اخبار ترور و نزاع فلسطینی – اسرائیلی (6 تا 12 ژانویه 2016) *

  • حملات تروریستی علیه مردم و نظامیان اسرائیلی در روزهای گذشته نیز ادامه یافته است. این هفته چند مورد حمله با چاقو در مناطق حبرون، بقعت اردن، جنین و شهرک یهودی نشین گوش عتصیون در کرانه باختری رخ داد. بیشترین تحرکات تعرضی همچنان در حبرون و گوش عتصیون ثبت می شود. 
  • نشات ملحم، تروریست عرب شهروند اسرائیلی که دو هفته قبل با گشودن آتش اسلحه به سوی مردم در شهر تل آویو سه نفر را کشت و خود گریخت، در روزهای بعد شناسایی شد و در جریان زد و خورد مسلحانه با نیروهای امنیتی به قتل رسید. سازمان های تروریستی و از جمله حماس اقدامات این تروریست را مورد تجلیل قرار دادند. وزارت بهداشت و درمان تشکیلات خودگردان فلسطینی هرچند نام این تروریست را در فهرست «شهدای انتفاضه قدس» قرار نداد اما او را یکی از مهم ترین قهرمانان شهید خطاب کرد.

* آنچه که در بالا مطالعه کردید، تنها برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از گزارش هفتگی «ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی» بود. برای آگاهی و خواندن مشروح این گزارش و سایر گزارش هایی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند، لطفا به بخش زبان های دیگر، بویژه زبان انگلیسی این وبسایت، مراجعه کنید.