האוניברסיטה האסלאמית ברצועת עזה, המהווה מעוז מובהק של חמאס, נהנית מסיוע ארוך שנים של האיחוד האירופי

האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)

האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)

האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)

האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)

כללי

האוניברסיטה האסלאמית ברצועה הינה מוסד אקדמי, בעל זהות אסלאמית רדיקלית, המהווה משנותיה הראשונות מעוז חמאס. באוניברסיטה צמחה הנהגת תנועת חמאס לדורותיה, הצבאית והמדינית, וחמאס מקיימת בין כתליה פעילות פוליטית, אידאולוגית וצבאית. האוניברסיטה האסלאמית נהנית מסיוע ארוך שנים של האיחוד האירופי, המתבטא בשילוב האוניברסיטה בפרויקטים הממומנים ע”י האיחוד ובחילופי סטודנטים ואנשי אקדמיה. זאת, למרות שהאיחוד רואה בחמאס ארגון טרור. סיוע האיחוד האירופי לאוניברסיטה האסלאמית ברצועה הינו חלק מהסיוע המועבר ל”פלסטין” (קרי, לרשות הפלסטינית) באמצעות נציג האיחוד היושב בראמאללה, הגם שהאיחוד האירופי מודע לכך, שאין לרשות הפלסטינית השפעה ממשית על הנעשה בין כתלי האוניברסיטה האסלאמית בעזה.

האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)      האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)
האוניברסיטה האסלאמית בעזה (דף הפייסבוק של האוניברסיטה האסלאמית)
זהותה החמאסית של האוניברסיטה האסלאמית
 • האוניברסיטה האסלאמית בעזה מגדירה את עצמה כמוסד אקדמאי עצמאי הנמצא תחת פיקוח משרד ההשכלה הגבוהה של הרשות הפלסטינית. אולם בפועל זהו מוסד אקדמי בעל זהות אסלאמית רדיקלית, הנשלט, מאז הקמתו, ע”י חמאס ופיקוח המשרד להשכלה גבוהה עליו הינו “על הנייר” בלבד.
 • במשך שנות קיומה של האוניברסיטה הצטבר מידע רב אודות פעילות ענפה של חמאס בין כתליה בתחום הפוליטי, הצבאי והאידאולוגי: בכירי חמאס, כולל בכירי הזרוע הצבאית-טרוריסטית, מילאו וממלאים תפקידי הוראה ומנהל באוניברסיטה; סטודנטים שלמדו באוניברסיטה גויסו לשורות הזרוע הצבאית של חמאס והיו מעורבים בפעילות טרור ובכלל זה פיגועי התאבדות; מתקני האוניברסיטה נוצלו לפיתוח אמצעי לחימה ולאחסון כלי נשק; במהלך השתלטות חמאס על הרצועה (2007) התחוללו עימותים אלימים בין פעילי חמאס, שהפכו את שטח האוניברסיטה למתחם צבאי, לבין פעילי פתח; במהלך מבצע “עופרת יצוקה” תקף חיל האוויר הישראלי את מרכז פיתוח אמצעי הלחימה של חמאס, שהיה ממוקם בבניין המעבדות בפקולטה למדעים של האוניברסיטה (29 בדצמבר 2008).
 • להלן מאפיינים עיקריים של פעילות חמאס באוניברסיטה האסלאמית בתחום התנועתי, הצבאי והאידאולוגי. מאפיינים אלו מבוססים על מידע שהצטבר מאז השתלטות חמאס על הרצועה ועד היום (פירוט ראו נספחים א’ ו-ב’):
  • התחום התנועתי: האוניברסיטה האסלאמית הינה האקדמיה, שבה צמחה והתפתחה הנהגת חמאס לדורותיה, המדינית והצבאית. רבים מבכירי חמאס בעבר ובהווה, כולל בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, החלו פעילותם באוניברסיטה, הן כנושאי משרות מנהליות, כמרצים והן כפעילי אגודת הסטודנטים של חמאס. כך למשל אסמאעיל הניה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, הינו בוגר החוג לספרות ערבית, והוא שימש בעבר כמזכיר מועצת הנאמנים של האוניברסיטה וכיו”ר מועצת הסטודנטים; ד”ר מחמוד אלזהאר, ממייסדי חמאס, שימש כמרצה לנושאי רפואה באוניברסיטה; פעילים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, שמצאו מותם בסיכולים ממוקדים של צה”ל (כגון אבראהים אלמקאדמה וצלאח שחאדה) נשאו אף הם משרות באוניברסיטה, יחיא אלסנואר, כיום ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, למד באוניברסיטה והיה ממייסדי תא הסטודנטים של חמאס (פירוט ראו נספח ב’). ד”ר אבו עבידה חאפט’ אלאע’א, פעיל כספי בכיר בחמאס, שימש כראש מועצת המפקחים של האוניברסיטה האסלאמית. משרד האוצר האמריקאי הטיל עליו סנקציות, בשל מעורבותו במימון חמאס בהעברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים (10 בספטמבר 2015).
  • התחום הצבאי: על פי מידע מודיעיני, שנחשף בזמנו במענה של מרכז המידע לדו”ח גולדסטון[1], קיימו גדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, פעילות ענפה בין כתלי האוניברסיטה. פעילות זו כללה  גם ניצול מעבדות האוניברסיטה לפיתוח וייצור אמצעי לחימה, לרבות פיתוח רקטות ארוכות טווח, תוך שימוש בסטודנטים ובמרצים כמוקדי ידע. סטודנטים, שהיו מעורבים בייצור אמצעי לחימה, נשלחו ע”י חמאס להשתלמויות באיראן, בסוריה ובלבנון. באוניברסיטה אוחסנו מתקנים ואמצעי לחימה והתקיימו בה פגישות חשאיות של פעילים צבאיים. סטודנטים רבים מהאוניברסיטה גויסו לשורות גדודי עז אלדין אלקסאם ונטלו חלק בפעילות צבאית-טרוריסטית, כולל ביצוע פיגועי התאבדות (ראו נספח א’).
  • התחום האידיאולוגי: חמאס מקיימת בין כותלי האוניברסיטה אינדוקטרינציה נרחבת לשם הטמעת האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקאלית, שמקורה בתנועת האחים המוסלמים, בקרב הסטודנטים. מרכיבים מרכזיים באידאולוגיה זאת הינם עוינות לישראל ולמערב ודבקות בדרך הג’האד . באוניברסיטה התקיימו כנסים, שעסקו בהשלטת הקוד האסלאמי הרדיקליעל חיי היום-יום של תושבי רצועת עזה  (כמו למשל העמקת לימודי הקוראן במערכת החינוך ברצועה או שימוש בתקשורת להגברת השפעת הדת על התושבים). בחינת תזות “אקדמיות”, שנכתבו  באוניברסיטה, מצביעה על עיסוק בנושאים הקשורים ל”חינוך ג’האדיסטי”, למשל: יישום “החינוך הג’האדיסטי” בבתי הספר הפלסטינים, או דרכים להעמקת “החינוך הג’האדיסטי” באמצעות האישה המוסלמית, או אף תזה לתואר שני בעלת אופי אנטישמי מובהק כפי שיפורט להלן (ראו נספחים א’ ו-ב’).
רעולי פנים, ככל הנראה פעילי חמאס, ושני ילדים ובידיהם דגמי רובים מפלסטיק\עץ, שעלו על הבמה במהלך טקס הוקרה לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה האסלאמית. רעולי הפנים נשאו כרזה של מחמד אלצ'יף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס (שנפצע קשה בסיכול ממוקד של ישראל), בוגר האוניברסיטה ופעיל בתא הסטודנטים של חמאס. בצילום שבכרזה נראה צילומו של מחמד אלצ'יף בעת שלמד באוניברסיטה (YOUTUBE, 11 במאי 2015)
רעולי פנים, ככל הנראה פעילי חמאס, ושני ילדים ובידיהם דגמי רובים מפלסטיק\עץ, שעלו על הבמה במהלך טקס הוקרה לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה האסלאמית. רעולי הפנים נשאו כרזה של מחמד אלצ’יף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס (שנפצע קשה בסיכול ממוקד של ישראל), בוגר האוניברסיטה ופעיל בתא הסטודנטים של חמאס. בצילום שבכרזה נראה צילומו של מחמד אלצ’יף בעת שלמד באוניברסיטה (YOUTUBE, 11 במאי 2015)
הסיוע של האיחוד האירופי לאוניברסיטה האסלאמית

האוניברסיטה האסלאמית בעזה הנשלטת ע”י חמאס שותפה בפרויקטים יחד עם יותר מ-130 אוניברסיטאות ומרכזי מחקר ב-21 מדינות האיחוד האירופי. זאת במסגרת השתתפותה של האוניברסיטה ביותר מארבעים תכניות רב-צדדיות ודו-צדדיות במימון האיחוד האירופי. על התוכניות הללו נמנות תכניות Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ , Al Maqadisi (צרפת), Appear (אוסטריה) ו-Horizon 2020 (פירוט ראו נספח ג’).

שיתופי פעולה של האוניברסיטה האסלאמית ברצועת עזה (IUG) עם אוניברסיטאות ומרכזי מחקר במדינות האיחוד האירופי (מתוך אתר האוניברסיטה האסלאמית ברצועת עזה, אוגוסט 2020)
שיתופי פעולה של האוניברסיטה האסלאמית ברצועת עזה (IUG) עם אוניברסיטאות ומרכזי מחקר במדינות האיחוד האירופי (מתוך אתר האוניברסיטה האסלאמית ברצועת עזה, אוגוסט 2020)
 • מרבית הסיוע של האיחוד האירופי מועבר לאוניברסיטה האסלאמית במסגרת תכנית ארסמוס פלוס, באמצעות ד”ר נצ’אל אלג’יוסי, היושב בראמאללה, והמשמש כמנהל התכנית ב”פלסטין” ואחראי, בין השאר, על ניהול התכנית גם ברצועת עזה. כמו כן תומכים בפרויקטים של האוניברסיטה, בין השאר, שישה ארגוני או”ם, הבנק העולמי ומוסדות או”ם שונים כגון תכנית הפיתוח של האו”ם (UNDP), ארגון הבריאות הבינלאומית (WHO), אונר”א ויוניצף (פרסומים של האוניברסיטה האסלאמית משנת 2017).
 • בתכנית הפעולה לשנת 2017 שפרסם האיחוד האירופאי לתמיכה כספית ב”פלסטין”, המשולמת מהתקציב הכללי של האיחוד האירופאי, מוזכרת גם תמיכה שמעניק האיחוד לאוניברסיטה האסלאמית בעזה (במסגרת הפרויקט “Start Up Business Incubators in Palestine”). תמיכה זאת הוענקה לאוניברסיטה כחלק מהתמיכה בפלסטין באמצעות המשרד לכלכלה לאומית ברשות הפלסטינית, למרות שהאיחוד היה מודע לכך, שיכולת הרשות להשפיע על הממשל דה פקטו של חמאס ברצועה הינה מוגבלת.
התמיכה שהעניק האיחוד האירופי לאוניברסיטה האסלאמית ברצועה במסגרת תכנית הפעולה לשנת 2017,כחלק מהתמיכה ב"פלסטין" (אתר הנציבות האירופית, 11 בדצמבר 2017). (ההדגשה היא של מרכז המידע)
התמיכה שהעניק האיחוד האירופי לאוניברסיטה האסלאמית ברצועה במסגרת תכנית הפעולה לשנת 2017,כחלק מהתמיכה ב”פלסטין” (אתר הנציבות האירופית, 11 בדצמבר 2017).
(ההדגשה היא של מרכז המידע)
נספחים
 • עבודה זאת כוללת שלושה נספחים:
  • נספח א: הזהות החמאסית של האוניברסיטה האסלאמית:
   • רקע היסטורי: האוניברסיטה האסלאמית כמעוז חמאס.
   • חשיבות האוניברסיטה האסלאמית בראיית חמאס.
   • האוניברסיטה האסלאמית כמעוז צבאי של החמאס במהלך השתלטותה על רצועת עזה (2007).
   • תקיפת מרכז הפיתוח והמחקר לאמצעי לחימה של חמאס בבניין הפקולטה למדעים (2009).
   • האינדוקטרינציה, שעוברים הסטודנטים באוניברסיטה האסלאמית.
   • הפעלת סטודנטים מהאוניברסיטה לביצוע פיגועי התאבדות.
   • סיוע תורכי לאוניברסיטה האסלאמית.
  • נספח ב’: פעילי חמאס, שמילאו ו/או ממלאים תפקידי הוראה ומנהל באוניברסיטה האסלאמית:
   • מאפיינים כלליים.
   • אקדמיה, אנטישמיות ותמיכה בטרור: המקרה של ד”ר צאלח חסין אלרקב.
   • דוגמאות לבכירי חמאס, שמילאו תפקידי הוראה ומנהל באוניברסיטה.
  • נספח ג’: סיוע האיחוד האירופאי לאוניברסיטה האסלאמית:
   • תכנות ארסמוס פלוס: אפיון כללי.
   • שילוב האוניברסיטה האסלאמית בפרויקטים של ארסמוס פלוס.
   • תכנית 2020 Horizon.
   • הקרן לשיפור האיכות (QIF).
   • תכנית SUDEP.
   • פרויקטים נוספים במימון האיחוד האירופי.

[1] ראו פרסום מרכז המידע למודיעין ולטרור מ-14 במרץ 2010: "התנהלות חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה, בחינת תכני דו"ח גולדסטון לעומת הממצאים העובדתיים" (כרך ב' עמוד 245). להלן: מענה מרכז המידע לדו"ח גולדסטון.