בהתבטאות פומבית של מנהיג דאעש אבו בכר אלבע’דאדי, הראשונה מזה כשנה, הוא קורא לתומכיו לבצע פיגועים ברחבי העולם, בדגש על מדינות המערב. הוא מזכיר בדבריו פיגועי ירי, דקירה, פיצוץ מטענים ופיגועי דריסה

מאפייני ההתבטאות ומטרותיה
 • ב-22 באוגוסט 2018 פרסם אלפרקאן, מוסד ההסברה של דאעש[1], קלטת שמע באורך כ-55 דקות בה נשמע מנהיג הארגון אבו בכר אלבע’דאדי. זוהי התבטאות ראשונה של אלבע’דאדי מאז הקלטת הקודמת שפורסמה בספטמבר 2017, בה קרא אלבע’דאדי לתומכי הארגון לבצע פיגועים נגד המערב ולהמשיך בלחימה בעיראק, סוריה ומחוזות נוספים. כותרת הקלטת הנוכחית, שהינה בעלת מוטיבים דומים לקודמתה, היא “בשר טובות לעומדים בעוז רוח”, הלקוחה מפסוק בקוראן[2].

כותרת קלטת השמע בשר טובות לעומדים בעוז רוח, ובה נאום אבו בכר אלבע'דאדי (Vimeo, אתר לשיתוף סרטונים ופסי קול בדומה ליוטיוב, 22 באוגוסט 2018).
כותרת קלטת השמע בשר טובות לעומדים בעוז רוח, ובה נאום אבו בכר אלבע’דאדי (Vimeo, אתר לשיתוף סרטונים ופסי קול בדומה ליוטיוב, 22 באוגוסט 2018).

 • ההתבטאות הפומבית של אלבע’דאדי, הכוללת פסוקים רבים והקוראן ומהחדית’ (מסורות המיוחסות לנביא מחמד), נועדה, להערכתנו לעודד את פעילי ותומכי דאעש בסוריה, עיראק ובמחוזות השונים ברחבי העולם. ברקע עומדות המפלות הקשות שנחל דאעש בשנה האחרונה. בעיקר בולטות בדבריו המפלות שנחל דאעש בסוריה: המדינה האסלאמית כישות טריטוריאלית אינה קיימת יותר, מובלעות דאעש מדרום לדמשק ובאגן הירמוכ חוסלו (ובקרוב צפוי שגם המובלעת שמצפון מזרח לאלסוידאא’ תיכבש ע”י צבא סוריה), במרחב אדלב נרדפים פעילי דאעש ע”י המטה לשחרור אלשאם ובמזרח סוריה (בעמק הפרת ובמדבריות) נלחמים פעילי דאעש על שרידותם.

על רקע זה קורא אלבע’דאדי לתומכיו בסוריה, עיראק וברחבי העולם לדבוק באמונתם, להמשיך במלחמת הג’האד ולהיות מוכנים להקריב עצמם למען אללה. כמו בנאומו הקודם, לפי כשנה, הוא ממריץ את פעיליו ותומכיו בחו”ל להגביר את התקפותיהם ולבצע פיגועים, בעיקר נגד מדינות המערב (“מדינות הצלב”). אלבע’דאדי מסיים את דבריו בהדגישו, כי פיגועים בחו”ל מהווים תמיכה בפעילים הלוחמים בסוריה ובעיראק (קרי, “מדינות הליבה” של דאעש העומדות במוקד התבטאותו של אלבע’דאדי): “כדור שנורה, דקירה, פיצוץ מטען חבלה בארצכם שקולים לאלף פיגועים אצלנו [בסוריה ובעיראק], ואל תזניחו [גם] את פיגועי הדריסה בכבישים”.

הערכת מידת האוטנטיות והעדכניות של הקלטת

להערכתנו הקלטת הינה אוטנטית ועדכנית. קולו של אבו בכר אלבע’דאדי נשמע זהה לקול הנשמע בקלטת השמע שלו מספטמבר 2017. אירועים אותם הוא מזכיר בקלטת הנוכחית, כגון הלחימה באגן הירמוכ ובמרחב סוידאא’, ואירועים שונים בזירה הבינלאומית, אכן אירעו בתקופה האחרונה, והדבר מעיד, כי הקלטת הופקה לאחרונה וכי היא עדכנית. זאת ועוד, באמצעות פרסום קלטת בקולו מעביר אלבע’דאדי מסר לפעילי הארגון ותומכיו בסוריה, בעיראק ובחו”ל כי הוא חי וקיים וכי השמועות הרבות המופצות מעת לעת אודות מותו אינן נכונות.

המוטיבים המרכזיים שבקלטת
 • להלן המוטיבים המרכזיים הנשמעים בקלטת[3]:
  • חיזוק האמונה וההקרבה בעת צרה: בחלקה הראשון של הקלטת מברך אלבע’דאדי את המוסלמים המאמינים ואת לוחמי הג’האד לכבוד חג הקורבן (עיד אלאצ’חא). הוא מצטט פסוקים העוסקים באמונה באללה בעת צרה. אלבע’דאדי משבח את ההקרבה למען אללה: “אללה אוהב שהעובדים אותו יהיו שהידים, שדמם יוקז מרוב אהבה אליו”. הוא מצטט פסוקים העוסקים בג’האד נגד האויבים שאחריתם ניצחון בעזרת אללה, גם אם הדבר יארך זמן מה.
  • ארה”ב מפסידה בכל הזירות: אלבע’דאדי מציין, שארה”ב “מגינת הצלב”, עוברת לאחר שנים של מאבק נגד המוסלמים, את שעתה הרעה בהיסטוריה. למרות סכומי הכסף העצומים, שהיא השקיעה בלחימה נגד המוסלמים, מוצאת עצמה ארה”ב מפסידה ומותשת ובנות בריתה מפנות לה עורף. בהקשר לכך הוא מזכיר את הסנקציות שארה”ב מטילה על בנות בריתה, חילוקי הדעות שבין ארה”ב לתורכיה, אי הציות של רוסיה ואיראן בנוגע לסנקציות המוטלות עליהן ואף מזכיר את צפון קוריאה, שאינה נענית לארה”ב. אלבע’דאדי טוען שניצחון ארה”ב בהוצאת דאעש מהערים ומהמרחבים הכפריים בעיראק ובסוריה הינו ניצחון מדומה. זאת משום שלוחמי הג’האד הכשילו את חלומה של ארה”ב לשלוט על סוריה ועיראק ואפילו רוסיה “הצלבנית” החלה להתחרות בה באזור.
  • הסתה של פעילי ארגוני המורדים בסוריה נגד מפקדיהם: אלבע’דאדי פונה ישירות לדמות (מדומה) של פעיל המשתייך לכוחות המורדים בסוריה ומציין, כי מפקדיו הונו אותו לגבי ניצחון האסלאם הסוני. בספו של דבר הם התפייסו עם “הערוץ העלווי” (קרי, בשאר אלאסד) והם עומדים עימו בשורה אחת בלחימה נגד מדינת הח’ליפות, כפי שקרה באגן הירמוכ ובמדבר אלסוידאא’. הוא גם תוקף את כוחות המורדים על שאינם מיישמים את ההלכה האסלאמית (השריעה) בשטח אותו הם מכנים “משוחרר” (קרי, מרחב אדלב). אלבע’דאדי קורא לאותו פעיל להתעורר ומסיים את דבריו בשאלה רטורית “על מה אתה נלחם”?
  • תקיפת כוחות המורדים על שמסרו שטחים ואמצעי לחימה למשטר הסורי: אלבע’דאדי תוקף את כוחות המורדים על שמסרו שטחים וכן את אמצעי הלחימה שברשותם לידי המשטר הסורי, איראן ורוסיה ללא לחימה בהוסיפו, כי זהו אות קלון עבורם. באמצעות מסירת השטחים, שהיו נתונים לשליטת הסונים, סייעו אירגוני המורדים ל”צלבנים” (קרי, לקואליציה) ולעלווים ( קרי, למשטר הסורי) לאחד את מאמציהם במלחמתם נגד “מדינת הח’ליפות” בעיראק ובסוריה. לעומתם, הוא שיבח את העמידה האיתנה של פעילי דאעש בדרום דמשק, אשר נלחמו נגד אויביהם למרות המחסור באמצעי לחימה ובציוד.
  • קריאה למוסלמים הסונים בסוריה ומחוצה לה להצטרף ללחימה נגד אויביהם: אלבע’דאדי מציין כי “מדינת הח’ליפות” נותרה על כנה בעזרת אללה ובשל דבקותה בקוראן. הוא פונה למוסלמים בסוריה וקורא להם להצטרף ללוחמי הג’האד משום שאין להם ברירה אחרת: “אין לכם ברירה ואם אתם רוצים לחיות בכבוד, אזי דבר זה יכול להתאפשר רק עם חזרתכם לדתכם ולג’יהאד נגד אויבכם”. אלבע’דאדי טוען, שמתנהלת מלחמת השמדה המונית נגד המוסלמים השונים ולא רק נגד דאעש, בכל מחוזות הארגון [ברחבי העולם]. לפיכך יש ליטול נשק ולהילחם “ולא לתת לצלבנים [לנוצרים] לישון בשקט”.
  • קריאה למוסלמים שונים בירדן לפעול להפלת המלוכה: אלבע’דאדי פונה למוסלמים הסונים בירדן ושאל מדוע אינם פונים לעקירת העריצים (קרי, להפלת עבדאללה מלך ירדן). הוא משבח את “אבירי סלט ואלפחיץ” (קרי- הג’האדיסטים שביצעו לאחרונה פיגוע נגד כוחות הביטחון הירדנים והתבצרו אחר כך בסלט). הוא משבח גם את “אריות אלכרכ” (קרי, פעילי דאעש שביצעו פיגוע ראווה בכרכ ב- 18 בדצמבר 2016) ומזכיר את הערים זרקאא’, ארבד ומעאן. כמו כן הוא פונה למוסלמים בחצי-האי ערב וקורא להם להתעורר מתרדמתם לנוכח מצבם הקשה של המוסלמים הסונים.
  • קריאה לפעילי דאעש במחוזות השונים ברחבי העולם להתרכז באמונה באללה ולבצע פיגועים:
   • בסיום דבריו פונה אלבע’דאדי לפעילי דאעש במחוזות השונים: עראק, סוריה, ח’ורסאן (אפגניסטאן/פקיסטאן), תימן, מזרח אסיה, מערב ומרכז אפריקה, סומליה, לוב, סיני, נג’ד ואלחג’אז (קרי, סעודיה), תוניסיה, אלג’יריה, קווקז וקשמיר. אלבע’דאדי מדבר בשבחי המוות למען אללה, וקורא לפעילים להתאזר באורך רוח וללכת בדרך הג’האד. הוא פונה לתומכי הח’ליפות בעולם ומציין, כי “הח’ליפות במצב מצוין” וקורא להם להתעלם ממסע ההכפשה המתנהל נגד דאעש.
   • דגש מיוחד שם אלבע’דאדי על סוריה ועיראק. הוא מזכיר במפורש את פעילותם של “הצלבנים” (הקואליציה הבינלאומית), העלווים (המשטר הסורי) והכורדים (כוחות SDF) נגד העיר הג’ין וסביבתה (מעוז דאעש שעל גדות הפרת, מצפון לאלבוכמאל, הניצב בפני לחצי כוחות SDF וכוחות הקואליציה). עם זאת הוא מציין כי מדינת הח’ליפות אינה מצטמצמת לשטחה של הג’ין ובסופו של דבר העלווים, “הצלבנים” והכורדים לא יקבלו אף שעל משטחה של סוריה, שכן הסונים לא ישלימו עם ההשפלה. אלבע’דאדי קורא לפעילי דאעש בעיראק לבצע פעילות אינטנסיבית (“התקפה אחר התקפה”) בהזכירו כי האסירים והאסירות בבתי הכלא בעיראק לא נשכחו.
  • קריאה לבצע פיגועים במדינות המערב: אלבע’דאדי מסיים דבריו בפנייה ל”אריות הטורפים” (קרי, מבצעי הפיגועים) ב”מדינות הצלב” (קרי, מדינות המערב) בהזכירו את קנדה ואירופה. הוא קורא [לתומכיו ולפעיליו] לבצע פיגועים משום שמשמעות הדבר היא תמיכה באחיהם [בסוריה ובעיראק]: “כדור שנורה, דקירה, פיצוץ מטען חבלה בארצכם שקולים לאלף פיגועים אצלנו [בסוריה ובעיראק] ואל תזניחו את פיגועי הדריסה בכבישים”.
נספח
קלטת השמע שפרסם אבו בכר אלבע’דאדי לפני כשנה (ספטמבר 2017)

ב-28 בספטמבר 2017 פרסם מוסד אלפרקאן של דאעש קלטת שמע, שיוחסה למנהיג דאעש אבו בכר אלבע’דאדי. בדברים שנשא, שנמשכו כ-46 דקות, התייחס אלבע’דאדי למצבו של דאעש וקרא לתומכיו בחו”ל להגביר את התקפותיהם. הקלטת הקודמת של אלבע’דאדי פורסמה בנובמבר 2016. משמיעת דברי אלבע’דאדי עולה, כי הקלטת הייתה אוטנטית ועדכנית.

 • לפרסום הקלטת היו שלוש מטרות:
  • להעביר מסר לתומכי דאעש, כי אבו בכר אלבע’דאדי חי, וכי השמועות שנפוצו על מותו אינן נכונות (ביוני 2017 הודיע צבא רוסיה שככל הנראה אלבע’דאדי נהרג בתקיפה אווירית באזור אלרקה).
  • לעודד את פעילי דאעש בסוריה ובעיראק לדבוק בג’האד, להמשיך בלחימה עיקשת נגד הקואליציות הנלחמות נגדם, ולסרב לכל הסכם או פשרה, וזאת על רקע התבוסות בשטח, שנוחל הארגון.
  • להמריץ את פעילי הארגון ותומכיו בחו”ל להגביר את התקפותיהם נגד האויבים השונים, בעיקר נגד מדינות המערב, כסיוע למערכה שמנהל דאעש בסוריה ובעיראק.
 • להלן עיקרי דבריו של אבו בכר אלבע’דאדי:
  • הניצחון יהיה “למאמינים האמתיים”: אבו בכר החל דבריו בציטוטים מהקוראן סביב יעוד האדם בעולם. ייעודו, לפי אלבע’דאדי, הינו האסלאם ומימושו באמצעות ג’האד. אלבע’דאדי עשה אבחנה בין המוסלמים “אנשי האמת”, שגורלם גן העדן, לבין האחרים, “אנשי השקר”, “הכופרים”, שייעודם הגיהינום. הוא חזר לימי הנביא מוחמד וציין כי הניצחון יהיה למאמינים האמתיים, אלה שלא חדלו מהלחימה למען האסלאם למרות הקשיים.
  • חולשתם של ארה”ב ומדינות הקואליציה: אלבע’דאדי ציין, כי כיום קיים תסכול בקרב ה”כופרים”, שמאחדים כוחות נגד המדינה האסלאמית. הוא הוסיף כי יש מי שמנצל את המצב כדי להשתלט על אדמות המוסלמים (רמז לארה”ב, רוסיה ואיראן). לדבריו: “אמריקה [קרי: ארה”ב], המציגה עצמה כמעצמה היחידה, מאבדת את מעמדה כמי שעומדת בראש המדינות בעולם והופכת להיות מדינה מותשת, כשחובות ענק נערמים עליה. דבר [זה] מכשיר את הקרקע להתמוטטותה ולנפילת מדינות נוספות לתהום“. רוסיה מנצלת את החולשה האמריקנית כדי להראות שהיא המעצמה האלטרנטיבית לאמריקה, וכפי שעולה מהסכם אסטנה, היא מנסה להשתלט על סוריה ולהעביר שטחים לעלווים. המצב הגיע עד כדי כך ש“צפון קוריאה החלה לאיים על ארה”ב ויפן בנשק גרעיני” (אינדיקציה ברורה לעדכניות הקלטת). הוא הוסיף, כי הרוסים, האמריקאים והאירופאים החלו לחיות בפחד מחשש מהמכות שמנחיתים עליהם לוחמי הג’האד.
  • קריאה ללוחמי דאעש להיאזר בסבלנות, לדבוק באמונה, להמשיך להילחם עד טיפת דמם האחרונה, שכן הניצחון בסופו של דבר בוא יבוא: לדבריו הנחיתו פעילי דאעש “מכות כואבות” על “אומות הכפירה” ברחבי העולם. הוא קרא ללוחמי דאעש לנקוט בסבלנות ובעמידה איתנה. הוא ציין כי הניצחון אינו נמדד ביחסי הכוחות, אלא בדבקות באמונה. אלבע’דאדי הזכיר שהנביא מחמד היה באחד הקרבות בנחיתות מספרית, אך הדבקות באמונה הביאה לו ולתומכיו את הניצחון. הוא ציין כי כך נלחמים לוחמי הח’ליפות של המדינה האסלאמית, והדוגמה לכך היא בלחימה במוצול. בלחימה זאת הפגינו לוחמי דאעש עמידה איתנה, כשלא היו מוכנים למסור את אדמת העיר, אלא לאחר הקרבה של דם רב כשהם גאים בדתם ודבקים באמונתם. הם לא ויתרו ומסרו אותה רק לאחר שהקריבו את חייהם. הוא קרא לפעילי הארגון להמשיך וללכת בדרכם.
  • קריאה לסונים במדינות ערב להתקומם והוראה לפעילי דאעש שלא להסכים לפשרות: אבו בכר אלבע’דאדי קרא לסונים בסוריה, עיראק ותימן ובכל מקום להתקומם ולנער את “אבק ההשפלה” מעליהם. הוא הוסיף: “דעו לכם שהשיעים והמשטר העלווי (הסורי) אינם מקבלים חצאי פתרונות, אחרי שהם שדדו את המדינות וחיללו את הכבוד”. אלבע’דאדי הורה לפעילי הארגון שלא להגיע לפשרה, לא להיכנע ולא להניח את הנשק, אלא לדבוק בדתם ולהפגין עמידה איתנה. הוא פרט את השכר שזוכה לו השהיד והילל את “לוחמי הג’האד האמתיים” הדבקים בדרכם וממשים את צווי אללה.

קריאה לפעילי דאעש ולתומכיו ברחבי העולם להמשיך לבצע את ההתקפות נגד האויבים ו”להצית את להבת המלחמה” נגדם: “תילחמו בהם ותארבו להם בכל מקום, תגבירו את ההתקפות עליהם. סמנו כיעדים להתקפה את מרכזי ההסברה/התקשורת של הכופרים ואת מרכזי הלוחמה הפסיכולוגית שלהם… המשיכו את הפעולות שלכם… היזהרו פן ייהנו הצלבנים (קרי: תושבי המערב) ונוטשי דת האסלאם מחיים שלווים בבתיהם בזמן שאחיהם סובלים מהפצצות, הרג והרס”.

[1] מוסד אלפרקאן הינה זרוע תקשורת ותיקה של דאעש המפיקה חומרי הסברה ומשמשת את מנהיגות דאעש. ב-28 בספטמבר 2017 פרסם מוסד אלפרקאן קלטת שמע של מנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי בה התייחס אלבע'דאדי למצבו הקשה של דאעש וקרא לתומכיו בחו"ל להגביר התקפותיהם.
[2]
כותרת הסרטון נלקחה משתי המילים האחרונות של סורת הפרה (אלבקרה), פסוק 155 שהמשכו הינו בפסוק הבא, 156: "בשר טובות לעומדים בעוז רוח, אשר בפקוד אותם אסון, יגידו, אנו ביד אלוהים ואליו סופנו לשוב" (הקוראן, תרגם מערבית אורי רובין, אוניברסיטת תל אביב, 2005, עמוד 21).
[3]
הנוסח המקורי לקוח מ-vimeo , אתר לשיתוף סרטוני ופסי קול, 22 באוגוסט 2018.