ארה”ב הכניסה לרשימת הסנקציות שתי חברות בנייה של חזבאללה, חלק ממערכת ענפה של חברות מסחריות של הארגון. שתי החברות קשורות לג’האד הבינוי, ארגון חשוב בתשתית האזרחית של חזבאללה, התומך בפעילות הצבאית של הארגון

בית החולים למחלות לב של בית החולים אלרסול אלאעט'ם (השייך למוסד השהיד של חזבאללה), שהקימה חברת ארש לייעוץ (אתר חברת ארש לייעוץ).

בית החולים למחלות לב של בית החולים אלרסול אלאעט'ם (השייך למוסד השהיד של חזבאללה), שהקימה חברת ארש לייעוץ (אתר חברת ארש לייעוץ).

בית החולים אלבתול של ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה, שהקימה חברת ארש לייעוץ. על המבנה ניתן לראות את סמל ארגון הבריאות האסלאמי.

בית החולים אלבתול של ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה, שהקימה חברת ארש לייעוץ. על המבנה ניתן לראות את סמל ארגון הבריאות האסלאמי.

בית החולים ראע'ב חרב, שהקימה חברת ארש לייעוץ עבור ארגון הבריאות האסלאמי (אתר חברת ארש לייעוץ). בפועל, כפי שניתן גם לראות בכניסה למבנה, בית החולים אינו שייך לארגון אלא לסהר האדום האיראני.

בית החולים ראע'ב חרב, שהקימה חברת ארש לייעוץ עבור ארגון הבריאות האסלאמי (אתר חברת ארש לייעוץ). בפועל, כפי שניתן גם לראות בכניסה למבנה, בית החולים אינו שייך לארגון אלא לסהר האדום האיראני.

בכירי חברת מעמאר לבנייה בטקס לציון 25 שנים להקמתה בינואר 2014. בתמונה נראים בכירי החברה לצד ציר הפרלמנט מחמד רעד (חזבאללה) ומי שהיה אז השר לפיתוח מנהלי, מחמד פניש (חזבאללה) (סוכנות הידיעות הלאומית, 15 בינואר 2014).

בכירי חברת מעמאר לבנייה בטקס לציון 25 שנים להקמתה בינואר 2014. בתמונה נראים בכירי החברה לצד ציר הפרלמנט מחמד רעד (חזבאללה) ומי שהיה אז השר לפיתוח מנהלי, מחמד פניש (חזבאללה) (סוכנות הידיעות הלאומית, 15 בינואר 2014).

כללי

ב-17 בספטמבר 2020 הטילה מחלקת האוצר של ממשל ארה”ב סנקציות על שתי חברות לבנוניות: חברת ארש לייעוץ (Arch Consulting) וחברת מעמאר לבנייה (Meamar Construction). זאת, על פי מחלקת האוצר, משום שחברות אלה הן בבעלות חזבאללה או נתונות לשליטתו והוא מנהל אותן. בנוסף לחברות אלה, הוטלו סנקציות על סלטאן ח’ליפה אסעד, פעיל בכיר במועצה המבצעת של חזבאללה, שיש לו קשר הדוק לשתי החברות הללו (אתר מחלקת האוצר, 17 בספטמבר 2020).

 
הסנקציות שהוטלו על חברת ארש לייעוץ וחברת מעמאר לבניה (U.S. Department of the Treasury , 17 בספטמבר 2020).

הסנקציות שהוטלו על חברת ארש לייעוץ וחברת מעמאר לבניה
(U.S. Department of the Treasury , 17 בספטמבר 2020).

 • שתי חברות שעליהן הוטלו הסנקציות הן חלק ממערכת ענפה של חברות מסחריות, שבשליטת חזבאללה או בבעלותו. לחברות הללו שתי מטרות עיקריות: לתמוך בפעילות הצבאית של חזבאללה ולהפיק רווחים ממיזמים וממכירת סחורות (בדגש על תחומי הרפואה, הדלק והבנייה) כדי לממן את פעילותו האזרחית והצבאית[1]. בחינת החברות הללו מעלה, כי אנשי המפתח בהן הינם פעילי חזבאללה או תומכיה וכי עיקר פעילותן מתמקדת באזורים שבהן מתגוררת אוכלוסייה שיעית (דרום לבנון, הפרבר הדרומי של בירות, בקעת לבנון).
 • מהמידע שבידינו עולה, כי חברת ארש לייעוץ וחברת מעמאר לבנייה קשורות באופן הדוק לאגודת ג’האד הבינוי של חזבאללה (שעליה הוטלו בעבר סנקציות ע”י ארה”ב). זוהי אחת האגודות החשובות בתשתית האזרחית של חזבאללה (ראו נספח). היא עוסקת בשיקום נזקי מלחמה ובבנייה מחדש של מבנים בעקבות אירועים צבאיים שוטפים ובעקבות מלחמות. בנוסף לכך מנהלת האגודה פעילות מגוונת בקרב בני העדה השיעית בתחומי החקלאות, התעשייה, החינוך והרווחה. הפעילות כרוכה בעלויות גבוהות, שמרביתן ממומנות ע”י איראן. החברות המסחריות הקשורות לג’האד הבינוי נועדו להערכתנו לשמש זרוע ביצועית של חזבאללה למימוש פרויקטים בתחום הבינוי ולהפיק רווחים כספיים שיסייעו לפעולות ג’האד הבינוי.
 • מעיון בפעילות חברות ארש לייעוץ ומעמאר לבנייה עולות שתי תובנות נוספות:
  • קשר עם ארגוני או”ם: שתי החברות הללו, שעליהן הוטלו עתה סנקציות ע”י ארה”ב, ביצעו בעבר פרויקטים בלבנון עבור כמה ארגוני או”ם: נציבות האו”ם לפליטים (UNHCR), אונר”א ותוכנית הפיתוח של האו”ם (UNDP). ניתן להניח כי החברות ינסו להמשיך ולשמר את קשריהן המסחריים עם גופים אלה.
  • פעילות בחוף השנהב: חברת ארש לייעוץ ביצעה בעבר שלושה פרויקטים בחוף השנהב עבור אגודת ע’דיר. מדובר באגודה הפועלת בקרב האוכלוסייה השיעית בחוף השנהב המונה קרוב ל-26,000 תושבים. לאגודה תשתית של ארגונים וגופים בתחומים אזרחיים שונים. במאי 2009 הטיל הממשל האמריקאי סנקציות על שני תומכי חזבאללה, אחד מהם הוא שיח’ עבד אלמנעם קביסי, שהיה אמאם המסגד הגדול שבנתה אגודת ע’דיר באביג’אן. באוגוסט אותה שנה גורש קביסי מהמדינה. חזבאללה ואמל מטפחות את הקשרים עם האוכלוסייה השיעית במדינות מערב אפריקה בשל תרומות כספיות המועברות ע”י סוחרים שיעים עשירים.
חברת ארש לייעוץ: נתוני יסוד

חברת ארש לייעוץ בע”מ (Arch Consulting) נרשמה בפני רשם החברות הלבנוני ב-6 ביוני 2006,. החברה נרשמה בכתובת חארת חריכ, רחוב אלמקדאד, בניין אלהדא, ביירות כתובת זהה לזו של חברת מעמאר לבניה (ראו להלן), שגם עליה הוטלו סנקציות. לפי הרישום, החברה רשאית לעסוק במחקרים הנדסיים, פיקוח על עבודות בניין וניהול ביצוע עבודות (רשם החברות הלבנוני, 6 ביוני 2006). החברה מעסיקה לפחות עשרה מהנדסים, החברים באיגוד המהנדסים של ביירות. על פי מחלקת האוצר האמריקאית החברה היא בבעלות ובשליטה של חזבאללה. המידע שבידינו מעיד על קשר הדוק המתקיים בין החברה לבין חזבאללה, ובפרט עם אגודת ג’האד הבינוי, מוסד חשוב של חזבאללה העוסק בבינוי ובפרויקטים חברתיים[2].

לוגו חברת ארש לייעוץ (אתר חברת Arch Consulting)
לוגו חברת ארש לייעוץ (אתר חברת Arch Consulting)
אישים בכירים בחברה
 • בפני רשם החברות נרשמו מספר בני אדם הקשורים להקמת החברה ולהפעלתה (רשם החברות הלבנוני, 1 בנובמבר 1993). להלן מידע בסיסי אודותיהם ועל זיקתם לחזבאללה:
  • מייסדים ושותפים:
   • ג’עפר מוסא מוסא, מהנדס לבנוני היה בעבר אחראי ג’האד הבינוי באזור אלנבטיה (אילאף, 23 באוגוסט 2006). ייצג את חברת מעמאר בטקס קבלת מפעל מיון פסולת באלנבטיה באוקטובר 2013 (סוכנות הידיעות הלאומית, 24 באוקטובר 2013).
   • וליד עלי ג’אבר, מנכ”ל החברה (אתר גיוס החינוך של חזבאללה, גוף העוסק באינדוקטרינציה של התלמידים השיעים).
   • מחמד חידר קאנצו, מהנדס לבנוני (אתר מדריך החברות העולמיות). היה מועמד בבחירות לעיריית אלדויר בשנת 2016 מטעם רשימת חזבאללה ואמל (סוכנות הידיעות הלאומית, 21 במאי 2016).
  • מנהל ומורשה חתימה: וליד עלי ג’אבר (שהוזכר לעיל).
  • עורך דין: אסאמה עבאס רמאל (זהו אותו עורך דין שרשום גם בחברת מעמאר לבנייה, ראו להלן).
 • ניתן להבחין בכמה קווי דמיון בין רישום חברת ארש לייעוץ לרישום חברת מעמאר לבנייה: אותו עורך דין, אותה כתובת כולל אותה קומה במבנה, אותו המהנדס הקשור לשתי החברות. בשל קשרי שתי החברות לג’האד הבינוי עולה האפשרות, כי המדובר באותה חברה. חשד זה מתחזק לנוכח דיווח, מהעבר שלפיו חברת ארש לייעוץ נרשמה בשנת 2005 לאחר שפעלה תחת השם מכון המחקר של ג’האד הבינוי כחלק אינטגרלי מאגודת ג’האד הבינוי של חזבאללה (אתר אוניברסיטת לונדון SOAS, 2015).
פרויקטים שביצעה חברת ארש לייעוץ
 • לחברת ארש לייעוץ אתר רשמי ונוכחות ברשתות החברתיות. האתר הרשמי כולל רשימה של 69 פרויקטים שביצעה החברה מאז הקמתה. מעיון ברשימת הפרויקטים עולה כי לחברה זיקה חזקה לאוכלוסייה השיעית בכלל וחזבאללה בפרט:
 • 14 מתוך 69 הפרויקטים בוצעו עבור מוסדות השייכים לתשתית האזרחית של חזבאללה: מועדון הכדורגל אלעהד[3] (פרויקט אחד), ארגון הבריאות האסלאמי[4] (ארבעה פרויקטים), בית החולים אלרסול אלאעט’ם, חברת אטלס הולדינג (השייכת למוסד השהיד, ארבעה פרויקטים) ובתי ספר אלמהדי השייכים למוסד האסלאמי לחינוך והשכלה (חמישה פרויקטים).
בית החולים אלבתול של ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה, שהקימה חברת ארש לייעוץ. על המבנה ניתן לראות את סמל ארגון הבריאות האסלאמי.     בית החולים למחלות לב של בית החולים אלרסול אלאעט'ם (השייך למוסד השהיד של חזבאללה), שהקימה חברת ארש לייעוץ (אתר חברת ארש לייעוץ).
מימין: בית החולים אלבתול של ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה, שהקימה חברת ארש לייעוץ. על המבנה ניתן לראות את סמל ארגון הבריאות האסלאמי. משמאל: בית החולים למחלות לב של בית החולים אלרסול אלאעט’ם (השייך למוסד השהיד של חזבאללה), שהקימה חברת ארש לייעוץ (אתר חברת ארש לייעוץ).

בית החולים ראע'ב חרב, שהקימה חברת ארש לייעוץ עבור ארגון הבריאות האסלאמי (אתר חברת ארש לייעוץ). בפועל, כפי שניתן גם לראות בכניסה למבנה, בית החולים אינו שייך לארגון אלא לסהר האדום האיראני.
בית החולים ראע’ב חרב, שהקימה חברת ארש לייעוץ עבור ארגון הבריאות האסלאמי (אתר חברת ארש לייעוץ). בפועל, כפי שניתן גם לראות בכניסה למבנה, בית החולים אינו שייך לארגון אלא לסהר האדום האיראני.

  • החברה ביצעה 44 פרויקטים עבור גופים ואישים הקשורים בעקיפין לחזבאללה ולאוכלוסייה השיעית ובכלל זה: עיריות באזורים שיעיים (31 פרויקטים); הקרן הכוויתית לפיתוח כלכלי ערבי (12 פרויקטים), שהייתה שותפה לשיקום הפרבר הדרומי של בירות אחרי מלחמת לבנון השנייה (אלוטן, 11 במאי 2012); אגודת אלתוחיד הקשורה לואא’ם והאב, פוליטיקאי דרוזי ממחנה ה-8 במרץ (פרויקט אחד); ואיש העסקים הלבנוני רצ’א אבו-ח’ליל, שתמך בחזבאללה (פרויקט אחד) [5].
  • החברה ביצעה פרויקטים עבור גופים בינלאומיים כגון הצלב האדום, אונר”א ונציבות האו”ם לפליטים (ראו להלן). כמו כן בוצעו פרויקטים עבור אנשים ועסקים פרטיים.
 • לתשומת לב מיוחדת ראויים פרויקטים שבוצעו עבור מוסדות אזרחיים של חזבאללה באזורים סונים ודרוזים, כנראה מתוך שיקולים פוליטיים-עדתיים-דמוגרפיים:
  • שני פרויקטים בוצעו עבור מוסדות חזבאללה באזור ערמון בעל אוכלוסייה סונית, הנמצא בין דאמור לביירות. המדובר בפרויקט מגורים, שבוצע עבור חברת אטלס הולדינג של מוסד השהיד והקמת בית חולים פסיכיאטרי עבור ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה.

ב-27 באוגוסט 2020 ארעה תקרית בשכונת ח’לדה, שבפאתיה הדרומיים של ביירות, בעקבות הנפת שלט ע”י שיעים לרגל העשוראא’[6]. במהלך התקרית התפתחו חילופי אש ונחסמו כבישים ראשיים באזור. שני תושבים סונים נהרגו בתקרית זאת (סוכנות הידיעות אלנשרה, 27 באוגוסט 2020). בעקבות התקרית בח’לדה דיווח אתר ג’נוביה המתנגד לחזבאללה, כי “ברור עתה, שחזבאללה שם עין על ח’לדה, בגלל מיקומה האסטרטגי בכניסה הדרומית לבירות. השבטים הסוניים […] חשו כבר לפני שנים את הסכנה, שחזבאללה יפרוץ לאזור, כאשר [חזבאללה] בנה פרוייקטים למגורים שמקיפים את ח’לדה מכיוון ערמון. בנוסף לכך הוא בנה מסגדים וחסיניות” (אתר ג’נוביה, 28 באוגוסט 2020).

  • חברת ארש לייעוץ בנתה שבעה פרויקטים בהר הלבנון, מעוזם של הדרוזים, בדגש על פרויקטים בעיירות לאורך כביש בירות-דמשק (הקמת וילות ושיקום כבישים בעיירות קלעה, שבאניה, בחמדון, פאלוע’א וחמאנה). יתכן שהפרויקטים הללו התבצעו מתוך שיקול של השגת השפעה באזור אסטרטגי חשוב, שבו מתגוררים דרוזים ובני עדות נוספות, שאינם שיעים[7].
פרויקטים במערב אפריקה

חברת ארש לייעוץ ביצעה שלושה פרויקטים בחוף השנהב עבור אגודת אלע’דיר. אגודה זו פעלה באביג’אן מטעמו של איש הדת השיעי הבכיר סיד מחמד חסין פצ’לאללה. מאז מותו עומד בנו עלי פצ’אללה בראש הדירקטוריון מוסדות פצ’אללה, ובכלל זה אגודת אלע’דיר בחוף השנהב. נראה כי לחזבאללה יש אחיזה בקרב האוכלוסייה השיעית בחוף השנהב וקשר עם אגודת אלע’דיר (שמהותו אינה ברורה לנו).

 • אגודת ע’דיר הפועלת בחוף השנהב מאגדת בתוכה ארגונים וגופים הפועלים בתחומים חינוכיים ודתיים: קומפלקס התרבות אלזהראא’ (הכולל מסגד, אולם הרצאות וספריית ספרי דת), רשת בתי הספר אלע’דיר (הכוללים כיתות ללימוד ערבית, צרפתית, אנגלית, תכנים מקומיים מחוף השנהב ולימודי דת, כולל חלקים מתכנית הלימודים הלבנונית); תנועת צופי אלע’דיר, אשר מדיה וסמלה זהים לאלה של צופי האמאם אלמהדי של חזבאללה בלבנון (ראו תמונות); המרכז הרפואי האמאם אלכאט’ם (מציע שירותי רפואה מסובסדים); וסוכנות נסיעות שמתמחה בעלייה לרגל. בנוסף, דואגת האגודה לציון החגים השיעיים וכן חגים לאומיים לבנוניים, בקרב הקהילה הלבנונית-שיעית בחוף השנהב (אתר אגודת ע’דיר).
לוגו צופי אלע'דיר בחוף השנהב (אתר אגודת ע'דיר).     לוגו צופי האמאם אלמהדי בלבנון (חשבון הטוויטר של צופי האמאם אלמהדי).
מימין: לוגו צופי אלע’דיר בחוף השנהב (אתר אגודת ע’דיר). משמאל: לוגו צופי האמאם אלמהדי בלבנון (חשבון הטוויטר של צופי האמאם אלמהדי).
מדריך וחניך בצופי אלע'דיר בחוף השנהב (אתר אגודת ע'דיר). על מדי המדריך (הלבנים) ניתן לראות את תמונת האמאם ח'מיני ודגל לבנון, לצד דגל חוף השנהב    מדריכים בצופי האמאם אלמהדי בלבנון (עמוד הפייסבוק של הנציבות הכללית בצופי האמאם אלמהדי, 5 באוגוסט 2020). על מדי המדריך השמאלי בתמונה ניתן לראות את תמונת האמאם ח'מיני.
מימין: מדריך וחניך בצופי אלע’דיר בחוף השנהב (אתר אגודת ע’דיר). על מדי המדריך (הלבנים) ניתן לראות את תמונת האמאם ח’מיני ודגל לבנון, לצד דגל חוף השנהב. משמאל: מדריכים בצופי האמאם אלמהדי בלבנון (עמוד הפייסבוק של הנציבות הכללית בצופי האמאם אלמהדי, 5 באוגוסט 2020). על מדי המדריך השמאלי בתמונה ניתן לראות את תמונת האמאם ח’מיני.
 • במאי 2009 הטיל הממשל האמריקני סנקציות על שיח’ עבד אלמנעם קביסי, שהיה אמאם המסגד הגדול שבנתה אגודת ע’דיר באביג’אן. בהודעת מחלקת האוצר הוגדרו השיח’ ופעיל נוסף בשם קאסם תאג’ אלדין כתומכי חזבאללה. באוגוסט אותה שנה גירשו רשויות חוף השנהב את קביסי מהמדינה (אתר יא צור, 28 במאי 2009; אלאח’באר, 10 באוגוסט 2009).

הודעת מחלקת האוצר של ארה"ב

הודעת מחלקת האוצר של ארה”ב

פעילות לילדים לכבוד יום השנה להולדת הנביא מחמד בחצר המסגד בקומפלקס סידה אלזהראא' באביג'אן, חוף השנהב (אתר אגודת ע'דיר). את המסגד בנתה אגודת ע'דיר.      אמאם המסגד, שיח' עבד אלמנעם קביסי, הוגדר ע"י ממשל ארה"ב כתומך חזבאללה, נכלל ברשימת הסנקציות האמריקניות וגורש מהמדינה בשנת 2009 (ראו להלן). משמאל: שיח' עבד אלמנעם קביסי (אתר יא צור, 14 באפריל 2012)
מימין: פעילות לילדים לכבוד יום השנה להולדת הנביא מחמד בחצר המסגד בקומפלקס סידה אלזהראא’ באביג’אן, חוף השנהב (אתר אגודת ע’דיר). את המסגד בנתה אגודת ע’דיר. אמאם המסגד, שיח’ עבד אלמנעם קביסי, הוגדר ע”י ממשל ארה”ב כתומך חזבאללה, נכלל ברשימת הסנקציות האמריקניות וגורש מהמדינה בשנת 2009 (ראו להלן). משמאל: שיח’ עבד אלמנעם קביסי (אתר יא צור, 14 באפריל 2012)
פעילות בתחומים נוספים
 • חברת ארש לייעוץ מקיימת קשרים עם חברות השייכות לחזבאללה ועם מוסדות המקיימים זיקה הדוקה אליה. בשנת 2009 קיבלה החברה מגן הוקרה ממועצת התלמידים של הפקולטה לאדריכלות והנדסה באוניברסיטה הלבנונית, שבה מקיים חזבאללה פעילות נמרצת בקרב הסטודנטים[8], על מעורבות החברה בתערוכת הלימודים והתעסוקה של המועצה. בנובמבר 2015 ביקרה במשרדי החברה משלחת מטעם משרד החינוך האיראני ובספטמבר 2017 שלחה החברה נציגות לתערוכה הבינלאומית לשיקום סוריה (אתר חברת Arch Consulting).
תעודת הוקרה מבתי הספר אלמהדי לחברת ארש לייעוץ.     מגן הוקרה מבית החולים אלרסול אלאעט'ם (מוסד השהיד, שסמלו מופיע על המגן) למנכ"ל חברת ארש לייעוץ (אתר חברת Arch Consulting).
מימין: תעודת הוקרה מבתי הספר אלמהדי לחברת ארש לייעוץ. משמאל: מגן הוקרה מבית החולים אלרסול אלאעט’ם (מוסד השהיד, שסמלו מופיע על המגן) למנכ”ל חברת ארש לייעוץ (אתר חברת Arch Consulting).
תגובה להטלת סנקציות ע”י ארה”ב
 • בתגובה להטלת הסנקציות ע”י ארה”ב פרסמה החברה הודעה, לפיה החברה היא חברת הנדסה למחקרים וייעוץ, שהוקמה על ידי בכירי המהנדסים ואנשי המנהל הלבנונים וסווגה כחברת מחקרים לאומיים על ידי משרדי ממשלה רבים ומוסדות רשמיים. החברה הוסיפה, שהיא משתפת פעולה עם משרדי ממשלה, עיריות והמגזר הפרטי בהתאם למנגנוני הקבלנות החוקיים שבתוקף ולמכרזים והביעה תמיהה על כך שממשל ארה”ב מאשים אותה בשחיתות ובהתעשרותם על חשבון העם הלבנוני, בעוד שחברות מחקרים מסוגה בקושי שורדות נוכח המצב הכלכלי, הנמצא בנסיגה בגלל המצור האמריקני (ערוץ אלמנאר של חזבאללה, 18 בספטמבר 2020).
חברת מעמאר לבנייה: נתוני יסוד

חברת מעמאר לבנייה בע”מ (Meamar Construction SARL) נרשמה בפני רשם החברות הלבנוני ב-1 בנובמבר 1993. החברה נרשמה בכתובת חארת חריכ, רחוב אלמקדאד, בניין אלהדא, ביירות. לפי הרישום, רשאית החברה לעסוק במגוון רחב מאוד של נושאים בתחום ההנדסה והבניין, בין היתר קבלנות מסוגים שונים, הפעלת מחצבות, מסחר וייצור חומרי בניין, הקמת רשתות מים וביוב, טיפול בפסולת וכו’ (רשם החברות הלבנוני, 1 בנובמבר 1993). החברה מעסיקה לפחות שבעה מהנדסים המשתייכים לאיגוד המהנדסים של ביירות. על פי מחלקת האוצר האמריקאית החברה בבעלות חזבאללה והוא מנהל אותה. המידע שבידינו מעיד על קשר הדוק המתקיים בין החברה לבין חזבאללה ובפרט עם אגודת ג’האד הבינוי.

 

לוגו חברת מעמאר (ערוץ אלמנאר, 18 בספטמבר 2020)

לוגו חברת מעמאר (ערוץ אלמנאר, 18 בספטמבר 2020)

 • בפני רשם החברות נרשמו מספר אנשים שקשורים להקמת החברה ולהפעלתה (רשם החברות הלבנוני, 1 בנובמבר 1993). להלן מידע בסיסי אודותיהם והזיקה של חלק מהם לחזבאללה:
 • מייסדים:
  • סלטאן אסעד ח’ליפה היה בעבר מנהל ג’האד הבינוי (ערוץ אלחרה, 10 בינואר 2019). הוא היה גם אחד ממייסדי אגודת אלבאקיאת אלצאלחאת[9] (יוני 2005), הקשורה לחזבאללה (אתר חזבאללה, 13 בספטמבר 2011; ערוץ אלמנאר, 28 באפריל 2017)[10] באחד הדיווחים נמסר, שהוא משמש כעוזר הפיננסי של יו”ר המועצה המבצעת (אתר IMLEBANON, 17 בספטמבר 2020). אגודת רסאלאת, העוסקת בהפקת אירועי תרבות וקשורה לחזבאללה[11] פועלת מתוך בניין הנמצא בבעלות סלטאן ח’ליפה בשכונת חארת חריכ (הרשומות הלבנוניות, 27 בדצמבר 2007). מחלקת האוצר האמריקאית הטילה סנקציות על סלטאן אסעד ח’ליפה והגדיר אותו כפעיל במועצה המבצעת של חזבאללה המקיים קשרים הדוקים עם שתי החברות, שעליהן הוטלו הסנקציות.
  • שני מייסדים נוספים הינם המהנדסים עבאס אבראהים נאצר וחסאן עלי אלבלאע’י. נראה כי חזבאללה שילב במכוון ברשימת המייסדים שני אנשי מקצוע, שאינם מזוהים בהכרח עם חזבאללה, כדי לטשטש את זיקת החברה לחזבאללה.
 • שותפים:
  • מהנדס לבנוני בשם ברהאן חסן קטאיא, לפחות בשנים 2012-2008 הוא שימש כראש מחלקת ארכיטקטורה בפרויקט “ועד”, שיקום הפרבר הדרומי של ביירות בעקבות מלחמת לבנון השנייה, שהוביל ג’האד הבינוי (אתר החדשות המקומי של אלח’יאם, 2 באפריל 2008; העיתון אלאח’באר, 14 ביולי 2012).
  • חסן סלימאן מדלג’, מהנדס לבנוני (אתר מדריך החברות העולמיות).
  • מחמוד עבאס קאסם. לא נמצאו פרטים אודותיו.
  • עלי יוסף פרחאת, מהנדס לבנוני (אתר מדריך החברות העולמיות).
 • מנהלים ומורשי חתימה:
  • ברהאן חסן קטאיא, שצוין לעיל.
  • חסין מחמד ח’יר אלדין, מהנדס, מנכ”ל החברה. שימש לפחות בשנים 2010-2008 אחראי יחידת השיפוץ בפרויקט “ועד” לשיקום הפרבר הדרומי (אתר חזבאללה, 17 ביוני 2008, העיתון אלאח’באר, 13 באוגוסט 2010).
  • עורך דין: אסאמה עבאס רמאל. לא נמצאו פרטים אודותיו.

בכירי חברת מעמאר לבנייה בטקס לציון 25 שנים להקמתה בינואר 2014. בתמונה נראים בכירי החברה לצד ציר הפרלמנט מחמד רעד (חזבאללה) ומי שהיה אז השר לפיתוח מנהלי, מחמד פניש (חזבאללה) 
(סוכנות הידיעות הלאומית, 15 בינואר 2014).
בכירי חברת מעמאר לבנייה בטקס לציון 25 שנים להקמתה בינואר 2014. בתמונה נראים בכירי החברה לצד ציר הפרלמנט מחמד רעד (חזבאללה) ומי שהיה אז השר לפיתוח מנהלי, מחמד פניש (חזבאללה)
(סוכנות הידיעות הלאומית, 15 בינואר 2014).

פרויקטים שביצעה החברה
 • לחברת מעמאר לבנייה אין אתר רשמי פעיל ואין נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות. לפיכך אותרו פרטים על פרויקטים מעטים יחסית שביצעה החברה (15). הפרויקטים שבהם הייתה מעורבת החברה נמצאים באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית ויש בהן השפעה של חזבאללה: דרום לבנון (שמונה), הפרבר הדרומי של בירות (חמישה) והבקאע (שניים).
 • בין הפרויקטים שביצעה החברה ניתן למנות: הקמת אולם בתיכון אלמהדי של חזבאללה בשכונת אלחדת’, בפרבר הדרומי של ביירות; הקמת שוק באלנבטיה בשיתוף עם תכנית הפיתוח של האו”ם (UNDP); בניית מבני ציבור והקמה והפעלה של מרכזי טיפול בפסולת בדרום לבנון (אתר בתי הספר אלמהדי, ללא תאריך; אתר חברת המים של דרום לבנון, ללא תאריך; אתר עיריית אלנבטיה, 2 באוגוסט 2014; אתר התאחדות העיריות של הצ’אחיה, ללא תאריך; חשבון הטוויטר של אבו-אלפצ’ל שומאן, 18 בספטמבר 2019; חשבון הטוויטר “חסין 961” (@hussein_961), 26 בספטמבר 2020; אתר מועצת הפיתוח והבניין בממשלת לבנון).
תגובה להטלת הסנקציות על החברה
 • בתגובה להחלטה האמריקנית פרסמה החברה הודעה, לפיה היא חברה לבנונית שפועלת ברישיון מאז שנת 1988, בתחום הקבלנות במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי ומקבלת פרויקטים בהתאם למכרזים בשקיפות מלאה. בהמשך ההודעה האשימה החברה את ממשל ארה”ב באחריות לסבל של לבנון והדגישה כי תמשיך בפעילותה עוד עשרות שנים (ערוץ אלמנאר, 18 בספטמבר 2020).
 • במחאה על הכללת החברה ברשימת הסנקציות האמריקניות, פתחו תומכי חזבאללה במבצע תיוג בטוויטר[12] תחת הכותרת #מעמאר_בונה_וושינגטון_הורסת . מבצעי תיוג שכאלה הינם דפוס פעולה מוכר של תומכי חזבאללה ברשתות החברתיות.
ביצוע פרויקטים בלבנון עבור ארגוני או”ם

שתי החברות הללו, שבבעלות חזבאללה, ושעליהן הטילה ארה”ב סנקציות, ביצעו בלבנון מספר פרויקטים עבור כמה ארגוני או”ם: נציבות האו”ם לפליטים (UNHCR); סוכנות הסעד והתעסוקה של האו”ם לפליטים הפלסטינים (UNRWA) ותכנית הפיתוח (UNDP).

 • להלן דוגמאות:
  • חברת ארש לייעוץ תכננה עבור נציבות האו”ם לפליטים (אונר”א) את המרכז שלה בזחלה שבבקאע. כמו כן עסקה בשיקום ארבעים מבנים שנפגעו באזור, בהיקף של 100-80 אלף מ”ר. תקציב הפרויקטים עבור הנציבות היה 6,000,000 דולר (אתר חברת Arch Consulting, ללא תאריך). אונר”א קיבלה מחברת ארש ייעוץ להקמת מערכות ביוב במחנות הפליטים שאתילא שבבירות ועין אלחלוה שבדרום לבנון, בתקציב לא ידוע (אתר חברת Arch Consulting, ללא תאריך).
  • חברת מעמאר לבנייה הייתה מעורבת בפרויקט משותף של עיריית אלנבטיה, משרד החקלאות ותכנית הפיתוח של האו”ם (UNDN), להקמת שוק ירקות בעיר אלנבטיה. העבודות בפרויקט החלו באוגוסט 2014 (אתר עיריית אלנבטיה, 2 באוגוסט 2014). בנוסף, באתר תכנית הפיתוח צוינו פרויקטים נוספים של תכנית הפיתוח של האו”ם, שבהם הייתה חברת מעמאר מעורבת: שיקום בית ספר בזחלה (197,056 דולר); הקמת רשת ביוב בחארת צידא (297,861 דולר); הקמת רשת מים בריחאן (96,201 דולר); הקמת מרכז רפואי באלמריג’ה (83,994 דולר); הקמת מגרשי ספורט בבקאע (243,304 דולר); הקמת מכל מים באלח’ראיב (138,258 דולר), עבודות בגינה ציבורית בברג’ חמוד (87,136 דולר) ושיפוץ בית ספר בנאעמה (219,809 דולר) (אתר UNDP, סקירת חוזים לשנת 2015). ניתן להניח כי החברה הייתה מעורבת בפרויקטים נוספים עבור UNDP.
נספח
פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה (פברואר 2019- אוקטובר 2020)
 • מרכז המידע למודיעין ולטרור מבצע פרויקט מחקרי שמטרתו למפות את התשתית האזרחית של חזבאללה. במסגרת פרויקט זה נכתבו עד כה עשרים וארבעה פרסומים:
  • “חזבאללה השיק לאחרונה קמפיין גיוס תרומות לצרכים צבאיים המתבצע באמצעות “רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית”, מוסד מרכזי של הארגון לגיוס כספים” (11 בפברואר 2019).
  • מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו” (14 במרץ 2019).
  • מוסד הפצועים של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו” (16 באפריל 2019).
  • “המוסדות החברתיים- כלכליים של חזבאללה: אגודת אלקרצ’ אלחסן, מוסד סמי- בנקאי העוסק במתן הלוואות ללא ריבית, בעיקר לבני העדה השיעית” (23 במאי 2019).
  • אגודת ג’האד הבינוי בלבנון: מוסד חברתי של חזבאללה העוסק בבנייה ושיקום, ובפרויקטים חברתיים מגוונים בקרב בני העדה השיעית, ומהווה מרכיב חשוב בתשתית האזרחית של חזבאללה” (12 ביוני 2019).
  • “אגודת צופי האמאם אלמהדי”: תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות של בני נוער חדורי תודעה שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן, המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד ישראל” (20 ביוני 2019).
  • “חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור” (26 ביוני 2019).
  • “גיוס החינוך” של חזבאללה: גוף העוסק באינדוקטרינציה של תלמידים שיעים במערכות החינוך הלבנוניות, הממלכתיות והפרטיות, כהכנה לקראת הצטרפותם לחזבאללה בתום לימודיהם (2 ביולי 2019).
  • “גיוס הספורט”: גוף של חזבאללה המנהל פעילות ספורטיבית ענפה, ומשתמש בה ככלי לאינדוקטרינציה בקרב הצעירים ולהכשרתם לקראת גיוסם לשורות הארגון (15 ביולי 2019).
  • “ארגון הבריאות האסלאמי”: מוסד של חזבאללה המעניק שירותי בריאות לפעילים ולאוכלוסייה השיעית בכלל, כאמצעי לרכישת השפעה ולהקמת “מדינה בתוך מדינה”. (24 ביולי 2019)
  • אמנות ותרבות ככלים לאינדוקטרינציה בידי חזבאללה (1 באוגוסט 2019).
  • יחידת “ארגוני הנשים” של חזבאללה (11 באוגוסט 2019).
  • האימפריה התקשורתית של חזבאללה (1 בספטמבר 2019).
  • “חברת ההתנגדות”: הפעילות המוניציפלית של חזבאללה (23 בספטמבר 2019).
  • “תיירות ג’האדית”:ביקורים באתרי “מורשת קרב” ובקברי שהידים, ככלי בידי חזבאללה לאינדוקטרינציה ולהפצת אידיאולוגיה (7 באוקטובר 2019).
  • רשת טוויטר השעתה חשבונות של חזבאללה, בעיקר של ערוץ אלמנאר. בדיקה של מרכז המידע למודיעין ולטרור העלתה כי חזבאללה ממשיך לקיים נוכחות משמעותית בטוויטר, גם לאחר ההשעייה (7 בנובמבר 2019).
  • נוכחות חזבאללה בטוויטר (עדכונים) (13 בנובמבר 2019).
  • נוכחות חזבאללה בטוויטר (עדכון מס’ 2) (20 בנובמבר 2019).
  • כדורגל בשימוש הטרור: קבוצת הכדורגל אלעהד של חזבאללה משמשת אמצעי בידי הארגון להגברת הפופולריות ולהשגת לגיטימיות (25 בנובמבר 2019).
  • אגודת “ירוק ללא גבול”: ארגון איכות סביבה לבנוני המשתף פעולה עם חזבאללה ומסייע לפעילות הארגון בקרבת הגבול עם ישראל (19 בפברואר 2020).
  • מוסד שהיד פלסטין: מוסד של חזבאללה הפועל בלבנון ומשמש צינור להעברת כספים איראנים למשפחות שהידים פלסטינים (8 במרץ 2020).
  • האגודה להחייאת מורשת ההתנגדות: מוסד של חזבאללה, שמטרתו להטמיע בקרב החברה השיעית את ערכי הג’האד והשהאדה (מות קדושים) ולהנציח את השהידים (12 במרץ 2020).
  • מימון הטרור: סנקציות שהטילה ארה”ב על 12 חברות של מוסד השהיד חשפו מערכת ענפה של חברות מסחריות התומכות בפעילות הצבאית-טרוריסטית של חזבאללה (10 במאי 2020).

[1] ראו פרסום מרכז המידע מ- 10 במאי 2020: "מימון הטרור: סנקציות שהטילה ארה"ב על 12 חברות של מוסד השהיד חשפו מערכת של חברות מסחריות התומכת בפעילות הצבאית-טרוריסטית של חזבאללה".
[2]
פרטים נוספים ראו פרסום מרכז המידע: "אגודת גהאד הבינוי בלבנון: מוסד חברתי של חזבאללה העוסק בבנייה ושיקום, ובפרויקטים חברתיים מגוונים בקרב בני העדה השיעית, ומהווה מרכיב חשוב בתשתית האזרחית של חזבאללה" (12 ביוני 2019).
[3]
פרטים נוספים ראו פרסום מרכז המידע: "כדורגל בשימוש הטרור: קבוצת הכדורגל אלעהד של חזבאללה משמשת אמצעי בידי הארגון להגברת הפופולריות ולהשגת לגיטימיות" (25 בנובמבר 2019).
[4]
פרטים נוספים ראו פרסום מרכז המידע: "ארגון הבריאות האסלאמי: מוסד של חזבאללה המעניק שירותי בריאות לפעילים ולאוכלוסייה השיעית בכלל, כאמצעי לרכישת השפעה ולהקמתמדינה בתוך מדינה”" (24 ביולי 2019).
[5]
כאשר הלך לעולמו אבו ח'ליל בשנת 2019 הוא זכה להלוויה מטעם חזבאללה ולתואר "חלל הג'האד". על אחד השלטים בהלוויה נכתב, שהוא היה "מאנשי הצדקה והג'האד" (אתר יא צור, 14 בפברואר 2019; עמוד הפייסבוק של עיריית אלקלילה, 15 בפברואר 2019). באירוע לציון שבוע למותו נאם שיח' עלי דעמוש, סגן יו"ר המועצה המבצעת של חזבאללה ושכינה אותו "חלל הג'האד והגולה" (אתר אלמערפה, האתר הרשמי של שיח' עלי דעמוש, 17 בפברואר 2019).
[6]
יום האבל בקרב השיעים על מותו של האמאם חסין אבו עלי.
[7]
מנהיג הדרוזים וליד ג'נבלאט טען בעבר כי השיעים רוכשים קרקעות רבות באזורים שמאפשרים חיבור בין אוכלוסיות שיעיות וקטיעת הרצף הדמוגרפי הדרוזי בין דרום לבנון להר הלבנון (אלאח'באר, 12 במאי 2008; אתר החדשות המקומי של אלח'יאם, 10 באוקטובר 2010). תומכי ג'נבלאט טענו באוגוסט 2020 שחזבאללה הקים עמדות צבאיות באזורים דרוזיים (חשבון הטוויטר של חסין נצראללה, 13 באוגוסט 2020; עמוד הפייסבוק צעירי המפלגה הפרוגרסיבית הסוציאליסטית, 14 באוגוסט 2020), אולם ג'נבלאט עצמו פעל להרגעת הרוחות (אתר Daily Lebanon, 18 באוגוסט 2020). דוגמא לשימוש שעשה חזבאללה בתשתית האזרחית שלו לרכישת השפעה ולהתפשטות דמוגרפית, ראו בפרסום מרכז המידע: "חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור", 26 ביוני 2019, בפרק משמעות הקמת בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני.
[8]
פרטים נוספים אודות הזיקה בין האוניברסיטה הלבנונית לחזבאללה, ראו פרסום מרכז המידע: "אומדן מספר הרוגי חזבאללה במהלך מלחמת האזרחים בסוריה והמשמעויות העולות מניתוח דמותם של ההרוגים" (23 בפברואר 2019).
[9]
מילולית: המעשים הקיימים הטובים (לקוח מפסוק 46 סורה 18 בקוראן).
[10]
מייסד נוסף שלה הוא שיח' אכרם ברכאת (הרשומות הלבנוניות, 23 ביוני 2005), מי שהיה אחראי יחידת התרבות בחזבאללה (ויקיפדיה הערבית, ערך "אכרם ברכאת").
[11]
פרטים נוספים ראו פרסום מרכז המידע: "אמנות ותרבות ככלים לאינדוקטרינציה בידי חזבאללה", 1 באוגוסט 2019.
[12]
פרטים נוספים אודות דפוס הפעולה של תומכי חזבאללה ברשתות החברתיות, ראו פרסום מרכז המידע בנושא "האימפריה התקשורתית של חזבאללה" (1 בספטמבר 2019).