اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی* (20 تا 26 ژانویه 2016)

دو تروریست جوان فلسطینی روز دوشنبه 25 ژانویه 2016 با چاقو در دست به یک سوپرمارکت در شهرک «بیت حورون» در نزدیکی اورشلیم حمله کردند ولی چون در پی مقاومت یکی از خریداران مرد نتوانستند وارد سوپرمارکت شوند، با پرتاب بمب دست ساز به سوی عابران در خیابان نزدیک محل شتافته و دو زن 60 و 24 ساله را مورد اصابت چاقو قرار دادند و نگهبان شهرک نیز با رسیدن به محل هر دو تروریست را به هلاکت رساند. زن 24 ساله که شدیداً زخمی شده بود، روز بعد درگذشت.

دو تروریست جوان فلسطینی روز دوشنبه 25 ژانویه 2016 با چاقو در دست به یک سوپرمارکت در شهرک «بیت حورون» در نزدیکی اورشلیم حمله کردند ولی چون در پی مقاومت یکی از خریداران مرد نتوانستند وارد سوپرمارکت شوند، با پرتاب بمب دست ساز به سوی عابران در خیابان نزدیک محل شتافته و دو زن 60 و 24 ساله را مورد اصابت چاقو قرار دادند و نگهبان شهرک نیز با رسیدن به محل هر دو تروریست را به هلاکت رساند. زن 24 ساله که شدیداً زخمی شده بود، روز بعد درگذشت.

این دو تروریست در فیسبوک در گفت و گو بین خود نوشته بودند که «روز دوشنبه به شکار می رویم و خود طعم این شکار را خواهیم چشید». این دو تروریست به نام های حسین محمد ابوغوش و ابراهیم الآن چت فیسبوکی خود را روز 21 ژانویه انجام داده بودند که چهار روز پیش از ارتکاب عمل تروریستی از سوی آنها بود. در تصویر سمت راست در بالا بخشی از این چت را از فیسبوک آنها می خوانیم. در سمت چپ عکس «سلفی» آندو دیده می شود که خود با یکدیگر در روز 18 ژانویه 2016  گرفته بودند.

این دو تروریست در فیسبوک در گفت و گو بین خود نوشته بودند که «روز دوشنبه به شکار می رویم و خود طعم این شکار را خواهیم چشید». این دو تروریست به نام های حسین محمد ابوغوش و ابراهیم الآن چت فیسبوکی خود را روز 21 ژانویه انجام داده بودند که چهار روز پیش از ارتکاب عمل تروریستی از سوی آنها بود. در تصویر سمت راست در بالا بخشی از این چت را از فیسبوک آنها می خوانیم. در سمت چپ عکس «سلفی» آندو دیده می شود که خود با یکدیگر در روز 18 ژانویه 2016 گرفته بودند.

  • این هفته نیز حملات تروریستی از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه یافت و قربانیان دیگری از میان اسرائیلی های غیرنظامی گرفت. از روی تعداد موارد حملات تروریستی صورت گرفته، ظاهراً بنظر می رسد که در مقایسه با ماههای قبل این حملات کاهش یافته است اما حملاتی که به تازگی صورت گرفته است، بدلیل گستاخی چشمگیری که در نحوه انجام آن مشاهده می شود، نشان از نوع جدیدی از این حملات دارد و در نتیجه موجب تشدید اوضاع امنیتی شده است.
  • این هفته دو دانشجوی فلسطینی 18 و 23 ساله که در دانشگاه «بیرزیت» در کرانه باختری  درس می خواندند، ضمن قرار قبلی که با یکدیگر گذاشته بودند، در کنار یکدیگر به حمله تروریستی به شهرک «بیت حورون» که یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی اورشلیم (در جاده شماره 443 میان مرکز اسرائیل و اورشلیم) است، حمله کردند. آنها ابتداء در صدد برآمدند با چاقوهایی که در دست داشتند، به خریداران سوپرمارکت در اولین خیابان شهرک که رسیده بودند، حمله کنند ولی چون یکی از مردان خریدار در این محل متوجه آنها شد و با سبد چهار چرخ خرید آنها را با قاطعیت بسیار به عقب راند، دو خرابکار با پرتاب سه بمب دست ساز که با خود داشتند، به سایر عابرین در خیابان حمله کردند. دو زن 60 و 24 ساله با زخمه های چاقو که به بدن آنها وارده شده بود، مجروح شدند. جراحات زن جوان تر بسیار شدید بود و با وجود تلاش بسیار پزشکان اسرائیلی در بیمارستان هداسای اورشلیم برای نجات جان او، درگذشت. پیکر «شلومیت کریگمن» روز 26 ژانویه به خاک سپرده شد. (بدین ترتیب شمار قربانیان اسرائیلی در پنج ماه موج حملات تروریستی و چاقوکشی اخیر به سی تن افزایش یافت دو تروریست فلسطینی توسط  نگهبان شهرک که به محل رسیده بود، هلاک شدند. تحقیقات نشان داد که آنها از بالای حصار پریده و به این شهرک وارد شده بودند و به نزدیک ترین نقطه که این سوپرمارکت بود، حمله کردند. فیلم های سوپرمارکت این صحنه ها را ثبت کرده است). یک هفته قبل از آن نیز یک تروریست پانزده ساله فلسطینی با حمله با چاقو به شهرک «عوتنیئل» یک مادر 38 ساله را در برابر چشمان فرزندانش کشت. این تروریست در بازجویی به عمل آمده توسط  تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل اعتراف کرده است که تحت تاثیر برنامه های پخش شده در رادیو و تلویزیون های فلسطینی به این اقدام دست زده بود.
  • چت فیسبوکی دو تروریست در حمله روز 25 ژانویه به شهرک «بیت حورون» نشان می دهد که اقدام آنها یک تصمیم آنی نبوده و آندو به تدارکات برای آن پرداخته بودند. این دو تروریست سه بمب دست ساز لوله ای نیز تهیه کرده که آن را برای «عملیات» با خود برده بودند- هرچند که بمبها زمان پرتاب عمل نکردند.