اخبار ترور و نزاع اسراییلی فلسطینی (از سوم تا نهم دسامبر ۲۰۱۴)

حمله با چاقو به شهروندان اسراییلی در یک سوپرمارکت در شهرک «میشور ادومیم». در این عکس دیده می شود که مهاجم چاقو بدست به خریداران در این شهرک حمله می کند. این تصاویر با دوربین مراقبتی این سوپرمارکت گرفته شده است.

حمله با چاقو به شهروندان اسراییلی در یک سوپرمارکت در شهرک «میشور ادومیم». در این عکس دیده می شود که مهاجم چاقو بدست به خریداران در این شهرک حمله می کند. این تصاویر با دوربین مراقبتی این سوپرمارکت گرفته شده است.

  • این هفته نیز درگیری هایی در اطراف جداره حایل امنیتی میان اسراییل با نوار غزه رخ داد. در یهودا و شومرون (کرانه باختری رود اردن) نیز اقدامات خشونت بار در قالب های شناخته شده ای مانند سنگ پرانی پرتاب بطری آتش زا و یا حمله به اسراییلی ها با چاقو ادامه یافت.
  • یکی از مهم ترین رخدادهای امنیتی این هفته اقدام یک مهاجم چاقو بدست فلسطینی در حمله به خریداران در یک سوپرمارکت در شهرک «میشور ادومیم» در کرانه باختری بود. در این حمله خود تروریست به طور سطحی زخمی شد. تشکیلات خودگردان فلسطینی که از این نوع حملات (با عنوان اقدامات صورت گرفته در چارچوب «مقاومت مدنی») پشتیبانی می کند از نکوهش این حمله خودداری کرد. در عرصه سیاسی نیز حکومت خودگردان فلسطینی به کارزار دیپلماتیک خود علیه اسراییل از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ادامه می دهد.