تشکیلات خود گردان فلسطینی و نزاع اسرائیلی – فلسطینی

خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع فلسطینی ها با اسرائیل (از هجدهم تا بیست و چهارم ژوئیه 2012)

در این هفته تنها سه راکت قسام به سوی جنوب اسرائیل شلیک شد ولی توطئه های تروریستی دیگری انجام گردید و یک تروریست مأمور از سوی حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان اتوبوس گردشگران اسرائیلی را در بورگاس بلغارستان منفجر کرد و موجب کشته شدن پنج گردشگر و مجروح گردیدن 35 نفر دیگر شد.
خواندن بیشتر...

خبرهای تازه درباره ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از یازدهم تا هفدهم ژوییه 2012)

این هفته شلیک راکتی از نوار غزه به سوی جنوب اسرائیل کاهش داشت و در عرصه سیاسی، رهبر فلسطینی ها محمود عباس به دیدارهای خود از کشورهای عربی و اسلامی ادامه داد و از سران آن کشورها درخواست کمک مالی کرد و دو هیئت کمکی از آفریقای جنوبی و ایتالیا وارد نوار غزه شدند.
خواندن بیشتر...

خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از چهارم تا دهم ژوییه 2012)

در یک هفته اخیر شلیک راکتی و خمپاره ای به سوی اسرائیل کاهش یافت. حکومت اسلامی ایران هزینه ساخت واحدهای مسکونی برای زندانیان آزاد شده فلسطینی را در غزه برعهده گرفت و حماس در اردوهای تابستانی به کودکان و نوجوانان آموزش خرابکاری داد و اعلام گردید محمود عباس به زودی به دعوت احمدی نزاد رهسپار
خواندن بیشتر...

خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از 27 ژوئن تا 3 ژوییه 2012)

سران حماس در نوار غزه همچنان شادمانی عمیق خود را نسبت به پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر بیان می دارند و تأکید دارند که مصر در این دوران نوین خود باید برای بهبود وضعیت زندگی فلسطینی های غزه تلاش و همت زیادی از خود نشان دهد.
خواندن بیشتر...

خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از بیستم تا بیست و ششم ژوئن 2012)

تروریست های فلسطینی به سرکردگی حماس دور جدیدی از راکت پرانی را به سوی آبادی های اسرائیلی نشین حومه شهر غزه آغاز کردند ولی سرانجام این دور تنش با میانجیگری مصر پایان یافت و آرامش نسبی در مرز جنوبی اسرائیل برقرار گردید.
خواندن بیشتر...

دور تشدید تنش در جنوب اسرائیل، آخرین خبرها (در بیست و یکم ژوئن تا ساعت 13:00)

علیرغم اعلام آتش بس نانوشته با اسرائیل، از سوی شاخه نظامی حماس، راکت پرانی به سوی جنوب اسرائیل در روز بیست و یکم ژوئن 2012 نیز ادامه یافت و در روز نخست برقراری آتش بس، دستکم هفت فروند راکت دیگر خاک اسرائیل را نشانه گرفت. ساکنان شهرهای جنوبی اسرائیل شب های اخیر را در پناهنگاه
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

20162015201420132012