اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی* (9 تا 15 دسامبر 2015، 18 تا 24 آذر 1394)

موج حملات تروریستی از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه دارد. این حملات از طریق سنگ پرانی تا چاقوزنی و زیرگرفتن عامدانه با اتومبیل انجام می شود.

موج حملات تروریستی از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه دارد. این حملات از طریق سنگ پرانی تا چاقوزنی و زیرگرفتن عامدانه با اتومبیل انجام می شود.

موج حملات تروریستی از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه دارد. این حملات از طریق سنگ پرانی تا چاقوزنی و زیرگرفتن عامدانه با اتومبیل انجام می شود.

موج حملات تروریستی از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه دارد. این حملات از طریق سنگ پرانی تا چاقوزنی و زیرگرفتن عامدانه با اتومبیل انجام می شود.

  • حملات تروریستی فلسطینی ها به مردم اسرائیل و نظامیان این کشور، سومین ماه خود را سپری می کند و همچنان ادامه دارد. حملات با چاقو و آتش اسلحه صورت می گیرد و این هفته حمله از نوع زیرگرفتن مردم در معابر و ایستگاههای اتوبوس با اتومبیل فلسطینی هایی که رانندگی آن را برعهده دارند، هم در داخل اسرائیل و هم در  کرانه باختری، بیشتر صورت گرفت. مهم ترین تعرض از این نوع، روز یکشنبه 14 دسامبر رخ داد؛ زمانی که یک راننده 21 ساله فلسطینی با اتومبیل خود به افراد ایستاده در صف اتوبوس در ورودی شهر اورشلیم، در ابتدای خیابان بزرگ «هرتصل» کوبید و یازده نفر را زخمی کرد. تروریست زاده «بیت حنینا» در شمال اورشلیم بود و کارت شناسایی اسرائیل را داشت و از مجوز کار در اسرائیل برخوردار بود هرچند که در دو سال اخیر برای زندگی به حبرون، الخلیل، نقل مکان کرده بود. تروریست دستگیر شد. اما یکی از زخمی های این حمله یک طفل نوزاد درون کالسکه بود که بشدت زخمی شده است. همزمان، تظاهرات فلسطینی ها که به خشونت و درگیری با سربازان اسرائیل نیز کشیده می شود، در نقاط مختلف کرانه باختری و همچنین در مرزهای باریکه غزه و در کنار حصاره مرزی این نواره، ادامه دارد.
  • همزمان، این هفته یک مورد حمله راکتی از غزه به جنوب اسرائیل رخ داد که کسی را زخمی نکرد ولی نیروی هوایی اسرائیل به آن واکنش نشان داد و دو «هدف» متعلق به حماس را در غزه بمباران کرد. 

* آنچه که در بالا مطالعه کردید، تنها برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از گزارش هفتگی «ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی» بود. برای آگاهی و خواندن مشروح این گزارش و سایر گزارش هایی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند، لطفا به بخش زبان های دیگر، بویژه زبان انگلیسی این وبسایت، مراجعه کنید.