اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی* (24 فوریه تا اول مارس 2016)

حمله تروریستی با تبر در مرکز خرید شهرک اسرائیلی نشین «معله ادومیم» در نزدیکی اورشلیم.

حمله تروریستی با تبر در مرکز خرید شهرک اسرائیلی نشین «معله ادومیم» در نزدیکی اورشلیم.

حمله تروریستی با تبر در مرکز خرید شهرک اسرائیلی نشین «معله ادومیم» در نزدیکی اورشلیم.

حمله تروریستی با تبر در مرکز خرید شهرک اسرائیلی نشین «معله ادومیم» در نزدیکی اورشلیم.

  • حملات فلسطینی ها، اکثراً با چاقو و سلاح سرد به نظامیان و غیرنظامیان اسرائیلی در حالی که وارد ششمین ماه خود شده است، کماکان ادامه دارد، و این هفته، مهمترین رخدادها از این دست، در شهرک های اسرائیلی نشین «بیت اِل»، «معله ادومیم» و «گوش عتصیون» در کرانه باختری بوقوع پیوست. هر سه شهرک به اورشلیم بسیار نزدیک هستند. در حمله یک تروریست چاقوکش به یک افسر دوره ذخیره ارتش اسرائیل در نزدیکی «گوش عتصیون» این افسر به طور سطحی زخمی شد ولی بر اثر گلوله اشتباهی شلیک شده از سوی سایر نظامیان به طرف تروریست فلسطینی، این افسر نیز از ناحیه سینه گلوله خورد و پس از ساعتی در بیمارستان اورشلیم درگذشت. در حمله یک تروریست نوجوان فلسطینی نیز با استفاده از تبر به نگهبان اسرائیلی یک مرکز خرید در شهرک «معله ادومیم» این نگهبان بشدت زخمی شد. این تروریست از سوی اسرائیلی ها به کار و کسب در همین مرکز خرید استخدام شده و از این راه درآمد داشت. با  احتساب افسر کشته شده، شمار اسرائیلی هایی که در این دوره از بحران کشته شده اند، به 33 تن افزایش یافت (شمار اسرائیلی های کشته شده 30 تن است؛ یک تن آمریکایی و یک پناهجوی اریتره ای نیز کشته شده اند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته های اسرائیلی را 28 تن میداند زیرا بحران را از شب سال نو یهودی به حساب نمی آورد). در این مدت نیز به احتساب خبرگزاری فرانسه 178 فلسطینی که اکثراً تروریست های عامل حملات در این دوره بوده اند، کشته شده اند؛ یک پناهجوی سودانی نیز عامل یک حمله چاقوکشی بوده که او نیز کشته شده و سازمان امنیت اسرائیل می گوید شواهد این احتمال را مطرح می کند که این پناهجو به داعش تمایل داشته زیرا در تلفن همراه او شماری عکس نیروهای داعش در نقاط مختلف جهان دیده شده بود).
  •  نیروهای امنیت داخلی اسرائیلی دو برادر فلسطینی را در شهر حبرون، الخلیل، در کرانه باختری دستگیر کردند که مظنون به انجام تک تیراندازی به سوی نظامیان و غیرنظامیان اسرائیلی در فاصله ماههای نوامبر 2016 تا ژانویه 2016 هستند. یکی از آنها به جنبش حماس تمایل داشته است. از این دو برادر اسلحه ای نیز که ظاهراً تک تیراندازی ها با آن انجام می شده است، شناسایی و توقیف شده است. اما این اسلحه ساخت کارخانه نیست بلکه دست ساز است و در یک مسجد پنهان شده بود.

* آنچه که در بالا مطالعه کردید، تنها برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از گزارش هفتگی «ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی» بود. برای آگاهی و خواندن مشروح این گزارش و سایر گزارش هایی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند، لطفا به بخش زبان های دیگر، بویژه زبان انگلیسی این وبسایت، مراجعه کنید.