اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی* (8 تا 14 ژوئیه 2015)

نخستین سالگرد عملیات «صخره استوار» (جنگ تابستان 2014 میان ارتش اسرائیل و تشکل های مسلح فلسطینی در غزه)

نخستین سالگرد عملیات «صخره استوار» (جنگ تابستان 2014 میان ارتش اسرائیل و تشکل های مسلح فلسطینی در غزه)

نخستین سالگرد عملیات «صخره استوار» (جنگ تابستان 2014 میان ارتش اسرائیل و تشکل های مسلح فلسطینی در غزه)

نخستین سالگرد عملیات «صخره استوار» (جنگ تابستان 2014 میان ارتش اسرائیل و تشکل های مسلح فلسطینی در غزه)

  • این هفته آرامش در جنوب اسرائیل برقرار بود (راکتی از غزه به سوی اسرائیل شلیک نشد). در یهودا و شومرون (کرانه باختری) تحرکاتی که جنبه خشونت دارد و در چارچوب «مقاومت مردمی» صورت می گیرد، از سوی فلسطینی ها همچنان در جریان است (این تحرکات به صورت سنگ پرانی و پرتاب بطری آتش زا دیده می شود).
  • «یگانهای عزالدین القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس روز هشتم ژوئیه 2015 گردهمایی را به مناسبت نخستین سالروز جنگ تابستان سال گذشته میان ارتش اسرائیل با تشکل های مسلح فلسطینی در غزه، عملیاتی که ارتش اسرائیل آن را «صخره استوار» نامگذاری کرده بود، برگزار کرد. حماس در این مراسم از دو راکت جدید ساخته شده خود رونمایی کرد و مدعی شد که توان این راکت ها بیشتر از راکت های پیشین است. از سوی دیگر، سران حماس در سخنان خود این پیام را رساندند که این جنبش در حال حاضر اشتیاقی به عملیات نظامی تازه ای در برابر اسرائیل ندارد.

*آنچه که در بالا مطالعه کردید، تنها برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از گزارش هفتگی «ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی» بود. برای آگاهی و خواندن مشروح این گزارش و سایر گزارش هایی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند، لطفا به بخش زبان های دیگر، بویژه زبان انگلیسی این وبسایت، مراجعه کنید.