בעיית שבויי דאעש שבידי כוחות SDF: הדילמות שהחזקתם מעוררת וכיווני פתרון אפשריים

שישה פעילים זרים של דאעש, אשר נלכדו באזור הג'ין ע

שישה פעילים זרים של דאעש, אשר נלכדו באזור הג'ין ע"י הכוחות הכורדים (אתר ה-YPG, ypgrojava.org, 2 בפברואר 2019). הכוחות הכורדים פרסמו את שמותיהם ואת מדינות מוצאם: רוסיה, גרמניה, שבדיה, ארה"ב, תורכיה ומרוקו (אתר YPG, ypgrojava.org, 2 בפברואר 2019).

הציוץ של נשיא ארה

הציוץ של נשיא ארה"ב (חשבון הטוויטר של נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, 17 בפברואר 2019)

עיקרי המסמך

המערכה שמנהלים כוחות SDF נגד מובלעת דאעש במורד נהר הפרת עומדת להגיע לסיומה לאחר כחמישה חודשי לחימה. התמוטטות המובלעת הביאה לתפיסת מספר גדול של שבויים ע”י הכוחות הכורדים (SDF). על פי אומדנים שונים מספרם של פעילי דאעש, שנפלו בשבי SDF עולה על 1,500 בני אדם, ביניהם כ-850 פעילים זרים, מיותר מארבעים מדינות, ובכלל זה מדינות המערב. בנוסף לכך מצויים באזור שבשליטת SDF כמה אלפי נשים וילדים. המדובר בנשים, שהצטרפו לדאעש ובנשים, שנישאו לפעילי דאעש וילדו להם ילדים.

 • ארה”ב קראה להחזיר את הפעילים הזרים למדינות מוצאם בדגש על מדינות מערב אירופה, ולשם כך להשקיע מאמץ בינלאומי מתואם של גורמי אכיפת החוק, המודיעין והדיפלומטיה. עמדתה של ארה”ב מעוררת בעייתיות לא מבוטלת במדינות מערב אירופה, בראש ובראשונה בשל חששן, כי הפעילים שישובו יביאו עימם את האידאולוגיה הסלפית-ג’האדיסטית בשילוב עם ניסיונם הצבאי. המדינות הללו חוששות (לדעתנו בצדק), כי פעילים אלו עלולים לחבור בעתיד לתומכי דאעש המקומיים ולעודד את המשך ביצוע פיגועי הטרור (בשנים 2018-2017 נמשכו “פיגועי ההשראה” במדינות מערב אירופה, גם כאשר דאעש עמד בפני לחצים כבדים בעיראק ובסוריה).
 • על רקע זה מתנגדות מדינות מרכזיות במערב אירופה להחזרת הפעילים למדינות מוצאם. על המדינות המתנגדות נמנות צרפת, בלגיה ובריטניה, שסבלו קשה יותר מהטרור הג’האדיסטי של דאעש, ושבהן מתגוררות קהילות מוסלמיות שמקרבן יצאו מבצעי פיגועים בהשראת דאעש. גרמניה לעומת זאת, סבורה שלאזרחיה יש את הזכות העקרונית לשוב לארצם הגם שהיא מודעת לכך, שהדבר עלול לעורר בעיות לא מעטות. להערכתנו מושפעת ארה”ב פחות מהשיקול הביטחוני משום שהיקף הפיגועים שביצעו דאעש ותומכיו על אדמתה היה קטן בהרבה בהיקפו מאלו שבוצעו במדינות מערב אירופה.
 • להערכתנו קיימות גם חלופות נוספות, שלכל אחת חסרונות ויתרונות משלה: החלופה הראשונה הינה לשחרר את השבויים ולאפשר להם לעבור למקומות נידחים בסוריה ובעיראק (כדרך שנעשה בעבר כאשר התמוטטו בסוריה מובלעות דאעש). חלופה זאת ניתנת ליישום באופן חד-צדדי אולם היא עלולה לחזק את ההתארגנויות הרבות של דאעש, שנותרו בשטח, ולשפר את יכולותיהן הצבאיות לקראת המשך המערכה. החלופה השנייה, שהועלתה ע”י דובר SDF, הינה הקמת בית דין בינלאומי ומתקני כליאה במרחב שבשליטת הכורדים בצפון מזרח סוריה. אולם חלופה זאת מעוררת קשיים לוגיסטיים וחוקיים (למשל: העדר תוקף חוקי לאוטונומיה הכורדית בסוריה ולבתי הדין שלה). חלופה שלישית הינה העמדה לדין של פעילי דאעש בבתי משפט עיראקים או סורים אולם היא ישימה בעיקר לגבי פעילים שמוצאם מהמדינות הללו ואין בה פתרון כולל לשאלת הפעילים הזרים (כשבנוסף לכך מידת נכונות המשטר הסורי לשתף פעולה עם ארה”ב והקהילה הבינלאומית לשם פתרון הבעיה מוטלת בספק).
 • בכל חלופה שהיא, פתרון בעיית השבויים ובפרט השבויים הזרים ידרוש שיתוף פעולה בינלאומי ואזורי נרחב (בהובלת ארה”ב), שבתנאים הפוליטיים הנוכחיים ספק אם ניתן להשיגו. אם לא יימצא פתרון כולל ומוסכם לבעיית שבויי דאעש תידרש כל מדינה להתמודד עימה בנפרד, על בסיס השיקולים והאינטרסים העצמאיים שלה. מכל מקום אנו סבורים, כי סוגיה זאת תמשיך לעמוד בתקופה הקרובה על סדר היום האזורי והבינלאומי והיא תתווסף לשלל הבעיות שמייצרת מלחמת האזרחים בסוריה.
הערכת מספרם של פעילי דאעש שנפלו בשבי

בכירים כורדים הודיעו לאחרונה, כי בעקבות ההתקפה האחרונה נגד ה”כיס” של דאעש במורד נהר הפרת עולה מספר פעילי דאעש שנפלו בשבי על 1,500 בני אדם (Kurdistan 24, 17 בפברואר 2019). שבויים אלה מוחזקים ללא משפט במתקני כליאה של SDF. חלק מהשבויים היו מעורבים בלחימה נגד SDF ובמעשי טרור. למעלה ממחצית מכלל השבויים הינם פעילים זרים בני לאומים שונים מעשרות מדינות, שהצטרפו לשורות דאעש. בין הפעילים הזרים שנפלו בשבי מצויים עיראקים, מצרים, רוסים, סומלים, פיליפינים, בני מדינות אסיאתיות שונות ומדינות המערב (בעיקר מערב אירופה). בנוסף לכך מצויים שבויי דאעש גם בידי המשטר העיראקי, חלקם הועמדו לדין ונשלחו לבתי כלא.

 • ובאשר למספר הפעילים הזרים: דובר משרד ההגנה האמריקאי קומנדר (סגן-אלוף) שון מסר, כי כוחות SDF מחזיקים בלמעלה מ-800 פעילי דאעש זרים מיותר מארבעים מדינות (CNN, 1 בפברואר 2019). קרי, מספרם של הפעילים הזרים הוא למעלה ממחצית מכלל פעילי דאעש, שנפלו בשבי SDF. סוכנות רויטרס דיווחה, כי מחלקת המדינה האמריקאית קראה למדינות השונות לקלוט בחזרה את 850 פעילי דאעש, שנפלו בשבי ע”י כוחות SDF (רויטרס, 4 בפברואר 2019).
 • בנוסף לפעילי דאעש נפלו בשבי SDFגם נשים וילדים. נראה כי מרבית הנשים הן נשים שנישאו לפעילי דאעש אך יש בקרבן גם כאלו שנלחמו בשורות דאעש ואף הופעלו ע”י הארגון במשימות קרביות. עבד אלכרים עומר, בכיר באזור הכורדי של סוריה העוסק ביחסי החוץ של האזור, התבטא כי 700 נשים ו-1,500 ילדים מוחזקים עתה במחנות עקורים. לדבריו עשרות עצורים ובני משפחותיהם ממשיכים להגיע (לאזור שבשליטת SDF) מידי יום, כך שהמספר עדיין אינו סופי (חשבון הטוויטר Ibnsiqilli, 19 בפברואר 2019, המצטט דיווחים של פראנס 24 ורויטרס). בידיעה נוספת, שמקורה בסוכנות הידיעות הצרפתית, נמסר כי כ-500 נשים זרות הועברו בחודשים האחרונים למחנה פליטים אלהול, שבלב אזור השליטה הכורדי. זאת לאחר, שכוחות אמריקאים אספו אותן מאזורים ששוחררו מידי דאעש (YNET המתבסס על AFP, 19 בפברואר 2019).
 • כך למשל, משרד הפנים הגרמני הודיע כי “מספר דו-ספרתי” של גברים, נשים וילדים מגרמניה מוחזקים בידי הכוחות הכורדים. משרד הפנים הגרמני מעריך כי מאז 2013 כ-1,000 בני אדם יצאו מגרמניה כדי להילחם בשורות ארגוני הטרור בסוריה ובעיראק. כשליש מהם כבר שבו לגרמניה. חלקם הועמדו לדין ואחרים נשלחו לתוכניות שיקום (כדי להרחיקם מהאידאולוגיה הסלפית-ג’האדית). פרט לכך 270 נשים וילדים ממוצא גרמני (רובם מתחת לגיל שלוש), עדיין נמצאים בעיראק ובסוריה (Deutsche Welle, 18 בפברואר 2019).
קריאת ארה”ב להחזיר את פעילי דאעש למדינות מוצאם ולהעמידם לדין
 • מפקד פיקוד המרכז האמריקאי גנרל ג’וזף ווטל התבטא בשימוע שנערך בפני הסנט האמריקאי, כי החזרתם של לוחמים זרים למדינותיהם כדי להעמידם למשפט מהווה אתגר, שיש להתמודד עימו. לדבריו SDF והכוחות העיראקים מחזיקים מאות לוחמים זרים בבתי הכלא או במתקני כליאה זרים ללא משפט. פתרון בעיה זאת דורש לדבריו מאמץ בינלאומי מתואם של גורמי אכיפת החוק, שיתוף פעולה מודיעיני ושיתוף פעולה דיפלומטי (אתר הסנט האמריקאי, 5 בפברואר 2019).

השימוע בסנט ביטא מדיניות אמריקאית המעדיפה החזרת הפעילים הזרים למדינות מוצאם, בדגש על מדינות המערב. הנשיא דונאלד טראמפ נתן ביטוי למדיניות זאת כש”צייץ” בטוויטר הרשמי שלו: “ארה”ב קוראת לבריטניה, צרפת, גרמניה ובעלות ברית אירופאיות אחרות, להחזיר אליהן למעלה מ-800 פעילי דאעש, שאנחנו לכדנו בסוריה ולהעמידם לדין… החלופה (להחזרתם) איננה טובה מאחר ואנו נאלץ לשחררם” (חשבון הטוויטר של הנשיא טראמפ, 16 בפברואר 2019).

תגובות (ראשוניות) של מדינות מערב אירופה לקריאה האמריקאית

הפנייה האמריקאית זכתה בדרך כלל לתגובות שליליות בקרב מדינות מערב אירופה, שסבלו מהתקפות של דאעש ושבהן מתגוררת אוכלוסייה מוסלמית, שממנה יצאו מבצעי “פיגועי השראה”. צרפת, בלגיה ובריטניה דחו את הפנייה האמריקאית. גרמניה לעומת זאת הודיעה על נכונות עקרונית לקלוט את פעילי דאעש שמוצאם מגרמניה, למרות שהדבר יהיה כרוך בבעיות וקשיים. קנדה הודיעה גם היא, שלקנדים שהצטרפו לארגוני הטרור מעבר לים “קיימת הזכות לחזור”.

דחיית הקריאה האמריקאית
 • להלן סיכום התגובות (הראשוניות) של מספר מדינות מפתח במערב אירופה:
  • צרפת: פעילים ג’האדיסטים מצרפת מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של מגויסי דאעש באירופה. פקידי ממשל צרפתים הביעו דאגה מפני חזרתם לצרפת משום שפעילים ג’האדיסטים מצרפת ביצעו התקפות קטלניות בפריס ובבריסל (חשבון הטוויטר Ibnsiqilli, 19 בפברואר 2019, המצטט את France 24, AP, ורויטרס). שרת המשפטים של צרפת, ניקול בלובה ((Nicole Belloubet, מסרה בראיון לערוץ הטלוויזיה France 24, כי “בשלב זה איננו משנים את המדיניות שלנו”, וציינה: “בשלב זה צרפת איננה נענית לדרישותיו [של טראמפ]” (France 24, France 2,18 בפברואר 2019). ובאשר לסוגיית הנשים, דומה, כי צרפת עדיין מתלבטת האם לאפשר לנשים שהצטרפו לדאעש ולילדיהן לשוב אליה.
  • בריטניה: שללה את אזרחותם של תושביה שהצטרפו לדאעש כך שפורמלית הם אינם יכולים לחשוב אליה. סוגיית החזרתם לבריטניה עמדה לאחרונה למבחן בעקבות פרשות שמימה בגום Shamima) Bagum), נערה בת 19 שנעלמה מבריטניה בשנת 2015 יחד עם שתי חברותיה והצטרפה לדאעש. היא הגיעה לעיר אלרקה שבסוריה ונישאה להולנדי נוצרי שהתאסלם. עתה היא מבקשת לשוב לבריטניה לאחר שילדה את בנה במחנה פליטים בצפון מזרח סוריה. עורך דינה של שמימה צייץ בטוויטר, כי משפחתה של שמימה מאוכזבת מהחלטת משרד הפנים בדבר שלילת אזרחותה והוסיף, כי הם שוקלים לנקוט בכל הדרכים החוקיות בעקבות החלטה זאת (CNN, 20 בפברואר 2019).
  • בלגיה: בלגיה הודיעה בעבר כי היא לא תשקיע מאמץ מיוחד כדי להבטיח את שחרורם של 12 אזרחיה הכלואים בסוריה ושניים נוספים הכלואים בעיראק (France 24 ,18 בפברואר 2019).
תגובות חיוביות של מדינות מערביות
 • גרמניה: דובר משרד הפנים הגרמני הודיע כי “כל האזרחים הגרמנים, כולל אלו החשודים כמזוהים עם דאעש, הינם בעלי “זכות יסוד לחיות בגרמניה”[1] . ממשלת גרמניה הוסיפה, כי גרמניה מנהלת התייעצויות עם ארה”ב וכן עם בריטניה וצרפת לגבי אזרחים אירופאים (שהצטרפו לדאעש בסוריה ובעיראק) (רויטרס, 18 בפברואר 2019). שר החוץ הגרמני ציין, כי לאזרחים גרמניים יש זכות לשוב (לגרמניה) אך הדבר אינו כה פשוט כמו שסבורה ארה”ב. לדבריו, הרשויות בגרמניה תצטרכנה לבדוק האם הפעילים היו מעורבים בלחימה לצד דאעש ואם כן, הדבר יחייב מעצרם ופתיחת הליכים פליליים נגדם (חשבון הטוויטר של (חשבון הטוויטר של Ibnsiqilli, 19 בפברואר 2019, המסתמך על פראנס 24, AP ורויטרס).
 • קנדה: ממשלת קנדה מעריכה כי כ-190 “קיצונים קנדים” פעילים בארגוני טרור מעבר לים, בעיקר בסוריה ובעיראק. שישים פעילים נוספים חזרו לקנדה. המשטרה מתכוננת במהלך החודשים הקרובים לגל נוסף של חוזרים. על-פי מזכר, שהוכן עבור ראלף גודייל (Ralph Goodale), השר לביטחון הציבור בקנדה, לקנדים שיצאו מחוץ לגבולות המדינה כדי לבצע פעילות טרור ” הזכות לחזור”. עם זאת, משטרת קנדה ניצבת בפני קשיים רבים בכל הקשור לחקירת פעילותם וזאת בשל הצורך בראיות לקיום פעילות באזורי סכסוך, או בשל הסתמכות על מידע שסופק על-ידי שותפים, שאין הרשאה להציגו בבית המשפט (Global News, אתר חדשות קנדי, 14 בפברואר 2019 ; פראנס 24, 18 בפברואר 2019).
חלופות נוספות לפתרון בעיית השבויים
 • להערכת מרכז המידע קיימות חלופות נוספות לפתרון בעיית השבויים, כל אחת מהן מעוררת בעייתיות לא מבוטלת:
  • חלופה א’ – העמדה לדין וכליאה של השבויים בשטח האזור הכורדי: אפשרות זאת הועלתה לאחרונה ע”י מצטפא באלי, אחראי מרכז העיתונות של SDF, שהציע להקים בית דין בינלאומי ובתי כלא במרחב שבשליטת הכורדים בצפון מזרח סוריה (ANF News, אתר חדשות כורדי הפועל מהולנד, 14 בפברואר 2019). חלופה זאת מעוררת שורה של קשיים שעיקרם: העדר תוקף משפטי בינלאומי לבתי המשפט הכורדים, העדר מנגנון הולם להעמדה לדין של השבויים והעדר יחסים דיפלומטיים בינם לבין המדינות שמהן הגיעו הפעילים הזרים. גם יכולתם הלוגיסטית והמבצעית של הכורדים להחזיק כמות גדולה של פעילי דאעש במתקני כליאה הולמים לאורך זמן מוטלת בספק. זאת ועוד, מעצרם לאורך זמן עלול לעודד את דאעש לאחר שישתקם, ליזום התקפות נגד בתי הכלא במטרה להביא לשחרור העצורים (כפי שעשו פעיליו בשנים שבהם התמקדה פעילותו בעיראק, לאחר כיבושה ע”י ארה”ב).
  • חלופה ב’ – שחרור השבויים והעברתם לאזורים נידחים בסוריה ובעיראק: זוהי דרך פעולה שבעבר הייתה מקובלת בסוריה, בתום השתלטות צבא סוריה על אזורי שליטה שונים של דאעש. אולם חלופה זאת עלולה לחזק את יכולותיו הצבאיות של דאעש, הצפוי להמשיך בפעולות הטרור והגרילה גם לאחר נפילת המובלעת בעמק הפרת. מסיבה זאת ניתן להניח כי סוריה ועיראק תתנגדנה להעברת פעילי דאעש שנפלו בשבי לשטחיהן. עם זאת, חלופה זאת עלולה להתממש בלית ברירה באופן חלקי וחד-צדדי כתוצאה מהחלטה של כוחות SDF (למשל בתסריט, שבו יתגלו קשיים במימוש החלופות האחרות).
  • חלופה ג’ – העמדה לדין וכליאה של פעילי דאעש בעיראק ובסוריה: חלופה זו ישימה בעיקר לגבי הפעילים הרבים ממוצא עיראקי, שנפלו בשבי SDF . יתכן כי המשטר העיראקי יסכים להעמידם לדין ולכלוא אותם בבתי כלא עיראקים. ראש ממשלת עיראק כבר הביע הסכמתו העקרונית לכך[2]. לעומת זאת, העברת עצורי דאעש ממוצא סורי לידי המשטר הסורי סבירה פחות משום, שספק אם המשטר הסורי יסכים לסייע לפתרון הבעיה, ללא השגת הסכמות פוליטיות נרחבות יותר (שספק רב אם ארה”ב והמערב יסכימו להם). כמו כן, יקשה הדבר על גיבוש הסכמה בינלאומית ואזורית להעברת פעילים זרים לידי סוריה ועיראק מסיבות משפטיות ופוליטיות.

[1] “All German citizens, including those who are suspected of having been involved with the Islamic State have a fundamental right to be in Germany".
[2]
ראש ממשלת עיראק, עאדל עבד אלמהדי, הודיע ב-13 בפברואר 2019, כי ממשלתו תחזיר לעיראק את פעילי דאעש העיראקים המוחזקים בידי כוחות SDF. אלמהדי ציין, כי גם בני משפחותיהם של הפעילים יוחזרו והם ייושבו במחנות (פליטים), שהוכנו למטרה זו (אלחורה, ערוץ חדשות אמריקאי בערבית, 13 בפברואר 2019).