روند سیاسی

خبرهای تازه درباره ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از بیست و ششم ژوئن تا دوم ژوئیه 2013)

وزیر خارجه آمریکا برای پنجمین بار وارد اسرائیل شد و به مدت سه روز چند بار با نخست وزیر اسرائیل و رهبر فلسطینی ها گفت و گو کرد و کوشید آنها را به از سرگیری گفت و گوهای صلح متقاعد کند. گرچه جان کری گفت تلاشها با پیشرفت حاصل شده ولی هم اسرائیل و هم
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

20142013