלית על מגזר החינוך בירושלים”. הוא גם הוסיף, כי משרד החינוך הפלסטיני חותר להרחיב את התוכנית לכל בתי הספר בירושלים (אתר משרד החינוך הפלסטיני, 30 באפריל 2018).
החלטות ממשלת ישראל והמענה של הרשות הפלסטינית
 • לרגל “יום ירושלים” אישרה ממשלת ישראל שורה של החלטות בנוגע לפיתוח ירושלים במסגרת תכנית חומש בשווי של שני מיליארד שקלים לפיתוח מזרח ירושלים. על פי הדיווחים כוללת התוכנית, שנועדה לצמצם את הפערים חברתיים כלכליים בין מזרח העיר למערבה, השקעות בתחום החינוך, תעסוקה, תשתיות ותכנון (וואלה, 13 במאי 2018). בתקשורת הישראלית דווח, כי חלק ניכר מהתקציב יוקדש לעידוד בתי הספר הפלסטינים במזרח ירושלים לעבור מלימוד תוכנית הלימודים הפלסטינית ללימוד התוכנית הישראלית. לשם כך יוקצו מאות מיליוני שקלים (הארץ, 14 במאי 2018).
 • כתגובה מידית לפרסומים על התוכנית הישראלית הודיע צברי צידם ב-15 במאי 2018 על נקיטת שורה של צעדים לתמיכה בחינוך הפלסטיני בירושלים. בין השאר התקבלו ההחלטות הבאות (אתר משרד החינוך הפלסטיני, 15 במאי 2018):
  • אספקה חינם לבתי הספר בירושלים של ספרי הלימוד של תכנית הלימודים הפלסטינית, לרבות ספרים באנגלית.
  • מתן פטור מתשלום שכר לימוד לשנת הלימודים הבאה לסטודנטים ירושלמים והמתגוררים בירושלים החפצים ללמוד באוניברסיטה הטכנולוגית ח’צ’ורי בטול כרם ובאחת משלוחותיה. מיד לאחר פרסום ההחלטה ערכה מועצת המנהלים של הקרן למתן הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ישיבה בראשות שר החינוך והחליטה להרחיב את היקף ההלוואות לסטודנטים הירושלמים ולהעלות את תקרת ההלוואה לכל אחד מהם ב-10% (אתר משרד החינוך הפלסטיני, 17 במאי 2018).
  • פטור מתשלום הבחינות לשנת הלימודים 2019-2018 עבור תלמידים המתגוררים בירושלים הניגשים לבחינות הבגרות .
  • הקצאת 15% מהמלגות וההקצאות ללימודים בחו”ל לסטודנטים הירושלמים.
  • בהודעת משרד החינוך צוין, כי הצעדים הללו הינם חלק מתוכניות וצעדים המתקיימים ברצף וכי הוועדה להגנה על החינוך בירושלים הכפופה למשרד מתכנסת באופן מתמיד כדי לעקוב אחר ההתפתחויות ולקבוע כיצד ניתן להתערב, בהתאם להתפתחויות (אתר משרד החינוך הפלסטיני, 15 במאי 2018).
  • יום לאחר מכן לאחר בישיבת מועצת ההשכלה הגבוהה, בראשות שר החינוך, פורסמה קריאה לסטודנטים לתארים מתקדמים לערוך מחקרים אודות תכניות הלימודים הישראליות ולחשוף את תכני ההסתה שנטען, כי הם המופיעים בהם. כמו כן לערוך מחקרים אשר יפריכו את טענת ישראל כי תכניות הלימודים הפלסטיניות כוללות תכני הסתה נגד ישראל (אתר משרד החינוך הפלסטיני, 16 במאי 2018).
ביקורים של שר החינוך ברשות הפלסטינית במזרח ירושלים

כחלק מחיזוק הקשר בין הרשות הפלסטינית למוסדות החינוך במזרח ירושלים נוהג צברי צידם, שר החינוך ברשות הפלסטינית להגיע לירושלים לפגישות עם אנשי מנהל החינוך הפלסטיני. הגעתו למזרח ירושלים מתבצעת ללא האישורים הנדרשים ובניגוד לחוק. בעבר הוא הוזהר על ידי רשויות אכיפת החוק בישראל, אך הוא לא נענה לאזהרות.

 • ב-30 במאי 2018, הגיע צברי צידם לביקור במזרח ירושלים. במהלך ביקורו נפגש צידם עם עובדי מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ירושלים. צידם פרסם בדף הפייסבוק שלו תמונות מהביקור תוך שהוא הבלטת תמונות מהר הבית וכיפת הסלע (דף הפייסבוק של צברי צידם, 30 במאי 2018).
 • ב-4 ביוני 2018 התקיים טקס סיום שנת הלימודים בבית הספר “אלאצראר”, המיועד ילדים חולי סרטן וילדים הנזקקים לדיאליזה במתחם בית החולים אוגוסטה ויקטוריה בהר הזיתים בירושלים. טקס סיום שנת הלימודים התקיים בחסות ובהשתתפות שר החינוך הפלסטיני צברי צידם ונכחו בו בכירים נוספים מהרשות הפלסטינית ביניהם סמיר ג’בריל, ראש מנהל החינוך במחוז ירושלים (הפלסטיני), עדנאן אלחסיני, מושל מחוז ירושלים ועזאם אלח’טיב ראש מנהל ההקדשים במחוז ירושלים (דף הפייסבוק של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, 4 ביוני 2018).

שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם התלמידים במהלך טקס הסיום (דף הפייסבוק של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, 4 ביוני 2018)
שר החינוך הפלסטיני צברי צידם עם התלמידים במהלך טקס הסיום
(דף הפייסבוק של בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, 4 ביוני 2018)

מעצר צברי צידם ומניעת כניסתו (26 פברואר 2018)

משרד החינוך הפלסטיני דיווח, כי משטרת ישראל עצרה את צברי צידם ב-26 בפברואר 2018. בהודעת המשרד דווח, כי הוא נעצר למשך כשעה ולאחר מכן הובל ע”י המשטרה למעבר חזמא במזרח ירושלים תוך אזהרה שלא ייכנס לירושלים ללא תיאום מראש.

 • ב-26 בפברואר 2018 מנע גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, ביקור של צברי צידם בעיר העתיקה בירושלים שאליו נלוותה שרת התיירות של הרשות רולא מעאיעה, על בסיס מידע מודיעיני שהגיע ממשטרת ירושלים (Ynet, 26 בפברואר 2018). מטרת הביקור המוצהרת, הייתה להשתתף בטקס חנוכת השלב הראשון של שיקום בית הספר טרה סנטה, הממומן ע”י האיחוד האירופי. למרות שהביקור נמנע, התקיים הטקס כמתוכנן (דף הפייסבוק של בית הספר טרה סנטה, 27 בפברואר 2018, (אלקדס, 26 בפברואר 2018).
 • מעצרו ומניעת כניסתו של צברי צידם עורר גינויים מצד גורמים שונים. בהודעה שפרסם משרד החינוך הפלסטיני נאמר, כי התנהלות ישראל נועדה לפגוע בחינוך הפלסטיני בירושלים ולכפות את תכנית הלימודים הישראלית (דף הפייסבוק של משרד החינוך הפלסטיני, 4 ביוני 2018). הועד המרכזי של הורי תלמידי בתי הספר במזרח ירושלים פרסם אף הוא הודעה לפיה מעצרו של צידם ע”י משטרת ישראל הינו אחת מפעולות “הייהוד והישראליזציה” של תכנית הלימודים הפלסטינית במזרח ירושלים (דף הפייסבוק של צברי צידם, 6 ביוני 2018). [2]

הודעת הגינוי של ועד הורי התלמידים במזרח ירושלים בגין מעצרו של צברי צידם (דף הפייסבוק של צברי צידם, 6 ביוני 2018)
הודעת הגינוי של ועד הורי התלמידים במזרח ירושלים בגין מעצרו
של צברי צידם (דף הפייסבוק של צברי צידם, 6 ביוני 2018)

 • צברי צידם העלה בתגובה פוסט בדף הפייסבוק שלו בו הודה לאיגוד ועדי ההורים של תלמידי בתי הספר במזרח ירושלים על הודעת הגינוי שפרסמו. בין היתר כתב צידם את הדברים הבאים: “המערכה שלנו נגד הכיבוש היא מערכה לחופש. תוצאתה קבועה. או שננצח או שננוצח… ירושלים זורמת בעורקים בדרך לעצמאות …”(דף הפייסבוק של צברי צידם, 4 ביוני 2018).

"המערכה שלנו נגד הכיבוש היא מערכה לחופש. תוצאתה קבועה. או שננצח או שננוצח... ירושלים זורמת בעורקים בדרך לעצמאות ..."(דף הפייסבוק של צברי צידם, 4 ביוני 2018).

[1] ראו בהקשר פרסום מרכז המידע מ-5 בפברואר 2018: " הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים במזרח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט על שורת צעדים מעשיים לחיזוק מערכת החינוך במזרח ירושלים." ופרסום מ מ-11 במרץ 2018:" נמשך קמפיין הרשות הפלסטינית נגד חדירת תכנית הלימודים הישראלית לבתי הספר במזרח ירושלים המנוהל ע"י שר החינוך הפלסטיני צברי צידם"
[2]
מאחורי הועד המרכזי של הורי התלמידים במזרח ירושלים עומדים, להערכתנו, הרשות הפלסטינית ואנשי דת פלסטינים בכירים ברשות ובמזרח ירושלים. הועד פעיל מאד בתחום ותומך בפעילות הרשות הפלסטינית. במסגרת זאת מפעיל הועד דף פייסבוק, שבו הוא משתף כתבות, פוסטים וסרטונים העוסקים בקמפיין נגד תכנית הלימודים הישראלית.