בכיר בחמאס מציג את תפיסת ההסדרה של חמאס כפי שהיא מיושמת מאז סבב ההסלמה האחרון

‏‏פתחי חמאד נושא דברים בהפגנה, שהתקיימה במהלך המשט (דף הפייסבוק של אלג'זירה מבאשר, 3 בדצמבר 2018).

פתחי חמאד נושא דברים בהפגנה, שהתקיימה במהלך המשט (דף הפייסבוק של אלג'זירה מבאשר, 3 בדצמבר 2018).

כללי

במהלך המשט האחרון (3 בדצמבר 2018) וההפגנה בצפון הרצועה שנלוותה אליו, הבהיר פתחי חמאד, חבר הלשכה המדינית של חמאס , את תפיסת ההסדרה בראיית חמאס כפי שהיא מיושמת מאז סבב ההסלמה האחרון (13-12 בנובמבר 2018). בראיון לאלג׳זירה פרט פתחי את ציפיות חמאס מישראל ואיים בהעלאת מפלס האלימות ב”צעדות השיבה” אם לא ייענו דרישות חמאס. דבריו משקפים את תפיסת חמאס שלפיה צפויה להתקיים ברצועה אלימות מתמשכת, שהמחולל שלה תהיינה “צעדות השיבה”. עצימותה של אלימות זאת תווסת מעת לעת ע”י חמאס בהתאם למצב בשטח ולאופן שבו תענה ישראל לדרישותיה.

 

 • להלן עיקר דבריו של פתחי חמאד בראיון לאלג׳זירה (אלג’זירה מבאשר, 3 בדצמבר 2018):
  • ציפיות חמאס מישראל: חמאס מצפה שישראל תיישם את ההבנות עליהם הסכימה (לטענת חמאס) בסבב בלחימה האחרון:
   • הגדלת השטח המותר לדייג עבור דייגי הרצועה ל-12 מיל.
   • הכנסת משכורות הפקידים והסיוע לרצועה [קרי, סכומי הכסף והדלק המועברים ע”י קטר].
   • חידוש חלק מהמיזמים ברצועה הזקוקים למימון באמצעות האו”ם.
   • הקלה על המחסור במזומנים ברצועת עזה באמצעות הכנסה של כסף מזומן .
  • איום בהעלאת מפלס האלימות אם ישראל לא תענה לדרישות חמאס:
   • ישראל עומדת עתה למבחן: אם במהלך ה”מבחן” תמלא ישראל את התחייבויותיה באופן מלא, אזי גם חמאס תמלא את התחייבויותיה. אם לא, גם חמאס לא תמלא את התחייבויותיה.
   • אם ישראל לא תעמוד בהתחייבויותיה, “צעדות השיבה” תחזורנה לדפוס הפעולה הקודם שלהן. משמעות הדבר היא חזרה לשימוש בבלוני תבערה, בעפיפוני תבערה ו”ביחידת הבלבול הלילי” (יחידה המבצעת פעולות הטרדה נגד חיילי צה”ל בשעות הלילה). יתרה מזאת, פתחי חמאד אמר, כי גם תהיינה “המצאות חדשות” הקשורות לעונת החורף.

דבריו של פתחי חמאד תואמים התבטאויות נוספות של בכירי חמאס והג’יהאד האסלאמי בפלסטין, שהושמעו בעבר. משמעותם היא, להערכתנו, שבראיית חמאס , וארגונים נוספים ברצועת עזה “צעדות השיבה” תמשכנה להתקיים. אין המדובר בראיית חמאס בחזרה לסטאטוס קוו אנטה (המצב בשטח כפי ששרר מאז מבצע “צוק איתן” ועד ל-30 במרץ 2018) על פי תפיסה זאת צפויה להתקיים ברצועה אלימות מתמשכת, שהמחולל שלה תהיינה “צעדות השיבה”, שחמאס תווסת מעת לעת את עצימותן בהתאם להתפתחויות. והיה ודרישות חמאס תתקבלנה תפחת האלימות לממדים שיהיו “נסבלים” ע”י ישראל כפי שהצעדות מתקיימות בשבועות האחרונים מאז סבב ההסלמה האחרון. אולם והיה ודרישות חמאס לא תתקבלנה, או שיחולו שיבושים ביישומן (כולל, להערכתנו, הפעלת לחצים על חמאס מצד הרשות הפלסטינית), אזי צפויה העלאה מבוקרת של רף האלימות כאמצעי לחץ על ישראל. להערכתנו, הגם שחמאס אינה רוצה להיגרר לעימות צבאי נרחב עם ישראל, היא חייבת לקחת בחשבון שהעלאת מפלס האלימות עלולה להוביל לסבבי הסלמה נוספים.