איש מודיעין ג’יימס אנגלטון

ג'יימס אנגלטון

ג'יימס אנגלטון

ג’יימס (ג׳ים) אנגלטון 1987-1917 שימש ראש המִנהל לריגול נגדי ב- CIA- בשנים 1974 – 1954 בכפיפות ישירה לראש הארגון בתוקף תפקידו קיים קשרים ייחודיים עם ראשי שירותים זרים ברחבי תבל, ובמקרים מסוימים גם עם ראשי מדינה . הוא נודע גם בהובלת מבצעים רחבי היקף, שתכליתם הייתה מניעת עליית מפלגות קומוניסטיות לשלטון במדינות מערב אירופה. הוא היה מראשי המערכה העולמית שהובילה ארצות הברית לגבי התודעה הציבורית במדינות מפתח בעולם החופשי, במהלך ‘המלחמה הקרה’. אנגלטון עמד ליד ערש כינונם של יחסי ארצות הברית וישראל בתחום המודיעין וחלש על תחום זה מאז 1951 ועד לפרישתו. הוא נודע באמונתו העמוקה בזכות הקיום של ישראל ופעל , במישורים שונים, לחיזוקה ולביצור ביטחונה. בחסותו נבנתה מערכת יחסים ייחודית בין ארצות הברית לבין ישראל, מערכת ששירתה את שתי המדינות בנושאים רבים ומשמעותיים.

 

אפרים הלוי – לשעבר ראש המוסד,

ראש המועצה לביטחון לאומי וראש המל”ל