اخبار ترور و نزاع اسراییلی و فلسطینی* (۱۱ تا ۱۶ مارس ۲۰۱۵)

ادامه سنگ پرانی اعراب به سوی خودروهای اسراییلی در چارچوب آنچه که مقاومت مردمی فلسطینی نامیده می شود.

ادامه سنگ پرانی اعراب به سوی خودروهای اسراییلی در چارچوب آنچه که مقاومت مردمی فلسطینی نامیده می شود.

ادامه سنگ پرانی اعراب به سوی خودروهای اسراییلی در چارچوب آنچه که مقاومت مردمی فلسطینی نامیده می شود.

ادامه سنگ پرانی اعراب به سوی خودروهای اسراییلی در چارچوب آنچه که مقاومت مردمی فلسطینی نامیده می شود.

  • در جنوب اسراییل (در نزدیکی مرز با غزه) آرامش کماکان حفظ شده است و تعرض هایی از نوع حملات راکتی صورت نگرفته است. با وجود این تعرض هایی که در چارچوب «مقاومت مردمی» در کرانه باختری صورت می گیرد ادامه یافته است. بیشترین نوع این تعرض ها این هفته به صورت سنگ پرانی مشاهده شد.
  • تشکیلات امنیتی وابسته به جنبش حماس در غزه این هفته چند مانور برای نشان دادن «توان نظامی» خود در نوار غزه برگزار کردند. هدف دیگر از این رزمآیش های محلی نشان دادن توان برقراری امنیت داخلی بود. یک مقام ارشد امنیتی حماس نیز با تاکید بر این امر گفت این جنبش توانسته است ثبات و امنیت را در باریکه غزه برقرار کند.
  • «یگانهای عزالدین قسام» شاخه نظامی حماس تایید می کند که چند مقر نظامی را در نزدیکی مرز با اسراییل ساخته است. یکی از این پایگاهها در منطقه «شجاعیه» در شرق غزه قرار دارد و دیگری در محلی ساخته شده است که پیشتر شهرک اسراییلی نشین «نیستانیم» در آن قرار داشت (اسراییل درتابستان ۲۰۰۵ همه شهرک ها را تخلیه کرد تا آخرین نیروهای خود را از نوار غزه خارج کرده باشد).