“אינטרפאל” – הקרן הייעודית של תנועת ה-“חמא”ס” בבריטניה, המגייסת ומעבירה כספים עבור התשתית האזרחית שלה ב”שטחים” (“הדעוה”).

המסר המרכזי

“אינטרפאל” היא הקרן הייעודית של תנועת ה-“חמא”ס” בבריטניה, המגייסת ומעבירה כספים עבור התשתית האזרחית שלה ב”שטחים” (“הדעוה”). כספים אלו מסייעים לתנועה לבנות עצמה כחלופה ל”רשות הפלסטינית” ולקיים מעטפת תומכת טרור. “אינטרפאל” מעבירה למוסדות ה-“חמא”ס” כספים הנתרמים בבריטניה ובמקומות נוספים בעולם, באמצעות קרנות ייעודיות נוספות של התנועה וקרנות של גורמים אסלאמיים קיצונים. חרף מאפיינים חמורים אלה, בעידן של מאבק בטרור בזירה הבינלאומית, לא הפסיקו השלטונות הבריטיים את פעילות הקרן. ב-ארה”ב, לעומת זאת, נכללה הקרן בצו הנשיאותי האמריקני מספר 13224 המורה על הקפאת נכסיהם של אישים וגופים הקשורים לארגוני טרור (אוגוסט 2003), ובישראל היא הוכרזה כ”התאחדות בלתי מותרת”(1997) וכ”ארגון טרור”(1998).

כללי
 1. מרבית תקציב תנועת ה-“חמא”ס”, ארגון הטרור המוביל במהלך העימות הנוכחי[1], נאמד בעשרות מיליוני דולרים בשנה. מרבית תקציב זה מקורו בקרנות אסלאמיות שונות ברחבי העולם. נדבך חשוב בתקציב מהווה רשת של קרנות ייעודיות של ה-“חמא”ס”, הפועלות במערב, בדגש על קרנות הפועלות באירופה. היקף הכספים המגויס על ידן נאמד בעבר
  בכ-20-15 מליון דולר בשנה.
  חלק מהקרנות אלה הוקמו ע”י ה-“חמא”ס” וחלקן עברו לשליטת ה-“חמא”ס” תוך כדי פעילותן. אנשיהן הם פעילי
  ה-“חמא”ס” והן מסייעות בעיקר לתשתית האזרחית של ה-“חמא”ס” ב”שטחים” (“הדעוה”).
 2. יודגש, כי התשתית האזרחית הנרחבת של ה-“חמא”ס”, על שלל מוסדותיה, הינה מקור כוחה העיקרי של התנועה ב”שטחים”, והיא מבדילה אותה מארגוני טרור אחרים ב”שטחים”[2]. באמצעותה מצליחה ה-“חמא”ס” לחזק את תמיכתה בקרב האוכלוסייה, תוך בניית מוקד כוח, שבראייתה ישמש בעתיד חלופה אסלאמית קיצונית ל”רשות הפלסטינית”. תשתית זאת מזינה את פעילותה השוטפת, המדינית והמבצעית של תנועת ה-“חמא”ס”. היא מהווה גם מעטפת תומכת טרור באמצעותה מעניקה התנועה סיוע לטרוריסטים ובני משפחותיהם (כולל בני משפחות מתאבדים) בצד חינוך, הטפה והסתה לטרור, היוצרים את תשתית המחבלים של הדורות הבאים.
 3. קרן ה-“חמא”ס” בבריטניה, “אינטרפאל”, היא אחת הקרנות המרכזיות של התנועה, ומהווה ציר מרכזי לגיוס ולניקוז כספים לתשתית האזרחית של ה-“חמא”ס” ב”שטחים”. הקרן הוצאה מחוץ לחוק בישראל
  וב-ארה”ב
  בשל השתייכותה ל-“חמא”ס” והסיוע שהיא מגישה למוסדותיה. בעבר הקפיאה בריטניה פעמיים את פעילות “אינטרפאל” עקב חשד שהיא קשורה לטרור, בדומה למדינות נוספות באירופה שהגבילו את פעילות קרנות ה-“חמא”ס” בשטחן. אולם, שלטונות בריטניה, בטענה שפעילות הקרן אינה מהווה עבירה על החוק הבריטי, וכי לא אותרו ראיות מפלילות אודותיה, אפשרו לקרן לשוב ולפעול. כיום, גם לאחר הכנסת
  ה-“חמא”ס” כולו לרשימת הטרור של “האיחוד האירופי” (ספטמבר 2003), פועלת הקרן ללא הפרעה ומזרימה כספים באופן שוטף ובהיקף נרחב לתשתית ה-“חמא”ס” בשטחים.
 4. להערכתנו, קרן “אינטרפאל” מהווה מרכיב בקרב תשתית רחבה יותר שיש ל-“חמא”ס” בבריטניה. תשתית זאת כוללת גורמי הסברה העוסקים בהפצת בטאון ה-“חמא”ס” “פלסטין אלמסלמה” המאוכוון מדמשק ומופץ מלונדון. במישור המבצעי-טרוריסטי ראוי להזכיר כי ה-“חמא”ס” גייס לשורותיו שני בריטים ממוצא פקיסטאני, אשר ביצעו את הפיגוע ב”פאב” התל אביב “מייקס פלייס” בפיגוע זה (30 באפריל, 2003) נהרגו שלושה אזרחים ונפצעו 40. העובדה כי הפיגוע בוצע ע”י תושבים בריטים ממוצא פקיסטאני מעידה על האקלים האסלאמי-קיצוני השורר בבריטניה, המהווה רקע נוח לגיוס טרוריסטים.
המתודולוגיה של המסמך
 1. מסמך זה מתמודד עם הטענה של קרן “אינטרפאל”, לפיה הכספים שהיא מעבירה ל”שטחים” נועדו למטרות חברתיות הומניטריות בלבד. המידע שנאסף כחומר שלל מאז מבצע “חומת מגן” (אפריל 2002) מלמד, כי טענה זאת אינה נכונה, ואיננה מבטאת את מהותה האמיתית של פעילות הקרן כמממנת את ה-“חמא”ס”. זאת ע”י:-

א. ניתוח תפיסת העולם האסלאמית רדיקלית העומדת ביסוד התופעה של העברת כספים (כתרומות ל”צדקה”) לתמיכה בפעילות מבצעית של ארגוני הטרור העולמי, באמצעות מערכת מסועפת של קרנות (ובתוכן “אינטרפאל”), תוך המחשת ישימותה של תפיסה זאת לגבי תנועת ה-“חמא”ס”.

ב. אפיון התשתית האזרחית הנרחבת של ה-“חמא”ס” ב”שטחים”, ובמרכזה “ועדות הצדקה”. תשתית זו ניזונה במשך שנים מסיוע כספי המתקבל באמצעות מערכת מורכבת ומתוחכמת של קרנות ואגודות צדקה אזוריות ובינלאומיות, חלקן קרנות ייעודיות של ה-“חמא”ס”, ובתוכם קרן “אינטרפאל” – הגדולה והחשובה שבין הקרנות הייעודיות של ה-“חמא”ס” באירופה.

ג. מקרי מבחן (המגובים במסמכים) המוכיחים כי “אינטרפאל” וקרנות צדקה בינלאומיות נוספות לא מעבירות את כספי התרומות שלהן לגופים “תמימים” בעלי אופי חברתי-הומניטרי בלבד, אלא למוסדות “חמא”ס” לכל עניין ודבר: בראש המוסדות הללו עומדים פעילי “חמא”ס”, חלקם בעלי “רקורד” מבצעי-טרוריסטי והם נועדו לקדם את מטרות תנועת ה-“חמא”ס” כולל סיוע לפעילות טרור. יודגש, כי אפיון המוסדות הללו כמוסדות “חמא”ס” מובהקים, כמסתבר ממסמכי השלל, הינו גם המסקנה אליה הגיעו מנגנוני הביטחון הפלסטינים אשר עקבו בקפדנות בשנותיו הראשונות של העימות האלים אחר פעילות ה-“חמא”ס” ומוסדותיה.

העיקרון המתודולוגי של העבודה גורס איפוא, כי מכיוון שהמוסדות אליהם מוזרמים כספי “אינטרפאל” (וכספי קרנות אחרות של ה-“חמא”ס”) משתייכים ל-“חמא”ס”, שהינו ארגון הטרור המוביל בפעילות נגד ישראל, הרי מי שמסייע למוסדות הללו, או אף מאפשר פעילותם, מסייע למעשה לטרור. עקרון זה ישים לא רק לגבי בריטניה אלא גם לגבי מדינות נוספות – כולל במערב – המתירות קיום פעילות קרנות בעלות אופי אסלאמי מיליטאנטי המזינות את פעילות הטרור הפלסטיני והבינלאומי. התמודדות עם פעילות קרנות אלו, במסגרת המאבק הגלובאלי בטרור, הינו תנאי יסודי ל”יבוש הביצות” שבתוכן משגשגים ארגוני הטרור – לא רק ה-“חמא”ס” אלא גם ארגוני טרור בינלאומיים ובראשם ארגון “אלקאעדה” על שלוחותיו ברחבי העולם.

מבנה המסמך
 • מסמך זה כולל את הפרקים הבאים:-
  • פרק א’: המימד האידיאולוגי של העברת כספים שנתרמו ע”י מוסלמים לשם מימון פעולות ה-“חמא”ס” וארגוני טרור אסלאמיים בינלאומיים.
  • פרק ב’: מאפייני אגודות הצדקה ושאר מוסדות התשתית האזרחית של תנועת ה-“חמא”ס” ב”שטחים”.
  • פרק ג’: מקורותיה הכספיים של תנועת ה-“חמא”ס”.
  • פרק ד’: מיפוי קרנות הצדקה האסלאמיות באירופה ובמזה”ת המסייעות ל-“חמא”ס”.
  • פרק ה’: “קרן הרווחה והפיתוח לפלסטין – אינטרפאל”:-
  • מאפיינים כלליים לאופיה ולפעילותה של הקרן.
  • קשרי “אינטרפאל” עם תנועת ה-“חמא”ס”.
  • פרק ו’: מדיניות השלטונות הבריטיים כלפי “אינטרפאל”.
  • נספחים.

[1] סקירה אודות ה-"חמא"ס" כארגון טרור מוביל בעימות נגד ישראל ראה: "מרכז המידע למודיעין ולטרור" "Hamas, Portrait of a Terrorist Organization" (August 2004). הסקירה נמצאת באתר האינטרנט של מרכז המידע.
[2]
הג'האד האסלאמי בפלסטין" מקיים גם הוא תשתית אזרחית ב"שטחים" אולם בהיקף קטן בהרבה מזו של
ה-"חמא"ס".