جمع بندی هفتگی

اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (4 تا 10 آوریل 2012 – 16 تا 22 فروردین 1391)

فعالان ضد اسرائیلی در منطقه و جهان بار دیگر یک کارزار علیه اسرائیل برنامه ریزی کرده و قصد دارند که سلسله سفرهای هوایی از مهره های ضد اسرائیلی را به سوی فرودگاه بین گوریون اسرائیل براه اندازند.
خواندن بیشتر...

اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (28 مارس تا 3 آوریل 2012- 9 تا 15 فروردین 1391)

تظاهراتی که از سوی عوامل ضد اسرائیلی و با حمایت ایران تدارک یافته بود، نسبتاأ ناکام شد. در نوار غزه شلیک گاه به گاه راکت و خمپاره علیه اسرائیل ادامه یافته است و نیز یک تروریست که مجهز به تیربار کلاچینکف بود، در مجاورت جداره امنیتی میان اسرائیل و غزه، به دست نیروهای ارتش اسرائیل
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

20162015201420132012