גדר הביטחון ומרחב החיץ כמחסום לטרור: בחינה השוואתית של הפיגועים שבוצעו ע”י תשתיות הטרור מאזור השומרון מצביעה על ירידה חדה (כ-90%) שחלה במספר הפיגועים שבוצעו בתחומי ישראל מאז הקמת הגדר.

בחינת נתוני הפיגועים שביצעו תשתיות ארגוני הטרור בשומרון בתחומי ישראל לאחר הקמת גדר הביטחון ומרחב החיץ לעומת הפיגועים שבוצעו לפני הקמתם, מצביעה על ירידה חדה ביכולתן של תשתיות אלה להוציא לפועל פיגועים בתחומי ישראל. הנתונים שבמסמך נאספו ונותחו ע”י שירות הביטחון הכללי.

ממצאי הבדיקה ההשוואתית של פעילות הטרור לפני הקמת הגדר ואחריה
 1.  ב- 11 החודשים שחלפו מאז ראשית אוגוסט 2003 ועד סוף יוני 2004 הצליחו תשתיות הטרור בשומרון להוציא לפועל 3 פיגועי הרג המוני בלבד בתחומי ישראל (שלושתם במחצית השנייה של 2003). בפיגועים אלה נהרגו 26 ישראלים ונפצעו 76.
 2. בשני מקרים מתוך השלושה שהוצאו לפועל חדרו המפגעים דרך אזורים בשומרון בהם לא הושלמה הקמתו הגדר ומרחב החיץ. במקרה נוסף חדרה טרוריסטית דרך מעבר ברטעה באמצעות דרכון ירדני תוך ניצול היחס המקל של חיילי צה”ל כלפי הנשים.
 3. לעומת זאת ב-34 החודשים שחלפו מתחילת העימות האלים(29 ספטמבר 2000) ועד סוף יולי 2003 (אז הושלמה לראשונה הקמתו של מכשול רציף בין סאלם לאלקנה באזור השומרון) ביצעו תשתיות הטרור בשומרון 73 פיגועי הרג המוני בתחומי ישראל כולל בירושלים (באמצעות מחבלים מתאבדים או מכוניות תופת) בהם נהרגו 293 ישראלים ונפצעו 1950[1] .
 4. בחינה השוואתית של הנתונים הנ”ל מצביעה איפא על ירידה חדה בהיקפי הפיגועים שבוצעו בתחומי ישראל בידי תשתיות מבצעיות מאזור השומרון מאז הקמתו של מרחב החיץ . קונקרטית, תצוין:
  1. ירידה של מעל 90% במספר הפיגועים- ממוצע של 26 פיגועים בשנה טרם הקמת הגר ומרחב החיץ לעומת 3 פיגועים בשנה לאחר הקמתו.
  2. ירידה של מעל 70% במספר ההרוגים- ממוצע של 103 הרוגים בשנה טרם הקמת הגדר ומרחב החיץ לעומת 28 הרוגים בשנה לאחר הקמתו.
  3. ירידה של מעל 85% במספר הפצועים- ממוצע של 688 פצועים בשנה טרם הקמת הגדר ומרחב החיץ לעומת 83 פצועים בשנה לאחר הקמתו.
 5. בהקשר זה, ראוי להדגיש כי לצד הירידה החדה בהיקף הפיגועים שבוצעו בולט ההיקף הנרחב של הניסיונות לפיגועים שסוכלו מאז הקמת הגדר ומרחב החיץ בשנה האחרונה. במהלך תקופה זאת סוכלו בידי כוחות הביטחון הישראלים עשרות פיגועים שהיו בשלבי היערכות אחרונים, ביוזמת תשתיות הטרור בשומרון ונועדו להתבצע בתחומי ישראל. במהלך הסיכולים הללו הסגירו מפגעים וראשי תשתיות הטרור שנעצרו 24 חגורות נפץ ומטענים שיועדו לביצוע פיגועים.
 6. ניכר כי הירידה החדה בהיקף הפיגועים שבוצעו בתחומי ישראל בידי התשתיות המבצעיות בשומרון בחודשים האחרונים נובעת במידה רבה מהשפעת הגדר ומרחב החיץ על דפוסי הפעילות המבצעית של התשתיות באזור זה הגדר ומרחב החיץ הקלו על הפעילות הסיכולית המגוונת של כוחות הביטחון המתבצעת ביהודה ושומרון, בעיקר מאז מבצע “חומת מגן”.
 7. יצוין כי בשל הקשיים בשומרון מנסים ארגוני הטרור להסיט את נתיבי החדירה של המפגעים לאזור יהודה ולשני אזורי הקצה של הגדר, שם עדיין לא קיים מרחב חיץ רצוף. החדרת המפגעים הללו לשטח ישראל, דרך “אזורי הקצה”, ובעיקר דרך יהודה, הפכה בחודשים האחרונים לדפוס הפעולה העיקרי של תשתיות הטרור בשומרון. בכמחצית מעשרות “גלגולי” הפיגועים שסוכלו מאז הקמת מרחב החיץ התכוונו המפגעים לחדור לתחומי ישראל דרך אזור יהודה, בעיקר דרך אזורי ירושלים וראמאללה.
 8. יודגש כי למרות ריבוי המקרים של שיגור מחבלים ע”י תשתיות הטרור בשומרון דרך אזור יהודה הצליחו כוחות הביטחון מאז הקמת הגדר ומרחב החיץ לסכל את כל הניסיונות הללו. הצלחות אלה נובעות, בין השאר, מהעובדה שניסיונות הפיגוע הללו תועלו לגזרה מוגדרת ומתוחמת והם לא התבצעו לכל אורך קו המגע בין ה”שטחים” לישראל כפי שהיה לפני הקמת הגדר ומרחב החיץ.
 9. להלן נספחים הממחישים את השיפור הביטחוני הדרסטי שחל מאז הקמת הגדר ומרחב החיץ. הנתונים המופיעים בנספחים נאספו ונותחו ע”י שירות הביטחון הכללי.