تشکیلات خود گردان فلسطینی و نزاع اسرائیلی – فلسطینی

اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (28 مارس تا 3 آوریل 2012- 9 تا 15 فروردین 1391)

تظاهراتی که از سوی عوامل ضد اسرائیلی و با حمایت ایران تدارک یافته بود، نسبتاأ ناکام شد. در نوار غزه شلیک گاه به گاه راکت و خمپاره علیه اسرائیل ادامه یافته است و نیز یک تروریست که مجهز به تیربار کلاچینکف بود، در مجاورت جداره امنیتی میان اسرائیل و غزه، به دست نیروهای ارتش اسرائیل
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

20162015201420132012