אגודת צופי האמאם אלמהדי: תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות של בני נוער חדורי תודעה שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן, המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד ישראל

כללי
 • ארגון חזבאללה מקיים בקרב בני העדה השיעית בלבנון מערכת נרחבת של מוסדות חברתיים העוסקים בבריאות, חינוך, כספים, רווחה ותקשורת. מוסדות אלו משמשים מעטפת תומכת לתשתית הצבאית של הארגון, כמו גם אמצעי להפצת האידאולוגיה של חזבאללה ולחיזוק מעמדו בקרב בני העדה השיעית ובזירה הפנים-לבנונית. מוסדות אלו מעניקים לבני העדה השיעית שירותים, שהינם בעלי אופי ממלכתי, תוך ניצול חולשתו המסורתית של ממשל לבנון והזנחה רבת שנים של בני העדה השיעית.
 • התשתית האזרחית של חזבאללה מאפשרת לו לקיים בחלקים נרחבים של לבנון מעין “מדינה שיעית בתוך המדינה הלבנונית”. תושביה של “מדינה” שיעית זאת נהנים מהשקעות כספיות איראניות רחבות היקף ובקרבם ממוקמת התשתית הצבאית של חזבאללה. מרכז המידע למודיעין ולטרור מבצע פרויקט מחקרי, שמטרתו למפות את המוסדות האזרחיים של חזבאללה, לבחון את מאפייני התנהלותם ואת תרומתם לזרוע הצבאית, להצביע על מקורות המימון שלהם ולחשוף את הסיוע האיראני להקמתם, להתבססותם ולהתנהלותם השוטפת (פירוט הפרסומים שיצאו עד כה ע”י מרכז המידע למודיעין ולטרור ראו נספח).

אגודת צופי האמאם אלמהדי[1] הינה תנועת הנוער של חזבאללה, שהוקמה במאי 1985, לאחר יציאת צה”ל מאזור הביטחון. אנשי “משמרות המהפכה” האיראנים ליוו את הקמתה במטרה להכשיר עבור חזבאללה בני נוער חדורי תודעה אסלאמית שיעית רדיקלית על פי התפיסה האיראנית של שלטון חכם ההלכה, כפי שפותחה ע”י האמאם ח’מיני[2]. כל זאת נועד ליצור דור חדש של פעילים חדורי אידיאולוגיה ח’מיניסטית, שיצטרפו לשורות חזבאללה, ייטלו חלק במאבק האלים נגד ישראל ובו בזמן יסייעו לבסס את השפעת חזבאללה בקרב בני העדה השיעית. סניפי אגודת צופי האמאם אלמהדי ממוקמים בקרב ריכוזי האוכלוסייה השיעית בלבנון והיא מונה כיום עשרות אלפי בני נוער (במחצית שנת 2015 הוערך מספר החברים בצופי האמאם אלמהאדי בכ-60,000-50,000 בני נוער).

ארגון חזבאללה רואה בבוגרי צופי האמאם אלמהדי מאתר כוח אדם חשוב המיועד להתגייס למערכים הצבאיים והאזרחיים של הארגון. לשם כך עוברים החניכים הכשרה פיזית, ואינדוקטרינציה אידאולוגית. בהגיעם לגיל 17-16 מתגייסים חלק מהנערים למערך הצבאי של חזבאללה ומשרתים במוסדותיו האזרחיים. בלאל נעים, מנהל צופי האמאם אלמהדי לשעבר התבטא, כי לאחר גיל 16 מרבית הבוגרים מצטרפים לחזבאללה ולפעילויות הצבאיות של הארגון (2008). בידיעה שהתפרסמה באתר אלג’נוביה הלבנוני (2015) נאמר, כי הרוב המוחץ של החניכים מצטרפים ל”פעילות הג’האדית” (פירוט ראו בהמשך). עד כה מצאו מותם למעלה ממאתיים בוגרים של האמאם אלמהדי בלחימה נגד ישראל ובמלחמת האזרחים בסוריה. חללי צופי האמאם אלמהדי שנפלו בשורות חזבאללה (השהידים) זוכים לכבוד והוקרה והם הופכים למודל לחיקוי עבור החניכים.

 
פעיל הזרוע הצבאית של חזבאללה בפגישה עם חניכי תנועת צופי האמאם אלמהדי בעיירה טיר דבא שבדרום לבנון (עמוד הפייסבוק לזכר חללי העיירה טיר דבא).     חניך צופי האמאם אלמהדי מצדיע לדגל חזבאללה, ככל הנראה במסגרת שחזור פעילות צבאית של חזבאללה (פייסבוק).
מימין: פעיל הזרוע הצבאית של חזבאללה בפגישה עם חניכי תנועת צופי האמאם אלמהדי בעיירה טיר דבא שבדרום לבנון (עמוד הפייסבוק לזכר חללי העיירה טיר דבא). משמאל: חניך צופי האמאם אלמהדי מצדיע לדגל חזבאללה, ככל הנראה במסגרת שחזור פעילות צבאית של חזבאללה (פייסבוק).
 • אגודת צופי האמאם אלמהדי הינה אחת מ-32 ארגוני צופים הפועלים בלבנון, במסגרת התאחדות הצופים הלבנונית. ארגוני הצופים השונים הפועלים בלבנון נבדלים זה מזה במאפייניהם הדתיים/עדתיים והגיאוגרפים, ובזיקתם למוקדי הכוח השונים בלבנון. בקרב בני העדה השיעית ארגון הצופים של חזבאללה הינו הגדול ביותר והוא מאפיל על זה של אמל[3]. מבחינה אידאולוגית תנועת הצופים של חזבאללה נבדלת לחלוטין מארגוני צופים אחרים בלבנון וברחבי העולם. שכן תנועת הצופים העולמית חרתה על דגלה ערכים של חופש, שוויון ואחווה בין דת ולאומים כדי שהנערים יוכלו להיות מועילים יותר לחברה. צופי האמאם אלמהדי, לעומת זאת, מופעלים ע”י חזבאללה המוגדר כארגון טרור בינלאומי וע”י איראן העומדת מאחוריו. במהלך הכשרתם מוטמעים בקרב הנערים מסרים של קנאות דתית, לוחמנות, חוסר סובלנות ושנאה לישראל. למרות זאת מתקיימים שיתופי פעולה בין צופי האמאם אלמהדי לבין התאחדות הצופים של לבנון ותנועת הצופים העולמית.
הלוגו (החדש והקודם) צופי האמאם אלמהדי

מימין: הלוגו הקודם של תנועת צופי האמאם אלמהדי (אתר חזבאללה, 6 בפברואר 2012). עלי החבצלת הנם סמל תנועת הצופים הבינלאומית, אולם כל ארגון צופים מוסיף אלמנטים משלו. במקרה זה הוספו ללוגו שתי חרבות ד'ו אלפקאר (חרבו של האמאם עלי) ויד מורמת לשבועת אמונים. בתחתית הלוגו נכתב: "צייתו". מהלוגו השתקפו מסרים של צבאיות, לוחמנות, צייתנות ומחויבות. בסביבות שנת 2013 הוחלף הלוגו ו"רוככו" המסרים הלוחמניים. משמאל: הלוגו המתוקן של צופי האמאם אלמהדי. שתי החרבות הוסרו ונוסף סמל הארז הלבנוני, במגמה לעמעם את אופיים הרדיקלי של צופי האמאם אלמהדי ולנסות להציגם כ"לבנונים" (דף הפייסבוק של צופי האמאם אלמהדי).
מימין: הלוגו הקודם של תנועת צופי האמאם אלמהדי (אתר חזבאללה, 6 בפברואר 2012). עלי החבצלת הנם סמל תנועת הצופים הבינלאומית, אולם כל ארגון צופים מוסיף אלמנטים משלו. במקרה זה הוספו ללוגו שתי חרבות ד’ו אלפקאר (חרבו של האמאם עלי) ויד מורמת לשבועת אמונים. בתחתית הלוגו נכתב: “צייתו”. מהלוגו השתקפו מסרים של צבאיות, לוחמנות, צייתנות ומחויבות. בסביבות שנת 2013 הוחלף הלוגו ו”רוככו” המסרים הלוחמניים. משמאל: הלוגו המתוקן של צופי האמאם אלמהדי. שתי החרבות הוסרו ונוסף סמל הארז הלבנוני, במגמה לעמעם את אופיים הרדיקלי של צופי האמאם אלמהדי ולנסות להציגם כ”לבנונים” (דף הפייסבוק של צופי האמאם אלמהדי).

ההיבט האיראני
 • איראן מילאה תפקיד נכבד בהקמת תנועת צופי האמאם אלמהדי. כבר במחצית השנייה של שנות השמונים של המאה הקודמת, ארגנו האיראנים מחנות נוער לתלמידים שהובאו לבקעת הלבנון מדרום לבנון ומבירות ועברו במהלך חופשות הקיץ הכשרה צבאית, תרבותית ודתית[4]. כעשרים שנים לאחר מכן, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נמצאו חומרי שלל רבים של צופי האמאם אלמהדי, שהמחישו כיצד מוטמעים עקרונות המהפכה האסלאמית האיראנית והשנאה לישראל. בצד זאת מתקיים, בקרב חברי תנועת הנוער של חזבאללה, גם פולחן אישיות של ה”מנהיג” חאמנא’י ובאמצעותם הוא מחלחל לאוכלוסייה השיעית בלבנון.
 • להערכתנו, מממנת איראן את מרבית העלויות הכספיות (הגבוהות) הכרוכות בפעילות השוטפת הענפה של צופי האמאם אלמהדי ואת מרבית התשתיות שנבנו בריכוזי האוכלוסייה השיעית עבור פעילות הצופים (בין השאר קומפלקסים של קריות נוער בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובבקאע המערבי).
פולחן האישיות של ה”מנהיג” ח’אמנא’י

פולחן האישיות של ה"מנהיג" ח'אמנא'י

חינוך לשנאה כלפי מדינת ישראל


מימין: הטמעת ערך “שחרור ירושלים”: ילד נושא רובה ולבוש אפוד מגן. על מצחו של הילד רצועת בד עליה הכתובת: “הוי ירושלים, אני מגיע” (חומר שלל ממלחמת לבנון השנייה ב-2006). משמאל: עמוד השער של הספרון “שרון הרשע”, שהוצא ע”י צופי האמאם אלמהדי. בעמוד שלפני העמוד האחרון בספרון נכתב “מוקדש לשהידים שלנו, לאסירים שלנו, לפצועינו, לילדינו. מקיף אתכם אויב הגוזל את טוהר ילדותכם. שמו [של האויב] הינו ישראל (כחלק מסדרת ספרונים המיועדים לילדים ובני נוער).

אי הכללת צופי האמאם אלמהדי ברשימת הסנקציות של ארה”ב

ככל הידוע לנו ארה”ב לא הכריזה על תנועת צופי האמאם אלמהדי כעל ארגון טרור ולא הטילה עליו סנקציות, למרות שמדובר בארגון של חזבאללה המכשיר נערים להתגייס לארגון. ממצאי ביניים של בדיקת המוסדות האזרחיים של חזבאללה מעלים, כי ברשימת מוסדות חזבאללה שעליהם הוטלו סנקציות נכללו: רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית, אגודת אלקרצ’ אלחסן ואגודת ג’האד הבינוי (שלושה מוסדות חזבאללה, שנבדקו ע”י מרכז המידע למודיעין ולטרור, ראו נספח). לעומת זאת לא נכללו ברשימה, מוסד הפצועים של חזבאללה[5] וכאמור גם תנועת צופי האמאם אלמהדי, למרות שהמדובר בשני גופי חזבאללה התומכים בזרוע הצבאית של הארגון.

מבנה העבודה

 • עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
 • תנועת צופי האמאם אלמהדי: נתוני יסוד.
 • מבנה ארגוני ופריסה גיאוגרפית.
 • הכנת הנערים לקראת גיוסם לחזבאללה.
 • הכשרות שדאות כהכנה לגיוס לחזבאללה.
 • האינדוקטרינציה שעוברים הנערים
 • מקורות המימון.
 • העתקת המודל הלבנוני למדינות נוספות ב”ציר ההתנגדות” ע”י איראן.

[1]האמאם אלמהדי" הנו, לפי המסורת השיעית, האמאם הנסתר האמור לשוב ולהופיע כמשיח שיושיע את העולם. האמונה באמאם כמנהיג על-אנושי כל-יכול וחסין מטעויות הינה אחד מעיקרי האמונה הייחודיים של השיעה. האמאם הראשון היה עלי, "אמיר המאמינים", חתנו של הנביא מחמד והח'ליף הרביעי בעיני המוסלמים הסונים. מאז מותו של עלי (661 לספירה) היו בשיעה 11 אמאמים עד לשנת 874 בה נעלם האמאם ה-12. האמאם הנסתר, לפי האמונה השיעית, עתיד לשוב לעולם כ"מהדי", מונח שפרושו "זה המונחה ע"י אללה בדרך הישר". ה"מהדי" , יביא עמו את בשורת הגאולה, ייפרע מאויבי השיעים וישכין צדק בעולם.
[2]
ולאת אלפקיה הינה תפיסתו של האמאם ח'מיני בדבר הפקדת השלטון בידי איש הדת המוסלמי. על פי תפיסה זאת איש הדת הינו בעל הסמכות לפסוק בכל ענייני המדינה.
[3]
ארגון הצופים של אמל נקרא "צופי השליחות האסלאמית" (אלרסאלה אלאסלאמיה).
[4]
אלחקיקה, בירות 16 במאי 1987; אלעהד, בירות 30 באוגוסט 87'; מתוך ספרו של שמעון שפירא, "חזבאללה בין איראן ללבנון", אוניברסיטת תל אביב, 2006, עמ' 144.
[5]
ראו פרסום מרכז המידע מ-16 באפריל 2019: "מוסד הפצועים של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו".