האם האויב שלי יכול להיות בעל הברית שלי? על הקושי של המודיעין האסטרטגי בזיהוי הזדמנויות

שון פ.ס. בארט
  • המאמר The Role of the Intelligence Community in Identifying Cooperative Opportunities פורסם ב- 2014 בכתב העת International Journal of Intelligence and Counter Intelligence ונכתב על ידי .Sean F. X. Barrett המאמר עוסק בתפקיד המתעצם של קהילת המודיעין בזיהוי הזדמנויות לשיתוף פעולה בזירה הבינלאומית ובגורמים המהווים מכשול בדרך לביצוע תפקיד זה. לטענת כותב המאמר, כישלון קהילת המודיעין בזיהוי ההזדמנויות עשוי להרחיב את מעגל ההזנחה של המודיעין האסטרטגי.

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין הוקם בשנת ,2016 בראשות רח”ט מחקר לשעבר באמ”ן, תא”ל )מיל.( יוסי קופרוסר. המכון עוסק בתפיסות ובמתודולוגיה המודיעינית הרלוונטיות לקהילת המודיעין בישראל ובעולם, בהווה ובעתיד. לצורך כך, מתבסס המכון על ניסיונם העשיר של אנשי קהילת המודיעין הפעילה בישראל , ועל הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון באקדמיה ובמכוני מחקר בעולם.