ایران

اسنادی که توسط ارتش ایالات متحده در مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان به دست آمد، نوربیشتری بر روابط ضد و نقیض میان القاعدة با جمهوری اسلامی ایران می تاباند.

اسنادی که توسط ارتش ایالات متحده در مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان به دست آمد، نوربیشتری بر روابط ضد و نقیض میان القاعدة با جمهوری اسلامی ایران می تاباند. این اسناد یک سلسله مناسبات مملو از خصومت و شک به یکدیگر را به تصویر می کشد. در همین حال، ایران برای منافع خاص خود
خواندن بیشتر...

دروغی که هرگز نخواهد مُرد

(پژوهشی در باره «پروتوکل مشایخ صهیون») نوشته: قاضی ارشد اسرائیلی بانو «هداسا بن عیتو»
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

20162015201420132012