האומנם הובס דאעש? מצבו וכיווני התפתחותו של דאעש על רקע נפילתה הצפויה של המובלעת במורד הפרת

עיקרי תמונת מצב

המערכה שמנהלים במורד נהר הפרת כוחות SDF הכורדים, בתמיכת ארה”ב ומדינות הקואליציה, נגד מובלעת דאעש, הולכת ומתקרבת לקיצה. לאחר למעלה מחמישה חודשי קרבות נותרו במורד עמק הפרת כ- 1,000 פעילים, חלקם הגדול זרים, שנדחקו ל”כיס” הממוקם בעיירה אלבאע’וז פוקאני (ממזרח לאלבוכמאל). כוחות SDF תוקפים את פעילי דאעש המתבצרים בעיירה ומנהלים קרב הכרעה, שהחל ב-1 במרץ 2019. עם נפילת המובלעת יגיע לסיומו תהליך, אשר במהלכו נכבשו אזורי השליטה המשמעותיים של דאעש בסוריה: אזור מחנה הפליטים אלירמוכ מדרום לדמשק; דרום רמת הגולן; מרבית האזור המדברי והטרשי שמצפון מזרח לסוידאא’ (ובקרוב גם מובלעת דאעש, במורד הפרת). לאחר מכן תיוותר נוכחות משמעותית של דאעש (להערכתנו כמה אלפי פעילים) רק במדבריות שבמזרח סוריה, במרחב שבין העיירה סח’נה לעמק הפרת.

 • קרוב לחמש שנים קודם לכן, בקיץ שנת 2014, הגיעה הח’ליפות האסלאמית שהקים דאעש לשיא התפשטותה. בשיאה היא כללה כשליש משטח עיראק וכרבע/שליש משטח סוריה. בתחומיה התגוררו 6-5 מיליון תושבים והיא שלטה על תשתיות נפט ממלכתיות בעיראק ובסוריה (הכנסותיה מייצוא מוצרי נפט נאמדו בזמנו בכמה מיליוני דולרים ביום). אולם הישגיו הדרמטיים של דאעש הובילו להקמת קואליציה בינלאומית נגדו בהנהגת ארה”ב (החל מספטמבר 2014) ובהמשך גם למעורבות רוסית בסוריה לצד המשטר הסורי (החל מספטמבר 2015). כפועל יוצא מהמאמצים המשולבים-המקומיים, האזוריים והבינלאומיים, נבלמה התפשטותו של דאעש בסוריה ובעיראק (שתי “מדינות הליבה”) ובשנים האחרונות מצוי הארגון במצב של מגננה מתמשכת.
 • המערכה שהתנהלה נגד דאעש בעיראק ובסוריה הביאה להתמוטטות הח’ליפות האסלאמית בסוף שנת 2017 ובמהלך שנת 2018. בשנים האחרונות אבדו איפא לדאעש כל האזורים בהם שלט על אוכלוסייה ובכלל זה שתי “ערי הבירה” מוצול (בעיראק) ואלרקה (בסוריה). בנוסף לכך שרשרת הפיקוד שלו נפגעה; מוסדות הממשל שהקים נסגרו; הנכסים הכלכליים שלו (בעיקר שדות נפט והגז) אבדו; חלק מפעיליו הזרים נהרגו, נפלו בשבי או חזרו למדינות האם שלהם (תהליך שעדיין לא הסתיים).
 • לנוכח המכות שספג דאעש נשמעו קולות, כי הארגון עומד בפני כליה. ביטוי בולט לכך נתן נשיא ארה”ב טראמפ שצייץ, כי ארה”ב הביסה את המדינה האסלאמית בסוריה (“We have defeated ISIS” . המסקנה האופרטיבית מתיאור זה הייתה, שאין סיבה להשאיר את הכוחות האמריקאים בסוריה. לפיכך, מסרו מקורות אמריקאים כי ארה”ב תוציא 2,000 מחייליה המוצבים בסוריה (מספר זה פחת לאחרונה ל-1,600 ). התבטאות זאת של הנשיא טראמפ מעלה מספר שאלות בסיסיות: האם דאעש אכן הובס? האם הארגון כולו או לפחות השלוחה שלו בסוריה חדלו להוות איום משמעותי על המזרח התיכון והקהילה הבינלאומית? האם יוכל הארגון להשתקם מהמהלומות שספג וכיצד יתבטא הדבר באופן התנהלותו בשנים הקרובות?

מימין: הציוץ הראשון של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי דאעש בסוריה הובס (חשבון הטוויטר הרשמי של נשיא ארה"ב, 19 בדצמבר 2018). משמאל: הנשיא ברק אובאמה מתווה בנאומו את האסטרטגיה האמריקאית המכוונת להרוס את דאעש (אתר הבית הלבן, 10 בספטמבר 2014)
מימין: הציוץ הראשון של נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, כי דאעש בסוריה הובס (חשבון הטוויטר הרשמי של נשיא ארה”ב, 19 בדצמבר 2018). משמאל: הנשיא ברק אובאמה מתווה בנאומו את האסטרטגיה האמריקאית המכוונת להרוס את דאעש (אתר הבית הלבן, 10 בספטמבר 2014)

 • אנו סבורים, כי למרות המכות הקשות שספג דאעש נחלש אך לא הובס. ברשותו נותרו נכסים אסטרטגיים, שיאפשרו לו להשתקם ולהמשיך להוות סיכון לקהילה הבינלאומית: לדאעש נותרו מחוזות פעילים בעיראק ובסוריה ובמדינות נוספות באסיה ובאפריקה, שהמשטרים המקומיים מתקשים לעקרם מהשורש. המנהיג הכריזמטי של דאעש אבו בכר אלבע’דאדי, וכמה בכירים נוספים, הצליחו (עד כה) לשרוד את המהלומות הקשות והם ממשיכים להנהיג את הארגון ולשלוט על מחוזותיו השונים, גם אם הדבר נעשה בצורה מבוזרת. המותג “דאעש” נשחק במידה מסוימת אך הארגון והאידאולוגיה שמאחוריו ממשיכים להוות מוקד משיכה לצעירים מוסלמים בעיראק ובסוריה, במדינות נוספות במזרח התיכון וברחבי העולם. מנגד, הקואליציה נגד דאעש, שהצליחה לבלום את התפשטותו ולהנחית על מעוזיו בעיראק ובסוריה מכה קשה, הינה הטרוגנית, ולחבריה אינטרסים שונים ולעיתים אף מנוגדים. לפיכך ניתן לצפות, שבעקבות אובדן אזורי השליטה של דאעש בסוריה תשמנה המעצמות והמדינות המקומיות והאזוריות את הדגש על קידום אינטרסים אחרים בסוריה ובעיראק ותנופת המערכה נגד דאעש עלולה לדעוך.
 • דאעש עצמו מציג את אובדן המאחז שלו במורד עמק הפרת כהפסד בקרב אך לא במערכה. בסרטון שהופץ לאחרונה, על רקע נפילתו הצפויה של המאחז האחרון בעיירה אלבאע’וז, הסביר פעיל דאעש, כי גם בראשית דרכו הפסיד האסלאם בקרבות אך בסופו של דבר הצליח להתבסס ולהכות שורשים. לדבריו המלחמה הפכפכה, “פעם מנצחים בקרב ופעם מפסידים בקרב אחר אך המלחמה עדיין לא הסתיימה” (סרטון של דאעש שכותרתו “משמעות העמידה האיתנה באלבאע’וז”, שבכת שמוח’, 11 במרץ 2019).

אנו סבורים, כי דאעש ישנה את אופיו ואת דפוסי פעילותו ויתאים עצמו לנסיבות החדשות שנוצרו. לאחר תקופה של התארגנות מחדש והפקת לקחים ימצב עצמו דאעש כארגון טרור וגרילה גלובאלי, רב-זירתי, בעל אופי ביזורי, שאינו כבול למסגרת טריטוריאלית, ואינו נושא בנטל השליטה על אוכלוסייה (ובכך הוא ישוב שורשי העבר, בראשית פעילותו בעיראק, כשהיה שלוחה של אלקאעדה). משמעות הדבר הינה ויתור זמני על יישום מידי של חזון הח’ליפות האסלאמית והעתקת הדגש אל הג’האד נגד ה”כופרים” במזרח התיכון ובמדינות נוספות באפריקה ובאסיה. עם זאת אנו סבורים, כי השאיפה להקמת הח’ליפות לא נזנחה והיא עלולה לשוב ולעלות בעתיד על הפרק, לכשישקם דאעש את עצמו וישוב לשלוט על חבלי ארץ נרחבים.

 • מה תהיה רמת מסוכנותו של דאעש בשנה הקרובה? מחד גיסא, לא נראה כי בטווח הקצר ישוב דאעש להיות איום משמעותי כפי שהיווה בשעה שהיה בשיא כוחו בקיץ שנת 2014. מאידך, תהליך התחזקותו בעיראק והמשך פעילותו בסוריה ובכמה ממדינות אפריקה ואסיה, תתרום להימשכותה של אי-יציבות כרונית במדינות הללו, תקשה מאוד על שיקומן של מדינות כושלות ותגבה מחיר יקר בחיי אדם (גם במדינות המערב). הפוטנציאל ההרסני שעודנו גלום בדאעש – בעיקר בעיראק, סוריה, אפגניסטאן ומערב אפריקה – מחייב שלא להיתפס להערכת חסר בנוגע לרמת מסוכנותו (כפי שהיה בעבר לפני תחילת המערכה נגד דאעש בהובלת ארה”ב). הקהילה הבינלאומית, בהנהגת ארה”ב חייבת שלא להרפות את הלחץ על דאעש ולהמשיך במערכה נגד הארגון, במזרח התיכון וברחבי העולם, להשקיע את המשאבים הנחוצים, ולסייע למדינות המאוימות ע”י דאעש.
הנכסים האסטרטגיים שנותרו בידי דאעש

כללי

 • דאעש יצא מהמערכה המתנהלת נגדו בשנים האחרונות כשהוא חבול ומוכה. אולם, להערכתנו, נותרו בידו נכסים אסטרטגיים בולטים, שיסייעו לארגון לשקם עצמו ולמצב את מקומו כארגון טרור גלובאלי בעל רמת מסוכנות גבוהה:
  • נכס אסטרטגי מספר 1: קיומה של תשתית צבאית-מבצעית בשתי “מדינות הליבה”, סוריה ועיראק, והקושי של המשטרים המקומיים לעקור אותה מהשורש. קושי זה נובע בעיקר מחוסר היציבות השלטונית, השסעים בין קבוצות אוכלוסייה שונות (בדגש על השסעים בין הסונים לשיעים) וממאבקי הכוח של המעצמות האזוריות והבינלאומיות.
  • נכס אסטרטגי מספר 2: ברשות דאעש נותרו מנהיג כריזמטי, אידאולוגיה סלפית-ג’האדיסטית בעלת כוח משיכה ותשתית הסברתית ענפה, שהוא הקים לשם המלחמה על התודעה ולשימור הקשר בין פעיליו ומחוזותיו.
  • נכס אסטרטגי מספר 3: מחוזות דאעש בכמה מדינות באפריקה ובאסיה. בכמה ממחוזות אלו נמשכה בשנה שעברה פעילות צבאית אינטנסיבית (שבחלקה אף התרחבה), גם כאשר ספג דאעש מכות קשות ב”מדינות הליבה”. ניסיונות הממשלים המקומיים לעקור מהשורש את מחוזות דאעש עלו בתוהו גם כאשר הושקע בכך מאמץ רב (הצלחת מחוז סיני להחזיק מעמד נגד המערכה שמנהלת מצרים נגדו הינה דוגמא טובה לכך). להערכתנו פוטנציאל החתרנות והטרור הגבוה ביותר של דאעש נמצא כיום באפגניסטאן ובמערב אפריקה.
  • נכס אסטרטגי מספר 4: התמיכה שיש לדאעש ולאידאולוגיה שלו בקרב חלקים מהקהילות המוסלמיות במדינות המערב. זאת, לנוכח הימצאות קהילות מוסלמיות מנוכרות במדינות המערב (בעיקר מערב אירופה) המהוות קרקע נוחה להיקלטותן של אידאולוגיות מוסלמיות רדיקליות ולגיוס תומכים מקומיים לביצוע “פיגועי השראה”. חזרתם האפשרית של פעילים ובני משפחותיהם למדינות המערב עלולה להגדיל את משקלו של נכס זה.
נכס אסטרטגי מספר 1: אחיזה של דאעש בשתי “מדינות הליבה”, סוריה ועיראק, וקושי המשטרים המקומיים לעקור את דאעש מהשורש

כללי

גם לאחר אובדן שטחי השליטה המשמעותיים שלו בסוריה (וקודם לכן בעיראק) נותרו בידי דאעש בסוריה ובעיראק תשתיות צבאיות הפרוסות ברחבי המדינות הללו. חלק מהתשתיות הללו פועלות בחשאיות בקרב ריכוזי אוכלוסייה עירוניים בהן אוכלוסייה סונית (למשל, מוצול) וחלקן פועלות “בטבע” מחוץ לערים (בעיקר בשטחים המדבריים וההרריים). אנו מעריכים, כי מדובר בסדר גודל של אלפי פעילים בכל אחת משתי “מדינות הליבה”, אשר ממשיכים לנהל מערכת טרור וגרילה. ניתן להעריך, כי לאחר אובדן מובלעת דאעש במורד הפרת יעשה דאעש מאמץ להגביר את יכולותיהן של ההתאגנויות הללו בהכוונה מרכזית באמצעות מערכת פיקוד ושליטה מבוזרת. במקביל ימשכו פעולות הסיכול והמנע של המשטר הסורי והמשטר העיראקי (ושל הכורדים) אולם להערכתנו אין ביכולתם של המשטרים הללו לעקור מהשורש את התארגנויות דאעש. המשך פעילות דאעש עלול ליצור בעיראק ובסוריה מצב של חוסר יציבות כרוני ולחבל במאמצי השיקום של שתי המדינות.

 

שיא התפשטותה של "מדינת הח'ליפות", שהקים דאעש (יוני 2014): "מדינת הח'ליפות" שלטה על שטחים נרחבים במערב עיראק, במזרח סוריה ובצפונה. מפה זאת הופצה בפורומים ג'האדיסטים ב-18 באוגוסט 2014 (alplatformmedia.com; hanein.info).
שיא התפשטותה של “מדינת הח’ליפות”, שהקים דאעש (יוני 2014): “מדינת הח’ליפות” שלטה על שטחים נרחבים במערב עיראק, במזרח סוריה ובצפונה. מפה זאת הופצה בפורומים ג’האדיסטים ב-18 באוגוסט 2014 (alplatformmedia.com; hanein.info).

סוריה

 • לאחר התמוטטות הח’ליפות האסלאמית נותרו בידי דאעש בסוריה כמה אזורי שליטה, שנכבשו במהלך 2018 ע”י צבא סוריה בסיוע רוסיה ואיראן: אזור מחנה הפליטים ירמוכ שמדרום לדמשק (נכבש במאי 2018); דרום רמת הגולן (נכבשה ביולי 2018); ואזור אלצפא, שמצפון מזרח לסוידאא’ (נכבש בנובמבר 2018 אך מצויים בו עדיין שרידי דאעש). אזור השליטה המשמעותי האחרון, העומד עתה בפני כיבוש, הינו מורד עמק הפרת. זאת משום שאזור זה לא טוהר באופן יסודי בשלבים האחרונים של המערכה נגד הח’ליפות האסלאמית ומשום שמצויים בו כוחות דלילים בלבד (צבא סוריה, מיליציות שיעיות, כוחות כורדים). לכך נוספו עיכובים בשיקום ההרס הרב שנותר בערים המרכזיות שבמרחב זה והימצאות נכסים חשובים כגון מעבר הגבול לעיראק ושדות נפט גדולים.
 • המתקפה נגד מעוז דאעש בעמק הפרת החלה לפני קרוב לחצי שנה ע”י כוחות כורדים בסיוע ארה”ב ומדינות הקואליציה. לאחר כמה חודשי לחימה נדחקו פעילי דאעש אל העיירה אלבאע’וז פוקאני, מצפון-מזרח לעיר אלבוכמאל (דרום המובלעת). עתה מתחולל במקום קרב הכרעה, בין הלוחמים הכורדים לבין פעילי דאעש, שבסיומו צפויה המובלעת ליפול.

תמונה שהופיעה בסרטון על "כיס" דאעש באלבאע'וז פוקאני 
(שבכת שמוח', 11 במרץ 2019).
תמונה שהופיעה בסרטון על “כיס” דאעש באלבאע’וז פוקאני (שבכת שמוח’, 11 במרץ 2019).

 • אנו מעריכים, כי גם לאחר שתיפול מובלעת דאעש בעמק הפרת יוותרו אלפי פעילים ברחבי סוריה. אזור הפעולה הבולט ביותר של הפעילים הללו הינו עתה המרחב המדברי, שבין תדמור לדיר אלזור. כמו כן נותרו בידי דאעש התארגנויות מקומיות ואזוריות הממשיכות לפעול מצפון מזרח לסוידאא’, במעלה עמק הפרת ובמרחב אדלב. בשטחי פעילותו, שנותרו בסוריה, אין לדאעש שליטה גיאוגרפית או ממשלית והוא ימשיך לפעול במאפייני גרילה נגד אויביו השונים: צבא סוריה (בתמיכת רוסיה); הכורדים (בתמיכת ארה”ב) והמטה לשחרור אלשאם (הארגון הג’האדיסטי היריב, שהינו הארגון הדומיננטי במרחב אדלב).

אזורי שליטה והשפעה בסוריה

 • עם נפילת מובלעת דאעש בעמק הפרת בסוריה הושלם גם בסוריה תהליך אובדן השליטה על שטחים ואוכלוסייה ומתבצע תהליך של הפיכת דאעש לארגון גרילה וטרור. באופיו החדש דאעש אינו כבול למסגרת טריטוריאלית והוא נהנה מגמישות ומחופש פעולה רב יותר בהפעלת אנשיו בפעולות “פגע וברח”. אנו סבורים כי במהלך 2019 יעבור דאעש בזירה הסורית תקופה של התארגנות מחדש. במהלך תקופה זאת יעשה דאעש מאמץ להמשיך את פעילותו הצבאית ואף לשפר את “איכותה”, כדי להוכיח כי הוא נשאר “על המפה” וממשיך להיות הארגון הג’האדיסטי המוביל (כשבפועל המטה לשחרור אלשאם, ג’בהת אלנצרה לשעבר, הארגון הדומיננטי במרחב אדלב, הינו הארגון הג’האדיסטי המוביל בזירה הסורית).

להערכתנו יחדל דאעש בסוריה לשמש איום אסטרטגי כפי שהייתה המדינה האסלאמית בשיא התפשטותה, אך הוא יכול להיות גורם שיערער את הניסיונות לייצב את המצב הביטחוני בסוריה ויפריע למאמצים לשקם אותה כלכלית, פוליטית וחברתית. מההיבט הצבאי עלולה פעילות דאעש בסוריה לשמש מטרד לא מבוטל עבור הכוחות השונים הפועלים בה: צבא סוריה (ורוסיה התומכת בו) איראן והמיליציות השיעיות, כוחות SDF הכורדים ואנשי צבא אמריקאים המסייעים להם. נראה לנו כי בתקופה הקרובה תשאף ארה”ב להוציא את מרבית אנשיה מסוריה על רקע “תמונת הניצחון” הצפויה של כיבוש מורד עמק הפרת בעוד שדאעש יעשה מאמץ, שיציאתם של אנשי הצבא האמריקנים מסוריה תלווה בהתקפות ובנפגעים.

עיראק

אנו סבורים, כי בשנה הקרובה עשוי לעבור מרכז הכובד של דאעש מסוריה לעיראק, המדינה בה צמח דאעש, ושבה נותרו לו התארגנויות המונות להערכתנו אלפי פעילים. מאז התמוטטות הח’ליפות בסוף 2017 מתפקד דאעש בעיראק כארגון טרור וגרילה לכל דבר. בשונה מסוריה, לא נותרו לדאעש בעיראק אזורי שליטה טריטוריאליים לאחר נפילת הח’ליפות ופעיליו התפזרו במחוזות בהם אוכלוסייה סונית או אוכלוסייה מעורבת בצפון עיראק ומערבה. להערכתנו בשנה הקרובה צפוי דאעש לשפר את יכולותיו המבצעיות בעיראק תוך ניצול חולשת המשטר העיראקי, קיומם של המתחים העדתיים וחולשתם היחסית של ארה”ב ומדינות המערב בזירה העיראקית.

 • מההיבט הארגוני, המחוזות השונים בעיראק אוחדו ע”י דאעש למחוז-על המאגד אזורים שונים: דג’לה, החידקל, אלאנבאר, דיאלא, בגדאד, צפון בגדאד, צלאח אלדין, נינוא, ג’זירה ומחוז הדרום. להנהגת דאעש יש שליטה על התארגנויותיו ברחבי עיראק אולם היא, להערכתנו, רופפת למדי ופעילי דאעש באזורים השונים נהנים ממידה רבה של אוטונומיה.
 • האזורים שדאעש פועל בהם באופן אינטנסיבי יותר הם צלאח אלדין, נינוא והעיר מוצול, כרכוכ, דיאלא ואנבאר (ראו מפה). היעד המרכזי להתקפות פעילי דאעש הם כוחות הביטחון העיראקים והמיליציות המסייעות להם: צבא עיראק, “הגיוס העממי” (מיליציות שיעיות בחסות איראן), “הגיוס השבטי” (מיליציות שמקורן בשבטים הסונים המשתפים פעולה עם המשטר), אנשי מודיעין עיראקים ו”סוכנים” הנחשדים בשיתוף פעולה עם המשטר. כמו כן כוונו התקפות נגד האוכלוסייה השיעית כדי להעמיק את השסעים העדתיים בינה לבין האוכלוסייה הסונית. זוהי טקטיקה דומה לזאת שנקטה בראשית דרכה שלוחת אלקאעדה בעיראק, שממנה צמח דאעש. שלוחה זאת, בהנהגת אבו מצעב אלזרקאוי, ניהלה מלחמת טרור וגרילה נגד ארה”ב ובעלות בריתה ובמקביל גם נגד האוכלוסייה השיעית ובכך תרמה, בסופו של דבר, ליציאת הכוחות האמריקאים מעיראק ולחולשתו הבסיסית של המשטר העיראקי.

מפת מחוזות עיראק (ויקיפדיה). במספרים מסומנים המחוזות בצפון עיראק ובמערבה, שבהם פעילותו הצבאית של דאעש אינטנסיבית יותר.
מפת מחוזות עיראק (ויקיפדיה). במספרים מסומנים המחוזות בצפון עיראק ובמערבה,
שבהם פעילותו הצבאית של דאעש אינטנסיבית יותר.

 • מתווי הפיגועים של דאעש במהלך שנת 2018 היו מגוונים: הפעלת מטענים נגד כלי רכב של כוחות הביטחון; תקיפת יעדים ביטחוניים באמצעות ירי רקטות ופצצות מרגמה; הצבת מארבים והנחת מטעני חבלה; תקיפת עמדות ומחסומים; ירי צלפים; הריגת אנשי ביטחון ואזרחים המסייעים להם ופגיעה בבתיהם; חטיפת אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ופגיעה באזרחים וברכושם. מרבית הפעולות הללו היו “פשוטות” והן לא הצריכו תחכום מבצעי יוצא דופן. עם זאת בוצעו בכמה מקרים פיגועים מורכבים יותר וביניהם פיגועי התאבדות[1]. הפעילות הנרחבת שמקיים דאעש בעיראק מעידה על פוטנציאל הטרור, שעלול דאעש להוציא לפועל בעתיד.
דפוס הפיגועים של דאעש בעיראק
כלי רכב של כוחות הביטחון העיראקיים עולה באש לאחר שהופעל נגדו מטען חבלה ע"י פעילי דאעש ממזרח לתכרית (שבכת שמוח’, 14 בפברואר 2019).     פעיל דאעש משגר פצצת מרגמה לעבר אחד הכפרים, שמצפון מזרח לבעקובה (שבכת שמוח’, 14 בפברואר 2019).
מימין: כלי רכב של כוחות הביטחון העיראקיים עולה באש לאחר שהופעל נגדו מטען חבלה ע”י פעילי דאעש ממזרח לתכרית (שבכת שמוח’, 14 בפברואר 2019). משמאל: פעיל דאעש משגר פצצת מרגמה לעבר אחד הכפרים, שמצפון מזרח לבעקובה (שבכת שמוח’, 14 בפברואר 2019).
 שיגור רקטה לעבר כוחות הביטחון העיראקים מצפון מזרח לבעקובה (שבכת שמוח', 16 בפברואר 2019).    משאיות וטרקטור שהוצתו על-ידי פעילי דאעש (מחוז עיראק- אזור דיאלא, 9 בדצמבר 2018).
מימין: שיגור רקטה לעבר כוחות הביטחון העיראקים מצפון מזרח לבעקובה (שבכת שמוח’, 16 בפברואר 2019). משמאל: משאיות וטרקטור שהוצתו על-ידי פעילי דאעש (מחוז עיראק- אזור דיאלא, 9 בדצמבר 2018).
פריצה לעמדה של משטרת עיראק באזור ח'נאקין (pastethis.to, 7 בינואר 2019)    פעילי דאעש מתפללים טרם יציאה למארב נגד לוחמי "הגיוס העממי" בח'אנקין (נאשר, 19 באפריל 2018)
מימין: פריצה לעמדה של משטרת עיראק באזור ח’נאקין (pastethis.to, 7 בינואר 2019)
משמאל: פעילי דאעש מתפללים טרם יציאה למארב נגד לוחמי “הגיוס העממי” בח’אנקין (נאשר, 19 באפריל 2018)
הוצאה להורג של "סוכן" הממשלה העיראקית שנלקח בשבי ממערב לאלרמאדי (שבכת שמוח', 28 בינואר 2019)     זירת פיגוע התאבדות באמצעות מכונית תופת של דאעש באלקאא'ם, שבמחוז אלאנבאר, ב-29 באוגוסט 2018 (rudaw.net, 29 באוגוסט 2018).
מימין: הוצאה להורג של “סוכן” הממשלה העיראקית שנלקח בשבי ממערב לאלרמאדי (שבכת שמוח’, 28 בינואר 2019) משמאל: זירת פיגוע התאבדות באמצעות מכונית תופת של דאעש באלקאא’ם, שבמחוז אלאנבאר, ב-29 באוגוסט 2018 (rudaw.net, 29 באוגוסט 2018).

כוחות הביטחון העיראקים ביצעו במהלך 2018 פעילות ביטחונית רצופה נגד התארגנויות דאעש, שלוותה במעצרים רבים, אך הללו לא הצליחו לבלום את העלייה בהיקף פעילותן. זאת, להערכתנו, בראש ובראשונה משום שלדאעש עדיין נותרה תשתית איתנה בקרב האוכלוסייה הסונית בעיראק, בין השאר כתוצאה מהמתח העדתי המובנה, מחולשת המשטר העיראקי ומצמצום ההשפעה של ארה”ב. על רקע זה ניתן להעריך, כי בהמשך יצבור דאעש כוח בזירה העיראקית. פעילותו הצבאית תעשה אינטנסיבית יותר וייעשה מאמץ להוציא לפועל פיגועי “איכות” שאפיינו את הארגון בעת שהיית כוח הכיבוש האמריקאי במדינה: ריבוי פיגועי התאבדות, פשיטות על מחנות של כוחות הביטחון העיראקים, פשיטות על בתי כלא[2] ופיגועי הרג בקרב האוכלוסייה השיעית. אנו סבורים, כי הנוכחות האמריקאית בעיראק עלולה להיהפך ליעד מועדף עבור דאעש בעיראק, ככל שדאעש יצבור כוח וישפר את יכולותיו המבצעיות.

נכס אסטרטגי מספר 2: המנהיג, האידאולוגיה והתשתית ההסברתית העניפה

המנהיג

אבו בכר אלבע’דאדי, המנהיג הכריזמטי של דאעש, הצליח ככל הנראה לשרוד עד כה את המהלומות הקשות שספג דאעש בשנים האחרונות[3]. אלבע’דאדי הינו הדומיננטי בהנהגת דאעש הסובבת סביב דמותו. במהלך שנות קיומו של דאעש אלבע’דאדי הינו הפוסק האחרון בנושאים צבאיים, דתיים וממשלתיים ותלותה של הנהגת דאעש בו הינה מוחלטת. הריגתו או תפיסתו עשויים לפגוע בתפקוד דאעש, ומנגד – הצלחתו של אלבע’דאדי לשרוד עלולה לתרום באופן משמעותי לתהליך השיקום של דאעש ואף להאצתו.

 

אבו בכר אלבע'דאדי נושא דרשה במסגד הגדול במוצול (יוטיוב, 5 ביולי 2014).
אבו בכר אלבע’דאדי נושא דרשה במסגד הגדול במוצול (יוטיוב, 5 ביולי 2014).

האידאולוגיה

 • דאעש הינו ארגון טרור גלובאלי הדבק באידיאולוגיה הסלפית-ג’האדיסטית. אידיאולוגיה זאת הינה חלק מזרם קיצוני באסלאם הסוני השואף להחזיר את מה שנתפס כימי הזוהר של האסלאם בראשית דרכו (תקופת הנביא מחמד וארבעת הח’ליפים הראשונים, שבאו אחריו). זאת באמצעות ג’האד, מלחמת קודש, המופנה נגד האויבים מבית ומחוץ, שהינה חובה אישית של כל מוסלמי. על בסיס תפיסה זאת צמחו ארגון אלקאעדה ודאעש אך הפרשנות של דאעש לתפיסה זאת שונה מזו של אלקאעדה. החזרה לתקופת הזוהר של האסלאם, על פי תפיסת דאעש, תיעשה באמצעות הקמת ח’ליפות אסלאמית על-לאומית העומדת בניגוד לתפיסת מדינות הלאום שקמו במזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה. מדינה זאת תתבסס על הדגם של ארבעת הח’ליפים הראשונים ותתנהל על פי ההלכה האסלאמית בהתאם לפרשנותה הקיצונית[4].
 • אולם נתוני היסוד החברתיים, הדתיים/עדתיים והפוליטיים, שהביאו להתבססות דאעש בעיראק ובסוריה, לא השתנו. מדינות הלאום בשתי המדינות הללו לא השתקמו, המתחים העדתיים בהן עדיין חריפים והמצב הביטחוני ממשיך להתאפיין בחוסר יציבות כרוני. גם במחוזות נוספים באסיה ובאפריקה, שבהם פועל דאעש מצויים לרוב ממשלים בעלי רמת משילות נמוכה (או כאלה שקרסו, למשל בלוב, תימן וסומליה), המתקשים לתת מענה אפקטיבי לפעילות דאעש. האידיאולוגיה הסלפית-ג’האדיסטית במדינות הללו עלולה להוות כוח משיכה עבור קבוצות אוכלוסייה מוסלמיות הרואות עצמן מקופחות, גם כאשר דאעש נחלש צבאית ב”מדינות הליבה” וגם לאחר שהח’ליפות האסלאמית שהקים קרסה.

התשתית ההסברתית הענפה

לדאעש תשתית ענפה של עשרות מוסדות הסברה המאפשרת לו לנהל באופן יעיל את המלחמה על התודעה ולהפיץ את האידיאולוגיה שלו בקרב קהילות מוסלמיות ברחבי העולם. מערך ההסברה של דאעש נפגע אך בכל זאת שרד את התמוטטות הח’ליפות האסלאמית. במהלך שנת 2018 הוא גילה כושר עמידות והתאוששות, למרות הלחצים הקשים שהופעלו על דאעש בסוריה. הצלחתו לשרוד הינה, להערכתנו, בראש ובראשונה פועל יוצא מהמודעות הרבה של הנהגת דאעש לחשיבות ההסברה, וכפועל יוצא מכך- העדיפות הגבוהה, שהנהגת דאעש נותנת להסברה בהקצאת המשאבים הנחוצים במימון ובכוח אדם מיומן[5].

 

רזה של דאעש המדגישה את חשיבות המערכה ההסברתית. בכרזה נכתב: "הוי איש ההסברה, אתה אכן לוחם ג'האד. המערכה ההסברתית אינה נופלת בחשיבותה מהמערכה [המתנהלת] בשדה הקרב. על כל אחד מכם [מאנשי ההסברה], לעמוד על המשמר [ולפעול] בכל הזדמנות [כדי] לחדש את הכוונה [לפעול למען המדינה האסלאמית של דאעש]" (archive.org, 6 באפריל 2016).
כרזה של דאעש המדגישה את חשיבות המערכה ההסברתית. בכרזה נכתב: “הוי איש ההסברה, אתה אכן לוחם ג’האד. המערכה ההסברתית אינה נופלת בחשיבותה מהמערכה [המתנהלת] בשדה הקרב. על כל אחד מכם [מאנשי ההסברה], לעמוד על המשמר [ולפעול] בכל הזדמנות [כדי] לחדש את הכוונה [לפעול למען המדינה האסלאמית של דאעש]” (archive.org, 6 באפריל 2016).

 • מערך ההסברה של דאעש ימשיך להיות להערכתנו נכס אסטרטגי חשוב, למרות הפגיעות שספג בשנים האחרונות. מערך זה ימשיך להפיץ את האידיאולוגיה של הארגון ובכלל זה שימור רעיון הקמת מדינת הח’ליפות, המשך הג’האד נגד האויבים השונים ועידוד פיגועים במדינות המערב. מלבד מרכזיותו במלחמה על התודעה ימשיך מערך ההסברה למלא גם תפקידים אופרטיביים כמו שימור הקשר בין הפעילים ברחבי העולם ובינם לבין ההנהגה, גיוס פעילים וגיוס כספים.
נכס אסטרטגי מספר 3: מחוזות דאעש בכמה ממדינות אפריקה ואסיה

זהו נכס שחשיבותו עלתה במהלך השנה האחרונה, דווקא לנוכח הלחצים הכבדים שהופעלו על מחוזות סוריה ועיראק. המחוזות בחו”ל כפופים להנהגת דאעש אך הם נהנים ממידה רבה של אוטונומיה. המהלומות שספג דאעש ב”מדינות הליבה”, שהאחרונה שבהן הנפילה (הצפויה) של המובלעת במורד עמק הפרת, עלולות לשבש (אך לא למנוע) את הקשר בין ההנהגה לבין המחוזות בחו”ל ולהעמיק את האופי הביזורי של דאעש. אנו מעריכים כי פעילותם של המחוזות בחו”ל תימשך בשנת 2019, ובכמה מהם אף תגבר, רמת המסוכנות הגבוהה ביותר של מחוזות דאעש בחו”ל הינה, לערכתנו אפגאניסטאן, מערב אפריקה (ניגריה ומדינות, שמדרום לסהרה) וחצי-האי סיני. מלבד זאת מקיים דאעש התארגנויות חשאיות בעלות פוטנציאל חתרני וטרוריסטי במדינות נוספות ובהן רוסיה וכמה מדינות ערביות (הבולטות שבהן הינן ירדן, תוניס ומרוקו).

מחוזות המדינה האסלאמית ברחבי העולם

מחוזות המדינה האסלאמית ברחבי העולם

 • להלן מאפייני פעילות מחוזות דאעש ברחבי העולם:
  • מחוז ח’ראסאן (אפגניסטאן/פקיסטאן/איראן): הוקם בשנת 2014. פעילותו מתקיימת על רקע חוסר היציבות השלטוני והתחזקות הטאליבאן העוין לדאעש. בפעילותו הצבאית של המחוז חלה עלייה רצופה בהיקף הפיגועים לאורך השנים. שנת 2018 התאפיינה בפעילות אינטנסיבית של המחוז, בעיקר באפגניסטאן. היעדים הבולטים של פעילות המחוז: מוסדות המזוהים עם הממשל האפגאני; צבא אפגניסטאן; מנגנוני המודיעין והביטחון האפגאנים; ארגון הטאליבאן, אישים ומוסדות המזוהים עם ארה”ב המערב. מחוז ח’ראסאן ביצע במהלך שנת 2018 פיגועי ראווה באמצעות מחבלים מתאבדים, בבירה קאבול ובמקומות נוספים, שגבו מספר קרבנות גדול וזכו לתהודה תקשורתית רבה. לאחרונה שב והפגין מחוז ח’ראסאן את יכולותיו המבצעיות-טרוריסטיות באמצעות גל פיגועים שבוצע באפגניסטאן. בין הפיגועים הללו בלטו שני פיגועי התאבדות: האחד בקרבת שדה התעופה של ג’לאלאבאד (6 במרץ 2019) והשני נגד תהלוכה בקאבול, שבה השתתפו בכירים בממשל האפגאני (6 במרץ 2019).
כמה מפיגועי ההתאבדות שביצע דאעש בקאבול
שני פעילי דאעש שהשתתפו בביצוע פיגוע ההתאבדות בקאבול (שבכת שמוח', 8 במרץ 2019).     זירת הפיגוע (ערוץ היוטיוב של בריטניה היום, 7 במרץ 2019).
מימין: שני פעילי דאעש שהשתתפו בביצוע פיגוע ההתאבדות בקאבול (שבכת שמוח’, 8 במרץ 2019).
משמאל: זירת הפיגוע (ערוץ היוטיוב של בריטניה היום, 7 במרץ 2019).
 אנשי כוחות הביטחון האפגאנים בזירת פיגוע ההתאבדות שביצע דאעש בקרבת מטה ועדת הבחירות בקאבול (חשבון הטוויטר אריאנה ניוז 29באוקטובר 2018).   אנשי כוחות הביטחון האפגאנים בזירת פיגוע ההתאבדות שביצע דאעש בקרבת מטה ועדת הבחירות בקאבול (חשבון הטוויטר אריאנה ניוז 29באוקטובר 2018).
אנשי כוחות הביטחון האפגאנים בזירת פיגוע ההתאבדות שביצע דאעש בקרבת מטה ועדת הבחירות בקאבול (חשבון הטוויטר אריאנה ניוז 29באוקטובר 2018).
הריסות מבנה וגופות הרוגים בפיגוע ההתאבדות שביצע דאעש במרכז החינוכי בקאבול (ח'אאמה פרס, 16 באוגוסט 2018).      עבד אלרא'וף האפגאני, פעיל דאעש, אשר ביצע את הפיגוע. בפיגוע נהרגו 34 בני אדם ו-56 נפצעו (www.k1falh.ga, אתר המזוהה עם דאעש, 16 באוגוסט 2018).
מימין: הריסות מבנה וגופות הרוגים בפיגוע ההתאבדות שביצע דאעש במרכז החינוכי בקאבול (ח’אאמה פרס, 16 באוגוסט 2018). משמאל: עבד אלרא’וף האפגאני, פעיל דאעש, אשר ביצע את הפיגוע. בפיגוע נהרגו 34 בני אדם ו-56 נפצעו (www.k1falh.ga, אתר המזוהה עם דאעש, 16 באוגוסט 2018).

ב-4 ביוני 2018 ביצעו פעילי דאעש פיגוע התאבדות במהלך כנס בו נכחו למעלה מ-2,000 אנשי דת. 
בפיגוע נהרגו ונפצעו כשבעים אנשי דת ואנשי כוחות הביטחון האפגאנים. 
בתמונה: זירת הפיגוע (barsh.ir, 4 ביוני 2018).
ב-4 ביוני 2018 ביצעו פעילי דאעש פיגוע התאבדות במהלך כנס בו נכחו למעלה מ-2,000 אנשי דת. בפיגוע נהרגו ונפצעו כשבעים אנשי דת ואנשי כוחות הביטחון האפגאנים. בתמונה: זירת הפיגוע (barsh.ir, 4 ביוני 2018).

 ב-20 באפריל 2018 ביצע דאעש פיגוע התאבדות כפול במתחם מנהלת ביטחון הלאומי של אפגניסטאן. בפיגוע נהרגו כשלושים בני אדם. בצילום: זירת הפיגוע בקאבול 
(מתוך סרטון בדף הפייסבוק של Ahmad Ahmadi, 30 באפריל 2018).
    ב-20 באפריל 2018 ביצע דאעש פיגוע התאבדות כפול במתחם מנהלת ביטחון הלאומי של אפגניסטאן. בפיגוע נהרגו כשלושים בני אדם. בצילום: זירת הפיגוע בקאבול 
(מתוך סרטון בדף הפייסבוק של Ahmad Ahmadi, 30 באפריל 2018).
ב-20 באפריל 2018 ביצע דאעש פיגוע התאבדות כפול במתחם מנהלת ביטחון הלאומי של אפגניסטאן. בפיגוע נהרגו כשלושים בני אדם. בצילום: זירת הפיגוע בקאבול (מתוך סרטון בדף הפייסבוק של Ahmad Ahmadi, 30 באפריל 2018).
 • חצי האי-סיני ומצרים גופא: שנת 2018 התאפיינה בהתמודדות מחוז סיני של דאעש עם לחצים כבדים, שהופעלו עליו מצד כוחות הביטחון המצרים, שניהלו מערכה רחבת היקף נגדו (“סיני 2018”). על פי צבא מצרים נהרגו ב-11 החודשים הראשונים של 2018 530 “פעילי טרור” (קרי, פעילי דאעש). כמו כן מסרו כוחות הביטחון המצרים כי פגעו בתשתיות של דאעש ואותרו כלי נשק, חומרי חבלה, אופנועים וסמים הממנים את פעילות הארגון (בואבת אלעין, 28 בדצמבר 2018). אולם למרות המכות הקשות שספג הצליח מחוז סיני לשמור על שרידותו ואף לשמור על רף נמוך, אף כי רצוף, של יוזמות התקפיות נגד כוחות הביטחון המצרים, בעיקר במרחב צפון סיני. כיום נמצא המחוז במגמת התאוששות. דוגמא ליכולת מחוז סיני להוציא לפועל תקיפה מורכבת הייתה תקיפת מוצב של צבא מצרים, בקרבת שדה התעופה של אלעריש. בתקיפה נהרגו 15 חיילים מצרים ופעילי דאעש תפסו שלל רב (16 בפברואר 2019). כל אלו מעידים, להערכתנו, על יכולות מבצעיות לא מבוטלות של פעילי המחוז, על אחיזה שיש להם בקרב חלק מהאוכלוסייה המקומית, ועל יכולות לוגיסטיות הנחוצות לקיום קשר עם הנהגת דאעש. בנוסף לכך ביצע דאעש פיגועי ראווה במצרים גופא, שהבולט שבהם היה תקיפת שני מיניבוסים שהסיעו נוצרים קופטים ששבו מביקור במנזר מצפון לאלמניא (שמונה הרוגים ועשרים פצועים, 2 בנובמבר 2018).
ההתקפה שביצע דאעש נגד מוצב של צבא מצרים בשדה התעופה של אלעריש
 (שבכת שמוח', 19 בפברואר 2019).
     ההתקפה שביצע דאעש נגד מוצב של צבא מצרים בשדה התעופה של אלעריש
 (שבכת שמוח', 19 בפברואר 2019).
ההתקפה שביצע דאעש נגד מוצב של צבא מצרים בשדה התעופה של אלעריש
(שבכת שמוח’, 19 בפברואר 2019).
אמצעי לחימה של צבא מצרים, שנפלו בידי דאעש בהתקפה נגד המוצב בשדה התעופה של אלעריש 
 (שבכת שמוח', 19 בפברואר 2019).
    אמצעי לחימה של צבא מצרים, שנפלו בידי דאעש בהתקפה נגד המוצב בשדה התעופה של אלעריש 
 (שבכת שמוח', 19 בפברואר 2019).
אמצעי לחימה של צבא מצרים, שנפלו בידי דאעש בהתקפה נגד המוצב בשדה התעופה של אלעריש (שבכת שמוח’, 19 בפברואר 2019).
אוהל של כמה מפעילי דאעש, שביצעו את הפיגוע (דף הפייסבוק של משרד הפנים המצרי, 4 בנובמבר 2018).    אחד האוטובוסים שנורתה לעברו אש במהלך הפיגוע 
(ערוץ היוטיוב אלמצרי אליום, 2 בנובמבר 2018).
פיגוע הרג נגד נוצרים קופטים: ב-2 בנובמבר 2018 תקפו מספר חוליות של פעילי דאעש, שני מיניבוסים שהסיעו נוצרים קופטים ששבו מביקור במנזר סמואל הקדוש שמצפון לאלמניא. בפיגוע נהרגו שמונה בני אדם ועשרים נפצעו. מימין: אוהל של כמה מפעילי דאעש, שביצעו את הפיגוע (דף הפייסבוק של משרד הפנים המצרי, 4 בנובמבר 2018). משמאל: אחד האוטובוסים שנורתה לעברו אש במהלך הפיגוע (ערוץ היוטיוב אלמצרי אליום, 2 בנובמבר 2018).
 • מחוז מערב אפריקה: במהלך שנת 2018 עלתה כמות ו”איכות” הפעולות של מחוז מערב אפריקה. מרכז הפעילות הצבאית של המחוז הינה ניגריה אולם הפעילות “זלגה” אל המדינות השכנות לה (צ’אד וניג’ר). במחצית השנייה של שנת 2018 הגביר מחוז מערב אפריקה את נפח פעילותו ואת “איכות” פעולותיו. ביסוד הצלחות דאעש במערב אפריקה ובמדינות שמדרום לסהרה עומדים חולשת הממשלים המקומיים והתמיכה לה זוכה המחוז בקרב קבוצות אוכלוסייה מוסלמיות. בחודשים האחרונים החלה להתגבר האינטנסיביות של פעילות דאעש בניגריה ובמדינות שמדרום לסהרה, ואנו סבורים כי תהליך זה יימשך בשנת 2019.
 התקפה של דאעש נגד מחנה של צבא ניגריה (שבכת שמוח', 28 בדצמבר 2018)     התקפה של דאעש נגד מחנה של צבא ניגריה (שבכת שמוח', 17 בינואר 2019).
מימין: התקפה של דאעש נגד מחנה של צבא ניגריה (שבכת שמוח’, 28 בדצמבר 2018) משמאל: התקפה של דאעש נגד מחנה של צבא ניגריה (שבכת שמוח’, 17 בינואר 2019).
פעיל קורא למוסלמים להצטרף למדינה האסלאמית, ובמקרה הזה למוסלמים בסומליה (מחוז מערב אפריקה של דאעש, 15 בינואר 2019).    פעילי מחוז מערב אפריקה במהלך חילופי-אש בניגריה 
(מחוז מערב אפריקה של דאעש, 12 באוגוסט 2018).
מימין: פעיל קורא למוסלמים להצטרף למדינה האסלאמית, ובמקרה הזה למוסלמים בסומליה (מחוז מערב אפריקה של דאעש, 15 בינואר 2019). משמאל: פעילי מחוז מערב אפריקה במהלך חילופי-אש בניגריה (מחוז מערב אפריקה של דאעש, 12 באוגוסט 2018).
 • בשנת 2018 המשיכו לפעול מחוזות נוספים של דאעש, שבהם הפגין הארגון חולשה יחסית, בעיקר, בשל נחיתותו מול היריבים השונים (אלקאעדה, וגופי הממשל המקומיים):
  • מחוז סומליה: זהו מחוז חדש יחסית של דאעש, אשר גילה בחודשים האחרונים פעילות מועטה יחסית. פעילות זאת התבטאה בביצוע פיגועים נגד אנשי ביטחון וממשל סומליים (אנשי מודיעין, שוטרים, פקידים). כמו כן פעל המחוז נגד פעילי ארגון אלשבאב המזוהה עם אלקאעדה (שמולו נמצא דאעש בעמדת נחיתות).
  • מחוז לוב: בשנתיים שחלפו מאז נפילת אזור השליטה של דאעש בסרת (6 בדצמבר 2016) חלה בלוב ירידה משמעותית בהיקף הפעילות של שלוחת דאעש. יעד מרכזי לתקיפות דאעש בשנת 2018 היו כוחות הביטחון הלובים. כמו כן ביצע דאעש פיגוע ראווה משולב נגד מטה משרד החוץ הלובי בטריפולי (25 בדצמבר 2018). תקיפת הבניין בוצעה ע”י שלושה מחבלים, שניים מהם מחבלים מתאבדים. בתחילת הפיגוע פוצצה גם מכונית תופת. משרד הבריאות הלובי דיווח, כי בהתקפה נהרגו לפחות שלושה בני אדם, אחד מהם מנהל מחלקה במשרד החוץ, ועשרה נוספים נפצעו (את’באר לביא, FRANCE24, 25 בדצמבר 2018).
עשן מתמר מבניין מטה משרד החוץ הלובי בטריפולי (אח'באר ליביא, 25 בדצמבר 2018).    מכוניות עולות באש בזירת הפיגוע (אח'באר ליביא, 25 בדצמבר 2018).
מימין: עשן מתמר מבניין מטה משרד החוץ הלובי בטריפולי (אח’באר ליביא, 25 בדצמבר 2018). משמאל: מכוניות עולות באש בזירת הפיגוע (אח’באר ליביא, 25 בדצמבר 2018).
 • מחוז תימן: המחוז המשיך לפעול במהלך שנת 2018 נגד כמה יעדים: המורדים הח’ותים השיעים-זידים הנתמכים ע”י איראן; שלוחת אלקאעדה במדינה (AQAP) והממשל התימני/צבא תימן. במהלך שנת 2016 פעלו בתימן שישה מחוזות: צנעאא’, עדן-אבין, שבוה, אלביצ’אא’, חצ’רמות ואזורי תעיז ובאב (חק, 7 ביולי 2016). נראה כי מאז חל שינוי ארגוני: תימן כולה פועלת כמחוז (ולאית תימן) המתחלק לאזורי משנה. בשנת 2018 הצטמצמה הפעילות הצבאית של דאעש ופעילותו התמקדה באזורי אלביאצ’אא’ ועדן-אבין.
כוחות הביטחון התימנים, שניהלו חילופי אש עם אמיר מחוז עדן ואנשיו 
(ערוץ היוטיוב אלאאן טי.וי., 28 באפריל 2018). 
   גופתו של אמיר מחוז עדן של 
דאעש, צאלח נאצר פצ'ל אלבאחשי, שנהרג בחילופי האש (אלערביה, 28 באפריל 2018).
מימין: כוחות הביטחון התימנים, שניהלו חילופי אש עם אמיר מחוז עדן ואנשיו
(ערוץ היוטיוב אלאאן טי.וי., 28 באפריל 2018). משמאל: גופתו של אמיר מחוז עדן של
דאעש, צאלח נאצר פצ’ל אלבאחשי, שנהרג בחילופי האש (אלערביה, 28 באפריל 2018).
 • פעילות דאעש במזרח אסיה מתבססת על ארגון אבו סיף הפיליפיני, שהצטרף למדינה האסלאמית לפני כארבע וחצי שנים, פעילות דאעש מתמקדת באיים שבדרום הפיליפינים (האיים מינדנרו וסולו). אך הוא גם פעיל באינדונזיה. היעד העיקרי לפיגועים הינו הצבא וכוחות הביטחון הפיליפינים, שנגדם מנהלים פעילי דאעש פעילות טרור וגרילה מתמשכת. בלט במיוחד לאחרונה פיגוע הרג, שביצע דאעש במהלך טקס בקתדרלה “גבירתנו מהר הכרמל”, באי סולו, שבדרום הפיליפינים (27 בינואר 2019). 23 בני אדם, אזרחים ואנשי כוחות ביטחון נהרגו בפיגוע וכ-110 נפצעו. על פי רומל בנלאוי (Rommel Banlaoi), יו”ר המכון הפיליפיני למחקרי שלום, אלימות וטרור “דאעש הינו הבעיה המורכבת ביותר מבין הבעיות של הפיליפינים כיום” (הניו יורק טיימס 13 במרץ 2019).
 האי סולו שבדרום הפיליפינים (Google Maps)     הכניסה לקתדרלה 
לאחר שני הפיצוצים (פיקוד מערב מינדנאו, 28 בינואר 2019).
מימין: האי סולו שבדרום הפיליפינים (Google Maps) משמאל: הכניסה לקתדרלה
לאחר שני הפיצוצים (פיקוד מערב מינדנאו, 28 בינואר 2019).
 • צפון הקווקז: במהלך 2018 הגביר דאעש את פעילותו בצפון הקווקז (דאגסטאן, אינגושטיה, צ’צ’ניה וקברדינו-בלכריה). עם זאת דאעש עדיין מגלה חולשה באזור זה. יש לקחת בחשבון כי זוהי חולשה זמנית וארגון דאעש בקווקז עלול לשוב ו”להרים ראש” (במיוחד אם ישובו לקווקז פעילים שנלחמו בסוריה). בסוף 2018 הודיע שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB), כי חשף התארגנות שפעיליה אספו תרומות עבור פעילי המדינה האסלאמית וג’בהת אלנצרה (המטה לשחרור אלשאם) ברוסיה. ההתארגנות פעלה באזורי מוסקבה, צ’צ’ניה, דגסטאן ואנגושטיה. בהודעה נאמר, כי שתי אגודות צדקה בשם מהג’רון (Muhajiron) וסלסביל (Salsabil) גייסו תרומות שנועדו לכאורה לבניית מסגד במוסקבה וסיוע למוסלמים נזקקים (טאס, 13 בדצמבר 2018).

התארגנויות חשאיות של דאעש בכמה מדינות ערביות

 • להלן עיקר פעילותן של התארגנויות חשאיות של דאעש ופעילו הסיכול והמנע של שירותי הביטחון במהלך שנת 2018:
 • ירדן:
 • ב-10 באוגוסט 2018 הופעל מטען חבלה מאולתר נגד סיור של אנשי ביטחון, דרומית-מזרחית לעיר סלט, שבדרום המדינה. איש ביטחון ירדני נהרג ושישה נפצעו. חוליית המבצעים (להערכתנו פעילי דאעש) נמלטה למבנה בעיר סלט, שם התבצרה וניהלה חילופי אש עם כוחות הביטחון הירדנים. במהלך חילופי האש נהרגו עשרה אנשי כוחות הביטחון הירדנים ועשרים נפצעו. אירוע זה התרחש לאחר קרוב לשנתיים של רגיעה ביטחונית במדינה.

המבנה בו התבצרו פעילי הטרור בעיר אלסלט
המבנה בו התבצרו פעילי הטרור בעיר אלסלט

המבנה בו התבצרו המחבלים לאחר קריסתו 
(חשבון הטוויטר عبدالله الحويطات @aboodrss , 11 באוגוסט 2018).
המבנה בו התבצרו המחבלים לאחר קריסתו
(חשבון הטוויטר عبدالله الحويطات @aboodrss , 11 באוגוסט 2018).

 • שר הפנים הירדני התבטא במסיבת עיתונאים, כי קיימות כוונות נוספות לפגוע ביעדים ביטחוניים ובהתקהלויות ציבוריות. הוא ציין כי הטרוריסטים שביצעו את הפיגוע הינם בעלי אידיאולוגיה “תכפירית” (קרי, סלפית ג’יהאדיסטית), התומכים בדאעש (מתוך מסיבת עיתונאים בעמאן, 13 באוגוסט 2018). על פי דיווח ערוץ פראנס 24 נעצרו ע”י המודיעין הירדני ב-8 באוגוסט 2018 17 פעילי דאעש, שתכננו לבצע פיגועים נגד מרכזים ביטחוניים, צבאיים, מסחריים וכלי תקשורת במהלך נובמבר 2017. חלק מהפיגועים היו אמורים להתבצע בו זמנית כדי לזרוע בהלה ותוהו ובוהו.
 • מרוקו: הפיגוע הבולט שביצעו פעילים המזוהים עם דאעש היה רצח שתי תיירות מדנמרק ומנורבגיה, שטיילו בהרי האטלס. השתיים נאנסו ואחר כך נרצחו (17 בדצמבר 2018). שלטונות מרוקו הודיעו, כי ארבעה חשודים, שנעצרו בחשד לביצוע הרציחות, נשבעו אמונים לדאעש . סרטון על טקס השבועה שלהם פורסם ברשתות החברתיות לפני ביצוע הרציחות. ב-21 בדצמבר 2018 הודיעה לשכת החקירות המרכזית של מרוקו, כי תשעה בני אדם נוספים נעצרו ברחבי המדינה בחשד לקשר עם הרוצחים (רויטרס, 21 בדצמבר 2018).
לואיזה וסטרגר יספרסן מדנמרק (Louisa Vesterager Jespersen) (דף הפייסבוק Louisa Vesterager ,Jespersen שהוקם במיוחד לזכר הנרצחת, 20 בדצמבר 2018).     מארן אולנד (Maren Ueland) מנורבגיה (דף הפייסבוק Maren Ueland שהוקם במיוחד לזכר הנרצחת, 19 בדצמבר 2018).
מימין: לואיזה וסטרגר יספרסן מדנמרק (Louisa Vesterager Jespersen) (דף הפייסבוק Louisa Vesterager ,Jespersen שהוקם במיוחד לזכר הנרצחת, 20 בדצמבר 2018). משמאל: מארן אולנד (Maren Ueland) מנורבגיה (דף הפייסבוק Maren Ueland שהוקם במיוחד לזכר הנרצחת, 19 בדצמבר 2018).

שלושה פעילי דאעש החשודים ברציחתן של שתי התיירות הסקנדינביות במרוקו (חשבון הטוויטר Hamdi el@hamdilf, 20 בדצמבר 2018).
שלושה פעילי דאעש החשודים ברציחתן של שתי התיירות הסקנדינביות במרוקו (חשבון הטוויטר Hamdi el@hamdilf, 20 בדצמבר 2018).

 • תוניס: הפיגוע הבולט ביותר בשנה שחלפה היה מחבלת מתאבדת, שפוצצה עצמה באמצעות מטען נפץ מאולתר מול התיאטרון העירוני בתוניס. תשעה אנשי כוחות הביטחון ואזר נפצעו. דאעש לא קיבל אחריות לפיגוע אך ניתן להעריך כי הוא עומד מאחוריו. פיגוע נוסף הראוי לציון היה פיצוץ צינור גז במזרח תוניסיה, המחבר בין שדה הנפט דולאב (Al Dawlab) עם ספקס שבחופי הים התיכון (2 ביוני 2018). דאעש קיבל אחריות לפיצוץ.

פעולות סיכול ומנע ברוסיה בשנת 2018

 • שירותי הביטחון הרוסיים חשפו במהלך שנת 2018 מספר התארגנויות של פעילי דאעש ובכך סיכלו פיגועים רבים, כולל פיגועי ראווה במוסקבה. להלן כמה סיכולים בולטים:
  • שירות הביטחון הפדראלי של רוסיה הודיע, כי הרג אדם החשוד בהשתייכות לדאעש שתכנן לבצע פיגוע בעיר ניז’ני נובגורוד (העיר הרביעית בגודלה ברוסיה, שוכנת על גדות הוולגה). הפיגוע תוכנן להתבצע ביום הבחירות לנשיאות רוסיה (18 במרץ 2018). בביתו של החשוד, אזרח אחת המדינות הגובלות ברוסיה, נמצאו מטען מאולתר רב עוצמה, רכיבים להכנת מטענים, כלי נשק ותחמושת (אתר שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, 1 בפברואר 2018).
  • שירות הביטחון הפדרלי הרוסי עצר ארבעה חברי חוליה של דאעש במחוז קלוגה (כ-200-150 ק”מ מדרום מערב למוסקבה). בראש החוליה עמד פעיל דאעש, ששהה בסוריה ועבר אימונים במסגרת המדינה האסלאמית. הפעיל הגיע לרוסיה כדי לארגן פעילות טרור. העצורים הודו במהלך חקירתם, כי עסקו בתכנון פיגוע. החקירה בנושא נמשכת (אתר שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, 15 במרץ 2018).
  • שירות הביטחון הפדרלי ומשרד הפנים הרוסי סיכלו פעילות של חולייה באזור מוסקבה, שעסקה בגיוס פעילים והעברתם לסוריה ולעיראק ללחימה לצד דאעש. בנוסף, עסקה החוליה בסיוע למתן מעמד חוקי למהגרים שהגיעו ממרכז אסיה. במהלך המבצע נערך חיפוש ב-17 כתובות ונעצרו שישים תושבים זרים. כמו כן נחשפו במהלך המבצע שלוש מעבדות להפקת מסמכים מזויפים (אתר שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, 13 במרץ 2018).
  • שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) סיכל במהלך חודש מרץ 2018 פעילות של ארבעה פעילים שהשתייכו להתארגנות חשאית של דאעש. מוצאם של הפעילים מהעיר נובי אורנגוי (Novy Urengoy), כ-2,300 ק”מ מצפון מזרח למוסקבה, הפעילים תכננו לבצע רצף פיגועים באזור מוסקבה בהכוונת פעילי דאעש בסוריה (באמצעות אפליקציית טלגרם). החקירה חשפה קשרים שהיו להתארגנות עם מספר תושבים קיצוניים נוספים בעיר. בעקבות זאת, ב-26 באפריל 2018 ערכו שירות הביטחון הפדרל ומשרד הפנים הרוסי, מבצע בעיר נובי אורנגוי שבמהלכו נעצרו עשרים בני אדם ונחשפו חומרי תעמולה של דאעש, אמצעי תקשורת וספרות דתית בעלת אופי קיצוני (אתר שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, 27 באפריל 2018).
  • ב-4-3 במאי 2018 עצר שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה חמישה פעילים שהשתייכו לחוליית דאעש בעיר ירוסלבל (כ-250 ק”מ צפונית-מזרחית למוסקבה). הפעילים תכננו לבצע פיגועים במספר אזורים ברוסיה. תיאום ההכנות לביצוע הפיגועים בוצע באמצעות קהילות סגורות באפליקציית טלגרם, שבהן היו חברים “גורמים מחו”ל”. במהלך חיפושים נמצאו ברשות העצורים מטענים מאולתרים, חומרי נפץ, כלי נשק ותחמושת (אתר שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, 4 במאי 2018).
  • אנשי שירות הביון הרוסי FSB שפעלו לצד כוח של משרד הפנים הרוסי, עצרו ב-26 באוקטובר 2018 במוסקבה שישה חברי חוליית טרור של דאעש. חברי החוליה תכננו לבצע פיגועי טרור גדולים במוסקבה באמצעות שימוש בנשק כימי ובמטעני נפץ מאולתרים. במהלך החיפושים אותרו כלי נשק אוטומטיים, כסף, אמצעי קשר, הוראות לביצוע פיגועי טרור ומדריך להכנת מטעני נפץ ביתיים. חוליית הטרור מומנה באמצעות העברות כספים מחו”ל ופעילות פלילית מקומית והיא הכוונה על-ידי פעילים ממרכז אסיה השוהים בסוריה (ספוטניק ,טאס,Russia Today , 26 באוקטובר 2018).

תמונה מתוך סרטון בו נראים חברי החוליה מייד לאחר מעצרם 
 (עמוד היוטיוב של רוסיה היום, 26 באוקטובר 2018).
תמונה מתוך סרטון בו נראים חברי החוליה מייד לאחר מעצרם (עמוד היוטיוב של רוסיה היום, 26 באוקטובר 2018).

דאעש פרסם כרזה במגזין אלנבא’ האחרון, שיצא לאור ב-14 במרץ 2019, תחת הכותרת : “האם אתם חושבים שנסתלק [קרי: ניעלם]?” הכרזה פורסמה על רקע הקרב המכריע שמנהל דאעש באלבאע’וז פוקאני והופיע בה ציטוט מדבריו של אבו מחמד אלעדנאני, הדובר הרשמי של דאעש, שנהרג בשנת 2016: “האם אתם סבורים שאנו נסתלק (קרי: נעלם)? האם אתם חושבים שאנו ניחלש או נתעייף? לא ולא, אנו נשארים בעזרת אללה עד תחיית המתים והאחרון שבנו יילחם במשיח השקר [שיקדם את בו המשיח, המהדי]…”. בכרזה פורטה הפעילות הצבאית של דאעש שבוצעה שבוע קודם לכן בסוריה, עיראק, אפגאניסטאן, הפיליפינים וניג’ר. הכרזה מסתיימת בדבריו של מנהיג דאעש, אבו בכר אלבגדאדי: “בני האסלאם החליטו, שלא יניחו את הנשק, ושהצלבנים וגרורותיהם לא יחיו חיי נועם ונוחות, עד שאללה ישפוט בינם לבין אויביהם, ואללה יקבע את הגורל…”

 

פעילות דאעש ברחבי העולם תחת הכותרת: "האם אתם חושבים שנסתלק [קרי: ניעלם]?" 
(שבכת שמוח', 14 במרץ 2019).
פעילות דאעש ברחבי העולם תחת הכותרת: “האם אתם חושבים שנסתלק [קרי: ניעלם]?”  (שבכת שמוח’, 14 במרץ 2019).

נכס אסטרטגי מספר 4: תומכי דאעש במדינות המערב ו”פיגועי השראה” שהם מבצעים

במדינות המערב, ובעיקר במדינות מערב אירופה, מתגוררות קהילות מוסלמיות מנוכרות המהוות קרקע נוחה להפצת האידאולוגיה הסלפית-ג’האדיסטית. דאעש מייחס חשיבות רבה לביצוע פיגועים בחו”ל, בעיקר במדינות המערב (“מדינות הצלב”) ומנהיגו אלבע’דאדי שב וקרא למוסלמים המתגוררים במערב לבצע פיגועים. מוסלמים מקומיים, שעברו תהליך הקצנה בשל סיבות מגוונות, אישיות ואידאולוגיות, המשיכו במהלך שנת 2018 לבצע “פיגועי השראה” במדינות המערב, הגם שבהיקפם וב”איכותם” ניכרת מגמת ירידה (מאז השיא בשנת 2016). במהלך שנת 2018 בוצעו שמונה “פיגועי השראה” לפי ההתפלגות כדלקמן: צרפת (שלושה), אוסטרליה (שניים), קנדה (אחד), בריטניה (אחד), בלגיה (אחד).

 • ב-22 באוגוסט 2018 פרסם מוסד אלפרקאן של דאעש קלטת שמע שבה נשמע אבו בכר אלבע’דאדי. חלק מרכזי מהקלטת היה קריאת אלבע’דאדי לפעיליו ולתומכיו בחו”ללהגביר את התקפותיהם ולבצע פיגועים, בעיקר נגד מדינות המערב. אלבע’דאדי סיים את דבריו בהדגישו, כי הפיגועים בחו”ל מהווים תמיכה בפעילים הלוחמים בסוריה ובעיראק: “כדור שנורה, דקירה, פיצוץ מטען חבלה בארצכם שקולים לאלף פיגועים אצלנו [בסוריה ובעיראק], ואל תזניחו [גם] את פיגועי הדריסה בכבישים”.
 • אנו סבורים, כי למרות המהלומות שספג דאעש, כוח המשיכה של דאעש והאידיאולוגיה שלו לצעירים מוסלמים במדינות המערב עדיין לא פג. את סיבות העומק לכך מסביר מיכאל מילשטיין במאמרו, הבוחן את דאעש כתופעה חברתית ותרבותית[6]:

“דאעש מעניק משמעות לא רק לבני הנוער במרחב הערבי והמוסלמי, אלא גם לערבים צעירים רבים החיים במערב. עבורם, דאעש הוא המפלט מתסכול מצטבר נוכח קשיי השתלבות ולפרקים אף דחייה של המרחב שבו השתקע דור הוריהם. לא פעם זוהי הדרך לפרוק תסכול ו”לנקום” במחוזות ילדותם המנוכרים. אלפי הצעירים המוסלמים מגרמניה, בריטניה, צרפת ובלגיה שהצטרפו לשורות דאעש בשנים האחרונות מהווים ביטוי לתופעה תרבותית עמוקה יותר שמאפיינת את הקהילות המוסלמיות במערב, ושמציבה בעיה חמורה בפני מדינות אירופה כיום. התיעוב שחשים חלק מבני הנוער המוסלמים לישויות שבהן נולדו, גדלו והתחנכו, משקף את כוח המשיכה של דאעש כפתרון רב עוצמה. באותה מידה הוא גם מעיד על מגבלות ההשפעה של מערכת החינוך במערב שבו צמחו אותם מוסלמים צעירים”.

התפלגות הפיגועים באירופה ומדינות המערב (רובם “פיגועי השראה”)[7]

התפלגות הפיגועים באירופה ומדינות המערב (רובם "פיגועי השראה")

 • אנו סבורים כי תופעת “פיגועי ההשראה” תמשך גם בשנה הקרובה, למרות המכות שדאעש ספג במוקדים שונים בסוריה. לעומת זאת, בשל אובדן יכולות ההכוונה והסיוע מסוריה, יתקשה דאעש , כפי שהתקשה ב-2018, לבצע פעולות מתוכננות שקדם להם תהליך סדור של איסוף מודיעין, הכנת אמצעי לחימה והכשרת המבצע/מבצעים.
 • למערך התעמולה הגלובאלי של דאעש (ושל גופים ג’האדיסטים נוספים) תמשיך להיות השפעה על המוטיבציה של תומכי דאעש במדינות המערב להוציא לפועל “פיגועי השראה”. מבדיקת “פיגועי ההשראה” בשנת 2018 עולה, כי מרבית מבצעיהם הושפעו מתעמולת דאעש (ומהתעמולה של גופים ג’האדיסטים נוספים) שהופצה ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט. כמה ממבצעי הפיגועים לא רק נחשפו לחומרי התעמולה של דאעש אלה היו בעצמם פעילים ברשתות החברתיות שהפיצו חומרים אלו.
כרזה שהופצה בטלגרם על-ידי תומכי דאעש עם הכיתוב:"רק טרור/טרור מוצדק - החגים שלכם מתקרבים, וכך גם [מועדי] הלוויותיכם" (מוסד אלעבד אלפקיר, 24 בדצמבר 2018).     כרזה בה נראה מבצע פיגוע דקירה במלבורן אוחז בסכין. מתחתיו מופיעה כיתובית בעלת מסר מאיים כלפי אוסטרליה (חשבון הטוויטר Mahmut Aytekin@maytekin91, 9 בנובמבר 2018. הכרזה פורסמה במקור בערוצי הטלגרם של דאעש).
עידוד פיגועים במדינות המערב: מימין: כרזה שהופצה בטלגרם על-ידי תומכי דאעש עם הכיתוב:”רק טרור/טרור מוצדק – החגים שלכם מתקרבים, וכך גם [מועדי] הלוויותיכם” (מוסד אלעבד אלפקיר, 24 בדצמבר 2018). משמאל: כרזה בה נראה מבצע פיגוע דקירה במלבורן אוחז בסכין. מתחתיו מופיעה כיתובית בעלת מסר מאיים כלפי אוסטרליה (חשבון הטוויטר Mahmut Aytekin@maytekin91, 9 בנובמבר 2018. הכרזה פורסמה במקור בערוצי הטלגרם של דאעש).
השפעת הרשתות החברתיות על תומכי דאעש שביצעו פיגועים במדינות המערב ב-2018

השפעת הרשתות החברתיות על תומכי דאעש שביצעו פיגועים במדינות המערב ב-2018

 • איום פוטנציאלי נוסף עלול להיות חזרת הלוחמים הזרים ובני משפחותיהם למדינות האם. בריטניה, צרפת ובלגיה, המדינות שנפגעו יותר מכל מהטרור הג’האדיסטי, הודיעו כי לא יתנו לפעילי דאעש לשוב למדינות מוצאם. מנגד הודיעו גרמני וקנדה,כי מהבחינה העקרונית יש לתת לפעילים הללו (ולבני משפחותיהם) לשוב בכפוף להליכים פליליים שיינקטו נגדם במידת הצורך[8]. אנו סבורים כי ברמה העקרונית פעילי דאעש שרכשו ניסיון צבאי והוטמעה בהם האידאולוגיה של דאעש עלולים להוות גורם המעודד הקצנה אסלאמית וטרור, בקרב הקהילות המוסלמיות המקומיות. פעילים אלו עלולים לחבור לתומכים מקומיים של דאעש ולשפר את יכולות תומכי דאעש לבצע פיגועים במדינות המערב.

[1] בלט במיוחד פיגוע התאבדות שביצע דאעש נגד עמדה ומפקדה של "הגיוס העממי" וכוחות הביטחון העיראקים דרומית-מערבית לתכרית. מחבל מתאבד שנסע במכונית תופת פוצץ עצמו בקרבת עמדה של כוחות הביטחון העיראקיים, בעוד שמחבל נוסף, שנשא על גופו חגורת נפץ, השתתף בפיגוע. דאעש טען, כי 17 אנשי כוחות הביטחון העיראקיים נהרגו ו-12 נוספים נפצעו (אלע'רבאא', 25 בדצמבר 2018).
[2]
ב-22 באוגוסט 2018 פרסם מנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי קלטת שמע שבה, בין השאר, עודד את פעילי דאעש בסוריה ובעיראק. הוא קרא לפעילים בעיראק לבצע פעילות אינטנסיבית ("התקפה אחר התקפה") והזכיר כי האסירים והאסירות בבתי הכלא בעיראק לא נשכחו (מוסד אלפרקאן, 22 באוגוסט 2018).
[3]
בשנים האחרונות פורסמו ידיעות רבות אודות מותו של אלבע'דאדי. לידיעות הללו אין אימות.
[4]
הגם שארבעת הח'ליפים הראשונים זכו להערצה רבה. בחינה מדוקדקת של תקופת שלטונם מגלה, כי האידאליזציה שנעשתה להם מוגזמת. שלושה מהח'ליפים הראשונים נרצחו ובימיהם התגלו גם חולשת האסלאם, חוסר אחדותו וחוסר היכולת למנוע מלחמת אחים ושפיכות דמים.
[5]
ראו מחקר מרכז המידע מ-7 בפברואר 2019: "מערך ההסברה של דאעש: ההתפתחויות בשנת 2018 וכיווני פעולה להמשך".
[6]
צומת המזרח התיכון, כרך 9, 19 בפברואר 2019, בעריכת ד"ר אסתי ובמן. מיכאל מילשטיין: "אפוקליפסה (מזרח תיכונית) עכשיו: דאעש כתופעה חברתית ותרבותית".
[7]
מתוך 63 הפיגועים הללו כ-49 היו "פיגועי השראה" וכ-14 "פיגועי הכוונה". כל הפיגועים שבוצעו במהלך שנת 2018 היו "פיגועי השראה". הסטטיסטיקה כוללת את מדינות המערב בתוספת תורכיה.
[8]
ראו פרסום מרכז המידע מה-20 בפברואר 2019: "בעיית שבויי דאעש שבידי כוחות ה-SDF: הדילמות שהחזקתם מעוררת וכיווני פתרון אפשריים".