אופיה ואופן תיפקודה של “הרשות הלאומית העליונה של צעדות השיבה ושבירת המצור” הנהגת צעדות השיבה

כללי
 • לאחרונה מלאו שנה לפרוייקט צעדות השיבה. ההכנות לפרוייקט החלו בתחילת שנת 2018 כיוזמה של ארגונים ופעילים חברתיים הפועלים ברצועת עזה. בשלביו הראשונים של “גלגול” הרעיון טענו מארגני הצעדה, כי האירועים לא ישאו אופי פוליטי, לא ישתתפו בהם נציגים רשמיים של הארגונים השונים ולא תתקיים בהם אלימות. חמאס תמכה במימוש רעיון הצעדות אך בשלב ההכנות הראשוניות העדיפה להישאר מאחורי הקלעים.
 • עד מהרה נטלה חמאס את המושכות לידה והשתלטה בפועל על צעדות השיבה, עוד טרם יצאה הצעדה הראשונה לדרך ב-30 במרץ 2018. ככל שנמשכו הצעדות כן גברה החשיבות שחמאס מייחסת לצעדות שכן, בראייתה, הן מאפשרות לה להשיג מספר מטרות: “שחרור קיטור” של הציבור העזתי בכלל, ושל הצעירים בפרט, והפניית רגשות התסכול שלהם הנובעים ממצוקות היום-יום כלפי ישראל; השגת תמיכה כספית וכלכלית לרצועת עזה, שתקל על המצוקה הקשה השוררת בה; הסרת ה”מצור” מעל רצועת עזה ופתיחת המעברים לתנועה חופשית. ובצד כל אלו, במישור התודעתי, העלאת המודעות ל”בעיית הפליטים” ולשאיפתם לחזור למקומות מגוריהם בישראל (ומכאן שם הצעדות: “צעדות השיבה”).
 • למרות החשיבות הרבה שמייחסת חמאס לפרויקט הצעדות היא העדיפה תחילה להמנע משליטה ישירה עליהן ואיפשרה, ולהערכתנו אף עודדה, את הקמתה של הנהגה אזרחית לצעדות בשם “הרשות הלאומית העליונה של צעדות השיבה ושבירת המצור” (להלן: הרשות הלאומית העליונה או הרשות). לקיומה של רשות שכזאת יש יתרונות רבים מבחינת חמאס: הרשות מעמעמת את אחריותה הישירה של חמאס לאלימות הרבה שהופגנה בהן; היא מאפשרת לה לרתום לפרויקט הצעדות את מרבית ארגוני המחבלים הפועלים ברצועה. היא גם מאפשרת לחמאס לצרף לפרויקט הצעדות חלקים נרחבים מהחברה העזתית ובכך לתת עומק ו”אורך נשימה” לפרויקט הצעדות; היא מאפשרת לחמאס גם להפגין כלפי חוץ, כי צעדות השיבה נהנות מתמיכה עממית נרחבת. בנוסף לכל אלו קיומה של הרשות הלאומית כגוף-על המפעיל לכאורה את הצעדות מאפשרת לחמאס להפנות כלפיה את חיצי הביקורת, שהתעוררו במהלך צעדות השיבה[1].
ביקורת כלפי הרשות העליונה על שצעדות השיבה מתבצעות על גבם של תושבי הרצועה. למעלה נכתב: "הרשות העליונה" (דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם, קריקטוריסט מהרצועה, 1 באפריל 2019)      תמונת הפרופיל העדכנית של דף הפייסבוק הרשמי של "הרשות הלאומית העליונה של צעדות השיבה ושבירת המצור" (דף הפייסבוק הרשמי של הרשות הלאומית, 2 באפריל 2019). המסר של שיבת הפליטים הפלסטינים
 לישראל מוטמע היטב בסמל.
מימין: ביקורת כלפי הרשות העליונה על שצעדות השיבה מתבצעות על גבם של תושבי הרצועה. למעלה נכתב: “הרשות העליונה” (דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם, קריקטוריסט מהרצועה, 1 באפריל 2019) משמאל: תמונת הפרופיל העדכנית של דף הפייסבוק הרשמי של “הרשות הלאומית העליונה של צעדות השיבה ושבירת המצור” (דף הפייסבוק הרשמי של הרשות הלאומית, 2 באפריל 2019). המסר של שיבת הפליטים הפלסטינים לישראל מוטמע היטב בסמל.
 • בשנה שחלפה מאז תחילת הצעדות הופעלה הרשות הלאומית ע”י חמאס. כלפי חוץ מצהירה הרשות כי היא האחראית לתיאום הצעדות והמשטים ואף להפעלת גופים המבצעים פעולות אלימות (יחידות ההטרדה הלילית, יחידה העוסקת בהפרחת בלוני תבערה/נפץ). אולם בפועל חמאס היא זאת קובעת את אופי הצעדות והיא זאת אשר מווסתת את רמת האלימות במהלכן, בהתאם לאסטרטגיה שלה ושיקוליה הטקטיים המשתנים. חמאס היא זאת המעניקה לצעדות את המעטפת הארגונית, הלוגיסטית, המדינית הסברתית על בסיס המשאבים העומדים לרשותה, כארגון הגדול והדומיננטי ברצועה. זאת ועוד, פעילי חמאס הם אלו הנמצאים בקרבת גדר הגבול ומתעמתים עם צה”ל, מבין הפעילים שמצאו מותם במהלך הצעדות שעור פעילי חמאס הוא הגבוה ביותר.
 • הרשות הלאומית העליונה מורכבת מארגוני הטרור הפועלים ברצועה, הארגונים הגדולים והן ארגונים קטנים או אף ארגונים קיקיוניים חסרי חשיבות. לצידם מיוצגים ברשות נציגי מוסדות, ארגונים חברתיים, חמולות, ועדות פליטים ופעילים נוספים מכל רבדי החברה העזתית. זאת ועוד, לשם רתימת ארגון הג’האד האסלאמי בפלסטין לפרויקט הצעדות, הארגון המרכזי המאתגר את חמאס, הסכימה חמאס לתת לארגון זייצוג נרחב ברשות הלאומית העליונה ובוועדות השונות של הרשות ואף למנות את ח’אלד אלבטש, פעיל בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין, כמתאם הצעדות. למרות זאת התבלט הג’האד האסלאמי בפלסטין מספר פעמים כארגון לוחמני ו”סורר”, המעדיף לפעול על פי שיקוליו שלו או על פי האסטרטגיה של איראן המעניקה לו את חסותה, הגם שהוא נוהג לשלם מס שפתיים לצורך באחדות ובפעילות מתואמת.
 • הנהגת הרשות הלאומית כוללת כ-19 חברים, שלצידם פועלות 11 ועדות יעודיות המייצגות תחומי עשייה מגוונים. הועדות הכפופות להנהגה הן: ועדת הנכבדים והמח’תרים; ועדת מגזר הפליטים; הצוות המשפטי; ועדת הצרכים; ועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים; ועדת הפעילות הציבורית; ועדת ההסברה; ועדת מגזר הצעירים; ועדת מגזר הנשים; מגזר הסטודנטים והועדה הרפואית. בראש הועדות הללו עומדים פעילי חמאס, הג’האד האסלאמי בפלסטין ופעילים מארגונים נוספים וממגזרים שונים בחברה העזתית.
 • השקת הרשות הלאומית התקיימה ב-7 במרץ 2018, כשלושה שבועות לפני הצעדה הראשונה. ח’אלד אלבטש ערך מסיבת עיתונאים בה הכריז על “הקמת הרשות הלאומית של המחנה [מחנה האוהלים] והצעדה בגבול” (שם אשר השתנה בהמשך). אלבטש ציין כי הרשות הלאומית הוקמה בהסכמה בין חמאס, פתח, הג’האד האסלאמי בפלסטין, החזית העממית, מפלגת העם הפלסטינית (המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית) וארגונים פלסטיניים נוספים. הוא ציין, כי ברשות חברים גם נציגי מוסדות לזכויות האדם, חמולות, נכבדים, ועדות פליטים, מוסדות בריאות ופעילים מכל מגזרי החברה הפלסטינית (קדס פרס, 7 במרץ 2018). במסיבת העיתונאים שקיים נטלו חלק גם אסמאעיל רצ’ואן, בכיר חמאס, ועמאד אלאע’א, פעיל פתח (שבהמשך השעתה את השתתפותה ברשות הלאומית ), כדי להפגין אחדות בין הארגונים החשובים סביב פרויקט הצעדות.
מתודולוגיה
 • הבסיס המחקרי לעבודה הוא מסמך רשמי, שפורסם מטעם הנהגת הרשות הלאומית ערב צעדת השיבה הראשונה (אתר אלאמד, המזוהה עם פתח, 29 במרץ 2018). במסמך הופיעו שמות ומספרי הטלפון של 159 חברי הנהגת הרשות הלאומית וחברי הועדות השונות הפועלות במסגרתה. המסמך חתום ע”י מתאם הרשות הלאומית, ככל הנראה ח’אלד אלבטש מהג’האד האסלאמי בפלסטין והיא נועד להפצה לכלי התקשורת ולעיתונאים המעוניינים לראיין את חברי הרשות.
 • השמות שהופיעו במסמך היסוד נבדקו באופן פרטני על ידי חוקרי מרכז המידע למודיעין ולטרור. לגבי רוב השמות שהוזכרו ברשימה נמצא קשר לצעדות השיבה ולתפקיד שצוין במסמך. לגבי חלק קטן מהמוזכרים לא נמצא אימות. חלק מהשמות במסמך היו שגויים. מנגד, כמה שמות שהוזכרו במהלך השנה כפעילי הרשות הלאומית לא הוזכרו במסמך. זאת ועוד, בבדיקה שנעשתה נמצא, כי חלק מאלה שהוזכרו במסמך פעילותם במסגרת הצעדות היא מועטה ביותר או שהם אינם פעילים כלל.

בסופו של תהליך הבדיקה, נמצאו 118 שמות פעילים החברים בהנהגת הרשות הלאומית וועדות המשנה שלה (חלק מהפעילים שהוזכרו במסמך חברים ביותר מוועדה אחת). בנוסף לכך אותרו במהלך העבודה שמותיהם של עשרה פעילים נוספים, שלא הוזכרו במסמך. בסך הכל אותרו איפא קרוב ל-130 שמות פעילים המכהנים בהנהגת הרשות הלאומית ובוועדות המשנה שלה. בדיקה פרטנית של השמות הללו ובחינת התנהלות הצעדות בשנה שחלפה שימשו בסיס לבחינת אופיה ואופן תפקודה של הרשות הלאומית ולהבנת מערכת קשרי הגומלין שבינה לבין חמאס ובין שאר הארגונים.

מבנה העבודה

 • מבנה הרשות הלאומית ומאפייני פעולותה:
  • “צעדות השיבה”: גילגולו של רעיון.
  • מאפייני הצעדות והאירועים שנלוו אליהם.
  • מבנה הרשות הלאומית והרכב ועדותיה.
  • מרכזיותה של חמאס בהפעלת הרשות הלאומית.
  • מקומו של הג’האד האסלאמי בפלסטין.
  • מקומה של פתח.

נספחים

 • נספח א’: חברי הנהגת הרשות הלאומית.
 • נספח ב’: חברי הועדות הייעודיות הכפופות להנהגת הרשות הלאומית:
  • ועדת הנכבדים, המח’תארים והשבטים.
  • ועדת מגזר הפליטים.
  • הצוות המשפטי.
  • ועדת הצרכים.
  • ועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים.
  • ועדת הפעילות הציבורית.
  • ועדת ההסברה.
  • ועדת מגזר הצעירים.
  • ועדת מגזר הנשים.
  • ועדת מסגרות הסטודנטים.
  • הועדה הרפואית.
מבנה הרשות הלאומית ומאפייני פעילותה

“צעדות השיבה “: גלגולו של רעיון

 • פרויקט צעדות השיבה החל ב-30 במרץ 2018 והוא נמשך ברצף כמעט מידי יום שישי כבר שנה. ההכנות לפרויקט החלו בתחילת שנת 2018 כיוזמה של ארגונים חברתיים ברצועת עזה. הכוונה הייתה לארגן תהלוכות מחאה המוניות, אשר תצאנה ממספר מוקדים ברצועת עזה ותצעדנה לעבר הגבול עם ישראל כדי להבליט בפני העולם את “זכות השיבה” של הפליטים הפלסטינים. כבר בתחילה ציינו מארגני התהלוכה כי לא מדובר באירוע אחד אלא בשורה של פעילויות, אשר תמשכנה לאורך זמן[2].

לוגו "צעדת השיבה הגדולה" מה-22 בפברואר 2018, בלוגו הופיעו סמל האו"ם והספרה 194 המציינת את החלטת האו"ם מ-11 בדצמבר 1948, הכוללת סעיף העוסק בפליטים הפלסטינים. כמו כן נראית מפת פלסטין בצבעי דגל פלסטין ויד האוחזת במפתח המסמל את "זכות השיבה".

לוגו “צעדת השיבה הגדולה” מה-22 בפברואר 2018, בלוגו הופיעו סמל האו”ם והספרה 194 המציינת את החלטת האו”ם מ-11 בדצמבר 1948, הכוללת סעיף העוסק בפליטים הפלסטינים. כמו כן נראית מפת פלסטין בצבעי דגל פלסטין ויד האוחזת במפתח המסמל את “זכות השיבה”.

 • במהלך ההכנות לצעדה טענו המארגנים, כי האירועים לא יישאו אופי פוליטי וכי לא ישתתפו בהם נציגים רשמיים של הארגונים השונים. למרות זאת עודדו חמאס ושאר הארגוני הטרור ברצועה את המארגנים והודיעו להם כי הם תומכים בצעדה. דף הפייסבוק של “צעדת השיבה הגדולה” פרסם דברים שכתב ד”ר עצאם עדואן, ראש מחלקת הפליטים בחמאס, אשר הדגיש את הנחיצות והחשיבות של האירוע שאינה נופלת מחשיבות “המאבק המזויין” (דף הפייסבוק של “תהלוכת השיבה הגדולה”, 6 במרץ 2018). בפגישה שערך אסמאעיל הניה, יו”ר הלשכה המדינית של חמאס, עם ראשי הארגונים ברצועה קרא לפלסטינים בשטחים ומחוצה להם להכין עצמם לצעדת השיבה, שבה לדבריו יאמר לכל העולם, כי “פלסטין בלבנו ואיש אינו יכול לבטל את זכות השיבה” (PALINFO, 5 במרץ 2018). ח’ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר, כי חמאס תומכת בצעדה וכי פעיליה ייטלו בה חלק (אלאקצא, 1 במרץ 2018).

אסמאעיל הניה קורא להשתתף בצעדות השיבה בפגישה עם ראשי הארגונים ברצועה 
(חשבון הטוויטר של PALINFO, 5 במרץ 2018; חשבון הטוויטר של תנועת חמאס, 5 במרץ 2018).
אסמאעיל הניה קורא להשתתף בצעדות השיבה בפגישה עם ראשי הארגונים ברצועה
(חשבון הטוויטר של PALINFO, 5 במרץ 2018; חשבון הטוויטר של תנועת חמאס, 5 במרץ 2018).

 • לצורך ארגון צעדות השיבה הוקם גוף-על שבתחילה נקרא “הועדה המתאמת של צעדת השיבה הגדולה” (המרכיב של “שבירת המצור” נכנס מאוחר יותר). חברי הועדה הודיעו, כי הם פועלים להקמת ועדות לאומיות במדינות נוספות, אשר יארגנו הפגנות וצעדות שיתקיימו במקביל לתהלוכה ברצועת עזה (צפא, 6 במרץ 2018). לטענת מארגני הצעדה מתקיימים תיאומים עם הפלסטינים ב”פזורה” ועם ערביי ישראל. כמו כן נעשו ניסיונות לגייס את תושבי יהודה ושומרון לקיים אירועים דומים במקביל (שבפועל כמעט ולא התקיימו).
 • במהלך תקופת ההכנות הדגישו מארגני האירועים, כי הצעדות תתקיימנה ללא אלימות וקראו שלא להתעמת במהלכן עם כוחות צה”ל. גם חמאס יצאה בהצהרות דומות. בתחילת פברואר 2018, כחודש לפני הצעדה הראשונה, התבטאו בכירי חמאס כי הצעדות תתבצענה ב”דרכי שלום”, ללא עימותים עם צה”ל. התבטאויות מעין אלו חזרו על עצמן במשך כל התקופה שבה בוצעו הצעדות, הגם שברשתות החברתיות נשמעו קריאות לפרוץ את הגדר ולהגיע לשטח ישראל. שנה לאחר תחילת הצעדות ניתן לקבוע כי ההצהרות בדבר האופי הבלתי-אלים של הצעדות היו מהפה ולחוץ וכי בכל הצעדות הופעלה אלימות במינון משתנה, כאשר חמאס היא זאת המווסתת את האלימות וקובעת את גובה הלהבות בהתאם לאנטרסים שלה.
עבודות עפר להכשרת השטח מזרחית לעזה עבור מחנות האוהלים ובניית סוללת עפר. לטענת הפלסטינים נועדה הסוללה להגן עליהם מפני כוחות צה"ל (חשבון הטוויטר PALINFO, 26 במרץ 2018).     עבודות עפר להכשרת השטח מזרחית לעזה עבור מחנות האוהלים ובניית סוללת עפר. לטענת הפלסטינים נועדה הסוללה להגן עליהם מפני כוחות צה"ל (חשבון הטוויטר PALINFO, 26 במרץ 2018).
עבודות עפר להכשרת השטח מזרחית לעזה עבור מחנות האוהלים ובניית סוללת עפר. לטענת הפלסטינים נועדה הסוללה להגן עליהם מפני כוחות צה”ל (חשבון הטוויטר PALINFO, 26 במרץ 2018).

פוסט שפורסם בדף הפייסבוק של "תהלוכת השיבה הגדולה"קרוב לחודש לפני הצעדה הראשונה: "נכה בגדר השמירה", קרי-גדר הגבול (דף הפייסבוק של "תהלוכת השיבה הגדולה", 28 בפברואר 2018). פרסומים מעין אלו, שהופצו ברשתות החברתיות, היו "סימן מעיד" לאופי האלים, שעתידות היו לשאת אירועי צעדות השיבה.

פוסט שפורסם בדף הפייסבוק של “תהלוכת השיבה הגדולה”קרוב לחודש לפני הצעדה הראשונה: “נכה בגדר השמירה”, קרי-גדר הגבול (דף הפייסבוק של “תהלוכת השיבה הגדולה”, 28 בפברואר 2018). פרסומים מעין אלו, שהופצו ברשתות החברתיות, היו “סימן מעיד” לאופי האלים, שעתידות היו לשאת אירועי צעדות השיבה.

 • הרשות הלאומית העליונה הוקמה כשלושה שבועות לפני הצעדה הראשונה. על הקמתה הוכרז במסיבת עיתונאים שבה השתתפו בכירי חמאס, הג’האד האסלאמי בפלסטין, פתח ונציגי ארגונים וגופים נוספים הפועלים ברצועה. ח’אלד אלבטש, פעיל בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין ציין, כי הרשות הוקמה בהסכמה בין חמאס, פתח, הג’האד האסלאמי בפלסטין, החזית העממית, מפלגת העם הפלסטינית וארגונים פלסטיניים נוספים. הוא הוסיף, כי בועדה חברים גם נציגי מוסדות לזכויות האדם, נציגי חמולות, נכבדים, נציגי ועדות פליטים, מוסדות בריאות ופעילים מכל מגזרי החברה הפלסטינית (קדס פרס, 7 במרץ 2018).
מאפייני הצעדות והאירועים שנלוו אליהן

צעדת השיבה של יום שישי 30 במרץ 2018 (שחלה ב”יום האדמה”) הייתה יריית הפתיחה לדפוס אירועים, שנמשכו שנה, ועתידים, על פי הצהרות בכירי חמאס, להימשך גם הלאה (למרות שבתחילה חשבו המארגנים על ה-15 במאי 2018,” יום הנכבה”, כאירוע הסיום). מאז הצעדה הראשונה התקיימו הצעדות כמעט בכל יום שישי הן צברו תאוצה ומשכו קהל רב. ההפגנות לוו בחיכוכים אלימים עם כוחות צה”ל בקרבת גדר הגבול, שגרמו להרוגים ופצועים רבים בקרב הפלסטינים. לאחר שבועות ספורים מאז הצעדה הראשונה לא הסתפקו המארגנים בצעדות יום שישי וכדי לשמר את מפלס המתח והאלימות בין ימי שישי הם הוסיפו לשאר ימי השבוע הפגנות ואירועים נוספים.

 

מפגינים פלסטינים סמוך לגדר הביטחון.     עימותים עם כוחות צה"ל סמוך לגדר הביטחון בצעדת השיבה הראשונה (דף הפייסבוק של אלרסאלה, 30 במרץ 2018).
מימין: מפגינים פלסטינים סמוך לגדר הביטחון. משמאל: עימותים עם כוחות צה”ל סמוך לגדר הביטחון בצעדת השיבה הראשונה (דף הפייסבוק של אלרסאלה, 30 במרץ 2018).
הבערת הצמיגים סמוך לגדר הגבול עם ישראל (דף הפייסבוק שהאב, 20 באפריל 2018).    קלע דוד ענק שנעשה בו שימוש ליידוי אבנים וסלעים לעבר כוחות צה"ל (אלקבס, 20 באפריל 2018).
מימין: הבערת הצמיגים סמוך לגדר הגבול עם ישראל (דף הפייסבוק שהאב, 20 באפריל 2018). משמאל: קלע דוד ענק שנעשה בו שימוש ליידוי אבנים וסלעים לעבר כוחות צה”ל (אלקבס, 20 באפריל 2018).
מפגינים מטפסים על הגדר במזרח העיר עזה 
(דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה", 22 במרץ 2019)
    מפגינים מטפסים על הגדר במזרח העיר עזה 
(דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה", 22 במרץ 2019)
מפגינים מטפסים על הגדר במזרח העיר עזה
(דף הפייסבוק של “הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה”, 22 במרץ 2019)
 • מספר משתתפיהם של צעדות השיבה נע בדרך כלל בין כ-8,000 עד לכ- 10,000 משתתפים, הגם בשלושה מקרים הגיע מספר המשתתפים לכ-40,000 (ב-30 במרץ 2018, ב-14 במאי 2018, וב-30 במרץ 2019). הצעדות מלוות במגוון פעולות אלימות, שמידי פעם משנות את אופיין והיקפן: ידויי אבנים, השלכת בקבוקי תבערה, רימוני יד ומטענים, ירי לעבר כוחות צה”ל, השחתת גדר הגבול, חבלה במעברי הגבול, ניסיונות חדירה לישראל ושיגור עפיפונים ובלונים לעבר ישראל, הנושאים חומרים דליקים וחומרי נפץ. כמו כן הוקמו יחידות יעודיות לשיגור בלוני תבערה/נפץ ולפעולות שמטרתן להטריד את צה”ל ואת האוכלוסיה האזרחית של ישובי עוטף עזה בלילות (“יחידת ההטרדה הלילית” ו”בני אלזוארי” האחראים על שיגור בלוני התבערה/נפץ). האלימות השיטתית שהופעלה בשנה האחרונה יצרה מצב נפיץ ונזיל, שהוביל לשבעה סבבי הסלמה, שבמהלכם נורו כ-1,100 רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.
מבנה הרשות הלאומית והרכב ועדותיה
 • הנהגת הרשות הלאומית והועדות הכפופות לה מונות להערכתנו קרוב ל-130 פעילים. בקרב הארגונים המיוצגים בהנהגה ובועדות בולט ייצוגם של חמאס (14 נציגים), הג’האד האסלאמי בפלסטין (13 נציגים), והחזית העממית לשחרור פלסטין (11 נציגים). לעומת זאת לפתח ולרשות הפלסטינית, היו מלכתחילה רק חמישה נציגים, שהשעו עצמם מחברות בועדה החל ממאי 2018, בעקבות הקרע שבין פתח לחמאס. בנוסף לשלושת הארגונים המובילים יש ברשות הלאומית ובועדות הכפופות לה ייצוג רב לארגונים ולגופים קיקיונים, במטרה להציג חזות של הנהגה “עממית”, המייצגת את מגוון הכוחות הפועלים בחברה הפלסטינית ברצועה.
 • יצוין כי חברי הרשות הלאומית אינם משתתפים, על פי רוב, בצעדות ובאירועים האלימים הנלווים להן. אלה מבינהם הלוקחים חלק באירועים (ויש כאלה המקפידים על הופעה בכל שבוע) נמצאים בדרך כלל במחנות השיבה שמאחור והם אינם מגיעים לאזורי ההתפרעויות האלימות הסמוכים לגדר הביטחון. עד כה לא ידוע על פעיל הרשות הלאומית שנפגע במהלך אחת מצעדות השיבה בעוד שבולט משקלם של פעילי חמאס שמצאו מותם בפעולות האלימות, שביצעו במהלך הצעדות ובשאר ימי השבוע. עם זאת, לפחות חלק מחברי הרשות הלאומית מעודדים את המשתתפים להתקרב לגדר הביטחון ולהתעמת עם כוחות הביטחון.
 • ברשימה שפורסמה ערב צעדת השיבה הראשונה על ידי אתר אמד (המזוהה עם פתח) הוזכרו בהנהגת צעדות השיבה 19 שמות של חברי ההנהגה. נמסר כי תחת ההנהגה פועלות 11 ועדות ייעודיות ובכל אחת בין 15-4 חברים. הועדות שהוזכרו הן: ועדת הנכבדים והמוח’תארים; ועדת מגזר הפליטים; הצוות המשפטי; ועדת הצרכים; ועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים; ועדת הפעילות הציבורית; ועדת ההסברה; ועדת מגזר הצעירים; ועדת מגזר הנשים; ועדת מסגרות הסטודנטים; ועדת האומנות והמורשת; ועדת הבריאות (אתר אמד, 29 במרץ 2018). חלק מחברי ההנהגה חברים גם בועדות משנה כמו כן נמצאו כאלה הפעילים ביותר מועדה אחת. כמעט כל הפעילים ששמם הוזכר הם פעילים מדיניים מעט מאד חברי ועדות שאותרו זוהו כפעילי זרועות צבאיות או מנגנוני ביטחון של חמאס ושאר ארגוני הטרור. לא ברור לנו מהם תחומי האחריות של כל ועדה ומהו חלקה בארגון הפעילויות השונות הקשורות לצעדות השיבה.
 • ניתוח שמות חברי הנהגת הרשות הלאומית לצעדות השיבה ולהסרת המצור מראה, כי בנוסף לנציגי ארגוני הטרור המוכרים (חמאס, הג’האד האסלאמי בפלסטין, החזית העממית לשחרור פלסטין, החזית הדימוקרטית לשחרור פלסטין, פתח) , ישנה נציגות רבה יחסית לארגונים קיקיוניים חסרי משקל ומשמעות (אלצאעקה, חזית השחרור הפלסטינית, החזית העממית המפקדה הכללית ועוד). כמו כן מיוצגים בהנהגת צעדות השיבה מגוון נרחב של ארגוני חברתיים הפועלים ברצועה. לאנשי דת ולנשים ניתן ייצוג קטן יחסית (למעט ועדת הנשים). לא זוהתה חלוקת הוועדות על פי מפתח ארגוני כלשהו. נראה, כי במינוי לועדות נעשה שיקול של בחירת אנשי מקצוע על פני שמירה על נציגות שווה לכל הארגונים.
 • להלן חלק מהארגונים והגופים השונים המיוצגים בהנהגה ובוועדות השונות:
  • חמאס – 14 נציגים בהנהגה ובועדות השונות.
  • הג’האד האסלאמי בפלסטין – 13 נציגים בהנהגה ובועדות השונות.
  • פתח – ארבעה נציגים ונציג נוסף המזוהה עם הרשות הפלסטינית, שככל הנראה משתייך לפתח (נראה כי נציגים אלו אינם פעילים כיום).
  • החזית העממית לשחרור פלסטין – 11 פעילים בהנהגה ובועדות.
  • החזית הדימוקרטית לשחרור פלסטין – ארבעה נציגים.
  • החזית העממית לשחרור פלסטין/ המפקדה הכללית (ארגונו של אחמד ג’בריל) – נציג אחד.
  • אלצאעקהארגון שהוקם בזמנו על ידי מפלגת הבעת’ הסורית ופעל בעיקר בסוריה – נציג אחד.
  • החזית לשחרור פלסטין (ארגון שהוקם בעקבות פיצול שחל בקרב החזית העממית המפקדה הכללית, מרכזו היה בלבנון) -שלושה נציגים.
  • חזית השחרור הערבית (ארגון שהוקם בעיראק) – שני נציגים.
  • חזית המאבק העממי (מפלגה קטנה חברה באש”ף) – תשעה נציגים.
  • תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית (המוזהה עם השמאל הפלסטיני) – ארבעה נציגים.
  • האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני, פדא (מפלגה שהוקמה מפיצול בחזית הדמוקרטית) – שישה נציגים.
  • מפלגת העם הפלסטינית (מפלגה שהתפצלה מהמפלגה הקומוניסטית) – שלושה נציגים.
  • תנועת ההתנגדות העממית (ארגונו של זכריא דע’מוש) – שני נציגים.
  • הרשות העצמאית לזכויות האדם ((ICHR – נציג אחד.
  • תנועת אלאחראר (ארגון שהוקם בשנת 2007 על ידי ח’אלד בן הלאל, איש פתח לשעבר. כיום היא מזוהה עם חמאס) – שני נציגים.
מרכזיותה של חמאס בהפעלת צעדות השיבה
 • צעדות השיבה, שהחלו ב-30 במרץ 2018, מהוות את הביטוי הבולט ביותר למדיניות החדשה שאימצה חמאס, כשלוש וחצי שנים לאחר סיום מבצע “צוק איתן”. מאז המבצע ועד ה-30 במרץ 2018 נקטה חמאס מדיניות של ריסון, שהתבטאה בעיקר בירידה דרסטית בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל (שהיה במשך כשלוש וחצי שנים הנמוך ביותר מאז תפסה חמאס את השלטון ברצועה). הרגיעה היחסית שהשתררה בגבול הרצועה נשמרה גם בתקופה שבה הגיע לשיאו הטרור העממי (“ההתנגדות העממית”) ביהודה ושומרון. מדיניות הריסון נאכפה בהצלחה ע”י חמאס על ארגוני טרור “סוררים”, שמידי פעם ביצעו ירי ספורדי, אך נתקלו בדרך כלל בפעולות סיכול אפקטיביות של חמאס[3]. בתקופה זאת שררה ברצועה רגיעה יחסית, במשך פרק זמן שלא היה לו תקדים מאז תפסה חמאס את השלטון ברצועת עזה.
ירי רקטות מרצועת עזה בחתך רב-שנתי עד ל-30 מרץ 2018

ירי רקטות מרצועת עזה בחתך רב-שנתי עד ל-30 מרץ 2018

 • בשנה שחלפה מאז שהחלו הצעדות הוחלפה מדיניות הריסון של חמאס במדיניות חדשה של אלימות מבוקרת כלפי ישראל. מטרת מדיניות זאת הינה להציב את חמאס בעמדת כוח מול ישראל, שממנה היא תוכל לנהל משא ומתן עקיף על הסדר שיעניק לה יתרונות בתחום הכלכלי ויכלול גם ביטויים מעשיים ל”הסרת המצור”. מדיניות זאת גם משמשת בידי חמאס אמצעי לתיעול רגשות הכעס והתסכול השוררים בקרב האוכלוסיה בשל המצב הכלכלי הקשה לעבר מאבק נגד ישראל. בו בזמן מקפידה חמאס שלא למתוח את החבל (בראייתה), כדי שלא להיגרר לעימות צבאי נרחב עם ישראל שממנו היא מנסה להימנע (הגם שהיא לוקחת בחשבון התפתחות כזאת).
 • צעדות השיבה משמשות מרכיב מרכזי במדיניות הריסון, משום שהן מאפשרות לחמאס לווסת את רמת האלימות תוך הצגתה כ”פעילות עממית” המתבצעת ב”דרכי שלום”, שבה שותפים כלל הארגונים ונציגים מכל גווני החברה הפלסטינית ברצועה. מסיבה זאת יש להערכתנו עניין מובהק לחמאס להציג כלפי חוץ את הרשות הלאומית כמי שמארגנת את צעדות השיבה, למרות שבפועל הנהגת צעדות השיבה פועלת על פי האסטרטגיה של חמאס. זוהי גם הסיבה לכך שברשות הלאומית ובועדות שלה יש ייצוג למגוון רחב של ארגונים וגופים הפועלים ברצועה; ושבראשה לא עומד איש חמאס אלא פעיל הג’האד האלסאמי בפלסטין, ח’אלד אלבטש, שתפקידו מוגדר כמתאם הרשות הלאומית של צעדות השיבה (או לפעמים יו”ר הרשות).
ירי רקטות ופצצות מרגמה בסבבי ההסלמה מאז תחילת צעדות השיבה (2019-2018)

ירי רקטות מרצועת עזה בחתך רב-שנתי עד ל-30 מרץ 2018

 • בתחילת צעדות השיבה ניסתה חמאס להישאר מאחורי הקלעים ולהציג את האירועים כיוזמה עממית של פעילים עזתיים. אולם כשהתמסדו האירועים לקחה חמאס לידה את המושכות והפכה לכוח המרכזי המפעיל את צעדות השיבה ומעניק להם את המעטפת הארגונית, הלוגיסטית, המדינית וההסברתית. חמאס היא זאת הקובעת את מימדי האלימות. המשתתפים בהתפרעויות בקרבת הגדר הינם ברובם פעילי חמאס (כפי שעולה מהצהרות בכירי חמאס ומניתוח זהות ההרוגים). בו בזמן, כאשר האינטרסים של חמאס מחייבים זאת (למשל, בעת התקדמות בפעילות התיווך המצרית), כוחותיה הקדמיים של חמאס המוצבים בקרבת הגבול (כוח הריסון) פועלים להורדת רף האלימות והם מווסתים אותה בהתאם לשיקולים האסטרטגיים של חמאס , ולא של הרשות הלאומית המופעלת על ידי חמאס וכפופה לאסטרטגיה שלה.

מחנה אוהלים שהוקם מזרחית לעזה לקראת תחילת הצעדה הראשונה ב-30 במרץ 2018 
(ופא, 30 במרץ 2018).
מחנה אוהלים שהוקם מזרחית לעזה לקראת תחילת הצעדה הראשונה ב-30 במרץ 2018 (ופא, 30 במרץ 2018).

 • עם חלוף הזמן התמסדו האירועים והוקמו יחידות ייעודיות כמו “יחידות ההטרדה הלילית”, שמטרתן לנהל לוחמה פסיכולוגית נגד תושבי עוטף עזה ונגד חיילי צה”ל תוך שימוש באמצעים שונים שהבולטים בהם: הבערת צמיגים בחסות החשיכה באזורים סמוך לגדר הביטחון לאורך גבול הרצועה; השלכת בקבוקי תבערה לעבר עמדות צה”ל; הפעלת צופרים כדי לגרום לכוחות צה”ל להכריז על כוננות ועוד (צפא, 16 בספטמבר 2018; פלסטין און ליין, 16 בספטמבר 2018). כמו כן הוקמו יחידות נוספות ש”התמחו” בשיגור בלוני ועפיפוני תבערה (יחידת בני אלזורי) שהתפתחו מאוחר יותר לבלוני נפץ.
מטענים שהושלכו ע"י יחידות ההטרדה הלילית ברצועה לעבר ישראל. על המטענים נכתב בערבית ובעברית: 
"מוות לישראל".
    מטענים שהושלכו ע"י יחידות ההטרדה הלילית ברצועה לעבר ישראל. על המטענים נכתב בערבית ובעברית: 
"מוות לישראל".
מטענים שהושלכו ע”י יחידות ההטרדה הלילית ברצועה לעבר ישראל. על המטענים נכתב בערבית ובעברית: “מוות לישראל”.
 • למרות הצהרות המארגנים, אירועי צעדות השיבה ברצועת עזה הנמשכים מזה שנה מלווים ברף אלימות גבוה, שגבה מחיר של הרוגים ופצועים בקרב הפלסטינים, בעיקר בקרב אלה המצויים בקו הקדמי והמתעמתים עם כוחות צה”ל. על פי בדיקות מרכז המידע נהרגו באירועי צעדות השיבה מאז תחילתם ב- 30 במרץ 2018, 203 פלסטינים. מבחינת זהות ההרוגים (עדכנית ל-25 במרץ 2019) נמצא, כי כ- 150 מתוכם מזוהים עם חמאס או עם ארגוני טרור נוספים (כ-80%). בקרב ההרוגים בעלי הזהות הארגונית בלט מספרם של אלו המשתייכים לחמאס או מזוהים עמה (96 הרוגים, כ-51% מההרוגים, מתוכם 45 פעילי הזרוע הצבאית של חמאס).
מקומו של הג’האד האלסמי בפלסטין
 •  בהנהגת הרשות הלאומית ובועדות השונות של הרשות בולט ייצוגו של הג’האד האסלאמי בפלסטין (13 נציגים לעומת 14 נציגים של חמאס). כמו כן בראש הרשות עומד ח’אלד אלבטש, פעיל בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין, שתפקידו הוגדר כמתאם הרשות הלאומית של צעדות השיבה (לעיתים הוא מוצג בתקשורת גם כיו”ר הרשות הלאומית של צעדות השיבה).
ח'אלד אלבטש (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית של צעדות השיבה, 10 באוגוסט 2018)    אלבטש נואם ב"אוהל השיבה" (פלסטין און ליין, 29 בספטמבר 2018).
מימין: ח’אלד אלבטש (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית של צעדות השיבה, 10 באוגוסט 2018) משמאל: אלבטש נואם ב”אוהל השיבה” (פלסטין און ליין, 29 בספטמבר 2018).

הסכמתה של חמאס לייצוג הנרחב של הג’האד האסלאמי בפלסטין, והענקת החזות של הנהגת הרשות הלאומית של צעדות השיבה לידי ח’אלד אלבטש, נובעים מעניינה לנסות ולרתום את הג’האד האסלאמי למדיניותה. למרות זאת בשנה שחלפה התבלט הג’האד האסלאמי מספר פעמים כארגון “סורר”, המעדיף לפעול על פי שיקוליו או על פי האסטרגיה של איראן (נותנת חסותו) שלא בתיאום עם חמאס ועם חדר המבצעים המשותף של הארגונים השונים.

מקומה של פתח

בתחילת הדרך ראתה פתח בצעדות השיבה אמצעי להביא למודעות את נושא “זכות השיבה” של הפליטים הפלסטינים (הנמצא בקונצזוס פנים- פלסטיני). לפיכך השתתפה פתח בצעדות ואף היו לה מספר נציגים ברשות הלאומית, אף כי מספרם היה קטן מזה של חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין (ולעיתים אף נפל מזה של ארגונים חסרי משקל). אולם בהמשך השעתה פתח את השתתפותה ברשות הלאומית על רקע הקרע בינה לבין חמאס, ובעקבות טענתה של פתח, כי חמאס השתלטה על הצעדות והכניסה אליהן תכנים חדשים בהתאם לאינטרסים שלה (הוספת המטרה של “שבירת המצור” למטרה המקורית של העלאת המודעות ל”זכות השיבה”).

 • במחצית השנייה של מאי 2018 התבטאו בכירי פתח, כי מבחינתם הגיעו צעדות השיבה לסוף דרכן:
  • עאטף אבו סיף, דובר פתח (החבר ברשות הלאומית), ציין כי מבחינת פתח צעדות השיבה הסתיימו ב-15 במאי 2018, יום בו צויינו שבעים שנים ל”נכבה” (האסון הפלסטיני במלחמת השחרור). והיום בו עברה שגרירות ארה”ב לירושלים. על פי דובר פתח זה המועד עליו הוסכם מלכתחילה בין הארגונים שהחלו ב”צעדות השיבה”. בהודעת פתח הודגש, כי מאבק הפלסטינים לא יפסק אלא באמצעות מימוש בפועל של “זכות השיבה” (אתר נציבות ההסברה והתרבות של פתח, 16 במאי 2018).
  • יחיא רבאח, בכיר פתח, נימק את סיום השתתפות פתח בצעדת השיבה בכך שארגונים פלסטיניים, ובראשם חמאס, עושים בצעדה שימוש למטרות אחרות מאלה שלשמן היא נועדה. זאת משום שחמאס הוסיפה למטרת צעדות השיבה- המאבק על “זכות השיבה” את המטרה של “שבירת המצור” על הרצועה (הנתפסת כמכוונת בעקיפין גם נגד הרשות הפלסטינית). בכיר פתח הוסיף ואמר, כי התנהלותה של חמאס הינה שפלה ולא “לאומית”, וכי פתח לא תעבור בשתיקה על טעויותיה של חמאס בניהול הצעדות (אל-מוניטור, 24 במאי 2018).
 • הקרע בין חמאס לפתח מצא איפוא ביטויו גם בסירוב פתח לקחת חלק ברשות הלאומית. בבדיקה שנעשתה על ידי מרכז המידע אודות השתתפותו של עמאד אלאע’א הנציג הבכיר של פתח בהנהגת הרשות הלאומית, עלה כי הוא השתתף בפעילויות ההנהגה רק עם תחילתם בחודשים מרץ-מאי 2018. נראה כי הוא הפסיק את פעילותו בשל המתיחות שנוצרה בין פתח והרשות הפלסטינית לבין חמאס לאחר שפתח האשימה את חמאס בתקיפת סוכת אבלים, שנפתחה לזכרה של רזאן אלנג’אר, במטרה “לנכס” לעצמה את ההרוגה (נהרגה ב-1 ביוני 2018 בדרום הרצועה). בעקבות זאת השעתה פתח את חברותה גם בועדת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה (דניא אלוטן, 6 ביוני 2018).

למרות שפתח מסתייגת מהרשות הלאומית הנשלטת ע”י חמאס ממשיכים פעיליה ליטול חלק באלימות המופעלת ליד גדר הגבול. עאטף אבו סיף, דובר פתח, הצהיר בהקשר לכך, כי פתח נמצאת תמיד בשטח וכי לפעיליה היו פצועים והרוגים כתוצאה מהצעדות (סוכנות אנטוליה, 3 בדצמבר 2018). לדבריו אלו יש כיסוי בשטח: על פי בדיקת מרכז המידע מתוך 203 הרוגים בצעדות השיבה 45 מהם הוגדרו כמזוהים עם פתח (עדכני ל-3 באפריל 2019). דובר פתח ציין באותו ראיון, כי לפתח יש נציג ברשות הלאומית אולם היא מתנגדת להפיכת הצעדות לכלי לקידום ההרגעה עם ישראל כפי שעושה חמאס.

נספח א’
חברי ההנהגה של הרשות הלאומית

כללי

הנהגת הרשות הלאומית מונה 19 חברים, פעילי ארגונים וגופים שונים הפועלים ברצועה. בראש הרשות הלאומית לצעדת השיבה עומד ח’אלד אלבטש, חבר הלשכה המדינית של הג’האד האסלאמי בפלסטין. תפקידו של ח’אלד אלבטש מוגדר כמתאם הרשות הלאומית של צעדת השיבה ולעיתים הוא מוצג בתקשורת כיו”ר הרשות הלאומית של צעדות השיבה.

 • חלק מחברי הנהגת הרשות הלאומית משמשים בנוסף גם כחברים בוועדות, חלקם פעילים יותר ומגיעים לכל האירועים וחלקם פחות. את שני הארגונים הגדולים מייצגים בהנהגת הרשות פעילים בכירים יחסית. בהנהגת הרשות, יש שני נציגים מחמאס, שניים מהג’האד האסלאמי בפלסטין (נוסף על מתאם הרשות הלאומית), שלושה מהחזית העממית לשחרור פלסטין, שניים מתנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית, אחד מהחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין ואחד מפתח (שהשעה את עצמו). מלבדם יש נציגות לארגונים נוספים כמו חזית השחרור הערבית, אלצאעקה, החזית הערבית וגופים ומפלגות נוספים הפועלים ברצועה.

שמות חברי הנהגת הרשות הלאומית (לפי סדר הופעתם ברשימת הבסיס):

 • מאהר מזהר: חבר הועד המרכזי של החזית העממית. נוהג להשתתף בפעילויות ימי שישי במזרח העיר עזה. נוכח במסיבות העיתונאים, שמכנסת הרשות הלאומית בתום הפעילויות.
מאהר מזהר     מאהר מזהר
מאהר מזהר (מימין: חשבון הטוויטר של PALINFO, 23 באוקטובר 2018; משמאל: אתר חז”ע, 1 בינואר 2019).
 • עמאד אלאע’א :משמש כנציב הקשרים הלאומיים בהנהגת פתח ברצועת עזה (אתר נציבות ההסברה והתרבות של פתח, 20 בנובמבר 2018). אלאעיא השתתף בפעילויות הרשות הלאומית בחודשים מרץ-מאי 2018 ונראה, כי מאז הוא איננו פעיל ברשות.
עמאד אלאע'א (אתר חמולת אלאע'א, 24 באוגוסט 2018)     עמאד אלאע'א עם תופיק אבו נעים בצעדת השיבה ב-30 במרץ 2018 (אתר חמולת אלאע'א, 30 במרץ 2018).
עמאד אלאע’א (אתר חמולת אלאע’א, 24 באוגוסט 2018); משמאל, עמאד אלאע’א עם תופיק אבו נעים בצעדת השיבה ב-30 במרץ 2018 (אתר חמולת אלאע’א, 30 במרץ 2018).
 • וג’יה אבו ט’ריפה: חבר הועד המרכזי של מפלגת העם הפלסטינית, המפלגה הקומיניסטית הפלסטינית, הפועלת ביהודה, שומרון ורצועת עזה. חבר גם בועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים ובועדת ההסברה של הרשות הלאומית.
וג'יה אבו ט'ריפה (מימין: אתר מפלגת העם הפלסטיני, 8 בדצמבר 2018     וג'יה אבו ט'ריפה (במרכז התמונה): אתר מפלגת העם הפלסטיני, 6 בנובמבר 2017)
וג’יה אבו ט’ריפה (מימין: אתר מפלגת העם הפלסטיני, 8 בדצמבר 2018; משמאל (במרכז התמונה): אתר מפלגת העם הפלסטיני, 6 בנובמבר 2017)
 • אסמאעיל סעיד מחמד רצ’ואן : בכיר חמאס. מתגורר בשכונת עבד אלרחמן במערב העיר עזה. חבר גם בועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים ובועדת ההסברה של הרשות הלאומית. בעל תואר דוקטור במדעי החדית’ מאוניברסיטת הקוראן ומדעי האסלאם בסודאן משנת 1995. נמנה על סגל ההוראה בפקולטה ליסודות הדת באוניברסיטה האסלאמית בעזה. שימש בעבר כדובר חמאס. כיהן כשר ההקדשים בממשלת אסמאעיל הניה בשנים 2014-2012. כיום משמש כסגן יו”ר מועצת המנהלים של רשת התקשורת אלאקצא של חמאס. משתתף בפעילויות בימי שישי במזרח העיר עזה ונוכח במסיבות העיתונאים, שמכנסת הרשות הלאומית בתום הפעילויות. אסמאעיל רצ’ואן מעלה באופן שוטף למספר דפי פייסבוק, שהוא מנהל, תיעוד של פעילותו והתבטאויותיו. ברוב הפוסטים הוא מוגדר “בכיר חמאס”.

אסמאעיל רצ'ואן ב"מחנה השיבה" במזרח העיר עזה 
(דף הפייסבוק של אסמאעיל סעיד רצ'ואן, 18 בינואר 2019).
אסמאעיל רצ’ואן ב”מחנה השיבה” במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של אסמאעיל סעיד רצ’ואן, 18 בינואר 2019).

 • חסין מנצור: חבר הועד המרכזי של החזית העממית לשחרור פלסטין. במסיבת העיתונאים של הרשות הלאומית ב-17 במרץ 2018, שבה הכריזה על תחילת ההכנות לצעדת השיבה, הוא הוצג כחבר ועדת ההסברה (PALINFO, 17 במרץ 2018).

חסין מנצור נואם בפעילות הימית שנערכה ב-29 בינואר 2019 
(דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 29 בינואר 2019).
חסין מנצור נואם בפעילות הימית שנערכה ב-29 בינואר 2019 (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 29 בינואר 2019).

 • לא’י אלקריותי: אחראי על החזית העממית/המפקדה הכללית ברצועת עזה. ע”פ דף הפייסבוק של ארגונו משתתף מדי שבוע בצעדות השיבה.

לא'י אלקריותי בצעדות השיבה
 (דף הפייסבוק של החזית העממית/ המפקדה הכללית, 21 בדצמבר 2018).
לא’י אלקריותי בצעדות השיבה (דף הפייסבוק של החזית העממית/ המפקדה הכללית, 21 בדצמבר 2018).

 •  סאמי נעים : חבר הועד המרכזי של החזית הערבית הפלסטינית.
סאמי נעים (מימין: דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית ברצועת עזה, 13 באפריל 2018    סאמי נעים (דף הפייסבוק האישי של המהנדס סאמי נעים, 9 בנובמבר 2018).
סאמי נעים (מימין: דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית ברצועת עזה, 13 באפריל 2018; משמאל: דף הפייסבוק האישי של המהנדס סאמי נעים, 9 בנובמבר 2018).
 • מחמוד ח’לף : חבר הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית. חבר גם בועדת מגזר הפליטים.
מחמוד ח'לף מודיע על המשט השבועי ב-24 בדצמבר 2018 (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה, 23 בדצמבר 2018).      דף הפייסבוק האישי של מחמוד ח'לף ( 12 בפברואר 2018)
מימין: מחמוד ח’לף מודיע על המשט השבועי ב-24 בדצמבר 2018 (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה, 23 בדצמבר 2018). משמאל: דף הפייסבוק האישי של מחמוד ח’לף ( 12 בפברואר 2018)
 • ספיאן מטר: חבר הועד המרכזי של חזית השחרור הפלסטינית.
ספיאן מטר (ראשון מימין) (פוסט בקבוצה הציבורית"חזית השחרור הפלסטינית – רפיח", 20 בנובמבר 2018)    דף הפייסבוק האישי של ספיאן מטר, 19 בדצמבר 2018)
מימין: ספיאן מטר (ראשון מימין) (פוסט בקבוצה הציבורית”חזית השחרור הפלסטינית – רפיח”, 20 בנובמבר 2018) משמאל: דף הפייסבוק האישי של ספיאן מטר, 19 בדצמבר 2018)
 • בסאם אלפאר : חבר הלשכה המדינית של חזית השחרור הערבית (אלרסאלה.נט, 24 באפריל 2018). חבר גם בועדת הפעילות הציבורית. מחיפוש באינטרנט עולה רק אזכור אחד לפעילותו ברשות הלאומית (צפא, 4 ביוני 2018).

בסאם אלפאר (YOUTUBE, 26 במאי 2014)
בסאם אלפאר (YOUTUBE, 26 במאי 2014)

 • סעדי אבו עאבד : חבר הלשכה המדינית של האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא” (סבק24, 15 במרץ 2018). מחיפוש באינטרנט עולה רק אזכור אחד של שמו בהקשר לצעדות השיבה, כאשר השתתף (טרם הצעדות) בכינוס בעזה, שדן ב”תחומי ההתנגדות העממית” (סבק24, 15 במרץ 2018).
סעדי אבו עאבד (YOUTUBE, 10 באוקטובר 2017)     משתתף בכנס שעסק ב"תחומי ההתנגדות העממית" ( שני משמאל )( דף הפייסבוק של ‏‎Mohammed Saleh, 14 במרץ 2018).
מימין: סעדי אבו עאבד (YOUTUBE, 10 באוקטובר 2017) משמאל משתתף בכנס שעסק ב”תחומי ההתנגדות העממית” ( שני משמאל )( דף הפייסבוק של ‏‎Mohammed Saleh, 14 במרץ 2018).
 • אימן עלי: בכיר בתנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית ופעיל BDS. בתקשורת הוא מוצג גם כחבר בצוות המשפטי ובועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים ברשות הלאומית (קדסנט, 15 בנובמבר 2018; ערוץ אלע’ד, 4 באוגוסט 2018).
 אימן עלי (דניא אלוטן, 17 ביוני 2017)    אימן עלי נואם בשם תנועת BDS בצעדת השיבה 
(עמוד הפייסבוק האישי של אימן עלי, 30 בנובמבר 2018).
מימין: אימן עלי (דניא אלוטן, 17 ביוני 2017) משמאל: אימן עלי נואם בשם תנועת BDS בצעדת השיבה (עמוד הפייסבוק האישי של אימן עלי, 30 בנובמבר 2018).
 • אחמד אלמדלל : בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. חבר המשרד לקשרים לאומיים בארגון (אתר הג’האד האסלאמי, 10 באוגוסט 2018). חבר גם בועדת מגזר הפליטים.
 אחמד אלמדלל (PALINFO, 28 במרץ 2018).    אחמד אלמדלל בצעדת השיבה 
(דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית של צעדת השיבה", 2 בפברואר 2019)
מימין: אחמד אלמדלל (PALINFO, 28 במרץ 2018). משמאל: אחמד אלמדלל בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של “הרשות הלאומית של צעדת השיבה”, 2 בפברואר 2019)
 • עבד אלעזיז קדיח: חבר הלשכה המדינית של חזית המאבק העממי (אלאיאם, 17 במרץ 2018).
עבד אלעזיז קדיח ( דף הפייסבוק האישי שלו, 18 ביולי 2016).     משמאל במסיבת העיתונאים שכינסה הרשות הלאומית ב-17 במרץ 2018, שבה הכריזה על תחילת ההכנות לצעדת השיבה 
       (PALINFO, 17 במרץ 2018)
עבד אלעזיז קדיח (מימין: דף הפייסבוק האישי שלו, 18 ביולי 2016). משמאל במסיבת העיתונאים שכינסה הרשות הלאומית ב-17 במרץ 2018, שבה הכריזה על תחילת ההכנות לצעדת השיבה (PALINFO, 17 במרץ 2018)
 • מחי אלדין אבו דקה: ראש ארגון אלצאעקה ברצועת עזה. מוזכר בתקשורת גם בתור אבו סלים אבו דקה. על-פי דף הפייסבוק של ארגונו, מקפיד להשתתף מדי שבוע בצעדות השיבה.
מחי אלדין אבו דקה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של ארגון אלצאעקה, 24 באוגוסט 2018).     בפגישה עם האחראי על התיק הפלסטיני בחזבאללה 
(דף הפייסבוק של ארגון אלצאעקה, 31 בדצמבר 2018).
מימין: מחי אלדין אבו דקה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של ארגון אלצאעקה, 24 באוגוסט 2018).
משמאל: בפגישה עם האחראי על התיק הפלסטיני בחזבאללה (דף הפייסבוק של ארגון אלצאעקה, 31 בדצמבר 2018).
 • ח’צ’ר חביב: פעיל בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. חבר גם בועדת ההסברה.

ח'צ'ר חביב (משמאל) בצעדת השיבה במזרח העיר עזה 
(דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה", 15 בדצמבר 2018)
ח’צ’ר חביב (משמאל) בצעדת השיבה במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של “הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה”, 15 בדצמבר 2018)

 • מאזן זקות: רופא במקצועו. למד באקדמיה ללימודי רפואה בבירת דגאסטאן. עבד בעבר במשרד הבריאות בעזה (דף הפיסבוק של ד”ר מאזן זקות, 28 במרץ 2019). בכיר בתנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית. משמש כמתאם הקשרים הלאומיים בתנועה (דף הפייסבוק של התנועה, 2 בנובמבר 2018). בתוכנית בערוץ אלערבי אלג’דיד (2017) הוצג כמומחה בתחום הרפואה ואיכות הסביבה במשרד הבריאות (דף הפייסבוק של מחמד אבו נדא, 28 באוקטובר 2017) . הערה: על-פי תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית, נציגה ברשות הלאומית הוא נביל דיאב (דף הפייסבוק של התנועה, 2 בנובמבר 2018). נביל דיאב הינו בכיר בתנועה ברצועה, אשר משתתף בפעילויות בצפון הרצועה.

ד"ר מאזן זקות, מוצג כמומחה בתחום הרפואה ואיכות הסביבה במשרד הבריאות 
בתוכנית טלוויזיה משנת 2017 (דף הפייסבוק של מחמד אבו נדא, 28 באוקטובר 2017).
ד”ר מאזן זקות, מוצג כמומחה בתחום הרפואה ואיכות הסביבה במשרד הבריאות בתוכנית טלוויזיה משנת 2017 (דף הפייסבוק של מחמד אבו נדא, 28 באוקטובר 2017).

 נביל דיאב נואם במחנה השיבה במזרח ג'באליא (דף הפייסבוק של נביל דיאב, 14 בספטמבר 2018)     נביל דיאב משתתף בפעילות המשט השבועי (דף הפייסבוק של נביל דיאב, 25 בדצמבר 2018).
מימין: נביל דיאב נואם במחנה השיבה במזרח ג’באליא (דף הפייסבוק של נביל דיאב, 14 בספטמבר 2018) משמאל: נביל דיאב משתתף בפעילות המשט השבועי (דף הפייסבוק של נביל דיאב, 25 בדצמבר 2018).
 • ח’ליל נופל (אבו בכר): בכיר חמאס בעזה. היה, בין היתר, נציג חמאס בועדת המעקב של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה בתקופת העימותים בין פתח לחמאס (מהתקופה שלאחר הבחירות למועצה המחוקקת בינואר 2006 ועד להשתלטות חמאס על הרצועה ביוני 2007) (PALINFO, 16 בדצמבר 2006). בין השנים 2016-2009 עמד בראש אגודת קבוצות הצופים ברצועה (דניא אלוטן, 7 בינואר 2016). במסגרת פעילותו ברשות הלאומית משמש גם כחבר בועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים.
ח'ליל נופל (דף הפייסבוק של נופל, 31 במרץ 2018).    משתתף בצעדת השיבה (בימין) 
(דף הפייסבוק של נופל, 18 באוגוסט 2018).
מימין: ח’ליל נופל (דף הפייסבוק של נופל, 31 במרץ 2018). משמאל: משתתף בצעדת השיבה (בימין) (דף הפייסבוק של נופל, 18 באוגוסט 2018).
 • סמיר אלזאיע’: בכיר באיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא” (אלביאדר אלסיאסי, 7 במרץ 2017). מבדיקה באינטרנט עולה רק אזכור אחד הקשור לפעילותו ברשות הלאומית (Youtube 23 באפריל 2018).

פעילים נוספים החברים בהנהגת הרשות הלאומית

 • במהלך עבודה זאת אותרו שמות פעילים נוספים, שהוזכרו כחברים בהנהגת הרשות, למרות ששמם לא הופיע ברשימה שהופצה . להלן שמות החברים:
 • ח’אלד אלאזבט (אבו צהיב): חבר ההנהגה המרכזית של תנועת ההתנגדות העממית והדובר הרשמי של התנועה (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 4 בדצמבר 2018). ככל הנראה חבר בהנהגת הרשות הלאומית. הוא נראה בתמונות לוקח חלק בפעילויות ההנהגה, לרבות השתתפות בישיבות עיתיות (PALINFO, 30 בנובמבר 2018; אתר תנועת ההתנגדות העממית, 20 באפריל 2018).
דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג'בר אלעטאונה, 4 באוגוסט 2018.     דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג'בר אלעטאונה, 20 ביולי 2018.
ח’אלד אלאזבט. מימין: דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג’בר אלעטאונה, 20 ביולי 2018. משמאל: דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג’בר אלעטאונה, 4 באוגוסט 2018.
אלאזבט בישיבות עיתיות של ההנהגת הרשות הלאומית 
(דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 11 בפברואר 2019) 
   אלאזבט ניצב מאחורי אסמאעיל רצ'ואן 
(דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
מימין: אלאזבט בישיבות עיתיות של ההנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 11 בפברואר 2019) משמאל: אלאזבט ניצב מאחורי אסמאעיל רצ’ואן (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).

אלאזבט נואם בשם "הרשות הלאומית של צעדת השיבה" 
(דף הפייסבוק של הית'ם אלאשקר, 22 בפברואר 2019)
אלאזבט נואם בשם “הרשות הלאומית של צעדת השיבה” (דף הפייסבוק של הית’ם אלאשקר, 22 בפברואר 2019)

 • מחמד אבו נצירה (אבו רצ’ואן): חבר ההנהגה המרכזית של ארגון ועדות ההתנגדות. ככל הנראה מאזור ח’אן יונס, שכן לרוב הוא משתתף בפעילויות באזור זה (דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 1 בדצמבר 2018; דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 7 בדצמבר 2018). בכלי התקשורת הוא הוצג מספר פעמים כחבר הנהגת הרשות הלאומית (אתר ועדות ההתנגדות, 29 בספטמבר 2018; קדסנט, 8 במרץ 2019).
 מחמד אבו נצירה (דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 24 בפברואר 2019).    מחמד אבו נצירה 
(דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 13 במרץ 2019).
מימין: מחמד אבו נצירה (דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 24 בפברואר 2019). משמאל: מחמד אבו נצירה (דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות, 13 במרץ 2019).
מחמד אבו נצירה משתתף בישיבו ההנהגה של "הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 24 בדצמבר 2018).    מחמד אבו נצירה משתתף בישיבת ההנהגה (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
מימין: מחמד אבו נצירה משתתף בישיבו ההנהגה של “הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 24 בדצמבר 2018). משמאל: מחמד אבו נצירה משתתף בישיבת ההנהגה (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
 •  מא’מן עזיז: חבר הלשכה המדינית של תנועת המג’אהדין הפלסטינית (אתר התנועה, 6 בפברואר 2019).
מא'מן עזיז (דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג'בר אלעטאונה, 1 במרץ 2019).    מא'מן עזיז מקריא הודעה של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של תנועת המג'אהדין הפלסטינית, 28 בדצמבר 2018).
מימין: מא’מן עזיז (דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג’בר אלעטאונה, 1 במרץ 2019). משמאל: מא’מן עזיז מקריא הודעה של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של תנועת המג’אהדין הפלסטינית, 28 בדצמבר 2018).
מא'מן עזיז ממשתתף בישיבה עיתית של הנהגת הרשות הלאומית 
(שני משמאל) (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019). 
    מא'מן עזיז בישיבת ההנהגה 
(שלישי מימין) (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
מימין: מא’מן עזיז ממשתתף בישיבה עיתית של הנהגת הרשות הלאומית (שני משמאל) (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019). משמאל: מא’מן עזיז בישיבת ההנהגה (שלישי מימין) (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
 • טלאל אבו ט’ריפה: חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית. הוצג פעמים רבות בתקשורת כחבר הרשות הלאומית (PALINFO, 10 בינואר 2019; סוכנות אנטוליה, 29 בינואר 2019; סוכנות אנטוליה, 8 במרץ 2019). על פי תמונות, שהועלו לרשתות החברתיות, לא נראה כי הוא משתתף בישיבות העיתיות של הנהגת הרשות הלאומית אלא רק בפעילויות ההסברתיות שהיא מארגנת.

טלאל אבו ט'ריפה (PALINFO, 5 בפברואר 2019)
טלאל אבו ט’ריפה (PALINFO, 5 בפברואר 2019)

אבו ט'ריפה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית, 25 במאי 2018).    אבו ט'ריפה (בחליפה החומה) בעת ההכרזה על משט במסגרת צעדת השיבה 
(QUDSN, 4 בנובמבר 2018).
מימין: אבו ט’ריפה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של הרשות הלאומית, 25 במאי 2018). משמאל: אבו ט’ריפה (בחליפה החומה) בעת ההכרזה על משט במסגרת צעדת השיבה (QUDSN, 4 בנובמבר 2018).

אבו ט'ריפה (משמאל) בפגישה שקיים אסמאעיל הניה עם חברי 
הרשות הלאומית (חשבון הטוויטר של PALINFO, 3 במרץ 2019)
אבו ט’ריפה (משמאל) בפגישה שקיים אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית (חשבון הטוויטר של PALINFO, 3 במרץ 2019)

 • ח’אלד מוסא אבו הלאל (אבו אדהם): מזכ”ל תנועת אלאחראר הפלסטינית. הוצג בתקשורת כחבר הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של “הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה”, 30 בינואר 2019; PALINFO, 19 בפברואר 2019). על פי תמונות שהועלו לרשתות החברתיות, לא נראה כי הוא משתתף בישיבות העיתיות של ועד ההנהגה של הרשות הלאומית אלא בפעילויות ההסברתיות, שהיא מארגנת.

ח'אלד אבו הלאל 
(דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג'בר אלעטאונה, 31 בדצמבר 2018).
ח’אלד אבו הלאל (דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג’בר אלעטאונה, 31 בדצמבר 2018).

 ח'אלד אבו הלאל מתראיין במהלך אחת מהפעילויות הימיות בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אבו הלאל, 22 באוקטובר 2018).    אבו הלאל (שלישי מימין, לצד טלאל אבו ט'ריפה) בצעדת השיבה במזרח ח'אן יונס (דף הפייסבוק של אבו הלאל, 22 בפברואר 2019).
מימין: ח’אלד אבו הלאל מתראיין במהלך אחת מהפעילויות הימיות בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אבו הלאל, 22 באוקטובר 2018). משמאל: אבו הלאל (שלישי מימין, לצד טלאל אבו ט’ריפה) בצעדת השיבה במזרח ח’אן יונס (דף הפייסבוק של אבו הלאל, 22 בפברואר 2019).
 אבו הלאל נואם במהלך אחת הפעיליוות הימיות בצפון הרצועה (אתר תנועת אלאחראר, 1 באוקטובר 2018).    אבו הלאל (בשמאל התצלום) בפגישת אסמאעיל הניה עם חברי "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה" (אתר חמאס, 3 במרץ 2019).
מימין: אבו הלאל נואם במהלך אחת הפעיליוות הימיות בצפון הרצועה (אתר תנועת אלאחראר, 1 באוקטובר 2018). משמאל: אבו הלאל (בשמאל התצלום) בפגישת אסמאעיל הניה עם חברי “הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה” (אתר חמאס, 3 במרץ 2019).
 • זכריא דע’מש (אבו קאסם): מזכ”ל תנועת ההתנגדות העממית. השתתף במפגש שערך יו”ר אסמאעיל הניה, עם חברי הרשות הלאומית. ייתכן כי הדבר מעיד על כך שהוא חבר ברשות הלאומית אך אין לכך אימות.
 זכריא דע'מש בפגישה שקיים אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית 
(דף הפייסבוק של הית'ם אלאשקר, 3 במרץ 2019)
   זכריא דע'מש בפגישה שקיים אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית 
(דף הפייסבוק של הית'ם אלאשקר, 3 במרץ 2019)
זכריא דע’מש בפגישה שקיים אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של הית’ם אלאשקר, 3 במרץ 2019)
 • מחמד מרואן הניה: מאלשארג’ה שבמאע”מ. בעל תואר MA במדעי המדינה מאוניברסיטת אלאזהר בעזה. הניה מוצג בכלי התקשורת כדובר ועדת הצעירים ברשות הלאומית (פלסטין אלא’ן, 18 באוקטובר 2018; arabi21, 19 באוקטובר 2018; PALINFO, 18 במרץ 2019). על פי דף הפייסבוק שלו, הוא משמש כדובר ועדת התיאום של מסגרות הצעירים ברצועת עזה מאז 2017. מתמונות שהועלו לרשתות החברתיות עולה, כי הוא חבר בהנהגת הרשות הלאומית.
 מחמד הניה (דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג'בר אלעטאונה, 18 באוגוסט 2018).    תמונה המתלווה למאמרים שלו בנושא צעדת השיבה שמתפרסמים באתר PALINFO.
מימין: מחמד הניה (דף הפייסבוק של העיתונאית פאטמה ג’בר אלעטאונה, 18 באוגוסט 2018). משמאל: תמונה המתלווה למאמרים שלו בנושא צעדת השיבה שמתפרסמים באתר PALINFO.
 מחמד הניה מקריא הודעה בשם הרשות הלאומית במסיבת עיתונאים מטעמה (דף הפייסבוק של העיתונאי מת'נא אלנג'אר, 13 באוגוסט 2018).    עם חברים בהנהגת הרשות הלאומית במהלך אחת מצעדות השיבה (דף הפייסבוק של מחמד הניה, 19 ביוני 2018).
מימין: מחמד הניה מקריא הודעה בשם הרשות הלאומית במסיבת עיתונאים מטעמה (דף הפייסבוק של העיתונאי מת’נא אלנג’אר, 13 באוגוסט 2018). משמאל: עם חברים בהנהגת הרשות הלאומית במהלך אחת מצעדות השיבה (דף הפייסבוק של מחמד הניה, 19 ביוני 2018).
 • אחמד סמיח אלקיק: מרפיח, בכיר בחזית פעילות הסטודנטים הפרוגרסיבית, תא הסטודנטים של החזית העממית לשחרור פלסטין. המתאם הנוכחי של מזכירות מסגרות הסטודנטים ברצועה (בואבת אלהדף, 29 בינואר 2019; דף הפייסבוק של אלקיק).
אחמד אלקיק (דף הפייסבוק של אלקיק, 29 במרץ 2018).    דף הפייסבוק של אלקיק, 7 בדצמבר 2018.
מימין: אחמד אלקיק (דף הפייסבוק של אלקיק, 29 במרץ 2018). משמאל: דף הפייסבוק של אלקיק, 7 בדצמבר 2018.
 • אבראהים ארשי: למד באוניברסיטה האסלאמית בעזה. ארשי מציין בדף הפייסבוק שלו כי הוא חבר ועדת הסטודנטים והצעירים בצעדות השיבה. הוא גם משמש כמתאם “תיק האוניברסיטאות” במחוז עזה באגודה האסלאמית, המסגרת החינוכית של הג’האד האסלאמי בפלסטין, חבר הועד המנהל שלה, ונציגה במזכירות מסגרות הסטודנטים ברצועה (דף הפייסבוק של ארשי).
 אבראהים ארשי (דף הפייסבוק של ארשי, 27 באפריל 2018).    דף הפייסבוק של ארשי, 11 בספטמבר 2018.
מימין: אבראהים ארשי (דף הפייסבוק של ארשי, 27 באפריל 2018). משמאל: דף הפייסבוק של ארשי, 11 בספטמבר 2018.
 • ראא’ד אבו ג’ראד: איש תקשורת, פעיל חמאס (חשבון הטוויטר של אבו ג’ראד). ככל הנראה עובד ברשת התקשורת פג’ר (דף הפייסבוק HorreiaPage, 8 במרץ 2014), אתר החדשות של לשכת ההסברה של חמאס במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של מוסא עליאן, 16 בספטמבר 2017).
ראא'ד אבו ג'ראד (תמונת הפרופיל בחשבון הטוויטר של אבו ג'ראד).     חשבון הטוויטר של אבו ג'ראד, 31 בדצמבר 2018).
מימין: ראא’ד אבו ג’ראד (תמונת הפרופיל בחשבון הטוויטר של אבו ג’ראד). משמאל: חשבון הטוויטר של אבו ג’ראד, 31 בדצמבר 2018).
 •   בתמונות המתעדות את הישיבות העיתיות של ועד ההנהגה של הרשות הלאומית, שהועלו לרשתות החברתיות ניתן לראות כי לצד חסן אלקאנוע, חבר ועדת הפעילות הציבורית, יושב בישיבות מחמד אלחראזין (אבו עבדאללה) החבר באותה ועדה. השניים גם השתתפו בפגישה עם אסמאעיל הניה.
מחמד אלחראזין וחסן אלקאנוע בישיבה של ועד ההנהגה של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).     אלחראזין ואלקאנוע יושבים זה לצד זה בישיבה (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 4 בפברואר 2019).
מימין: מחמד אלחראזין וחסן אלקאנוע בישיבה של ועד ההנהגה של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019). משמאל: אלחראזין ואלקאנוע יושבים זה לצד זה בישיבה (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 4 בפברואר 2019).
חסן אלקאנוע (השמאלי בתמונה) ומחמד אלחראזין (משמאל) בפגישת אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית (חשבון הטוויטר של העיתונאי אבראהים מסלם, 3 במרץ 2019)   חסן אלקאנוע (השמאלי בתמונה) ומחמד אלחראזין (משמאל) בפגישת אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית (חשבון הטוויטר של העיתונאי אבראהים מסלם, 3 במרץ 2019)
מימין: חסן אלקאנוע (השמאלי בתמונה) ומחמד אלחראזין (משמאל) בפגישת אסמאעיל הניה עם חברי הרשות הלאומית (חשבון הטוויטר של העיתונאי אבראהים מסלם, 3 במרץ 2019)
 • פעילים נוספים הנוהגים להשתתף בישיבות העיתיות של הנהגת הרשות הלאומית הם: מחמד פאיז אלחסני מועדת מגזר הצעירים; אחמד אבו חלימה מועדת מסגרות הסטודנטים; וזכי חמ’יס דבאבש (אבו ח’מיס) מועדת הצרכים (שאף השתתף במפגש עם אסמאעיל הניה). השתתפותם בישיבות ההנהגה עשויה להעיד על כך שהם משמשים בתפקיד בכיר בועדות הללו, יתכן כי הם עומדים בראשן.
 דבאבש ומחמד אלחסני (מימין) ודבאבש ואחמד אבו חלימה בישיבת הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 11 בפברואר 2019).   דבאבש ומחמד אלחסני (מימין) ודבאבש ואחמד אבו חלימה בישיבת הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 11 בפברואר 2019).
מימין: דבאבש ומחמד אלחסני (מימין) ודבאבש ואחמד אבו חלימה בישיבת הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 11 בפברואר 2019).
 אבו חלימה ומחמד אלחסני בישיבת הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 9 ביולי 2018).    דבאבש בישיבה של הנהגת הרשות הלאומית 
(דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
מימין: אבו חלימה ומחמד אלחסני בישיבת הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 9 ביולי 2018). משמאל: דבאבש בישיבה של הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע, 28 בינואר 2019).
נספח ב’
הועדות היעודיות הכפופות להנהגת הרשות הלאומית

ועדת הנכבדים, המח’תארים והשבטים

ועדת הנכבדים, המח’תארים והשבטים מונה שבעה חברים (אחד הם הוא גם חבר הנהגת הרשות הלאומית). בראש הועדה עומד עאכף אלמצרי (אבו נצ’אל). בועדה חברים שני נציגים מהג’האד האסלאמי בפלסטין ונציג מחמאס. שאר חברי הועדה הם פעילים העוסקים בענייני שבטים, פתרון סכסוכים אישיים, עריכת סולחות וכדומה. אחד מחברי הועדה עובד במשרד הפנים ברצועה. אחר משמש כפרופסור למשפט המוסלמי בפקולטה להלכה ולמשפט באוניברסיטה האסלאמית בעזה.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • עאכף אלמצרי (אבו נצ’אל) : נציב הקשרים הלאומיים ויחסי הציבור ברשות העליונה לענייני שבטים במחוזות הדרומיים (דף הפייסבוק של הרשות העליונה לענייני שבטים במחוזות הדרומיים, 9 בספטמבר 2018). אלמצרי עצמו מציג עצמו כמתאם ועדות הנכבדים והשבטים וחבר הרשות הלאומית של צעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלמצרי, 1 בפברואר 2019).
עאכף אלמצרי (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 2 בפברואר 2019)   פוסט בו הוא מציג עצמו כיו"ר ועדת הנכבדים, המוח'תארים והשבטים (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 12 ביוני 2018)
מימין עאכף אלמצרי (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 2 בפברואר 2019); משמאל: פוסט בו הוא מציג עצמו כיו”ר ועדת הנכבדים, המוח’תארים והשבטים (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 12 ביוני 2018)
 אלמצרי בפגישה של משלחת הרשות הלאומית עם יועץ של ניקולאי מלדנוב, המתאם המיוחד של האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 7 בפברואר 2019).    אלמצרי בישיבת הנהגת הרשות הלאומית העליונה (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 4 בפברואר 2019).
מימין: אלמצרי בפגישה של משלחת הרשות הלאומית עם יועץ של ניקולאי מלדנוב, המתאם המיוחד של האו”ם לתהליך השלום במזרח התיכון (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 7 בפברואר 2019). משמאל: אלמצרי בישיבת הנהגת הרשות הלאומית העליונה (דף הפייסבוק של עאכף אלמצרי, 4 בפברואר 2019).
 • אבו סלמאן אלמע’ני : משכונת אלשג’אעיה בעזה (דניא אלוטן, 19 בספטמבר 2018). עומד בראש “הרשות העליונה לענייני שבטים במחוזות הדרומיים” (גוף שהוקם בתוקף צו נשיאותי בשנת 2012 ותפקידו לפתור סכסוכים אישיים ולערוך סולחות ברצועת עזה). בחיפוש באינטרנט אותרו פעילויות בודדות בלבד שלו הקשורות לצעדת השיבה.

אבו סלמאן אלמע'ני 
(דף הפייסבוק של "הרשות העליונה לענייני שבטים במחוזות הדרומיים", 2 בפברואר 2019).
אבו סלמאן אלמע’ני (דף הפייסבוק של “הרשות העליונה לענייני שבטים במחוזות הדרומיים”, 2 בפברואר 2019).

 אלמע'ני מקריא את הודעה מטעם הרשות הלאומית בתום צעדת השיבה ב-13 ביולי 2018 (דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה", 13 ביולי 2018)   אלע'מני משתתף בנטיעת עצים במזרח העיר עזה מטעם הרשות הלאומית (PALINFO, 11 ביולי 2018)
מימין: אלמע’ני מקריא את הודעה מטעם הרשות הלאומית בתום צעדת השיבה ב-13 ביולי 2018 (דף הפייסבוק של “הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה”, 13 ביולי 2018); משמאל: אלע’מני משתתף בנטיעת עצים במזרח העיר עזה מטעם הרשות הלאומית (PALINFO, 11 ביולי 2018)
 • תחסין אלואדיה : (אבו וסים) בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. משמש כיו”ר הועדה הכללית לקשר עם הציבור ולהשכנת סולחות בג’האד האסלאמי בפלסטין (PALSAWA, 2 בפברואר 2019). נכון לשנת 2016 עמד בראש ועדת השיקום של הג’האד האסלאמי, שעסקה בשיקום מסגדים ברצועה (פאלטודיי, 6 בדצמבר 2016). משמש כסגן יו”ר ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של הועדה הכללית לקשר עם הציבור ולהשכנת סולחות, 18 באפריל 2018), שעל תחילת פעילותו הוכרז ב-22 במרץ 2018 (דניא אלוטן, 22 במרץ 2018). בנוסף, אלואדיה הוא יו”ר אגודת “אוהבי פלסטין לפיתוח חברתי” (דף הפייסבוק של “אגודת אוהבי פלסטין לפיתוח חברתי”, 25 בדצמבר 2014). בנו אסלאם, שהיה פעיל בזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי בפלסטין, נהרג בעת ניסיון פיגוע נגד כוחות צה”ל ב-20 באוקטובר 2004.
 תחסין אלואדיה (מימין, בחליפה הבהירה), בצעדת השיבה: דף הפייסבוק של וסים אלואדיה, 8 במאי 2019    תחסין אלואדיה (מימין), במהלך כנס ההקמה של "ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה": (דף הפייסבוק "ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה", 22 במרץ 2018)
תחסין אלואדיה (מימין, בחליפה הבהירה), בצעדת השיבה: דף הפייסבוק של וסים אלואדיה, 8 במאי 2019 משמאל: תחסין אלואדיה (מימין), במהלך כנס ההקמה של “ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה”: (דף הפייסבוק “ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה”, 22 במרץ 2018)
 • נביל אבו סריה (אבו אלעבד): משמש כראש אגודת אלקדס להשכנת סולחות ולפיתוח חברתי של הג’האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק של הועדה הכללית לקשר עם הציבור ולהשכנת סולחות, 31 בינואר 2019). על פי בנו של תחסין אלואדיה, אבו סריה אחראי על תיק השכנת הסולחות בארגון (דף הפייסבוק של וסים אלואדיה, 27 באפריל 2018).
נביל אבו סריה (דף הפייסבוק האישי של אבו סריה, 20 במאי 2014)     נביל אבו סירה משתתף בצעדת השיבה יחד עם תחסין אלואדיה (דף הפייסבוק של וסים אלואדיה, 27 באפריל 2018)
מימין: נביל אבו סריה (דף הפייסבוק האישי של אבו סריה, 20 במאי 2014) משמאל: נביל אבו סירה משתתף בצעדת השיבה יחד עם תחסין אלואדיה (דף הפייסבוק של וסים אלואדיה, 27 באפריל 2018)
 • ד”ר מאהר חאמד מחמד אלחולי: בכיר חמאס בדיר אלבלח (אתר חמאס, 22 ביולי 2017). משמש כפרופסור למשפט המוסלמי בפקולטה להלכה ולמשפט באוניברסיטה האסלאמית (דף הפייסבוק של אלחולי). ד”ר אלחולי מילא שורת תפקידים באוניברסיטה. בין התפקידים שמילא: דיקן הפקולטה, יו”ר ועדת הפסיקה והדיקן לענייני סטודנטים (אתר האוניברסיטה האסלאמית). בנוסף, משמש כחבר בועדת הפיקוח ההלכתי בבנק האסלאמי הפלסטיני (אתר האוניברסיטה האסלאמית, 29 באפריל 2018), וראש מחלקת השכנת הסולחות באגודת חכמי הדת של פלסטין (פלסטין און ליין, 10 בינואר 2019). אלחולי גם עומד בראש ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של הועדה הכללית לקשר עם הציבור ולהשכנת סולחות, 18 באפריל 2018), שעל תחילת פעילותו הוכרז ב-22 במרץ 2018 (דניא אלוטן, 22 במרץ 2018).
 מאהר אלחולי (דף הפייסבוק של אלחולי, 31 במרץ )    נואם במהלך כנסי ההקמה של ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה, לצד עאכף אלמצר (דף הפייסבוק ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה, 22 במרץ 2018).
מאהר אלחולי (דף הפייסבוק של אלחולי, 31 במרץ ) משמאל: נואם במהלך כנסי ההקמה של ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה, לצד עאכף אלמצר (דף הפייסבוק ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה, 22 במרץ 2018).
 • עלאא’ אלדין אלעכלוכ (אבו בלאל) – משמש כסגן ראש המחלקה הכללית לענייני שבטים והשכנת סולחות במשרד הפנים ברצועת עזה (דף הפייסבוק של המחלקה, 6 בפברואר 2019). אלעכלוכ גם משמש גם כראש המחלקה להשכנת סולחות באזור אלזיתון ואלצברה בעיר עזה באגודת חכמי הדת של פלסטין; יו”ר אגודת הצדקה להשכנת שלום של אגודת חכמי הדת של פלסטין (שני הגופים הללו שוכנים ככל הנראה באותו המקום); מח’תאר שבט אלעכלוכ בעיר עזה (דף הפייסבוק של “ג’מעיה אצלאח ד’את אלבין אלח’יריה”, 6 בפברואר 2019).
עלאא' אלדין אלעכלוכ (אתר משרד הפנים ברצועה, 26 ביוני 2013)     אלעכלוכ נואם בכנס ברפיח בכנס ההקמה של ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה ( PALSAWA, 27 במרץ 2018).
מימין: עלאא’ אלדין אלעכלוכ (אתר משרד הפנים ברצועה, 26 ביוני 2013) משמאל: אלעכלוכ נואם בכנס ברפיח בכנס ההקמה של ליכוד השבטים לתמיכה בצעדת השיבה ( PALSAWA, 27 במרץ 2018).
 • עצאם זינו (אבו צמוד): מציג עצמו כעובד ממשלתי במשרד הפנים וכמשכין סולחות מרפיח. עצאם זינו ריצה ארבע שנות מאסר בישראל במהלך האנתיפאדה הראשונה (דף הפייסבוק של עצאם זינו). מדף הפייסבוק שלו עולה, כי הוא פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין ופעיל בועדה העממית להשכנת סולחות ברפיח הקשורה, ככל הנראה, לחזית העממית (אתר החזית העממית, 21 במרץ 2017; דף הפייסבוק של ועדת ההסברה של החזית העממית במחוז רפיח, 8 בפברואר 2017).
 עצאם זינו (שני מימין) בצעדת השיבה במזרח רפיח (דף הפייסבוק של עצאם זינו, 6 במאי 2018).    זינו מקבל תעודת הוקרה בטקס שערכה החזית העממית ברפיח (אתר החזית העממית, 21 במרץ 2017)
מימין: עצאם זינו (שני מימין) בצעדת השיבה במזרח רפיח (דף הפייסבוק של עצאם זינו, 6 במאי 2018). משמאל: זינו מקבל תעודת הוקרה בטקס שערכה החזית העממית ברפיח (אתר החזית העממית, 21 במרץ 2017)

ועדת מגזר הפליטים

ועדת מגזר הפליטים מונה תשעה חברים, נציגי ארגונים שונים (חמאס, הג’האד האסלאמי בפלסטין, החזית הדימוקרטית ועוד). שלושה מהם גם חברים בהנהגת צעדות השיבה. עיסוקם של רוב חבריה הועדה הוא בנושאי אסירים ופליטים. בראש הועדה עומד עצאם עדואן, ראש המחלקה לענייני פליטים בחמאס.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • עצאם עדואן : ראש המחלקה לענייני פליטים בחמאס (אתר המחלקה, 29 בנובמבר 2018). הוצג בתקשורת כיו”ר ועדת הפליטים ברשות הלאומית (צפא, 2 באוקטובר 2018).
 עצאם עדואן בצעדות השיבה (דף הפייסבוק של עצאם עדואן, 27 במאי 2018).    עצאם עדואן בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עדואן, 20 ביולי 2018).
מימין: עצאם עדואן בצעדות השיבה (דף הפייסבוק של עצאם עדואן, 27 במאי 2018). משמאל: עצאם עדואן בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עדואן, 20 ביולי 2018).
 • עבד אלעזיז קדיח : חבר הלשכה המדינית של חזית המאבק העממי. חבר ועד ההנהגה.
 • אחמד אלמדלל: בכיר הג’האד האסלאמי בפלסטין. חבר גם בועד ההנהגה.
 • עבד אלקאדר אדריס: נציג מפלגת העם הפלסטיני בועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה (אתר מפלגת העם הפלסטיני, 11 בפברואר 2019).

עבד אלקאדר אדריס (אתר ערוץ נבא', 15 במאי 2018)
עבד אלקאדר אדריס (אתר ערוץ נבא’, 15 במאי 2018)

 • פואז אלנמס (אבו אימן): בכיר בחזית המאבק העממי ברפיח. בעבר שימש כמזכיר ועדת האסירים והמשוחררים בחזית (דניא אלוטן, 31 בינואר 2017; דף הפייסבוק של פואז אלנמס, 2 באוקטובר 2017). מקפיד להשתתף בעצרת ההזדהות השבועית עם האסירים הפלסטיניים הנערכת מול מטה הצלב האדום בעזה. אלנמס הוא גם חבר בועדה העממית לפליטים ברפיח המזוהה עם אש”ף (דף הפייסבוק של פואז אלנמס, 11 ו-28 באפריל 2018).
פואז אלנמס (מימין: דף הפייסבוק של אלנמס, 26 בנובמבר 2018.     אלנמס משתתף בצעדת השיבה במזרח רפיח ( דף הפייסבוק של אלנמס, 11 בינואר 2019).
מימין: פואז אלנמס (מימין: דף הפייסבוק של אלנמס, 26 בנובמבר 2018. משמאל: אלנמס משתתף בצעדת השיבה במזרח רפיח ( דף הפייסבוק של אלנמס, 11 בינואר 2019).
 • מחמוד ח’לף : חבר הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית. חבר הנהגת הרשות הלאומית.
 • נביל מחמד אבו יוסף : לא אותר אדם בשם זה. עם זאת, חיפוש באינטרנט של מספר הטלפון שלו העלה, כי המדובר בטלפון של נביל אבו סיף (אבו אלטיב), בכיר בתנועת ההתנגדות העממית (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 5 ביוני 2018). נביל אבו סיף משמש אחראי על מחלקת ירושלים והאסירים בתנועת ההתנגדות העממית (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 28 בינואר 2019).
 נביל אבו סיף (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 17 באוגוסט 2018)    נביל אבו סיף (אתר התנועה, 14 בנובמבר 2016)
מימין: נביל אבו סיף (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 17 באוגוסט 2018) משמאל: נביל אבו סיף (אתר התנועה, 14 בנובמבר 2016)
 • אשרף עלי: חבר הנהגת מחוז עזה בחזית הערבית הפלסטינית ונציג החזית בועדה העממית לפליטים במחנה הפליטים אלשאטי (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית, 18 באפריל 2018). על פי דף הפייסבוק שלו הוא משמש כמזכיר אלשאטי בהנהגת מחוז עזה בחזית (דף הפייסבוק של אשרף עלי, 24 בינואר 2019).

שני מימין: אשרף עלי (דף הפייסבוק של אשרף עלי, 27 בינואר 2019)
שני מימין: אשרף עלי (דף הפייסבוק של אשרף עלי, 27 בינואר 2019)

 • מעין מדירס אבו עוכל (אבו חמזה): משמש כיו”ר הועדות העממיות לפליטים בחמאס (אתר המחלקה לענייני פליטים בחמאס, 28 במרץ 2018). מוצאו מצפון הרצועה, ככל הנראה מג’באליא, שכן כיהן בעבר כיו”ר מועדון הספורט של ג’באליא (דף הפייסבוק של Palsport News Agency, 17 בדצמבר 2017; דף הפייסבוק של מעין אבו עוכל). אבו עוכל הוא בעל דרגת אל”מ (עקיד), שירת במנגנוני הביטחון של משרד הפנים ברצועת עזה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של תנועת אלאחראר, 16 בדצמבר 2015). משמש כיום כראש הרשות להכוונה פוליטית ומורלית במחוז צפון הרצועה (אתר משרד הפנים ברצועה, 13 בדצמבר 2018). עמד בעבר בראש מחלקת יחסי הציבור במשטרה במחוז צפון הרצועה (אתר המשטרה הפלסטינית ברצועה, 15 ביוני 2105).
מעין אבו עוכל (דף הפייסבוק של AjyaL Radio Network-ARN, 9 בדצמבר 2018)     מעין אבו עוכל (דף הפייסבוק האישי של אבו עוכל 1 באפריל 2018).
מימין: מעין אבו עוכל (דף הפייסבוק של AjyaL Radio Network-ARN, 9 בדצמבר 2018) משמאל: מעין אבו עוכל (דף הפייסבוק האישי של אבו עוכל 1 באפריל 2018).

הוועדה המשפטית [וועדת] הקשרים הבינלאומיים (להלן: הצוות המשפטי)

הצוות המשפטי מונה כעשרה חברים, נציגי ארגונים וגופים שונים. בצוות חברים משפטנים, עורכי דין ונציגי ארגונים חברתיים המעורבים במאבק התודעתי והמשפטי נגד ישראל (תות’יק, ICHR ). רוב חברי הצוות הם בעלי ניסיון משפטי עשיר ביניהם גם מומחה למשפט בינלאומי. בראש הוועדה עומד צלאח אלדין מחמד עבד אלחמיד עבד אלעאטי יו”ר מועצת המנהלים של “הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני”.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 •  צלאח אלדין מחמד עבד אלחמיד עבד אלעאטי: משמש כמנהל המשרד ברצועת עזה של מסאראת, המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות ולמחקרים אסטרטגיים (אתר מסאראת, 19 בינואר 2019), יו”ר מועצת המנהלים של “הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני” ( ICSPR). למד משפטים באוניברסיטת אלאזהר בעזה ומדע המדינה באוניברסיטת אלקדס באבו דיס (דף הפייסבוק של צלאח עבד אלעאטי). עבד אלעאטי מוצג בתקשורת כיו”ר הצוות המשפטי ברשות הלאומית (בואבה אלהדף, 1 באוגוסט 2018; סוכנות אנטוליה, 13 בינואר 2019).

צלאח אלדין עבד אלעאטי נואם במשפט ראווה ל"פושעי המלחמה הישראליים" 
שערכה "הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני" ב-5 באפריל 2018 במסגרת 
צעדת השיבה (דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018).
צלאח אלדין עבד אלעאטי נואם במשפט ראווה ל”פושעי המלחמה הישראליים” 
שערכה “הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני” ב-5 באפריל 2018 במסגרת צעדת השיבה (דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018).

 עבד אלעאטי במסיבת עיתונאים של הצוות המשפטי במטה משרד ההסברה בעזה (דף הפייסבוק של הועדה, 13 בינואר 2019).    עבד אלעאטי ניצב יחד עם חברים נוספים במסיבת עיתונאים של הנהגת הרשות הלאומית בתום אחת מצעדות השיבה (דף פייסבוק נוסף של עבד אלעאטי, 26 במאי 2018).
מימין: עבד אלעאטי במסיבת עיתונאים של הצוות המשפטי במטה משרד ההסברה בעזה (דף הפייסבוק של הועדה, 13 בינואר 2019). משמאל: עבד אלעאטי ניצב יחד עם חברים נוספים במסיבת עיתונאים של הנהגת הרשות הלאומית בתום אחת מצעדות השיבה (דף פייסבוק נוסף של עבד אלעאטי, 26 במאי 2018).
 • רפיק אבו צ’לפה (אבו איהאב), משפטן בכיר, חבר הלשכה המדינית של חזית המאבק העממי וחבר המועצה הלאומית הפלסטינית (אתר חזית המאבק העממי, 14 בינואר 2018). שימש בעבר כשגריר הרשות הפלסטנית בגאנה (מען, 13 בפברואר 2010).

רפיק אבו צ'לפה (דניא אלוטן, 25 ביוני 2017)
רפיק אבו צ’לפה (דניא אלוטן, 25 ביוני 2017)

 רפיק אבו צ'לפה יושב בראש צוות השופטים במשפט ראווה ל"פושעי המלחמה הישראליים" שערכה "הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני" (ICSPR ) במסגרת אירועי צעדת השיבה 
(דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018)
   רפיק אבו צ'לפה יושב בראש צוות השופטים במשפט ראווה ל"פושעי המלחמה הישראליים" שערכה "הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני" (ICSPR ) במסגרת אירועי צעדת השיבה 
(דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018)
רפיק אבו צ’לפה יושב בראש צוות השופטים במשפט ראווה ל”פושעי המלחמה הישראליים” שערכה “הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני” (ICSPR ) במסגרת אירועי צעדת השיבה (דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018)
 • עמאד אלבאז: משמש כיו”ר מועצת המנהלים של ארגון תות’יק (“הרשות הפלסטינית העצמאית למעקב אחר פשעי הכיבוש הציוני נגד הפלסטינים”) (בואבת אלהדף, 19 במרץ 2017). בעל תואר דוקטור במשפט פרטי (עוסק בעיקר בדיני חוזים ונזיקין) (דף הפייסבוק של עמאד אלבאז).
עמאד אלבאז (דף הפייסבוק של תות'יק, 15 בינואר 2018).     דף הפייסבוק של אלבאז ( 5 בפברואר 2017).
מימין: עמאד אלבאז (דף הפייסבוק של תות’יק, 15 בינואר 2018). משמאל: דף הפייסבוק של אלבאז ( 5 בפברואר 2017).
 • ג’מיל סרחאן: סגן מנכ”ל הרשות העצמאית לזכויות האדם (ICHR ) ברצועת עזה (דף הפייסבוק של ICHR, 31 בינואר 2019).
 ג'מיל סרחאן (דף הפייסבוק של סרחאן, 14 באוגוסט 2018)     ג'מאל סרחאן בהפגנת חולים פלסטינים סמוך למעבר ארז בדרישה להסרת "המצור"( אתר אלעין, 17 ביולי 2018).
מימין: ג’מיל סרחאן (דף הפייסבוק של סרחאן, 14 באוגוסט 2018) משמאל:ג’מאל סרחאן בהפגנת חולים פלסטינים סמוך למעבר ארז בדרישה להסרת “המצור”( אתר אלעין, 17 ביולי 2018).
 • מנתצר ח’אלד אבו סלטאן: עורך דין מהעיר עזה (מדריך עורכי הדין הערביים). ייתכן שיש לו קשר לתנועת המג’אהדין הפלסטינית (דף הפייסבוק של נאא’ל זיאד אבו עודה, 3 במאי 2017).
 מנתצר אבו סלטאן (דף הפייסבוק שלו, 27 במרץ 2018).    במהלך פעילות אחד המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של תנועת המג'אהדין, 19 בנובמבר 2018)
מימין: מנתצר אבו סלטאן (דף הפייסבוק שלו, 27 במרץ 2018). משמאל: במהלך פעילות אחד המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של תנועת המג’אהדין, 19 בנובמבר 2018)
 • יוסף אלמדהון: חיפוש באינטרנט של מספר הטלפון שלו העלה, כי המדובר בטלפון של בכיר באיגוד עורכי הדין בבתי הדין השרעיים ברצועת עזה. בתפקידו הוא משמש כמתאם האיגוד מול המשטרה או התביעה הכללית במחוז צפון הרצועה (דף הפייסבוק של האיגוד, 3 בפברואר 2019).

מימין: יוסף אלמדהון, במהלך סימפוזיון בנושא צעדת השיבה שערכה לשכת ההסברה
 של ממשל חמאס (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה, 25 באפריל 2018).
מימין: יוסף אלמדהון, במהלך סימפוזיון בנושא צעדת השיבה שערכה לשכת ההסברה של ממשל חמאס (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה, 25 באפריל 2018).

 • אחמד נבהאן רשדי ג’בריל: עורך דין מהעיר עזה (דף הפייסבוק של אחמד נבהאן ג’בריל). בדף הפייסבוק שלו כתב, כי הוא סטודנט לתואר שני במשפט ציבורי באוניברסיטה האסלאמית בעזה.

אחמד נבהאן ג'בריל בצעדת השיבה 
(דף הפייסבוק שלו, 30 במרץ 2018)
אחמד נבהאן ג’בריל בצעדת השיבה (דף הפייסבוק שלו, 30 במרץ 2018)

 • ד”ר מחמד אבו סעדה: מח’אן יונס (דף קורות החיים של אבו סעדה באתר הפקולטה למשפטים ב”אוניברסיטת פלסטין”). מומחה למשפט בינלאומי. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קרדיף בבריטניה. חבר בבית הדין הבינלאומי לבוררויות בלונדון (LCIA) (דף הפייסבוק של איגוד עורכי הדין בעזה, 11 בינואר 2017).מכהן כסגן נשיא לעניינים אקדמאיים באוניברסיטת פלסטין (דף הפייסבוק של האוניברסיטה, 27 בנובמבר 2018), לאחר שכיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה.

ד"ר מחמד אבו סעדה 
(דף הפייסבוק של איגוד עורכי הדין בעזה, 11 בינואר 2017)
ד”ר מחמד אבו סעדה (דף הפייסבוק של איגוד עורכי הדין בעזה, 11 בינואר 2017)

 • מניר מוסא אלבהדארי (אבו סאא’ד): עורך דין מרפיח. שימש בעבר(נכון לשנת 2014) מזכיר תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית ברפיח (דניא אלוטן, 2 באפריל 2014).

מניר אלבהדארי בימין התצלום 
(דף הפייסבוק של מניר אלבהדארי, 25 בינואר 2019)
מניר אלבהדארי בימין התצלום (דף הפייסבוק של מניר אלבהדארי, 25 בינואר 2019)

 • ע’סאן פואד שעת (אבו אחמד): מוזכר בתקשורת גם בשם ע’סאן שעת’. פעיל בכיר בחזית המאבק העממי ומשפטן בכיר מח’אן יונס (magalpress, 5 במרץ 2018; דף הפייסבוק של בנו של ע’סאן שעת, אחמד, 19 בספטמבר 2018 ו-22 בדצמבר 2018).
ע'סאן שעת' (יושב משמאל) ( magalpress, 5 במרץ 2018)     ע'אסאן שעת' בראיון מתראיין כחבר הועדה המשפטית ברשות הלאומית ( דף הפייסבוק של בנו אחמד שעת, 22 בדצמבר 2018)
מימין: ע’סאן שעת’ (יושב משמאל) ( magalpress, 5 במרץ 2018) משמאל: ע’אסאן שעת’ בראיון מתראיין כחבר הועדה המשפטית ברשות הלאומית ( דף הפייסבוק של בנו אחמד שעת, 22 בדצמבר 2018)

ועדת הצרכים

ועדת הצרכים מונה עשרה חברים, רובם פעילים בכירים בארגונים שונים. בין חברי הועדה שני פעילי חמאס, שני פעילי החזית הדימוקרטית לשחרור פלסטין, פעיל הג’האד האסלאמי בפלסטין, פעיל חזית העממית. יתכן ובראש הוועדה עומד פעיל חמאס זכי חמ’יס דבאבש (אבו ח’מיס), הנוהג להשתתף בישיבות הנהגת הרשות הלאומית.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • זכי חמ’יס דבאבש (אבו ח’מיס דאבאש): בכיר חמאס ממזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של מסגד אלזכאה השוכן במזרח העיר עזה, 23 ביולי 2017). שימש כנציג חמאס בועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה (אתר hosh.ps, 8 בפברואר 2016). נוהג להשתתף בישיבות העיתיות של הנהגת הרשות הלאומית ייתכן והדבר מעיד כי הוא עומד בראש וועדת הצרכים.
אבו ח'מיס דבאבש (דף הפייסבוק של ועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועת עזה,
 30 בספטמבר 2016). 
    אבו ח'מיס דבאבש
 (דף הפייסבוק של משטרת התנועה ברצועה, 18 באפריל 2017).
מימין: אבו ח’מיס דבאבש (דף הפייסבוק של ועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועת עזה, 30 בספטמבר 2016). משמאל: אבו ח’מיס דבאבש (דף הפייסבוק של משטרת התנועה ברצועה, 18 באפריל 2017).
 • אסאמה אלחאג’ אחמד: חבר הועד המרכזי של החזית העממית לשחרור פלסטין ברצועת עזה (אתר החזית העממית, 28 במרץ 2018). בדיווח אחד מצויין, כי הוא גם משמש כאחראי על פעילות האיגודים המקצועיים בחזית העממית (אתר נציבות התרבות וההסברה של פתח , 12 בדצמבר 2018). כמו כן הוא משמש כיו”ר איגוד העובדים בתעשיות הפטרוכימיות והגז ברצועה (דף הפייסבוק של אסאמה אלחאג’ אחמד; oilnewsagency, 18 ביולי 2018; אליום אלסאבע, 31 ביולי 2018).
 אסאמה אלחאג' אחמד (אליום אלסאבע, 31 ביולי 2018)    אסאמה אלחאג' אחמד 
(ימני בתצלום) (אתר החזית העממית, 28 במרץ 2018).
מימין: אסאמה אלחאג’ אחמד (אליום אלסאבע, 31 ביולי 2018) משמאל: אסאמה אלחאג’ אחמד (ימני בתצלום) (אתר החזית העממית, 28 במרץ 2018).
 • עצאם אבו דקה (אבו מאהר): חבר הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין וראש המחלקה לענייני פליטים בחזית (אתר הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית, 5 ביולי 2018; דניא אלוטן, 18 ביוני 2108). בעבר שימש כמפקד הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית (דניא אלוטן, 3 בדצמבר 2005). מוצג בדיווחים שונים בתקשורת כחבר הנהגת הרשות הלאומית (סבק24, 27 בינואר 2019; אלמג’תמע, 1 במרץ 2019).

עצאם אבו דקה (דניא אלוטן, 1 בנובמבר 2018)
עצאם אבו דקה (דניא אלוטן, 1 בנובמבר 2018)

 •  לא’י אבו מעמר (אבו סאלם): חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית ומנכ”ל רדיו “צות אלוטן” של החזית (דף הפייסבוק של תחנת הרדיו, 27 בפברואר 2019). הוא גם חבר בועדת ההסברה של הרשות הלאומית.
לא'י אבו מעמר (מימין: YOUTUBE, 29 במרץ 2018).     דף הפייסבוק של אבו מעמר, 28 בנובמבר 2016).
לא’י אבו מעמר (מימין: YOUTUBE, 29 במרץ 2018).
משמאל: דף הפייסבוק של אבו מעמר, 28 בנובמבר 2016).
 • עבד אלג’ואד אלעטאר: בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. משמש כחבר הועד הפועל של הג’האד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה (דף הפייסבוק של תחנת הרדיו צות אלאסרא, 9 בנובמבר 2018). מתגורר ככל הנראה במרכז הרצועה, שכן מדווח על השתתפותו בפעילויות שונות במרכז הרצועה (אתר מחלקת פעילות הנשים בג’האד האסלאמי, 11 במאי 2018; דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית, המסגרת החינוכית של הג’האד האסלאמי, במחוז מרכז הרצועה, 17 בדצמבר 2018). הוצג בתקשורת כחבר ועדת הצרכים ברשות הלאומית.
עבד אלג'ואד אלעטאר מתראיין במחנה השיבה במזרח מחנה הפליטים אלבריג' (דף הפייסבוק של תחנת הרדיו צות אלאסרא, 9 בנובמבר 2018).      משתתף בטקס בבית ספר תיכון בדיר אלבלח 
(דף הפייסבוק של בית הספר, 27 באוקטובר 2018)
מימין: עבד אלג’ואד אלעטאר מתראיין במחנה השיבה במזרח מחנה הפליטים אלבריג’ (דף הפייסבוק של תחנת הרדיו צות אלאסרא, 9 בנובמבר 2018). משמאל: משתתף בטקס בבית ספר תיכון בדיר אלבלח (דף הפייסבוק של בית הספר, 27 באוקטובר 2018)
 • הית’ם יוסף אבו אלעטא: אחראי על מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס במזרח העיר עזה (אתר תנועת אלאחראר, 8 בינואר 2018). נכון לשנת 2016, היה אחראי על “הגוש האסלאמי”, מסגרת הנוער והסטודנטים של חמאס, במזרח העיר עזה (דניא אלוטן, 20 באפריל 2016). בנוסף, משמש כיו”ר מועצת המנהלים של ועדת הצדקה של אזור מזרח אלשג’אעיה (דף הפייסבוק של הועדה, 24 בפברואר 2019).
 הית'ם אבו אלעטא (חשבון האינסטגרם האישי שלו, 5 במרץ 2018).    בטקס של מנגנון הפעילות הציבורית במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של מסגד אלעלמי בשכונת אלתפאח, 4 בפברואר 2017).
מימין: הית’ם אבו אלעטא (חשבון האינסטגרם האישי שלו, 5 במרץ 2018). משמאל: בטקס של מנגנון הפעילות הציבורית במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של מסגד אלעלמי בשכונת אלתפאח, 4 בפברואר 2017).

אבו אלעטא (במרכז) בפעילות של ועדת הצדקה של מזרח אלשג'אעיה
 (דף הפייסבוק של הועדה, 25 בינואר 2018)
אבו אלעטא (במרכז) בפעילות של ועדת הצדקה של מזרח אלשג’אעיה (דף הפייסבוק של הועדה, 25 בינואר 2018)

 • מחמד צאלח: בכיר במפלגת העם הפלסטיני. באתר המפלגה הוא הוצג כ”מתאם ועדת הפיקוח על תחומי ההתנגדות העממית ברצועת עזה” (אתר מפלגת העם הפלסטיני, 27 במרץ 2018). צאלח משמש גם כחבר גם בועדת מגזר הצעירים. בערוץ פלסטין אליום הוא מוצג כחבר ועד ההנהגה של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 14 באוקטובר 2018 ו-21 בדצמבר 2018).
מחמד צאלח בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 15 במאי 2018).     מדריך על התנגדות עממית ב"מתחם ההתנגדות העממית" במזרח עזה (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 22 באפריל 2018).
מימין: מחמד צאלח בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 15 במאי 2018). משמאל: מדריך על התנגדות עממית ב”מתחם ההתנגדות העממית” במזרח עזה (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 22 באפריל 2018).
מחמד צאלח נואם בכנס בנושא תחומי ההתנגדות העממית (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 14 במרץ 2018)    מוצג בכלי התקשורת כחבר הנהגת הרשות הלאומית 
(דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 14 באוקטובר 2018).
מימין: מחמד צאלח נואם בכנס בנושא תחומי ההתנגדות העממית (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 14 במרץ 2018); משמאל: מוצג בכלי התקשורת כחבר הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של מחמד צאלח, 14 באוקטובר 2018).
 • ד”ר ראא’ד מצבאח מחמד אבו דאיר: פעיל חמאס. משמש כמתאם הרשות הלאומית לשבירת המצור (סוכנות הידיעות הכויתית, 5 בפברואר 2019). בנוסף הוא גם חבר במחלקת העשייה האומנותית בחמאס (דף הפייסבוק של ‏‎Saad Ekrayem, 5 במאי 2018). אבו דאיר הוא גם יו”ר הרשות הבינלאומית לזכויות ולפיתוח (מוסד “זכויות אדם” בעזה). מאז שנת 2013 עמד בראש מחלקת הפלסטינים בניכר במשרד החוץ של חמאס (דניא אלוטן, 16 בספטמבר 2013). היה מרצה למחקרים אסטרטגיים במכללה האקדמאית אלעודה בעזה (דניא אלוטן, 12 ביולי 2014). בין 2006-2000, היה מנכ”ל רשת התקשורת אלאקצא של חמאס . בין 2012-2007 שימש כמנהל המזכירות הכללית של ממשל חמאס (פוסט בקבוצה הציבורית בפייסבוק burair48, 20 במרץ 2017). אבו דאיר גם חבר בועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים. הוא מוצג בתקשורת גם כפרשן פוליטי וכחוקר בנושאים אסטרטגיים.
 ראא'ד אבו דאיר (ערוץ אלאקצא, 6 באוגוסט 2018).   ראא'ד אבו דאיר (חשבון הטוויטר של אלג'זירה מבאשר, 12 ביולי 2018).
מימין: ראא’ד אבו דאיר (ערוץ אלאקצא, 6 באוגוסט 2018). משמאל: ראא’ד אבו דאיר (חשבון הטוויטר של אלג’זירה מבאשר, 12 ביולי 2018).
 • ח’אלד אחמד אבו שרח’: מנכ”ל פורום הפיתוח אלנג’ד, NGO בעיר עזה שנוסד בשנת 2007 ועוסק בסיוע הומניטרי ושיפור תנאי המחייה של הפלסטינים ברצועה. מעיון באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק שלו עולה, כי רוב תוכניות הסיוע שהוא עוסק בהן ממומנות על ידיMennonite Central Committee , מוסד צדקה שמייצג גופים המשתייכים לכמה זרמים כנסייתיים בצפון אמריקה, באמצעות Milenko Andjelic (נציג מוסד הצדקה בירושלים).
 ח'אלד אחמד אבו שרח' (דף הפייסבוק האישי של אבו שרח', 10 במרץ 2018).    אבו שרח' (דף הפייסבוק של אבו שרח', 5 בנובמבר 2018).
מימין: ח’אלד אחמד אבו שרח’ (דף הפייסבוק האישי של אבו שרח’, 10 במרץ 2018). משמאל: אבו שרח’ (דף הפייסבוק של אבו שרח’, 5 בנובמבר 2018).
 • עדנאן אלע’פיר : סגן מזכיר הנהגת מחוז עזה בחזית הערבית הפלסטינית. משכונת אלשג’אעיה בעזה (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית/מחוז עזה, 1 במרץ 2018; דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית ברצועת עזה, 27 בפברואר 2017; דף הפייסבוק האישי של עדנאן אלע’פיר, 25 בינואר 2019). מקפיד להשתתף בעצרת ההזדהות השבועית עם האסירים הפלסטיניים הנערכת מול מטה הצלב האדום בעזה. חבר גם בועדת מגזר הצעירים.
עדנאן אלע'פיר בכיכר החייל האלמוני בעזה (דף הפייסבוק של אלע'פיר, 25 בפברואר 2019).     עדאן אלע'פיר באירועי צעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלע'פיר, 14 במאי 2018).
מימין:עדנאן אלע’פיר בכיכר החייל האלמוני בעזה (דף הפייסבוק של אלע’פיר, 25 בפברואר 2019). משמאל: עדאן אלע’פיר באירועי צעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלע’פיר, 14 במאי 2018).

ועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים

ועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים מונה עשרה חברים נציגי ארגונים שונים (כולם למעט אחד חברים גם בועדות נוספות). נראה שהועדה התאחדה עם ועדת הצוות המשפטי, שכן קיים דף פייסבוק רשמי של “הועדה המשפטית [וועדת] הקשרים הבינלאומיים”, שנוצר ב-28 באפריל 2018. באתר מתפרסמות הודעות הרשות הלאומית לצד הודעות ודיווחים על פעילויות של “הועדה המשפטית [וועדת] הקשרים הבינלאומיים”[4]. בראש הועדה עומד צלאח אלדין עבד אלעאטי העומד גם בראש הצוות המשפטי (דף הפייסבוק של הועדה, 28 בפברואר 2019).

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • עצאם חמאדה או עצאם חלמי חמאד: מהנדס חשמל מהעיר עזה (דף הפייסבוק האישי שלו). בתקשורת מוצג כיו”ר הועדה (אלרסאלה.נט, 18 במרץ 2018; סוכנות אנטוליה, 22 בדצמבר 2018). הוצג בתחילת הפעילויות כדובר וכסגן יושב הראש של “ועדת התיאום הבינלאומית של צעדת השיבה הגדולה”, אשר בראשה עומד זאהר אלביראוי הפועל מבריטניה[5] (דף הפייסבוק של “צעדת השיבה הגדולה”, 23 במרץ 2018; דף הפייסבוק של “צעדת השיבה הגדולה”, 27 במרץ 2018; דף הפייסבוק של “צעדת השיבה הגדולה”, 13 באפריל 2018).
 עצאם חמאד (דף הפייסבוק של חמאד, 25 ביוני 2018).    דף פייסבוק נוסף של חמאד( 19 ביולי 2018).
מימין: עצאם חמאד (דף הפייסבוק של חמאד, 25 ביוני 2018). משמאל: דף פייסבוק נוסף של חמאד( 19 ביולי 2018).
 • וג’יה אבו ט’ריפה : חבר הועד המרכזי של מפלגת העם הפלסטיני. חבר בהנהגת הרשות הלאומית.
 • צלאח עבד אלעאטי: משמש גם כיו”ר הועדה המשפטית.

צלאח אלדין עבד אלעאטי נואם במשפט ראווה ל"פושעי המלחמה הישראליים" שערכה "הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני" ב-5 באפריל 2018 במסגרת צעדת השיבה. לצידו ניצב עצאם חמאד 
(דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018).
צלאח אלדין עבד אלעאטי נואם במשפט ראווה ל”פושעי המלחמה הישראליים” שערכה “הרשות הבינלאומית לתמיכה בעם הפלסטיני” ב-5 באפריל 2018 במסגרת צעדת השיבה. לצידו ניצב עצאם חמאד (דף הפייסבוק של ICSPR, 5 באפריל 2018).

 • אימן עלי: בכיר בתנועת היוזמה הלאומית ופעיל בתנועת BDS. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית.
 • ח’צ’ר חביב: בכיר בג’האד האסלאמי. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית ובועדת ההסברה.
 • ראא’ד אבו דאיר: מתאם הרשות הלאומית לשבירת המצור. חבר גם בועדת הצרכים.
 • ד”ר אסעד ג’ודה: פעיל חברתי, חבר הנהלת “המועצה הלאומית להעצמה לאומית” (אלקדס, 19 ביוני 2018; zone-press.com, 16 באפריל 2018). מוצג בתקשורת כחבר ועדת הקשרים הבינלאומיים ברשות הלאומית.
 אסעד ג'ודה (YOUTUBE, 25 במאי 2018).    במסיבת עיתונאים של "הועדה המשפטית והקשרים הבינלאומיים": דף הפייסבוק של ג'ודה, 8 במאי 2018).
מימין: אסעד ג’ודה (YOUTUBE, 25 במאי 2018). משמאל, במסיבת עיתונאים של “הועדה המשפטית והקשרים הבינלאומיים”: דף הפייסבוק של ג’ודה, 8 במאי 2018).
 • עאמר שריתח: הוצג בתקשורת כחבר “ועדת התיאום הבינלאומית של צעדת השיבה הגדולה” (סוכנות הידיעות הצרפתית, 29 במרץ 2018; מען, 20 ביוני 2018). ייתכן שהמדובר באיש העסקים עאמר אחמד עלי שריתח, שהתמודד בבחירות לעיריית עזה בשנת 2016 במסגרת רשימה עצמאית (מען, 21 באוגוסט 2016; דף הפייסבוק של הרשימה Gaza Appeal, 30 באוגוסט 2016).

עאמר שריתח 
(דף הפייסבוק של שריתח, 1 בספטמבר 2018).
עאמר שריתח (דף הפייסבוק של שריתח, 1 בספטמבר 2018).

 • ח’ליל נופל (אבו בכר) : בכיר חמאס בעזה. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית.
 • אסמאעיל רצ’ואן : בכיר חמאס משכונת עבד אלרחמן במערב העיר עזה. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית ובועדת ההסברה.

ועדת הפעילות הציבורית

ועדת הפעילות הציבורית מונה 14 חברים. בועדה חברים נציגי חמאס, הג’האד האסלאמי בפלסטין, פתח, החזית העממית וארגונים נוספים. בראש עומד כנראה פעיל בכיר בתנועת אלאחראר, חסן מחמד אלקאנוע.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • חסן מחמד אלקאנוע : חבר הלשכה המדינית של ארגון אלאחראר הפלסטיני והאחראי על הקשרים הלאומיים בארגון (דף הפייסבוק של חסן אלקאנוע; אתר תנועת אלאחראר, 1 בנובמבר 2017). אלקאנוע הוא ככל הנראה יו”ר ועדת הפעילות הציבורית, שכן לדף פייסבוק שלו העלה תמונות המתעדות פעילויות הנהגת הרשות הלאומית , לרבות ישיבות עיתיות.

חסן מחמד אלקאנוע 
(דף הפייסבוק של אלקאנוע, 28 באפריל 2016)
חסן מחמד אלקאנוע (דף הפייסבוק של אלקאנוע, 28 באפריל 2016)

חסן אלקאנוע בישיבה תקופתית של הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של אלקאנוע, 11 בפברואר 2019).     חסן אלקאנוע על דוכן הנואמים בעת הקראת הודעה של הרשות הלאומית בתום צעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלקאנוע, 1 בפברואר 2019).
מימין: חסן אלקאנוע בישיבה תקופתית של הנהגת הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של אלקאנוע, 11 בפברואר 2019). שני משמאל: חסן אלקאנוע על דוכן הנואמים בעת הקראת הודעה של הרשות הלאומית בתום צעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלקאנוע, 1 בפברואר 2019).
 • מחמד אלחראזין (אבו עבדאללה): בכיר בארגון הג’האד האסלאמי בפלסטין משכונת אלשג’אעיה. אלחראזין משמש כיו”ר מועצת המנהלים של “אגודת ארץ’ אלסלאם לפיתוח ולפיתוח החברה” (פאלטודיי, 11 ביולי 2015; פאלטודיי, 7 במרץ 2018).
 מחמד אלחראזין (חשבון הטוויטר של אלחראזין, 3 בפברואר 2019)    מחמד אלחראזין בצעדת השיבה (אתר ערוץ אלעאלם, 17 בנובמבר 2018)
מימין: מחמד אלחראזין (חשבון הטוויטר של אלחראזין, 3 בפברואר 2019) משמאל: מחמד אלחראזין בצעדת השיבה (אתר ערוץ אלעאלם, 17 בנובמבר 2018)
 • מרואן אבו אלנצר: תושב בית לאהיא בצפון הרצועה (אתר החזית העממית, 10 ביולי 2014). חבר הועד המרכזי של החזית העממית לשחרור פלסטין והאחראי על ועדת הפעילות הציבורית בחזית (אתר החזית העממית, 6 בינואר 2018). הוצג בתקשורת כחבר ועדת הפעילות הציבורית ברשות הלאומית (אלרסאלה.נט, 27 במרץ 2018; פאלטודיי, 27 במרץ 2018).
 מרואן אבו אלנצר.    מרואן אבו אלנצר בפעילות הימית בצפון הרצועה ב-17 בדצמבר 2018 
(דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 17 בדצמבר 2018).
מימין: מרואן אבו אלנצר. משמאל: מרואן אבו אלנצר בפעילות הימית בצפון הרצועה ב-17 בדצמבר 2018 (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 17 בדצמבר 2018).
 • אשרף זאיד או אשרף אבו זאיד: ממחנה הפליטים אלנציראת. משמש כראש מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס (אתר חמאס, 18 באפריל 2017; פלסטין אלא’ן, 18 באפריל 2017).
אשרף אבו זאיד (מתוך סרטון בדף הפייסבוק wostanews, 14 בדצמבר). משמאל: מוצג כחבר ועדת הפעילות הציבורית ברשות הלאומית (פלסטין אליום, 5 באפריל     מוצג כחבר ועדת הפעילות הציבורית ברשות הלאומית (פלסטין אליום, 5 באפריל 2018).
מימין: אשרף אבו זאיד (מתוך סרטון בדף הפייסבוק wostanews, 14 בדצמבר). משמאל: מוצג כחבר ועדת הפעילות הציבורית ברשות הלאומית (פלסטין אליום, 5 באפריל 2018).
 • ריאצ’ עבד אלואחד: פעיל פתח משמש כנציב הקשרים הלאומיים בסניף פתח במזרח העיר עזה (אתר פתח ברצועת עזה, 30 במרץ 2018). בתחילת פעילויות צעדת השיבה הוצג בתקשורת כחבר ועדת הפעילות הציבורית ברשות הלאומית (פאלטודיי, 5 באפריל 2018).
 • בסאם אלפאר: חבר הלשכה המדינית של חזית השחרור הערבית. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית.
 • בסאם חסונה: בכיר באיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא” ברצועת עזה והאחראי על “תיק האסירים”. חבר מטעם “פדא” בועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה (דף הפייסבוק של בסאם חסונה, 2 במרץ 2019; דניא אלוטן, 14 בדצמבר 2013).

בסאם חסונה (דף הפייסבוק של בסאם חסונה, 2 במרץ 2019)
בסאם חסונה (דף הפייסבוק של בסאם חסונה, 2 במרץ 2019)

 • מיסרה ציאם או מיסרא ציאם: פעיל חזית המאבק העממי ומזכיר “התאחדות צעירי המאבק הפלסטיני”, מסגרת הצעירים של חזית המאבק העממי ברצועה (דף הפייסבוק של מיסרא ציאם; אתר חזית המאבק העממי, 14 בינואר 2018). הוצג בתקשורת בעבר פעם אחת כחבר ועדת הפעילות הציבורית (פלסטין און ליין, 16 באוגוסט 2018).

מיסרה ציאם
 (דף הפייסבוק של מיסרא ציאם, 12 באוגוסט 2018)
מיסרה ציאם (דף הפייסבוק של מיסרא ציאם, 12 באוגוסט 2018)

 • עמר אסמאעיל אלנג’אר: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • ע’סאן פואד שעת’: בכיר בחזית המאבק העממי מח’אן יונס. חבר גם בצוות המשפטי.
 • אחמד עלי: ע”פ מספר הטלפון שלו (שהופיע ברשימת הבסיס), הכוונה לאשרף עלי, חבר הנהגת מחוז עזה בחזית הערבית הפלסטינית ונציג החזית בועדה העממית לפליטים במחנה הפליטים אלשאטי. אחמד עלי חבר גם בועדת מגזר הפליטים של הרשות הלאומית.
 • עארף אבו גראד: יו”ר איגוד העובדים מטעם הרשות הפלסטינית במגזר הציבורי ברצועת עזה (פלסטין און ליין, 31 בינואר 2019).
עארף אבו גראד (דף הפייסבוק האישי של אבו גראד, 10 ביולי 2017)     עארף אבו גראד (דף הפייסבוק של אבו גראד, 18 באפריל 2018).
מימין: עארף אבו גראד (דף הפייסבוק האישי של אבו גראד, 10 ביולי 2017)  משמאל: עארף אבו גראד (דף הפייסבוק של אבו גראד, 18 באפריל 2018).
 • נזאר אבו עמר : לא אותרו פרטים אודותיו.
 • מחמד שלח : בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. עמד בראש הועדה להקמה מחדש של המסגד ע”ש פתחי אלשקאקי באלשג’אעיה בעזה, שנהרס במהלך מבצע “צוק איתן” (alqudsnews.net, 13 במאי 2018). חבר הועד הפועל של הג’האד האסלאמי ברצועת עזה (ערוץ פלסטין אליום, 29 בנובמבר 2018). הוצג בתקשורת כחבר ועדת הפעילות הציבורית (אתר רדיו טהראן בערבית, 25 באוגוסט 2018).
מחמד שלח (מימין: אירנה, 1 בדצמבר 2018     ערוץ פלסטין אליום, 29 בנובמבר 2018
מחמד שלח (מימין: אירנה, 1 בדצמבר 2018; משמאל: ערוץ פלסטין אליום, 29 בנובמבר 2018).

ועדת ההסברה

ועדת ההסברה מונה 14 חברים נציגי ארגונים שונים. רוב החברים הינם אנשי הסברה בארגונים אליהם הם משתייכים. על חברי הועדה נמנה אחמד אבו רתימה, פעיל חברתי שאינו מזוהה עם ארגון כלשהו, שהיה אחד מראשוני מארגני צעדות השיבה ושימש כדובר הצעדות טרם תחילתן.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • אחמד אבו רתימה (או אחמד אבו ארתימה): אחד מראשוני מארגני צעדת השיבה. שימש כדובר הפרויקט טרם תחילת הצעדות. מוצג באתרים שונים כפובליציסט ופעיל פוליטי עצמאי מעזה (נון פוסט; אתר הבלוגים של אלג’זירה.נט; אלערבי אלג’דיד). בשנת 2015 הוציא לאור ספר פלוסופיה הנקרא “פוצ’א מנתט’מה” (תוהו ובוהו מאורגן) (PALINFO, 8 באפריל 2015). פועל לקידום רעיון מדינה אחת לפלסטינים וישראליים. בראיון ל- Guardian אמר כי הוא אינו תומך חמאס וכי אינו מאמין בשחרור האדמה אלא בחיים כאזרחים שווים לצד הישראלים במדינה אחת (The Guardian, 6 באפריל 2018) . אבו ארתימה הוא חבר בועד המייעץ של ארגון One State Foundation, אשר כולל אישים ישראלים, פלסטינים והולנדים ופועל להרחבת השיח בקרב ישראלים ופלסטינים בנוגע לפתרון המדינה האחת לסכסוך הפלסטיני-ישראל (דף הפייסבוק של אבו ארתימה; חשבון הטוויטר של One State Foundation, 8 באוגוסט 2018).

 (דף הפייסבוק של אבו ארתימה, 10 בפברואר 2019)
אבו ארתימה עם חברת הקונגרס האמריקני רשידה טליב (דף הפייסבוק של אבו ארתימה, 10 בפברואר 2019)

 • האני אלת’ואבתה :משמש חבר הועד המרכזי של החזית העממית (אתר החזית העממית, 8 ביוני 2018) ואחראי על לשכת ההסברה של החזית ברצועה (palsawa, 10 במאי 2018; palsawa, 11 ביולי 2018). מוצאו ככל הנראה מח’אן יונס, שכן היה בעבר האחראי על מחוז ח’אן יונס בחזית (אתר החזית העממית, 31 בדצמבר 2013). הוצג בתקשורת בתחילת פעילויות צעדת השיבה כחבר ועדת ההסברה (בואבת אלהדף, 27 במרץ 2018; צפא, 29 במרץ 2018) בדיווחים עדכניים יותר הוצג כחבר הנהגת הרשות הלאומית (PALINFO, 4 ביוני 2018; אתר לשכת ההסברה של ממשל חמאס, 28 בפברואר 2019).
האני אלת'ואבתה באחת מפעילויות המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 12 בפברואר 2019).     משתתף בסימפוזיון שערכה לשכת ההסברה של חמאס לציון שנה לצעדת השיבה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה, 28 בפברואר 2019).
מימין: האני אלת’ואבתה באחת מפעילויות המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 12 בפברואר 2019). משמאל: משתתף בסימפוזיון שערכה לשכת ההסברה של חמאס לציון שנה לצעדת השיבה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה, 28 בפברואר 2019).
 • אסמאעיל רצ’ואן : בכיר חמאס משכונת עבד אלרחמן במערב העיר עזה. חבר גם בהנהגת השרות הלאומית ובועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים.
 • וג’יה אבו ט’ריפה : חבר הועד המרכזי של מפלגת העם הפלסטיני. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית ובועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים.
 • ח’צ’ר חביב: בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין. חבר גם בהנהגת הרשות הלאומית ובועדת הניסוח והקשרים הבינלאומיים.
 • דאוד שהאב : מנהל לשכת ההסברה של הג’האד האסלאמי בפלסטין (אתר הג’האד האסלאמי, 16 בפברואר 2019). הוזכר בתקשורת כחבר ועדת ההסברה (פאלטודיי, 20 באפריל 2018).
דאוד אחמד שהאב (מימין: אתר ערוץ אלע'ד, 20 ביולי 2018; משמאל: פאלטודיי, 20 באפריל 2018).   דאוד אחמד שהאב (מימין: אתר ערוץ אלע'ד, 20 ביולי 2018; משמאל: פאלטודיי, 20 באפריל 2018).
דאוד אחמד שהאב (מימין: אתר ערוץ אלע’ד, 20 ביולי 2018; משמאל: פאלטודיי, 20 באפריל 2018).
 • לא’י מעמר: חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. משמש כמנכ”ל רדיו צות אלוטן של החזית. חבר גם בועדת הצרכים.
 • יאסר אבו הין : עיתונאי. משמש כעורך הראשי של אתר החדשות צפא מאז היווסדו בשנת 2009. כתב עבודת תזה בנושא “המדיניות הישראלית כלפי התנועה האסלאמית בפלסטין הכבושה מאז 1948 בין השנים 1996-2015 ” (PALINFO, 3 ביולי 2009; פאלטודיי, 22 ביולי 2018).
 יאסר אבו הין בעת הצגת התזה שלו (צפא, 12 ביוני 2018).    מקבל תעודה על הצטרפותו של אתר צפא להתאחדות תחנות הרדיו והטלוויזיה האסלאמיות (פאלטודיי, 22 ביולי 2018).
מימין: יאסר אבו הין בעת הצגת התזה שלו (צפא, 12 ביוני 2018). משמאל: מקבל תעודה על הצטרפותו של אתר צפא להתאחדות תחנות הרדיו והטלוויזיה האסלאמיות (פאלטודיי, 22 ביולי 2018).
 •   ד”ר עאטף טלאל אבו סיף: משמש כדובר תנועת פתח ברצועה מאז פברואר 2018 (אתר פתח ברצועת עזה, 5 בפברואר 2018). אבו סיף נולד בשנת 1973 במחנה הפליטים ג’באליא. בעל תואר BA בספרות אנגלית ותואר מאוניברסיטת ביר זית; תואר MA במדעי המדינה מאוניברסיטת ברדפורד ותואר דוקטור במדעי המדינה מהאוניברסיטה האירופית בפירנצה. עבד במשרד החוץ של הרשות הפלסטינית במחלקות שונות. בשנת 2015 שרת בלשכת אבו מאזן. היה פעיל בשורות פתח. במהלך האנתיפאדה הראשונה נפצע שלוש פעמים והיה כלוא בכלא קציעות בשל פעילותו. היה חבר תנועת השביבה באוניברסיטת ביר זית. לאחר מכן היה חבר בהנהגת סניף פתח בצפון הרצועה ובמשרד הגיוס של פתח ברצועת עזה. אבו סיף הוא פובליציסט, סופר ומחזאי. הוא העורך הראשי של כתב העת “סיאסאת” היוצא לאור ע”י המכון למדיניות ציבורית (The Institute for Public Policies (IPP)) בראמאללה (palsawa, 15 במרץ 2018).
 עאטף אבו סיף (דף הפייסבוק של אבו סיף, 27 באוקטובר 2018)    נושא דברים בהלווית פעיל פתח שנהרג בצעדת השיבה ( דף הפייסבוק של סניף רפיח בתנועת פתח, 26 בינואר 2019).
מימין: עאטף אבו סיף (דף הפייסבוק של אבו סיף, 27 באוקטובר 2018) משמאל, נושא דברים בהלווית פעיל פתח שנהרג בצעדת השיבה ( דף הפייסבוק של סניף רפיח בתנועת פתח, 26 בינואר 2019).
 • מחמד סעיד ת’ריא שימש כמנכ”ל ערוץ הלווין אלאקצא של חמאס בין השנים 2012 ועד אמצע שנת 2018, אז הוחלף בידי אבראהים ט’אהר (אלרסאלה.נט, 15 במרץ 2018; palsawa, 27 ביוני 2018). הוצג בתקשורת כחבר ועדת ההסברה של הרשות הלאומית (אלג’זירה.נט, 13 באפריל 2018; אלרסאלה.נט, 1 בנובמבר 2018)
מחמד ת'ריא (דף פייסבוק של מחמד ת'ריא, 5 ביוני 2016).     תמונה מדף הפייסבוק האישי של מחמד ת'ריא, 5 בדצמבר 2018).
מימין: מחמד ת’ריא (דף פייסבוק של מחמד ת’ריא, 5 ביוני 2016). משמאל: תמונה מדף הפייסבוק האישי של מחמד ת’ריא, 5 בדצמבר 2018).

מחמד ת'ריא, חבר ועדת ההסברה של הרשות הלאומית 
(אתר ערוץ אלאקצא, 9 באפריל 2018).
מחמד ת’ריא, חבר ועדת ההסברה של הרשות הלאומית (אתר ערוץ אלאקצא, 9 באפריל 2018).

 • מחמוד ע’זאל : לא אותרו פרטים אודותיו.
 • נביל ד’יאב (או נביל דיאב): בכיר בתנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית. מוצאו, ככל הנראה, מצפון הרצועה, שכן בדף הפייסבוק שלו הוא מפרסם תמונות מהשתתפותו בפעילויות שונות בצפון הרצועה ובפרט ג’באליא. הוצג בתקשורת כחבר ועדת ההסברה (אלרסאלה.נט, 21 במרץ 2018). על-פי תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית, דיאב הוא נציג הארגון התנועה ברשות הלאומית (דף הפייסבוק של התנועה, 2 בנובמבר 2018).
 נביל דיאב (דף הפייסבוק של דיאב, 21 בספטמבר 2018).   נביל דיאב (דף הפייסבוק של דיאב, 16 בפברואר 2019)
מימין: נביל דיאב (דף הפייסבוק של דיאב, 21 בספטמבר 2018). משמאל: נביל דיאב (דף הפייסבוק של דיאב, 16 בפברואר 2019)
 • מחמוד רוקה: חבר הלשכה המדינית של האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא” (דף הפייסבוק של מרכז המחקרים והתיעוד על-שם עבדאללה אלחוראני של אש”פ, 5 במרץ 2019). חבר ההתאחדות הכללית של האמנים הפלסטיניים ברצועה (דף הפייסבוק של רוקה; פלסטין און ליין, 21 בפברואר 2019); פובליציסט וקולנוען (al-monitor, 6 במאי 2015; אלאדביה.נט, 16 ביולי 2010). כיהן בעבר כראש המחלקה האודיו-ויזואלית במשרד התרבות של הרשות הפלסטינית (PALINFO, 23 בנובמבר 2006; אתר ultra פלסטין, 29 בנובמבר 2016). הוזכר כחבר ועדת ההסברה (אתר רדיו צות אלאקצא, 29 במרץ 2018).
מחמד רוקה (דף הפייסבוק של רוקה, 14 במאי 2018).    מחמד רוקה (דף הפייסבוק של רוקה, 22 בפברואר 2019).
מימין: מחמד רוקה (דף הפייסבוק של רוקה, 14 במאי 2018). משמאל: מחמד רוקה (דף הפייסבוק של רוקה, 22 בפברואר 2019).
 • אלקד’אפי אלקטטי (אבו ג’האד): בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין ברפיח (אתר הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי, 13 בנובמבר 2018). מציג עצמו כנציב הקשרים הלאומיים וקשרי החוץ של הג’האד האסלאמי בועדת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים במחוז רפיח (דף הפייסבוק של אלקטטי). הוזכר בתקשורת כחבר ועדת ההסברה (מען, 5 באפריל 2018; אתר רדיו צות אלאסרא, 29 במרץ 2018).
אלקטטי בצעדת השיבה במזרח רפיח (דף הפייסבוק של אלקטטי, 23 בנובמבר 2018).     תמונה מדף הפייסבוק של אלקטטי (25 בינואר 2019).
מימין: אלקטטי בצעדת השיבה במזרח רפיח (דף הפייסבוק של אלקטטי, 23 בנובמבר 2018). משמאל: תמונה מדף הפייסבוק של אלקטטי (25 בינואר 2019)

ועדת מגזר הצעירים

ועדת מגזר הצעירים מונה 15 חברים, נציגי ארגונים שונים. רוב חברי הועדה משמשים כפעילים בכירים בארגוני צעירים וארגוני סטודנטים שונים ברצועה. בראש עומד מחמד פאיז אלחסני, פעיל חברתי ממשפחה, שבניה פעילים בג’יהאד האיסלאמי בפלסטין.

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
  • מחמד פאיז אלחסני:
   • אלחסני משמש כחבר בהנהגת הרשות הלאומית ונוהג להשתתף בישיבות העיתיות שלה (דף הפייסבוק של מען, 24 באפריל 2018; אתר רדיו אלנור, 11 ביוני 2018). הוא משמש גם כמתאם ועדת הצעירים (דף הפייסבוק של אלחסני, 15 במרץ 2018; דף הפייסבוק של אלחסני, 28 במרץ 2018).
   • נולד באלג’יריה וחי בעזה. בעל תואר בניהול מוסדות ציבור מהמכללה האקדמאית למדעים שימושיים UCAS)) בעזה. למד מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטת אלאמה בעזה (דף הפייסבוק של אלחסני). משמש כמנהל במוסד רואסי פלסטין (Rawasi Palestine) מוסד תרבות, תקשורת ואומנות. מוסד זה מסקר את האירועים בצעדת השיבה וקיים סימפוזיון בנושא הסלמת “ההתנגדות המזויינת” בגדה בהשתתפות בכיר הג’האד האסלאמי בפלסטין אחמד אלמדלל (אתר המוסד, 20 בדצמבר 2018); יזם פרויקט העשרה לנשים ממשפחות הרוגים במערב עזה (אתר המוסד, 13 בפברואר 2019). הוא גם הוצג כחבר או כמתאם “הקמפיין העולמי לשיבה לפלסטין”, גוף שמטהו נמצא בלבנון, המציג עצמו כארגון גג של ארגוני חברה אזרחית ופעילים התומכים בעניין הפלסטיני (דניא אלוטן, 7 במאי 2018; נצ’אל אלשעב, 9 במאי 2018).
   • רמאח אלחסני ,אחיו של מחמד פאיז אלחסני, היה פעיל בזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי. הוא נהרג בסיכול ממוקד ב-7 בספטמבר 2011 במערב דיר אלבלח (אתר טריק אלקדס, 9 ביולי 2017). דודו הוא פעיל הג’האד האסלאמי מחמד אלעבד אלחסני, שהקים חוליה צבאית של הג’האד האסלאמי בשנת 1983, נעצר בשנת 1986 ושהה בכלא בישראל עד ששוחרר במסגרת “עסקת שליט” (אתר טריק אלקדס, 9 ביולי 2017; אתר הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי, 5 במרץ 2011).
   • מחמד פאיז אלחסני גם עומד בראש “ליכוד הצעירים לתמיכה באנתיפאדה”, שהיה שותף לעריכת כנסים שמטרתם לעודד צעירים להגביר את מעורבותם למען העניין הפלסטיני (אתר תנועת המג’אהדין הפלסטינית, 1 במרץ 2018; אתר מוסד רואסי פלסטין, 18 במרץ 2018).
 מחמד אלחסני משתתף בפעילות הימית בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אלחסני, 19 בפברואר 2019).    אלחסני (במרכז) לאחר שנפצע בצעדת השיבה ב-1 במרץ 2019 
(דף הפייסבוק של חמולת כלאב, 5 במרץ 2019).
מימין: מחמד אלחסני משתתף בפעילות הימית בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אלחסני, 19 בפברואר 2019). משמאל: אלחסני (במרכז) לאחר שנפצע בצעדת השיבה ב-1 במרץ 2019 (דף הפייסבוק של חמולת כלאב, 5 במרץ 2019).
 מחמד אלחסני נואם בשם ועדת הצעירים בצעדת השיבה במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של אלחסני, 31 במרץ 2018).    נואם בטקס של "הקמפיין העולמי לשיבה לפלסטין" ו"הרשות הלאומית של צעדת השיבה" במסגרתו נחנך "אוהל השיבה המרכזי" במזרח העיר עזה 
(דף הפייסבוק של אתר PELEST, 8 במאי 2018).
מימין: מחמד אלחסני נואם בשם ועדת הצעירים בצעדת השיבה במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של אלחסני, 31 במרץ 2018). משמאל: נואם בטקס של “הקמפיין העולמי לשיבה לפלסטין” ו”הרשות הלאומית של צעדת השיבה” במסגרתו נחנך “אוהל השיבה המרכזי” במזרח העיר עזה (דף הפייסבוק של אתר PELEST, 8 במאי 2018).
 • ערפאת עבדאללה אבו זאיד (מופיע בתקשורת גם בשם ערפאת אבו זאידה): חבר הועד המנהל העליון של האגודה האסלאמית, המסגרת החינוכית של הג’האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית, 30 בינואר 2019). אבו זאיד השתתף כנציג מגזר הצעירים בתנועת הג’האד האסלאמי בחנוכת “מתחם ההתנגדות העממית” במזרח עזה ע”י ועדת הפיקוח על יוזמת “תחומי ההתנגדות העממית” המורכבת מנציגי מסגרות הצעירים והסטודנטים במפלגת העם הפלסטיני, חמאס, החזית העממית לשחרור פלסטין, הג’האד האסלאמי בפלסטין החזית הדימוקרטית לשחרור פלסטין ופדא (דניא אלוטן, 24 בפברואר 2018; אמד, 24 בפברואר 2018). הוזכר בתקשורת כחבר ועדת מגזר הצעירים (אלוטן המצרי, 21 בספטמבר 2018).

ערפאת אבו זאיד 
(דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית, 30 בינואר 2019).
ערפאת אבו זאיד (דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית, 30 בינואר 2019).

נואם בכנס בצידון (דף הפייסבוק של אבו זאיד, 25 בנובמבר 2018).     בצעדת השיבה 
(דף הפייסבוק של אבו זאיד, 30 במרץ 2018)
מימין: נואם בכנס בצידון (דף הפייסבוק של אבו זאיד, 25 בנובמבר 2018). משמאל: בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אבו זאיד, 30 במרץ 2018)
 • מחמד אלצ’בה: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • מחמד צאלח : בכיר במפלגת העם הפלסטיני. באתר המפלגה הוא מוצג כ”מתאם ועדת הפיקוח על תחומי ההתנגדות העממית ברצועת עזה” (אתר מפלגת העם הפלסטיני, 27 במרץ 2018). חבר גם בועדת הצרכים.
 • האני רמצ’אן מקבל (אבו אנס): שימש עד תחילת שנת 2017 כיו”ר הגוש האסלאמי, מסגרת הנוער והסטודנטים של חמאס (דף הפייסבוק של האני מקבל, 23 בינואר 2017). עתה משמש כראש מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס (פלסטין און ליין, 14 במאי 2018; דף הפייסבוק qarara.nwes1, 9 בדצמבר 2018; דף הפייסבוק של “הגוש האסלאמי”, 22 בינואר 2019). בדיווחים באמצעי התקשורת הוצג גם כראש מחלקת הצעירים בחמאס (דניא אלוטן, 15 במרץ 2018; דף הפייסבוק של מוסד “רואסי פלסטין”, 22 במרץ 2018).
האני מקבל (דף הפייסבוק של מקבל, 4 בפברואר 2019).    האני מקבל (דף הפייסבוק של מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס במערב העיר עזה, 6 בינואר 2019).
מימין: האני מקבל (דף הפייסבוק של מקבל, 4 בפברואר 2019). משמאל: האני מקבל (דף הפייסבוק של מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס במערב העיר עזה, 6 בינואר 2019).
האני מקבל נואם בוועידה בנושא "תפקיד הצעירים בהגנה על העניין הפלסטיני לאור התמורות" (דף הפייסבוק של מחמד אלחסני, 2 במרץ 2018).    תמונה של חלק מהנואמים בוועידה. מימין מחמד אלחסני; שני משמאל ערפאת אבו זאיד ומשמאל - האני מקבל (דף הפייסבוק של Hani Elhalabi, 1 במרץ 2018).
מימין: האני מקבל נואם בוועידה בנושא “תפקיד הצעירים בהגנה על העניין הפלסטיני לאור התמורות” (דף הפייסבוק של מחמד אלחסני, 2 במרץ 2018). משמאל: תמונה של חלק מהנואמים בוועידה. מימין מחמד אלחסני; שני משמאל ערפאת אבו זאיד ומשמאל – האני מקבל (דף הפייסבוק של Hani Elhalabi, 1 במרץ 2018).
 • אחמד אלע’לבאן: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • ח’אלד אלצעידי: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • מחמוד אבו שתאת (מופיע גם בשם מחמוד שתאת): משמש כמזכיר הכללי של חזית פעילות הסטודנטים הפרוגרסיבית מסגרת הסטודנטים של החזית העממית לשחרור פלסטין, ובכיר בהתאחדות הצעירים הפרוגרסיבית הפלסטינית מסגרת הצעירים של החזית העממית (אתר החזית העממית, 17 ביולי 2018; דף הפייסבוק של מחמוד אבו שתאת).
 מחמד אבו שתאת (דף הפייסבוק האישי של אבו שתאת, 30 ביולי 2018).    מחמד אבו שתאת 
(דף הפייסבוק של של חזית פעילות הסטודנטים הפרוגרסיבית, 16 בספטמבר 2018).
מימין: מחמד אבו שתאת (דף הפייסבוק האישי של אבו שתאת, 30 ביולי 2018). משמאל: מחמד אבו שתאת (דף הפייסבוק של של חזית פעילות הסטודנטים הפרוגרסיבית, 16 בספטמבר 2018).
 • סאמי אלע’לאייני: משמש כיו”ר “ההתאחדות הפלסטינית של ועדות המאבק של הסטודנטים” מסגרת הסטודנטים של החזית הערבית הפלסטינית (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית, 10 במרץ 2019)
סאמי אלע'לאייני (שני משמאל) (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית, 10 במרץ 2019).    אלע'לאייני מבקר פצועי צעדת השיבה (דף הפייסבוק של מסגרת הסטודנטים של החזית הערבית הפלסטינית, 4 באפריל 2018).
מימין: סאמי אלע’לאייני (שני משמאל) (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית, 10 במרץ 2019). משמאל: אלע’לאייני מבקר פצועי צעדת השיבה (דף הפייסבוק של מסגרת הסטודנטים של החזית הערבית הפלסטינית, 4 באפריל 2018).
 • האני חסונה (אבו חסאם): בכיר בחזית העממית/המפקדה הכללית (ארגונו של ג’בריל). חבר בועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועת עזה (דף הפייסבוק של אבו אמג’ד ג’ראדה, 24 בינואר 2019; arabawarenesspulse.com, 19 באפריל 2018; קדסנט, 21 בדצמבר 2015).
האני חסונה (דף הפייסבוק של חסונה, 21 בספטמבר 2018).     האני חסונה (דף הפייסבוק של אבו אמג'ד ג'ראדה, 24 בינואר 2019).
מימין: האני חסונה (דף הפייסבוק של חסונה, 21 בספטמבר 2018). משמאל האני חסונה (דף הפייסבוק של אבו אמג’ד ג’ראדה, 24 בינואר 2019).
 • חסין שתאת: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • עדנאן אלע’פיר: סגן מזכיר הנהגת מחוז עזה בחזית הערבית הפלסטינית. מוצאו משכונת אלשג’אעיה בעזה. חבר גם בועדת הצרכים.
 • עאטף אלסוירכי (אבו חסונה): חבר הועד המרכזי של חזית המאבק העממי (אתר המחלקה לענייני פליטים באש”פ, 31 בינואר 2019).
 עאטף אלסוירכי (דף הפייסבוק של אלסוירכי, 25 באפריל 2018).    עאטף אלסוירכי (דף הפייסבוק של אלסוירכי, 5 במאי 2018).
מימין: עאטף אלסוירכי (דף הפייסבוק של אלסוירכי, 25 באפריל 2018). משמאל: עאטף אלסוירכי (דף הפייסבוק של אלסוירכי, 5 במאי 2018).
 • ח’מיס אלהית’ם (אבו עבידה):
 • פעיל הג’האד האסלאמי בפלסטין מאזור אלתפאח בעיר עזה. היה חבר הועד המנהל של האגודה האסלאמית, המסגרת החינוכית של הג’האד האסלאמי (gazatv.ps, 15 ביוני 2015), אפשר שעודנו ממלא בה תפקיד. הוזכר בתקשורת כחבר ברשות הלאומית וכאחד ממתאמי הפעילויות בצעדות השיבה (Youtube, 28 בדצמבר 2018; אלמג’תמע, 31 במרץ 2018; פאלטודיי, 16 בספטמבר 2018).
ח'מיס אלהית'ם בצעדות השיבה (דף הפייסבוק של אלהית'ם, 14 במאי 2018).     ח'מיס אלהית'ם לצד ח'אלד אלבטש ( דף פייסבוק נוסף של אלהית'ם, 5 במאי 2018).
מימין: ח’מיס אלהית’ם בצעדות השיבה (דף הפייסבוק של אלהית’ם, 14 במאי 2018). משמאל: ח’מיס אלהית’ם לצד ח’אלד אלבטש ( דף פייסבוק נוסף של אלהית’ם, 5 במאי 2018).

אלהית'ם מכריז על פרוייקט של אגודת הסיוע על שם האמאם ח’מיני ברצועת עזה 
(PALINFO, 17 במאי 2018).
אלהית’ם מכריז על פרוייקט של אגודת הסיוע על שם האמאם ח’מיני ברצועת עזה (PALINFO, 17 במאי 2018).

 • ח’מיס אלהית’ם הוצג בתקשורת גם כמתאם גוף בשם “ועדות זרועות האנתיפאדה” ברצועת עזה (פאלטודיי, 3 בפברואר 2018; Youtube, 25 במאי 2018). הרעיון של הקמת הועדות הללו צץ לאחר ההכרה של הנשיא טראמפ בירושלים כבירת ישראל ותחילת ההפגנות בגבול רצועת עזה. המדובר בקבוצות מאורגנות של צעירים מרחבי הרצועה, המגישות סיוע לוגיסטי למפגינים בצעדות השיבה. סיוע זה כולל אספקות צמיגים, חלוקת דגלים פלסטיניים למפגינים, ואספקת מזון ושתייה. כמו כן מסייעות קבוצות אלו לצוותים הרפואיים בטיפול בפצועים ובפינויים (פאלטודיי, 3 בפברואר 2018; אלאסתקלאל, 5 בפברואר 2018).

חמיס אלהית'ם (במרכז) בכנס של "ועדות זרועות האינתיפאדה" במחוז עזה 
(דף הפייסבוק של הועדות, 20 בינואר 2019).
חמיס אלהית’ם (במרכז) בכנס של “ועדות זרועות האינתיפאדה” במחוז עזה (דף הפייסבוק של הועדות, 20 בינואר 2019).

 • מאזן עבאס (אבו ג’בל): חבר הועד המרכזי בתנועת הקואליציה הלאומית הפלסטינית ואחראי על מחלקת הקשרים הלאומיים בזירת רצועת עזה (דף הפייסבוק של סגן מזכ”ל התנועה מחמד מאצ’י, 23 בפברואר 2019). אחיינו אחמד אבו ג’בל נהרג במהלך צעדת השיבה ב-3 בפברואר 2019 (דף הפייסבוק של מזכ”ל התנועה מחמד מקדאד, 3 בפברואר 2019). ע”פ דף הפייסבוק שלו אבו ג’בל הוא קצין משטרה ברשות הפלסטינית ברצועה. הוא פירסם מספר פוסטים שבהם התלונן על הקיצוץ במשכורתו והעיכוב בתשלומים מצד הרשות הפלסטינית (דף הפייסבוק של אבו ג’בל).
 מאזן אבו ג'בל בתחרות שחמט (דף הפייסבוק של אבו ג'בל, 17 בדצמבר 2018).    אבו ג'בל (השמאלי בצילום) בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של מחמד מקדאד, 23 בפברואר 2019).
מימין: מאזן אבו ג’בל בתחרות שחמט (דף הפייסבוק של אבו ג’בל, 17 בדצמבר 2018). משמאל: אבו ג’בל (השמאלי בצילום) בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של מחמד מקדאד, 23 בפברואר 2019).

ועדת מגזר הנשים

ועדת מגזר הנשים מונה 12 חברות. בראש הועדה עומדת אכתמאל חמד, פעילה בכירה בחזית העממית לשחרור פלסטין. רוב חברות הועדה עומדות בראש ארגוני הנשים של הארגונים אליהם הן משתייכות. בועדה חברות שתי נשים המזוהות עם חמאס, אחת מזוהה עם הג’האד האסלאמי בפלסטין, אחת עם החזית העממית ואחת עם החזית הדימוקרטית. כמו כן חברות בוועדה שתי נציגות של החזית הערבית הפלסטינית ושתי נציגות של חזית המאבק העממית. רוב חברות הועדה הן חברות בכירות בהתאחדות הכללית של האשה הפלסטינית.

 • להלן פרטים על חברות הועדה:
 • אכתמאל חמד: משמשת כיו”ר הועדה. חברת הועד המרכזי של החזית העממית לשחרור פלסטין (אתר החזית העממית, 15 באוקטובר 2018). משמשת כראש “התאחדות ועדות האישה הפלסטינית”, שהינה המסגרת הנשית של החזית העממית, ברצועת עזה (אתר החזית העממית, 24 בדצמבר 2017). חמד גם מכהנת כסגן יו”ר מועצת המנהלים של “ההתאחדות הכללית של האישה הפלסטינית” ברצועת עזה (אתר “התאחדות ועדות האישה הפלסטינית”, 7 במרץ 2018). ככל הנראה היא גם חברה בהנהגת הרשות הלאומית.
אכתמאל חמד נואמת באחד מאירועי פעילות המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 15 באוקטובר 2018).      בפעילות של "התאחדות ועדות האישה הפלסטינית" בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 20 בדצמבר 2018).
מימין: אכתמאל חמד נואמת באחד מאירועי פעילות המשטים בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 15 באוקטובר 2018). משמאל: בפעילות של “התאחדות ועדות האישה הפלסטינית” בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית בצפון הרצועה, 20 בדצמבר 2018).
 אכתמאל חמד במפגש של חברי הנהגת הרשות הלאומית עם המשלחת הבטחונית המצרית (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 1 בנובמבר 2018(.    ראיון משותף של שלוש פעילות בועדת מגזר הנשים אכתמאל חמד, א'מנה חמיד וכפאח אלרמלי. (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 29 במרץ 2018).
מימין: אכתמאל חמד במפגש של חברי הנהגת הרשות הלאומית עם המשלחת הבטחונית המצרית (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 1 בנובמבר 2018(. משמאל: ראיון משותף של שלוש פעילות בועדת מגזר הנשים אכתמאל חמד, א’מנה חמיד וכפאח אלרמלי. (דף הפייסבוק של אכתמאל חמד, 29 במרץ 2018).
 • אמאל חמד: בכירה בפתח. עד לשנת 2016 הייתה חברת הועד המרכזי של פתח וחברת המועצה המהפכנית. כיום משמשת כיו”ר “ההתאחדות הכללית של האישה הפלסטינית” ברצועת עזה. לא נמצאו דיווחים על פעילותה בצעדות השיבה. יתכן והיא השעתה פעילותה ברשות הלאומית יחד עם פעילי פתח נוספים.

אמאל חמד (דף הפייסבוק של אמאל חמד, 3 בדצמבר 2018).
אמאל חמד (דף הפייסבוק של אמאל חמד, 3 בדצמבר 2018)
.

 • כפאח אלרמלי (אם אלבראא’ אלרנתיסי): בכירה בתנועת הנשים של חמאס (אתר חמאס, 8 באפריל 2017; אלרסאלה.נט, 31 במרץ 2018), ומנהלת המחלקה הכללית לפעילות נשים במשרד ההקדשים ברצועת עזה (אתר משרד ההקדשים ברצועה, 31 בינואר 2019). בעלה הוא ד”ר מחמד אלרנתיסי, ראש המחלקה לכירורגיה של היד ומערכת העצבים ההיקפית בבית החולים אלשפאא’ בעזה (דף הפייסבוק של ד”ר אלרנתיסי). הוצגה בתקשורת כחברת ועדת מגזר הנשים ברשות הלאומית (אלערב פוסט, 29 במרץ 2018; אתר מחלקת פעילות הנשים בג’האד האסלאמי, 5 ביולי 2018).
 כפאח אלרמלי בראיון על תפקיד הנשים בצעדת השיבה (סרטון בדף הפייסבוק ח'יוט אלשמס, 23 באפריל 2018).    אלרמלי נואמת באחד מאירועי הפעילות הימית בצפון הרצועה 
(סרטון בדף הפייסבוק של ד"ר מחמד אלרנתיסי, 4 באוקטובר 2018).
מימין: כפאח אלרמלי בראיון על תפקיד הנשים בצעדת השיבה (סרטון בדף הפייסבוק ח’יוט אלשמס, 23 באפריל 2018). משמאל: אלרמלי נואמת באחד מאירועי הפעילות הימית בצפון הרצועה (סרטון בדף הפייסבוק של ד”ר מחמד אלרנתיסי, 4 באוקטובר 2018).
 • א’מנה חמיד: אחראית ההסברה במחלקת פעילות הנשים בג’האד האסלאמי בפלסטין (אתר מחלקת פעילות הנשים בג’האד האסלאמי, 3 ביולי 2018; אלרסאלה.נט, 31 במרץ 2018). הוצגה בתקשורת כחברת ועדת מגזר הנשים ברשות הלאומית (פאלטודיי, 13 באפריל 2018).

א'מנה חמיד, פעילת הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין וחברה בועדת מגזר הנשים.
 (חשבון ה-YOUTUBE של א'מנה חמיד, 13 באפריל 2018).
א’מנה חמיד, פעילת הג’יהאד האיסלאמי בפלסטין וחברה בועדת מגזר הנשים. (חשבון ה-YOUTUBE של א’מנה חמיד, 13 באפריל 2018).

 • פוזיה ג’ודה (מכונה בתקשורת גם בשם פוזיה חויחי, אם עבדאללה): חברת הלשכה המדינית של החזית הערבית הפלסטינית. משמשת כיו”ר ההתאחדות הפלסטינית של ועדות המאבק של האישה”, המסגרת הנשית של החזית הערבית הפלסטינית (דניא אלוטן, 9 במרץ 2019; דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית, 17 בינואר 2019). משמשת גם כחברה במזכירות הכללית של “ההתאחדות הכללית של האישה הפלסטינית” (דף הפייסבוק של ג’ודה; דניא אלוטן, 4 במרץ 2018). בנוסף לכך היא גם חברה במועצה הלאומית הפלסטינית (דף הפייסבוק של ג’ודה; סמא, 25 באפריל 2018); ומשמשת כיו”ר מועצת המנהלים של “אגודת התרבות והמחשבה החופשית” (ארגון לא ממשלתי ברצועת עזה, שהוקם בשנת 1991, ופועל בתחום פיתוח החברה האזרחית) (אתר האגודה; דף הפייסבוק של האגודה, 27 בנובמבר 2018). הוזכרה בתקשורת הפלסטינית כחברת ועדת הנשים ברשות הלאומית (אתר רדיו צות אלאקצא, 1 באפריל 2018).
 פוזיה ג'ודה (אתר ערוץ אלאקצא, 1 באפריל 2018).     פוזיה ג'ודה (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית בצפון הרצועה, 6 במרץ 2019).
מימין: פוזיה ג’ודה (אתר ערוץ אלאקצא, 1 באפריל 2018). משמאל: פוזיה ג’ודה (דף הפייסבוק של החזית הערבית הפלסטינית בצפון הרצועה, 6 במרץ 2019).
 • עזה אלעג’לה: מהנדסת במקצועה בעלת תואר בהנדסה אזרחית ובפיתוח משאבי אנוש. למדה באוניברסיטה האסלאמית בעזה. חברת מועצת המנהלים של מוסד “אבדאע” למחקרים והכשרה, שהוקם בשנת 2007 בידי מחמד אלמדהון, בכיר בממשל חמאס (דניא אלוטן, 21 באוקטובר 2018; דף הפייסבוק של מוסד “אבדאע”, 26 בפברואר 2019). ע”פ כתבה משנת 2017, שימשה אלעג’לה כראש מנגנון הפעילות הציבורית בתנועת הנשים של חמאס (אתר רדיו צות אלאקצא, 17 בדצמבר 2017). כמו כן שימשה כיו”ר ועדת המהנדסות באיגוד המהנדסים ברצועת עזה (אתר משרד התקשורת וה-IT ברצועה, 25 במאי 2016). אלעג’לה התמודדה בבחירות לעיריית עזה בשנת 2016 במסגרת רשימה מזוהה עם חמאס (פלסטין אלא’ן, 25 באוגוסט 2016),
עזה אלעג'לה (אתר איגוד המהנדסים ברצועה, 16 ביוני 2016).     עזה אלעג'לה 
(בכיסוי הראש הלבן) ( דף הפייסבוק של מוסד "אבדאע", 26 בפברואר 2019).
מימין: עזה אלעג’לה (אתר איגוד המהנדסים ברצועה, 16 ביוני 2016). משמאל: עזה אלעג’לה (בכיסוי הראש הלבן) ( דף הפייסבוק של מוסד “אבדאע”, 26 בפברואר 2019).
 • הדא ח’מיס עליאן: חברת הלשכה המדינית של האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא” וראש ההתאחדות הפלסטינית לפעילות נשית, המסגרת הנשית של “פדא” (דף הפייסבוק של “פדא” באזור רפיח, 9 במרץ 2019; אתר haramoon, 1 בדצמבר 2018). עליאן היא חברת מועצת המנהלים של “ההתאחדות הכללית של האישה הפלסטינית” (דניא אלוטן, 8 בינואר 2018). כמו כן היא משמשת כחברה במועצה הלאומית הפלסטינית (אתר haramoon, 1 בדצמבר 2018; סמא, 25 באפריל 2018). חברת ועדת הנשים ברשות הלאומית (אתר haramoon, 1 בדצמבר 2018; אלכראמה פרס, 12 באפריל 2018).
 הדא עליאן בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עליאן, 10 באוגוסט 2018).    הדא עליאן (משמאל) בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עליאן, 17 באפריל 2018).
מימין: הדא עליאן בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עליאן, 10 באוגוסט 2018). משמאל: הדא עליאן (משמאל) בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עליאן, 17 באפריל 2018).

הדא עליאן נואמת בשם ועדת הנשים בצעדת השיבה
 (דף הפייסבוק של עליאן, 10 באוגוסט 2018).
הדא עליאן נואמת בשם ועדת הנשים בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של עליאן, 10 באוגוסט 2018).

 •  תראג’י אבו רג’ילה או תראג’י אבו ארג’ילה: ככל הנראה מח’אן יונס. חברת הועד המרכזי של חזית המאבק העממי ומזכירת “סיעת מאבק האישה”, שהינה המסגרת הנשית של החזית ברצועת עזה (דף הפייסבוק של חזית המאבק העממי במחוז רפיח, 29 בינואר 2019). בעבר כיהנה כמזכירת סניף החזית במחוז ח’אן יונס (דף הפייסבוק של חזית המאבק העממי ברצועת עזה, 14 במרץ 2014). הוצגה בראיונות טלוויזיוניים כחברת ועדת מגזר הנשים (Youtube, 26 באפריל 2018; Youtube, 4 ביוני 2018).
תראג'י אבו רג'ילה בראיונות הטלוויזיוניים 
(Youtube, 26 באפריל 2018; YOUTUBE, 4 ביוני 2018).
   תראג'י אבו רג'ילה בראיונות הטלוויזיוניים 
(Youtube, 26 באפריל 2018; YOUTUBE, 4 ביוני 2018).
תראג’י אבו רג’ילה בראיונות הטלוויזיוניים  
(Youtube, 26 באפריל 2018; YOUTUBE, 4 ביוני 2018).
 •   רסמיה אלערג’א: אחראית על משרד האישה בחזית השחרור הפלסטינית ברצועת עזה (דף הפייסבוק “חזית השחרור הפלסטינית -הארגונים העממיים -רצועת עזה”, 18 בפברואר 2019).
רסמיה אלערג'א (דף הפייסבוק של אלערג'א, 23 בפברואר 2018).    רסמיה אלערג'א 
(דף הפייסבוק "חזית השחרור הפלסטינית – הארגונים העממיים – רצועת עזה", 18 בפברואר 2019)
מימין: רסמיה אלערג’א (דף הפייסבוק של אלערג’א, 23 בפברואר 2018
). משמאל: רסמיה אלערג’א (דף הפייסבוק “חזית השחרור הפלסטינית – הארגונים העממיים – רצועת עזה”, 18 בפברואר 2019)
 • הוידא אלדרימלי עטאללה: חברת חזית השחרור הערבית ומפלגת הבעת’ העראקית (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 7 באפריל 2018; אתר “התאחדות ועדות האישה הפלסטינית”, 9 ביוני 2014). במקצועה משמשת מדריכה לפיתוח משאבי אנוש של “אגודת התרבות והמחשבה החופשית”, הפועלת למניעת אלימות נגד נשים ולהעצמת הנשים בחברה הפלסטינית (אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם, 10 בדצמבר 2018; אתר אגודת התרבות והמחשבה החופשית). בנוסף, עומדת בראש המחלקה לענייני נשים בהתאחדות הכללית של איגודי העובדים בפלסטין ברצועת עזה (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 26 במרץ 2018). אלדרימלי מציינת בדף הפייסבוק שלה, כי היא חברה בועדת הנשים של הרשות הלאומית (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 19 באפריל 2018).
אלדרימלי בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 6 באפריל 2018).     אלדרימלי יחד עם רסמיה אלערג'א, חברה נוספת בועדת הנשים (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 23 בפברואר 2019)
מימין: אלדרימלי בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 6 באפריל 2018). משמאל: אלדרימלי יחד עם רסמיה אלערג’א, חברה נוספת בועדת הנשים (דף הפייסבוק של אלדרימלי, 23 בפברואר 2019)
 • אריג’ אלאשקר: חברת הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. עומדת בראש “ההתאחדות הפלסטינית של ועדות העשייה של הנשים”, שהינה המסגרת הנשית של החזית הדמוקרטית, ברצועת עזה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית הדמוקרטית ברצועת עזה, 2 במרץ 2019). מוצגת בתקשורת כחברת ועדת הנשים בצעדת השיבה (palsawa, 3 ביולי 2018; אלרסאלה.נט, 22 במרץ 2018).
אריג' אלאשקר (palsawa, 3 ביולי 2018).     אריג' אלאשקר (דף הפייסבוק של אלאשקר, 23 בפברואר 2019).
מימין: אריג’ אלאשקר (palsawa, 3 ביולי 2018). משמאל: אריג’ אלאשקר (דף הפייסבוק של אלאשקר, 23 בפברואר 2019).
 • נג’אח עבדאללה אבו קינץ : פעילה במסגרת הנשית של חזית המאבק העממי (magalpress, 13 במרץ 2018).

ועדת מסגרות הסטודנטים

ועדת מסגרות הסטודנטים מונה 11 חברים המייצגים ארגונים שונים. לכל ארגון נציג אחד. על שלושה חברים לא נמצאו פרטים. בראש הועדה עומד אחמד ריאץ’ אבו חלימה, פעיל החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. רבים מחברי הUועדה עומדים בראש מסגרות הסטודנטים או הצעירים של הארגון, אותו הם מייצגים.

 • להלן פירוט חברי הועדה:
 • אחמד ריאץ’ אבו חלימה: חבר הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין; ראש “התאחדות הצעירים הדמוקרטית”, שהינה מסגרת הצעירים של החזית הדמוקרטית ברצועת עזה. יו”ר “האחדות”, סיעת הסטודנטים של החזית הדמוקרטית באוניברסיטאות ברצועת עזה (דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית הדמוקרטית ברצועת עזה, 2 במרץ 2019; דף הפייסבוק האישי של אבו חלימה, 16 ביולי 2018). בתקשורת הוצג אבו חלימה כאחראי על ועדת הצעירים ברשות הלאומית (אתר ערוץ אלאקצא, 21 בספטמבר 2018; אלאתג’אה אלדימקראטי, 25 בינואר 2019)
 אבו חלימה בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אבו רחימה, 6 באפריל 2018).    תמונה מתוך דף הפייסבוק של אבו חלימה, 18 בינואר 2019.
מימין: אבו חלימה בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אבו רחימה, 6 באפריל 2018). משמאל: תמונה מתוך דף הפייסבוק של אבו חלימה, 18 בינואר 2019.
 אבו חלימה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אבו חלימה, 25 בינואר 2019).    אבו חלימה בחנוכת "מתחם ההתנגדות העממית" המורכבת מנציגי מסגרות הצעירים והסטודנטים
 (דף הפייסבוק " כתלה אלוחדה אלטלאביה – אלג'אמעה אלאסלאמיה", 23 בפברואר 2018)
מימין: אבו חלימה נואם בצעדת השיבה (דף הפייסבוק של אבו חלימה, 25 בינואר 2019). משמאל: אבו חלימה בחנוכת “מתחם ההתנגדות העממית” המורכבת מנציגי מסגרות הצעירים והסטודנטים (דף הפייסבוק ” כתלה אלוחדה אלטלאביה – אלג’אמעה אלאסלאמיה”, 23 בפברואר 2018)
 • מחמד אבו עבדו: לא אותרו פרטים אודותיו.
 • ראמז מרואן בארוד: ממחנה הפליטים ג’באליא. מזכיר התאחדות הצעירים “העצמאות” מסגרת הצעירים של האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני “פדא”, ברצועת עזה (דף הפייסבוק של בארוד) . הוזכר בתקשורת כחבר ועדת מסגרות הסטודנטים (פלסטין און ליין, 17 במרץ 2018).
 ראמז בארוד (דף הפייסבוק של בארוד, 23 באוקטובר 2018).    דף הפייסבוק של בארוד, 28 במרץ 2018)
מימין: ראמז בארוד (דף הפייסבוק של בארוד, 23 באוקטובר 2018). משמאל: דף הפייסבוק של בארוד, 28 במרץ 2018)
 • נמר סאלם אלמצרי: ע”פ דף הפייסבוק שלו, הוא מדיר אלבלח. בכיר באגודה האסלאמית, מסגרת הסטודנטים של הג’האד האסלאמי בפלסטין (דניא אלוטן, 8 בפברואר 2017)
 נמר אלמצרי נואם כשעל צווארו צעיף של האגודה האסלאמית (דף הפייסבוק של מזכירות מסגרות הסטודנטים ברצועת עזה, 9 בפברואר 2017).    תמונה שהעלה לדף הפייסבוק שלו ( 2 במרץ 2019).
מימין: נמר אלמצרי נואם כשעל צווארו צעיף של האגודה האסלאמית (דף הפייסבוק של מזכירות מסגרות הסטודנטים ברצועת עזה, 9 בפברואר 2017). משמאל: תמונה שהעלה לדף הפייסבוק שלו ( 2 במרץ 2019).
 • וסאם יחיא אלקטטי: מהנדס במקצועו. פעיל חמאס מרפיח. מילא שורת תפקידים בגוש האסלאמי, ארגון הסטודנטים של חמאס. שימש אחראי על הגוש האסלאמי באוניברסיטאות ובמכללות ברצועת עזה (Palinfo, 9 במרץ 2017; אתר אוניברסיטת אלאקצא, 14 באוקטובר 2017). באוקטובר 2017 מונה לנציג חמאס בועדת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים (דף הפייסבוק של עז אלדין כסאב, 7 באוקטובר 2017. פלסטין און ליין, 14 במרץ 2018). הוזכר גם כאחראי על “מחנה השיבה” במזרח רפיח (אתר http://dipc.ps, 30 בנובמבר 2018; דף הפייסבוק של ג’מעה אלע’ול, 26 בפברואר 2019).

וסאם יחיא אלקטטי (דף הפייסבוק של אלקטטי, 31 במרץ 2018)
וסאם יחיא אלקטטי (דף הפייסבוק של אלקטטי, 31 במרץ 2018)

 • האני רמצ’אן עקל: לא נמצאו פרטים אודותיו.
 • מחמד אלצ’בה : חבר גם בועדת מגזר הצעירים. לא נמצאו פרטים אודותיו.
 •  מחמד סלימאן אלרקב (אבו מהנד): יו”ר סיעת הסטודנטים אלאחראר, מסגרת הסטודנטים של תנועת אלאחראר הפלסטינית (דף הפייסבוק של מועצת הסטודנטים באוניברסיטה האסלאמית, 20 בספטמבר 2018).
מחמד אלרקב (ימני בתמונה) (דף הפייסבוק של סיעת הסטודנטים אלאחראר, 8 באוקטובר 2017).    מחמד אלרקב בעת פעילות של סיעת הסטודנטים אלאחראר ב"מחנה השיבה" במזרח עזה 
(דף הפייסבוק של סיעת הסטודנטים אלאחראר, 3 במאי 2018)
מימין: מחמד אלרקב (ימני בתמונה) (דף הפייסבוק של סיעת הסטודנטים אלאחראר, 8 באוקטובר 2017). משמאל: מחמד אלרקב בעת פעילות של סיעת הסטודנטים אלאחראר ב”מחנה השיבה” במזרח עזה (דף הפייסבוק של סיעת הסטודנטים אלאחראר, 3 במאי 2018)
 • עלי חסן נג’ם: לא נמצאו פרטים אודותיו.
 • הית’ם אלאשקר (אבו מאלכ): חבר ההנהגה המרכזית של תנועת ההתנגדות העממית וראש לשכת ההסברה שלה (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 20 בינואר 2019). בכינוס שערכה הנהגת תנועת ההתנגדות העממית בתחילת צעדות השיבה, מונה אלאשקר כאחראי על הצרכים, הקשר וההסברה של התנועה בצעדות השיבה (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 29 במרץ 2018).
 הית'ם אלאשקר (boraqpress, 2 באוקטובר 2015).    היתים אלאשקר אוחז בידיו מגן 
(אתר תנועת ההתנגדות העממית, 7 בפברואר 2019)
מימין: הית’ם אלאשקר (boraqpress, 2 באוקטובר 2015). משמאל: היתים אלאשקר אוחז בידיו מגן (אתר תנועת ההתנגדות העממית, 7 בפברואר 2019)
 • אחמד ריאץ’ ג’ודה: מזכיר סיעת מאבק הסטודנטים, מסגרת הסטודנטים של חזית המאבק העממי, ברצועת עזה (אתר חזית המאבק העממי, 31 במרץ 2018).

אחמד ג'ודה (דף הפייסבוק של ג'ודה, 18 באפריל 2018)
אחמד ג’ודה (דף הפייסבוק של ג’ודה, 18 באפריל 2018)

ועדת האמנות והמורשת

ועדת האמנות והמורשת מונה ארבעה חברים, שהינם אמנים מרצועת עזה, בין הארבעה נמצאת אישה אחת, פעילת החזית העממית לשחרור פלסטין. חבר נוסף בועדה הוא פעיל בחזית השחרור הערבית. חבר שלישי מזוהה עם הרשות הפלסטינית. הועדה אחראית על ביצוע פעילויות בתחום האמנות והתרבות בחמשת מחנות השיבה במהלך צעדות השיבה ( פלסטין, 10 באפריל 2018).

 • להלן פרטים על חברי הועדה:
 • יסרי דרויש: תושב עזה. בוגר תואר בספרות ערבית באוניברסיטת מוולאי אסמאעיל במאכנס שבמרוקו (דף הפייסבוק של יסרי דרויש, 14 במרץ 2019). משמש כמתאם (היוזמה) “פלסטינים למען סיום הפילוג”. משמש כיו”ר ההתאחדות הכללית למרכזי תרבות בעזה , מוסד ללא מטרת רווח שנוסד בשנת 1997 במטרה לפתח ולקדם מרכזי תרבות בחברה הפלסטינית (אתר ההתאחדות הכללית למרכזי תרבות בעזה, 14 במרץ 2019). דרויש הדגיש את חשיבות צעדות השיבה ברצועה, אשר לדבריו מרתיעות את ישראל. לדבריו, צעדות אלו הן זכותם של הפלסטינים וחלק ממאבקם הלאומי ((ערוץ אלע’ד ביוטיוב, 6 בנובמבר 2018).

יסרי דרויש, יו"ר ההתאחדות הכללית למרכזי תרבות בעזה 
(ערוץ אלע'ד ביוטיוב, 12 ביוני 2018).
יסרי דרויש, יו”ר ההתאחדות הכללית למרכזי תרבות בעזה (ערוץ אלע’ד ביוטיוב, 12 ביוני 2018).

 • פאיז אלסרסאוי: אמן פלסטיני מעזה. נולד בשנת 1961 בשכונת ש’גאעיה למד אמנות בשנות השמונים באקדמיה לאמנות יפה באיסטנבול. קיים תערוכות רבות בעזה ובחו”ל (דף הפייסבוק Gaza ART Story, 5 בספטמבר 2015). משמש כמנכ”ל משרד התרבות הפלסטיני בעזה (מטעם הרשות הפלסטינית). כפוף ישירות לשר התרבות הפלסטיני, איהאב בסיסו, היושב בראמאללה.

האמן פאיז אלסרסאוי מעזה
 (דף הפייסבוק Gaza ART Story, 5 בספטמבר 2015)
האמן פאיז אלסרסאוי מעזה (דף הפייסבוק Gaza ART Story, 5 בספטמבר 2015)

 • פדאא’ חנידק: מזוהה עם החזית העממית לשחרור פלסטין. פעילה במסגרת חזית העבודה הסטודנטיאלית המתקדמת בפלסטין, תא הסטודנטים של הארגון. משמשת גם כאחראית על התאחדות הצעירים המתקדמת הפלסטינית, המזוהה עם החזית העממית (דף הפייסבוק של “חזית העבודה הסטודנטיאלית המתקדמת בפלסטין”, 18 באפריל 2018). חנידק עוסקת בהפקת אירועים כגון תערוכה שארגנה לזכרו של ע’סאן כנפאני (פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין וסופר פלסטיני, אשר נהרג בלבנון בשנת 1972), וכנס בנושא הפיוס הפנים- פלסטיני (אתר החזית העממית לשחרור פלסטין, 17 ביולי 2017).
פדאא' חנידק (אלהדף, 17 במרץ 2017).     פדאא' חנידק, אחראית על "התאחדות הצעירים המתקדמת הפלסטינית", בראיון לערוץ אלקדס של חמאס (יוטיוב, 5 באוקטובר 2017)
מימין: פדאא’ חנידק (אלהדף, 17 במרץ 2017). משמאל: פדאא’ חנידק, אחראית על “התאחדות הצעירים המתקדמת הפלסטינית”, בראיון לערוץ אלקדס של חמאס (יוטיוב, 5 באוקטובר 2017)
 • מחמוד אלע’לבאן: אמן מעזה (דף הפייסבוק של מחמוד אלע’לבאן, 14 בפברואר 2018). סטודנט לראיית חשבון באוניברסיטה האסלאמית בעזה, מזוהה עם חזית השחרור הפלסטינית (דף הפייסבוק של מחמוד אלע’לבאן, 28 באפריל 2017). בראיון לערוץ אלכתאב ציין, כי באמצעות האמנות ובאמצעות יצירותיו הוא נותן ביטוי לעניין הפלסטיני ובכלל זה גם ל”זכות השיבה” (יוטויב, 3 במאי 2017). נוהג להדגיש, כי האמנות הינה אחד מאמצעי “ההתנגדות העממית” (בסוף דצמבר 2018 השתתף בדיון במשרד התרבות בעזה, שבשליטת החמאס, אודות הנפקת בול מיוחד לציון צעדות השיבה (דף הפייסבוק של מחמוד אלע’לבאן, 1 בינואר 2019).
מחמוד אלע'לבאן (דף הפייסבוק של מחמוד אלע'לבאן, 1 בינואר 2019).      מחמוד אלע'לבאן משתתף בדיון במשרד התרבות (דף הפייסבוק של מחמוד אלע'לבאן, 1 בינואר 2019)
מימין: מחמוד אלע’לבאן (דף הפייסבוק של מחמוד אלע’לבאן, 1 בינואר 2019). משמאל: מחמוד אלע’לבאן משתתף בדיון במשרד התרבות (דף הפייסבוק של מחמוד אלע’לבאן, 1 בינואר 2019)

הועדה הרפואית

הועדה הרפואית מונה ארבעה חברים, רופאים במקצועם, נציגי ארגונים שונים.

 • להלן פירוט חברי הועדה:
 • ד”ר מאזן זקות: מוזכר גם כחבר ההנהגה של הרשות הלאומית.
 • ד”ר מחמד חלס: רופא ילדים בבית החולים ע”ש מחמד אלדרה בעזה. סיים לימודי רפואה באוניברסיטת צנעא בתימן, בשנת 2012 (אתר אלטבי, 6 במרץ 2019). עובד גם בבתי החולים שפאא’ ורנתיסי בעיר עזה. מופיע בתוכניות טלוויזיה בנושא מחלות ילדים. מוצג בין היתר כרופא מומחה למחלות לב בקרב ילדים (יוטיב, 18 בפברואר 2017)

ד"ר מחמד חלס 
(יוטיב, 18 בפברואר 2017)
ד”ר מחמד חלס (יוטיב, 18 בפברואר 2017)

 • ד”ר ג’האד שיח’ אלעיד (אבו וסים): במקור מרפיח. פעיל חזית השחרור הפלסטינית. משמש כחבר הועד המרכזי של הארגון, החל מדצמבר 2018, ואחראי על הארגונים העממיים ברצועה (דף הפייסבוק של חזית השחרור הפלסטינית ברצועת עזה, 18 בפברואר 2019, 18 בדצמבר 2018). בשנת 2011 שימש כמנהל אגודת הצדקה להצלת החולה ברפיח (דניא אלוטן, 8 ביוני 2011). ג’האד שיח’ אלעיד למד רפואה שינים ברומניה בתחילת שנות השמונים. ילדיו שוהים כיום ברומניה. בדצמבר 2017 פרסם פנייה פומבית לגורמים האחראים לשבץ את שמו ברשימת הנוסעים במעבר רפיח בשל סיבות הומניטאריות, זאת במטרה לבקר את ילדיו ברומניה אותם לא ראה לדבריו מזה כמה שנים (אלביאדיר, 18 בדצמבר 2017).
 ד"ר ג'האד שיח' אלעיד
(דף הפייסבוק של חזית השחרור הפלסטינית ברצועת עזה, 18 בדצמבר 2018).
    ד"ר ג'האד שיח' אלעיד
(דף הפייסבוק של חזית השחרור הפלסטינית ברצועת עזה, 18 בדצמבר 2018).
ד”ר ג’האד שיח’ אלעיד (דף הפייסבוק של חזית השחרור הפלסטינית ברצועת עזה, 18 בדצמבר 2018).
 • ד”ר בכר אבו צפיה : פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין. משמש כחבר הועד המרכזי של הארגון (דף הפייסבוק של משרד ההסברה של החזית העממית בנציראת, 21 ביולי 2018). עובד כרופא מומחה בתחום הכירורגיה בבית החולים אלעודה בג’באליא, הפועל מטעם ועדות העבודה הרפואית (UHWC) גוף המזוהה עם החזית העממית לשחרור פלסטין (יוטיוב, 20 ביולי 2014).
ד"ר בכר אבו צפיה (דף הפייסבוק של ד"ר בכר אבו צפיה, 7 במרץ 2019).     ד"ר בכר אבו צפיה (מימין) באירוע בעזה לציון ייסוד החזית העממית לשחרור פלסטין 
(דף הפייסבוק של ד"ר בכר אבו צפיה, 17 בדצמבר 2016)
מימין: ד”ר בכר אבו צפיה (דף הפייסבוק של ד”ר בכר אבו צפיה, 7 במרץ 2019). משמאל : ד”ר בכר אבו צפיה (מימין) באירוע בעזה לציון ייסוד החזית העממית לשחרור פלסטין (דף הפייסבוק של ד”ר בכר אבו צפיה, 17 בדצמבר 2016)

[1] בנוסף לכך, הוקם חדר המבצעים המשותף של ארגוני הטרור השונים ("ההתנגדות"). מטרתו היא להבטיח, שהפעולות הצבאיות של הארגונים תתבצענה במסגרת מדיניות חמאס ולמנוע פעילות בלתי מתואמת של ארגונים "סוררים".
[2]
על ההכנות "לצעדת השיבה הגדולה" ראו פרסומי מרכז המידע מ-11 בפברואר 2018, 7 במרץ 2018 ו-27 במרץ 2018.
[3]
ניתוח המדיניות החדשה של חמאס ראו פרסום מרכז המידע מ-25 ביוני 2018: "המדיניות החדשה של חמאס כלפי ישראל: מריסון ורגיעה לאלימות מבוקרת ההולכת ומסלימה".
[4]
ראו פרק: הוועדה המשפטית [וועת] הקשרים הבינלאומיים (הצוות המשפטי).
[5]
זאהר ביראוי הינו פעיל פלסטיני בבריטניה, המזוהה עם תנועת האחים המוסלמים וחמאס, אשר צבר ניסיון עשיר בשיגור משטים מאירופה לרצועת עזה במטרה "לשבור את המצור" על הרצועה. כיום הוא משמש, בין השאר, כיו"ר "הוועדה הבינלאומית להסרת המצור מהרצועה", מסגרת-העל העוסקת בשיגור המשטים לרצועה. כמו כן עוסק ביראוי בפעילות תעמולתית נגד ישראל בבריטניה.