אגודת ג’האד הבינוי בלבנון: מוסד חברתי של חזבאללה העוסק בבנייה ושיקום, ובפרויקטים חברתיים מגוונים בקרב בני העדה השיעית, ומהווה מרכיב חשוב בתשתית האזרחית של חזבאללה

מעמד החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין אגודת ג'האד הבינוי לבין משרד שיתוף הפעולה האיראני. מימין נראים דגלי חזבאללה ואגודת ג'האד הבינוי. משמאל נראים דגלי איראן ולבנון (אתר ג'האד הבינוי, 3 במרץ 2014).

מעמד החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין אגודת ג'האד הבינוי לבין משרד שיתוף הפעולה האיראני. מימין נראים דגלי חזבאללה ואגודת ג'האד הבינוי. משמאל נראים דגלי איראן ולבנון (אתר ג'האד הבינוי, 3 במרץ 2014).

איש אגודת ג'האד הבינוי ליד אחד ממכלי המים של האגודה (אתר ג'האד הבינוי)

איש אגודת ג'האד הבינוי ליד אחד ממכלי המים של האגודה (אתר ג'האד הבינוי)

מכליות של אגודת ג'האד הבינוי הפועלת במסגרת פרויקט חלוקת מי השתייה לתושבי הפרבר הדרומי של ביירות.

מכליות של אגודת ג'האד הבינוי הפועלת במסגרת פרויקט חלוקת מי השתייה לתושבי הפרבר הדרומי של ביירות.

חיילי יוניפי

חיילי יוניפי"ל במהלך מבצע נטיעות של אגודת ג'האד הבינוי (אתר ג'האד הבינוי)

אנדרטה לשהידים שנהרגו בפיגועי הג'האד העולמי בברג' אלבראג'נה. האנדרטה נבנתה על ידי אגודת ג'האד הבינוי ועיריית ברג' אלבראג'נה ונחנכה בטקס בחסות חבר סיעת חזבאללה בפרלמנט (

אנדרטה לשהידים שנהרגו בפיגועי הג'האד העולמי בברג' אלבראג'נה. האנדרטה נבנתה על ידי אגודת ג'האד הבינוי ועיריית ברג' אלבראג'נה ונחנכה בטקס בחסות חבר סיעת חזבאללה בפרלמנט ("הנאמנות להתנגדות"), הציר חאג' עלי עמאר (אתר ג'האד הבינוי)

מבצע נטיעות שארגנה אגודת ג'האד הבינוי בהשתתפות אבות חללים (נראים בתמונה עם צעיף צהוב של חזבאללה ותמונת הבן החלל). המבצע נערך לכבוד יום המפקדים החללים באזור אלקאסמיה, שבדרום לבנון (אתר ג'האד הבינוי, 22 בפברואר 2017).

מבצע נטיעות שארגנה אגודת ג'האד הבינוי בהשתתפות אבות חללים (נראים בתמונה עם צעיף צהוב של חזבאללה ותמונת הבן החלל). המבצע נערך לכבוד יום המפקדים החללים באזור אלקאסמיה, שבדרום לבנון (אתר ג'האד הבינוי, 22 בפברואר 2017).

מזכ

מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה בנאומו ב-24 ביוני 2016: "כל עוד יש כסף באיראן, יש לנו כסף" ( אלעהד, 24 ביוני 2016).

כללי
 • ארגון חזבאללה מקיים בקרב בני העדה השיעית בלבנון מערכת נרחבת של מוסדות חברתיים העוסקים בבריאות, חינוך, כספים, רווחה ותקשורת. מוסדות אלו משמשים מעטפת תומכת לתשתית הצבאית של הארגון, כמו גם אמצעי להפצת האידאולוגיה של חזבאללה ולחיזוק מעמדו בקרב העדה השיעית ובזירה הפנים-לבנונית. מוסדות אלו מעניקים לבני העדה השיעית שירותים, שהינם בעלי אופי ממלכתי, תוך ניצול חולשתו המסורתית של הממשל הלבנוני. בכך מאפשרים המוסדות הללו לחזבאללה לקיים, בחלקים נרחבים בלבנון בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית, מעין “מדינה בתוך מדינה”, אשר בקרב תושביה ממוקמת התשתית הצבאית של חזבאללה.

אגודת ג’האד הבינוי הוקמה ב-1988 כשלוחה של ארגון ג’האד הבינוי האיראני. האגודה עוסקת בשיקום נזקי מלחמה ובנייה מחדש של מבנים הן בעקבות אירועים צבאיים שוטפים והן בעקבות עימותים רחבי היקף. בשגרה מקיימת האגודה פעילות מגוונת בקרב בני העדה השיעית בתחומי החקלאות, התעשייה, החינוך, הבריאות והרווחה. במסגרת זאת היא מבצעת פרויקטים רחבי- היקף, מפעילה מרכזי פיתוח והדרכה ומרכזי הכשרה מקצועית ומנהלת פרויקטים אזרחיים. פעילותה העניפה של האגודה כרוכה בעלויות כספיות גבוהות (להערכתנו בסדר גודל של עשרות מיליוני דולרים לשנה). המקור התקציבי העיקרי של פעילויות האגודה הינו להערכתנו סיוע כספי המועבר מאיראן לחזבאללה המממן גם את התשתית האזרחית של הארגון. גם האמריקאים, שהטילו סנקציות על האגודה, סבורים כך. מקורות סיוע משניים של אגודת ג’האד הבינוי הן תרומות, סיוע של הממשל הלבנוני, הפעלת חברות מסחריות ויתכן גם פעילות פלילית.

 
מעמד החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין אגודת ג'האד הבינוי לבין משרד שיתוף הפעולה האיראני. מימין נראים דגלי חזבאללה ואגודת ג'האד הבינוי. משמאל נראים דגלי איראן ולבנון (אתר ג'האד הבינוי, 3 במרץ 2014).     לוגו אגודת ג'האד הבינוי.
מימין: מעמד החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין אגודת ג’האד הבינוי לבין משרד שיתוף הפעולה האיראני. מימין נראים דגלי חזבאללה ואגודת ג’האד הבינוי. משמאל נראים דגלי איראן ולבנון (אתר ג’האד הבינוי, 3 במרץ 2014). משמאל: לוגו אגודת ג’האד הבינוי.
 • באפריל 2016 הכליל משרד האוצר האמריקאי את אגודת ג’האד הבינוי ברשימת מוסדות חזבאללה, שעליהם מוטלות סנקציות (על בסיס החוק למניעת מימון בינלאומי של חזבאללה מ-2015[1]). האגודה הוכללה גם בהצעת חוק הסנקציות החדש בספטמבר 2017 (אתר משרד האוצר האמריקאי, 15 באפריל 2016, 20 בפברואר 2017). כפועל יוצא מכך, נמסר כי במרץ 2017 הטיל הממשל האמריקאי קנס על האוניברסיטה האמריקאית בביירות על רקע האשמות, כי היא מסייעת לישויות השייכות לחזבאללה: ערוץ אלמנאר (ערוץ הטלוויזיה של חזבאללה), רדיו אלנור (תחנת הרדיו של חזבאללה) ואגודת ג’האד הבינוי (אתר ג’נוביה, 25 במרץ 2017).
מבנה העבודה
 • עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
  • המבנה הארגוני של אגודת ג’האד הבינוי.
  • תחומי העיסוק של אגודת ג’האד הבינוי.
  • קשרי אגודת ג’האד הבינוי עם מוסדות חברתיים נוספים של חזבאללה.
  • קשרי ג’האד הבינוי עם הממשל הלבנוני.
  • הסיוע האיראני.
  • מקורות המימון של אגודת ג’האד הבינוי.
הקמת אגודת ג’האד הבינוי והמבנה הארגוני שלה
 • הצורך בהקמת האגודה עלה בשנת 1982 בעקבות כניסת צה”ל ללבנון והמשך מלחמת האזרחים במדינה, במיוחד לאור ההזנחה המסורתית של האזורים בהם מתגוררת האוכלוסייה השיעית (בקעת הלבנון, דרום לבנון וצפון לבנון) ע”י ממשל לבנון. האגודה החלה לפעול בשנת 1985, אז עסקה בשיקום נזקי הפיצוץ שאירע בשכונת בא’ר אלעבד בדרום בירות, במהלך ניסיון התנקשות במחמד חסין פצ’לאללה (המנהיג הרוחני של חזבאללה). בהמשך פעלה האגודה בדפוס דומה של שיקום נזקים ובנייה מחדש של מבנים בעקבות מבצע “חוק וסדר” בכפר מידון (מאי 1988), “דין וחשבון” (יולי 1993, “ענבי זעם” (אפריל 1996) ונסיגת צה”ל מלבנון (מאי 2000). האגודה קיימה פעילות רחבת היקף בעקבות מלחמת לבנון השנייה (יולי 2006) (אתר ג’האד הבינוי).
 • אגודת ג’האד הבינוי כפופה ישירות למועצה המבצעת של חזבאללה (אתר ג’נוביה, 22 באפריל 2015). עם הקמתה כללה האגודה שבע מחלקות, בהתאם לתחומי הפעילות המוצהרים שלה: בינוי, מים, כבישים, חקלאות, תעשייה, איכות הסביבה ומחלקה טכנית[2]. מנכ”ל האגודה (עדכני לינואר 2018) הינו המהנדס מחמד אלחאג’ (אתר ג’האד הבינוי, 23 בינואר 2018). למנכ”ל כפופים מחלקות מקצועיות ואזורים גיאוגרפים (דרום לבנון, ביירות ובקעת הלבנון). אחת המחלקות המקצועיות הינה מחלקת הפיתוח והאגודות השיתופיות. למנכ”ל כפופה גם מחלקת החקלאות והסביבה וניתן להעריך כי קיימות מחלקות מקצועיות נוספות.
 • אגודת ג’האד הבינוי מפעולה שלושה מרכזי פיתוח והדרכה הכפופים למחלקת החקלאות והסביבה. מרכזי הפיתוח מצויים בבקעת לבנון, דרום לבנון והרמל. בבקעת הלבנון נמצא מרכז סיד עבאס אלמוסוי בדורס, בעלבכ, שהוקם בשנת 1999; באלהרמל נמצא מרכז אלג’ואד, שהוקם גם הוא בשנת 1999; ובדרדע’יא שבדרום לבנון, נמצא מרכז אבו ד’ר אלע’פארי, אשר הוקם בשנת 2004. בנוסף לשלושת המרכזים האלה מפעילה האגודה מרכזי הכשרה מקצועית בחארת חריכ וברג’ אלבראג’נה שבביירות.
תחומי העיסוק של אגודת ג’האד הבינוי
 • אגודת ג’האד הבינוי מהווה מוסד חשוב בתשתית האזרחית, שהקים חזבאללה בקרב העדה השיעית בלבנון במסגרת הקמת “חברת ההתנגדות”. האגודה פועלת בשמונה תחומים עיקריים:
  • בינוי:
   • הבינוי הינו תחום הפעילות המסורתי של האגודה והבסיס לקיומה אולם בשל הרגיעה עם ישראל בשנים האחרונות כמעט ולא התבצעו פעולות בתחום זה (למעשה הפעילות המשמעותית האחרונה של האגודה בתחום הבינוי הייתה בשנת 2013, עת שעסקה בשיפוץ מבנים שנפגעו מפיגוע שביצע הג’האד העולמי בשכונת אלרויס שבפרבר הדרומי (השיעי) של ביירות (אתר ג’האד הבינוי, 27 באוגוסט 2013).
פועלים וטרקטורים של אגודת ג'האד הבינוי משקמים את נזקי הפיצוץ בשכונת אלרויס שבדרום בירות. ניתן להבחין בדגל ובכובעים עליהם לוגו אגודת ג'האד הבינוי, שמטרתם להגביר את התמיכה לחזבאללה בקרב התושבים (אתר ג'האד הבינוי, 27 באוגוסט 2013)    פועלים וטרקטורים של אגודת ג'האד הבינוי משקמים את נזקי הפיצוץ בשכונת אלרויס שבדרום בירות. ניתן להבחין בדגל ובכובעים עליהם לוגו אגודת ג'האד הבינוי, שמטרתם להגביר את התמיכה לחזבאללה בקרב התושבים (אתר ג'האד הבינוי, 27 באוגוסט 2013)
פועלים וטרקטורים של אגודת ג’האד הבינוי משקמים את נזקי הפיצוץ בשכונת אלרויס שבדרום בירות. ניתן להבחין בדגל ובכובעים עליהם לוגו אגודת ג’האד הבינוי, שמטרתם להגביר את התמיכה לחזבאללה בקרב התושבים (אתר ג’האד הבינוי, 27 באוגוסט 2013)
 • בעקבות אירועים שבהם נגרם הרס רחב ממדים פועלת האגודה באמצעות מתנדבים, הן פועלים והן מהנדסים. במהלך השיקום שאחרי מלחמת לבנון השנייה, התנדבו יותר מ-3,000 איש, מתוכם 650 מהנדסים. דפוס הפעולה של האגודה הינו כדלקמן: השלב הראשון הינו איסוף והכנת מידע ראשוני אודות היקף ההרס והכנת תכנית עבודה לשיקום. השלב הבא הוא פינוי ההריסות ופתיחת כבישים, כדי לאפשר לפליטים ולעקורים לשוב לכפרים. לאחר מכן, משלמת האגודה לנפגעים דמי שכירות לשנה אחת (המשתנים בהתאם לאזור)[3]. השלב הבא הוא מיפוי הנזק, מבנה אחר מבנה לקראת תשלום פיצויים מלאים ותחילת בנייה מחדש. בשלב זה עשויי להשתתף גם הממשל הלבנוני לבנון ואף חברות פרטיות המועסקות על ידי האגודה. בשלב האחרון משלמת האגודה לנפגעים את ההפרש שבין גובה הפיצוי עליו החליטה המדינה לבין הסכום האמתי הדרוש לשיקום המבנה, ולאחר מכן מתחיל תהליך הבנייה מחדש (אתר ג’האד הבינוי).
 • פיתוח הסקטור החקלאי: כאמור, האגודה מפעילה שלושה מרכזי פיתוח והכשרה בתחום החקלאות בבקעת הלבנון, בדרום לבנון ובהרמל. באמצעות מרכזים אלה מתבצעים סיורים בשטחים חקלאיים, בדיקות וטרינריות מסובסדות (או חינם), סמינרים וקורסים, חלוקת סיוע לחקלאים ומבצעי חיסון של בעלי חיים נגד מחלות. לטענת האגודה, פעיליה מחסנים בשנה ממוצעת 115,000 בעלי חיים, עורכים 120 סמינרים ו-165 קורסים, 5,350 ביקורים בשדות, 2,350 ביקורי וטרינרים במכלאות, שלש תערוכות ושתי סדנאות עבודה.

חוברת הדרכה בנושא גידול משמש, בהוצאת האיחוד האירופי, 
שהופצה על ידי אגודת ג'האד הבינוי (אתר ג'האד הבינוי).

חוברת הדרכה בנושא גידול משמש, בהוצאת האיחוד האירופי, שהופצה על ידי אגודת ג’האד הבינוי (אתר ג’האד הבינוי).

 • חלוקת מי שתייה: החל משנת 1988 דואגת האגודה מדי יום למלא מכלי אגירת מים באזור הפרבר הדרומי השיעי של ביירות מעוז כוחה של חזבאללה. מילוי המכלים הינו בהיקף של 135 מכלים בעלי קיבולת של עשרים חביות כל אחד. את המים מביאה האגודה במכליות השייכות לה ממקור המים הראשי של בירות בשכונת ברג’ אבי-חידר. האגודה מסבסדת את מחיר המים, ההובלה ותחזוקת המכלים באופן מלא והם ניתנים בחינם לתושבים (אתר ג’האד הבינוי).
 • תמיכה באגודות שיתופיות: האגודה עוסקת בפיתוח פעילות שיתופית בלבנון בקרב האוכלוסייה השיעית, במסגרת זאת, מעניקה האגודה הלוואות לעסקים קטנים המאוגדים באגודות שיתופיות, מספקת ליווי משפטי ומקצועי בהקמת אגודה ובתפעולה, מקיימת מפגשי הכוונה וסדנאות עבודה לאגודות ומסייעת לשיווק מוצרים של אגודות יצרניות. נכון לשנת 2014, נתנה האגודה חסות ל-210 אגודות שיתופיות מסוגים שונים (בתחומי החקלאות, הצרכנות, הדיור, התאגדות בעלי מלאכה, התעשייה, הייצור והמסחר). .
 • שיווק תוצרת חקלאית ומלאכת יד: החל משנת 2007 מקיימת האגודה בבירות שוק לשיווק תוצרת חקלאית ומלאכת יד בהשתתפות מוכרים מכל רחבי לבנון. האירוע נערך בחסות מזכ”ל חזבאללה, סיד חסן נצראללה ואירועים דומים נוספים נערכים בכל חלקי לבנון. תערוכות אלה מתקיימות לא רק כדי לסייע לחקלאים ולבעלי המלאכה לשווק את תוצרתם ומוצריהם, אלא גם כמקור הכנסות לאגודה.
 • קידום עסקים קטנים: מאז שנת 1998 פועלת האגודה לקידום עסקים קטנים, על ידי מתן הכשרה מקצועית והלוואות לפתיחת עסקים. מטרת הפעילות בתחום זה היא מאבק באבטלה ורצון ליצור משק אוטרקי. להכשרה יכולים לגשת גברים ונשים מגיל 16 ומעלה ומדובר בקורסים מרוכזים ותמציתיים (לא יותר מ-80 שעות), המתמקדים בהכשרה מעשית. ההכשרות מסובסדות באופן מלא.
 • נטיעות: החל משנת 1992 עוסקת האגודה במאבק בתופעת המדבור, כאשר פרויקט הנטיעות הוא הביטוי המרכזי לכך (לצד הגברת מודעות, עידוד חקלאות אורגנית, הכשרת חקלאים וכו’). במסגרת הפרויקט, מחלקת האגודה שתילי עצי יער ועצי פרי, אותם היא מקבלת כתרומה (לרוב מהמשטר הסורי), לקהלים שונים (להערכתנו, בעיקר שיעים) כגון עיריות, אגודות אזרחיות ושיתופיות, תלמידים וסטודנטים, חניכי תנועות נוער וכו’ שנוטעים את העצים. בשנים 1992 -2015 חולקו יותר מתשעה מיליון שתילים, בשנת 2010 הכריז מזכ”ל חזבאללה, סיד חסן נצראללה, על מבצע לנטיעת מיליון עצים בשנה ואף נטע בעצמו את העץ המיליון (אתר ג’האד הבינוי).
 מזכ"ל חזבאללה סיד חסן נצראללה נוטע את העץ המיליון בשנת 2010 (אתר ג'האד הבינוי)     חניכי תנועות הנוער צופי האמאם אלמהדי (של חזבאללה) ו"צופי אלרסאלה אלאסלאמיה" (אמל) במהלך מבצע נטיעות של אגודת ג'האד הבינוי (אתר ג'האד הבינוי)
מימין: מזכ”ל חזבאללה סיד חסן נצראללה נוטע את העץ המיליון בשנת 2010 (אתר ג’האד הבינוי) משמאל: חניכי תנועות הנוער צופי האמאם אלמהדי (של חזבאללה) ו”צופי אלרסאלה אלאסלאמיה” (אמל) במהלך מבצע נטיעות של אגודת ג’האד הבינוי (אתר ג’האד הבינוי)
 • איכות הסביבה: הבסיס ההלכתי לעיסוק בתחום הוא ההכרה בכך שהטבע נברא על ידי אללה ולכן יש לשמור עליו. סוגי הפעילות הבולטים בתחום זה הם “יום איכות הסביבה” בבתי ספר, הכשרות לכיבוי אש, מבצעי נטיעות ומבצעי ריסוס חומרי הדברה (אתר ג’האד הבינוי).

הפעילויות הללו הינן בעלות אופי ממלכתי מובהק והיו אמורות להתבצע ע”י המדינה. אולם הן מתבצעות ע”י חזבאללה בקרב האוכלוסייה השיעית כדי להגביר תמיכתה בחזבאללה ולבסס את “המדינה בתוך המדינה”. הפעילויות לאוכלוסייה השיעית ניתנות בחינם או במחירים מסובסדים מנוצלות לפעילות תודעתית כדי שמקבלי הסיוע יכירו תודה לחזבאללה ויתמכו בה. כך למשל מתקיימים מבצעי נטיעות ביום השנה למות שהיד; באירועים של חזבאללה: ביום המפקדים החללים (16 בפברואר) וביום השחרור וההתנגדות (25 במאי).

קשרי אגודת ג’האד הבינוי עם מוסדות חברתיים נוספים של חזבאללה
 • המוסדות הפוליטיים, החברתיים, והכלכליים של חזבאללה מקיימים ביניהם זיקות גומלין ופועלים כמערכת אחודה בשליטת חזבאללה. אגודת ג’האד הבינוי מקיימת קשרים הדוקים ושיתופי פעולה עם מוסדות נוספים של חזבאללה. למשל: אגודת אמדאד (אגודת צדקה שמפעילה חזבאללה) בתי הספר אלמהדי, גיוס החינוך, צופי האמאם אלמהדי, מחלקת הפעילות המוניציפלית, מוסד הפצועים, “התיק הפלסטיני”, מחלקת ההטפה הדתית, מוסד השהיד וארגוני הנשים. כמו כן מקיימת האגודה קשרים עם המועצה המבצעת של חזבאללה ועם סיעת חזבאללה בפרלמנט (“סיעת הנאמנות להתנגדות”). המוסדות החברתיים של חזבאללה משתתפים פעמים רבות במבצעי נטיעות של האגודה, בתיאום הכשרה מקצועית, סיוע בהקמת עסקים או בחקלאות לקהלי היעד שלהם.
 • אחד הגופים שעימו האגודה שיתפה פעולה הינו ארגון “ירוק ללא גבול”. ארגון זה השתתף בכמה מבצעי נטיעות של ג’האד הבינוי בדרום לבנון ובבקאע בשנת 2014 (אתר ג’האד הבינוי, 18 בינואר 2014; 22 בינואר 2014; 5 בפברואר 2014; 18 בפברואר 2014; 27 בפברואר 2014).

עץ שניטע על-ידי אגודת ג'האד הבינוי לכבוד יום האדמה הפלסטיני, בטקס שנערך בחסות אחראי "התיק הפלסטיני" בחזבאללה הציר חסן חבאללה (אתר ג'האד הבינוי, 2 באפריל 2015).
עץ שניטע על-ידי אגודת ג’האד הבינוי לכבוד יום האדמה הפלסטיני, בטקס שנערך בחסות אחראי “התיק הפלסטיני” בחזבאללה הציר חסן חבאללה (אתר ג’האד הבינוי, 2 באפריל 2015).

ארגון “ירוק ללא גבול”, שעימו שיתף פעולה ג’האד הבינוי הינו ארגון סביבתי, שחזבאללה הסתייע בו כדי להסוות את פעילותו האסורה בקרבת הגבול עם ישראל ב-21 ביוני 2017 שיגר שגריר ישראל באו”ם איגרת לנשיא מועצת הביטחון בה דווח, כי חזבאללה הקימה בחודשים האחרונים עמדות תצפית במסווה של עמותה סביבתית בשם “ירוק ללא גבולות”, שמאחוריה עומד חזבאללה. לאיגרת צורפה מפה ובה סימון מיקומן של עמדות התצפית של חזבאללה במסווה של “ירוק ללא גבולות”. באיגרת הודגש, כי פעילות חזבאללה בקרבת הגבול עומדת בניגוד להחלטות מועצת הביטחון 1701 ו-1559 (אתר משרד החוץ, 22 ביוני 2017).

קשרי ג’האד הבינוי עם הממשל הלבנוני
 • אגודת ג’האד הבינוי מקיימת קשר הדוק עם גופים רבים בממשל הלבנוני, כך למשל: מתקיים שיתוף פעולה מתמשך עם מערך השלטון המקומי (עיריות והתאחדויות עיריות) בנוגע למבצעי נטיעות ולתיאום הכשרות וסיוע לחקלאים; משרד החקלאות הלבנוני מסייע לאגודה במבצעי חיסון בעלי חיים ובהעברת הכשרות לחקלאים, ואף מעניק לעתים הלוואות לחקלאים באמצעות האגודה; נציגי צבא לבנון משתתפים לעתים באירועים של האגודה ואמורים לסייע לה בפרויקטים של בינוי ושיקום עתידיים; משרד העבודה הלבנוני חתם על הסכם שיתוף פעולה עם האגודה (אתר ג’האד הבינוי, 2012 – 2018).

הזמנה לסמינרים וטרינריים בנושא גידול בקר בבקאע, בשיתוף משרד החקלאות הלבנוני 
(עמוד הפייסבוק של ג'האד הבינוי, 30 באפריל 2019)

הזמנה לסמינרים וטרינריים בנושא גידול בקר בבקאע, בשיתוף משרד החקלאות הלבנוני (עמוד הפייסבוק של ג’האד הבינוי, 30 באפריל 2019)

מקומה של איראן
 • אגודת הג’האד הבינוי בלבנון הוקמה כשלוחה של ארגון ג’האד הבינוי האיראני, שהוקם באיראן במצוות האמאם אלח’מיני. ארגון זה שם לו למטרה לגייס מתנדבים לסיוע בשיקום ובנייה מחדש של מבנים שנהרסו באיראן וכן פיתוח ושיפור תשתיות בפריפריה האיראנית (אתר האמאם ח’מיני בערבית).

 • על בסיס הדגם של ג’האד הבינוי האיראני הוקמו ארגונים דומים במדינות “ציר ההתנגדות” כחלק מהסיוע שמגישה איראן לארגוני ה- Proxy שהיא מפעילה. במסגרת זאת:
 • בסוריה, פועלת שלוחה של ארגון ג’האד הבינוי האיראני לפחות מאז שנת 2018 ומסייעת בשיקום אזורים ואוכלוסיות שהמשטר הסורי ואיראן נותנים להם עדיפות: אזור אלבוכמאל שבקרבת מעבר הגבול הסורי- עיראקי; אזור סת זינב בדמשק המשמש מוקד עלייה לרגל לשיעים והחוף הסורי בו מרוכזת האוכלוסייה העלווית. הארגון בלבנון מכחיש קשר פורמלי לאיראן אך אינו מכחיש קבלת תרומות מנדבנים איראנים (אתר ארגון מג’אהדין ח’לק, 16 במאי 2018; אתר החדשות ערבי 21, 17 במאי 2018; הבלוג של אימן ג’ואד אלתמימי, 4 בינואר 2019).

לוגו ארגון ג'האד הבינוי בסוריה. בלוגו ניתן להבחין בדגל איראן 
(הבלוג של אימן ג'ואד אלתמימי, 4 בינואר 2019).
לוגו ארגון ג’האד הבינוי בסוריה. בלוגו ניתן להבחין בדגל איראן
(הבלוג של אימן ג’ואד אלתמימי, 4 בינואר 2019).

 • בעיראק פועלת “קרן הדיור למשפחות של חללי הגיוס העממי” (המליציות השיעיות, הפועלות ברובן חסות איראנית). קרן זאת אוספת תרומות לבניית בתים עבור משפחות חללים (שהידים), שנפלו בשורות המליציות השיעיות (בעבר נלחמו נגד ארה”ב ומדינות הקואליציה ובשנים האחרונות הופעלו ללחימה נגד דאעש, בעיראק ובסוריה). במרץ 2018 דווח, כי הקרן מסרה את הבית ה-95 מתוך 100 שנבנו עבור משפחות החללים במחיר של עד 10,000 דינאר עיראקי לבית. בקרן 4,000 מנויים, אשר מהם נאספות התרומות לבניית הבתים (עמוד הפייסבוק של קרן הדיור למשפחות של חללי הגיוס העממי; אתר הגיוס העממי, 11 במרץ 2018).

לוגו קרן הדיור למשפחות חללי הגיוס העממי 
(אתר הגיוס העממי, 11 במרץ 2018)
לוגו קרן הדיור למשפחות חללי הגיוס העממי
(אתר הגיוס העממי, 11 במרץ 2018)

 • בתימן פועל מוסד ג’האד הבינוי של המורדים החות’ים (אנצאר אללה) הנתמכים ע”י איראן. המוסד מסייע לחקלאים בחפירת בארות, שיפור קרקעות ואספקת ציוד חקלאי וכלים, במטרה מוצהרת לאפשר לחקלאים להתפרנס בכבוד מחקלאות תוך אספקת צרכי עצמם ומניעת תלות בסיוע זר (ערוץ היוטיוב של צדאם עבד אלודוד אלקשאר אלקשאר, 20 ביולי 2013).

לוגו מוסד ג'האד הבינוי של תנועת אנצאר אללה (החות'ים) בתימן 
(פרופיל הפייסבוק של אבו-עמאר אלת'אא'ר, 3 באוקטובר 2012).
לוגו מוסד ג’האד הבינוי של תנועת אנצאר אללה (החות’ים) בתימן (פרופיל הפייסבוק של אבו-עמאר אלת’אא’ר, 3 באוקטובר 2012).

 • להערכתנו, מעניקה איראן חלק ניכר מהתקציב השנתי הנחוץ לקיום פעילותה של אגודת ג’האד הבינוי הלבנוני. אגודה זאת מקיימת קשרים הדוקים עם איראן ועם מדינות נוספות ב”ציר ההתנגדות” שבהובלת איראן. להלן דוגמאות:
  • פרויקט חלוקת מי השתייה בפרבר הדרומי השיעי של בירות, שאותו מנהלת אגודת ג’האד הבינוי בלבנון מאז שנת 1988, החל ביוזמת הרפובליקה האסלאמית של איראן (אתר ג’האד הבינוי).
  •  אגודת ג’האד הבינוי בלבנון חתומה על הסכמי שיתוף פעולה עם משרד הרווחה האיראני ועם משרד שיתוף הפעולה האיראני (המשרד שמרכז את פעילות האגודות השיתופיות באיראן) (אתר ג’האד הבינוי).
  • בשנת 2012 שלחה אגודת ג’האד הבינוי שבעה חניכים לבנונים לקורס דיג שערך משרד החקלאות האיראני במחוז בושהר באיראן (אתר ג’האד הבינוי, 19 בינואר 2012).
  • בשנת 2013 אירחה אגודת ג’האד הבינוי בבקעת הלבנון משלחת של משרד החקלאות העיראקי. למשלחת התלווה יועץ שר החקלאות הלבנוני (אתר ג’האד הבינוי, 5 בדצמבר 2013).
  • בשנת 2015 ביקרה משלחת של אגודת ג’האד הבינוי במשרד החקלאות הסורי והודתה לו על תרומת 200,000 שתילים של עצי פרי ועצי יער ללבנון (אתר ג’האד הבינוי, 20 במרץ 2015).
  • בשנת 2016, חילקה אגודת ג’האד הבינוי 12,000 שתילים של עצי פרי בדרום לבנון. המבצע נערך בשיתוף עם משרד החקלאות הסורי, משרד החקלאות הלבנוני וגופים מוניציפליים מקומיים (אתר ג’האד הבינוי, 1 במרץ 2016).
  • בשנת 2017 שלחה אגודת ג’האד הבינוי חניכים לבנונים לקורס בנושא גידול שתילים, שהועבר על ידי משרד החקלאות הסורי באללאד’קיה (אתר ג’האד הבינוי, 8 באוגוסט 2017).
  • בשנת 2018 חנכה אגודת ג’האד הבינוי בלבנון את מבצעי הנטיעות השנתיים שלה בטקס שנערך בחסות שיח’ מחמד יזבכ, הנציג ההלכתי (השיעי) של האמאם אלח’מנא’י בלבנון. באותו טקס השתתף גם נציג שר החקלאות הלבנוני ד”ר אכרם אלהנדי (אתר ג’האד הבינוי, 23 בינואר 2018).
מקורות המימון של אגודת ג’האד הבינוי

פעילותה העניפה של אגודת ג’האד הבינוי, הפרויקטים שאותם היא מבצעת (למשל חלוקת מי שתייה לתושבי הפרבר הדרומי של ביירות), ומוסדות התשתית שהיא מפעילה (מרכזי פיתוח והדרכה, מרכזי הכשרה מקצועית)- כל אלו כרוכים בעלויות כספיות גבוהות (להערכתנו בסדר גודל של עשרות מיליוני דולרים מידי שנה). מרבית המימון הנחוץ לכיסוי עלויות פעילות האגודה מגיע להערכתנו מאיראן, כחלק מהסיוע הכספי האיראני לחזבאללה (המועבר גם למוסדות האזרחיים של הארגון). יתכן כי חלק מהסיוע לאגודה ניתן גם ע”י משרדי ממשלה איראנים או ע”י קרנות וארגונים איראניים, שעימם אגודת ג’האד הבינוי משתפת פעולה. גם האמריקאים קבעו כי האגודה ממומנת ע”י איראן. כשהוכללה אגודת ג’האד הבינוי ברשימת מוסדות חזבאללה, שעליהם מוטלות סנקציות, ציין משרד האוצר האמריקאי: “Jihad al- Bina receives direct funding from Iran, is run by Hizballah members, and is overseen by Hizballah’s Shura Council, at the head of which sits Hizballah Secretary General Hassan Nasrallah” (אתר משרד האוצר, 20 באפריל 2007).

 • נראה לנו כי הסיוע הכספי האיראני לחזבאללה, הנאמד במאות מיליוני דולרים מידי לשנה, הינו המקור האפשרי היחיד לכיסוי העלויות הגדולות של התשתית האזרחית של חזבאללה, ואגודת ג’האד הבינוי בכלל זה. בנאום שנשא ב-24 ביוני 2016, אישר חסן נצראללה, מזכ”ל חזבאללה, כי תקציב חזבאללה מוענק ע”י איראן: “תקציב חזבאללה, משכורות, כספים, אוכל, שתייה, נשק, כל אלה מגיעים מאיראן… כל עוד יש כסף באיראן, יש לנו כסף” (אל עהד, 24 ביולי 2016[4] ).
 • בנוסף לסיוע האיראני, שהינו כאמור המקור התקציבי העיקרי של אגודת ג’האד הבינוי, יש לאגודה גם מקורות סיוע משניים שחשיבותם מעטה (לנוכח ההוצאות הגדולות של האגודה). להלן כמה מהם:
 • תרומות באמצעים או בכסף: נראה לנו כי האגודה נהנית מסיוע מגורמים שונים פנים- לבנוניים וחוץ- לבנוניים. חלק מהסיוע ניתן באמצעות הענקת אמצעים שלהם זקוקה האגודה (ציוד חקלאי, שתילי עצי יער ופרי וכו’). לעיתים הועברו גם דרך האגודה תרומות כספיות כהלוואות לחקלאים או לעסקים קטנים. כך למשל, בשנת 2017 תרם המשטר הסורי שתילי עצי יער ועצי פרי לאגודת ג’האד הבינוי. מאז 1992 תרם המשטר הסורי יותר מארבעים מיליון שתילים כאלה (אתר הג’האד הבינוי).
 • סיוע הממשל הלבנוני: נראה לנו, כי האגודה מסתייעת בגופים שונים בממשל הלבנוני עימם היא עומדת בקשר. אנו מתרשמים, כי הגוף המרכזי עימו מתקיים שיתוף הפעולה הינו משרד החקלאות הלבנוני. יצוין כי הרקע הפוליטי הפנים- לבנוני מאפשר שיתוף פעולה בין משרד החקלאות לאגודה לאחר שב-15 בשנים האחרונות משרד החקלאות היה מרבית הזמן בידי שרים שיעים מחזבאללה ואמל (שר החקלאות כיום הינו חסן אללקיס שיעי, המשתייך לתנועת אמל).

שר החקלאות הלבנוני חסין אלחאג' חסן (חזבאללה) בטקס פתיחת מבצעי 
הייעור של אגודת ג'האד הבינוי לשנת 2012 (אתר ג'האד הבינוי)
שר החקלאות הלבנוני חסין אלחאג’ חסן (חזבאללה) בטקס פתיחת מבצעי הייעור של אגודת ג’האד הבינוי לשנת 2012 (אתר ג’האד הבינוי)

 • הכנסות מרווחי חברות מסחריות ומפעילות פלילית:
  • חברת Arch Consulting : חברה זאת עסקה בבניית בתי חולים, בתי ספר ואתרי דת באזורים הנתונים לשליטת חזבאללה בבירות, בדרום לבנון ובבקאע. בנוסף, עסקה החברה בתיירות, תשתיות ופרויקטים בתחום המים, הן בלבנון והן בחו”ל (למשל, בניית מרכז תרבות אסלאמי באבידג’אן, חוף השנהב). החברה נרשמה בשנת 2005. קודם לכן פעלה תחת השם “מכון המחקר של ג’האד הבינוי” והייתה חלק אינטגרלי מאגודת ג’האד הבינוי של חזבאללה. בכירי החברה הם וליד עלי ג’אבר (מנכ”ל, מייסד שותף ובעל 40% מהחברה), ג’עפר מוסא (מייסד שותף ובעל 30% מהחברה), מחמד חידר קאנצו (מייסד שותף ובעל 30% מהחברה) ואסאמה עבאס רמאל (עורך דין) (אתר ערוץ אלחרה, 9 בינואר 2019; אתר אוניברסיטת לונדון SOAS, 2015). אין בידינו מידע עדכני על החברה ודיווחים ממקורות לבנוניים על פעילותה.
  • על פי דיווח ערוץ אלחרה האמריקאי (10 בינואר 2019) אותרו בעבר קשרים בין חברת Arch Consulting לייעוץ, לבין סלטאן ח’ליפה אסעד, מנהל חברת House Compu (חברה טכנולוגית הקשורה לחזבאללה[5]), סלטאן ח’ליפה אסעד היה בעבר מנהל ג’האד הבינוי.
  • בחודשים מרץ-אפריל 2019 עלו טענות רבות ע”י מתנגדי חזבאללה לגבי הברחת ברזל איראני בכמות עצומה ללבנון ו”הצפת” השוק בברזל מוברח, אותו מוכרים רק מקורבים לחזבאללה (אתר ג’נוביה, אתר אוריינט ניוז ואתר אלאתחאד פרס, מרץ-אפריל 2019). יתכן גם שאמצעים נוספים הדרושים לפעילות אגודת ג’האד הבינוי מוברחים גם הם ללבנון.

הקמת חברות מסחריות, וקידום מיזמים כלכליים, הינו דפוס פעולה מוכר בו נוקטים מוסדות חברתיים וכלכליים של חזבאללה. כך למשל הקים מוסד השהיד של חזבאללה את חברת האחזקות “אטלס הולדינג בע”מ” המתמחה בניהול חברות ופרויקטים בתחומי הרפואה והדלק (בבעלותה לפחות ארבע חברות[6]).

[1] “Hizballah international financing prevention Act of 2015" חוק זה אושר בסנט ונחתם ע"י נשיא ארה"ב בדצמבר 2015. בעקבות החוק הוכנסו לרשימת הסנקציות עסקים, חברות, אגודות ואישים בלבנון המזוהים עם חזבאללה.
[2]
שמעון שפירא, "חזבאללה בין איראן ולבנון", אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, הדפסה רביעית (2006), עמ' 146 – 147.
[3]
בתקופת השיקום שלאחר מלחמת לבנון השנייה, שילמה האגודה פיצויים לכ-12,000 בתי-אב, כאשר גובה הפיצוי נע בין 10,000 דולר (דרום לבנון) ל-12,000 דולר (בירות). פיצוי התושבים השיעים נועד לתת מענה ראשוני לאלו שנותרו ללא קורת גג, למנוע פעילות הומניטרית של גורמים אחרים בקרב התושבים ולמנוע תרעומת כלפי חזבאללה.
[4]
ראו פרסום של מרכז המידע מה-10 ביולי 2016: "משמעות דברי חסן נצראללה כי חזבאללה מקבל את מלוא תקציבו ישירות מאיראן, ובכלל זה אמצעי לחימה ומשכורת לפעילים".
[5]
חברת Compu House היא חברת טכנולוגיה המקושרת לחזבאללה. מייסד החברה הוא סולטאן ח'ליפה אסעד, היה בעבר סגן יושב ראש המועצה המבצעת, ראש יחידת הכספים של חזבאללה ומנהל אגודת ג'האד הבינוי (פורום Neno's Place, 10 בינואר 2019). החברה עוסקת במכירה סיטונאית וקמעונאית של מחשבים ותוכנה ובייבוא מוצרים טכנולוגיים (אתר osenlaw, 10 ביולי 2014).
[6]
לפירוט ראו פרסום מרכז המידע מה-14 במרץ 2019: "מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותן ודרכי מיומונו".