نگاهی به «جهاد جهان (چهارم تا دهم اوت 2016)


رئوس رخدادهای این هفته

  • مهم ترین رخداد این هفته در تقابل میان ارتش ها و نیروهای هم پیمان آنها با سازمان ها و گروههای جهادگرای اسلامی در منطقه خاورمیانه، موفقیت «جبهه فتح الشام» (نام جدید «جبهه النصره») در نفوذ به حصر سنگین شهر حلب بود که در هفته های اخیر از سوی ارتش وفادار به بشار اسد و همپیمانان آنها مورد محاصره نسبتا کاملی قرار گرفته بود اما نیروهای «جبهه فتح الشام» توانسته اند این حصر را درهم شکسته و به برخی از محله های بخش جنوبی حلب نفوذ کرده و از آنجا «دالانی» برای نفوذ به بخش شرقی شهر باز کنند و به یاری نیروهای معارض دیگری که در بخش شرقی محاصره شده بودند، بشتابند. در همین حال، هنوز معلوم نیست که آیا موفقیت این نیروهای معارضین یک امر با ثبات است یا نه، و نبردها در بخش جنوبی حلب کماکان ادامه دارد.
  • نیروهای ائتلاف کرد و عرب در سوریه که «نیروهای دموکراتیک سوری» نامیده می شوند (Syrian Democratic Forcesیا به اختصار SDFکه پیشتر از سوی نیروهای آمریکایی مورد آموزش قرار گرفته بودند) می گویند که در حال تکمیل موفقیت و پیشروی خود در کنترل شهر استراتژیک «منبج» در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه هستند. این شهر در ساحل غربی رود فرات قرار دارد و نزدیکی آن به ترکیه برای معارضین جهت دریافت سلاح و رسیدن جنگجویان اهمیت داشت. بنظر می رسد که بخش بزرگ شهر «منبج» به کنترل نیروهای ائتلاف کرد و عرب در آمده باشد اما هنوز در بخش هایی  از شهر نیروهایی از داعش به مقاومت ادامه می دهند اما ظاهرا شمار باقیمانده وابسته به سازمان «خلافت اسلامی» یا داعش اندک است. با کنترل کامل این شهر از سوی نیروهای ائتلاف کرد و عرب راه تدارکات نیازهای لجیستکی برای داعش قطع خواهد شد و راه مواصلاتی داعش در سوریه با سایر نیروهای داعش در عراق و جهان خارج تا حد زیادی قطع می شود. این وضعیت می تواند آخرین مقرها و استحکامات داعش را در بخش غربی رود فرات و در طول مرز با ترکیه (در امتداد شهرهای جرابلس، الباب و الراعی) در این بخش از سوریه با خطر روبرو کند و احتمال سقوط  بیشتر نیروهای داعش را در این مناطق فراهم کند.