اخبار ترور و نزاع اسراییلی فلسطینی (از ۲۶ نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰۱۴)

دو شبکه تروریستی وابسته به حماس در یهودا و شومرون (کرانه باختری رود اردن) کشف شدند که از ترکیه ماموریت گرفته و فعالیت داشتند. در عکس شماری از اعضای باند دستگیر شده مشاهده می شوند (عکس ها از: شباک سازمان امنیت داخلی اسراییل ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴)

دو شبکه تروریستی وابسته به حماس در یهودا و شومرون (کرانه باختری رود اردن) کشف شدند که از ترکیه ماموریت گرفته و فعالیت داشتند. در عکس شماری از اعضای باند دستگیر شده مشاهده می شوند (عکس ها از: شباک سازمان امنیت داخلی اسراییل ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴)

  • در طول جداره امنیتی در مرز اسراییل با نوار غزه درگیری و برخورد ادامه یافته است. در یکی از این درگیریها از سلاح سبک به سوی واحد گشتی ارتش اسراییل تیراندازی صورت گرفت و در یک درگیری دیگر نیروهای ارتش اسراییل به سوی یک جوان فلسطینی تیراندازی کردند زیرا او به سوی جداره امنیتی نزدیک شده بود و به فرمان ایست و اخطار نیروهای اسراییل توجهی نکرده بود. در همین حال کار بازسازی نوار غزه با آهنگی کند در جریان است.
  • در یهودا و شومرون (کرانه باختری رود اردن) حملات تروریستی از طریق چاقوزنی به شهروندان اسراییلی و زیرگرفتن آنها با اتومبیل و نیز سنگ پرانی ادامه یافته است.
  • در ماههای اخیر دو باند تروریستی از شبه نظامیان حماس از سوی سازمان امنیت داخلی اسراییل کشف شده است. این باندها از سوی دفتر حماس در ترکیه استانبول فعال و راه اندازی شده بود (ماموریت این باندها فعالیت های تروریستی در یهودا و شومرون بوده است). این باندها ماموریت گرفته بودند زیربناها را مورد حمله قرار داده و از جمله در استادیوم «تدی کولک» و شبکه تراموای شهری اورشلیم بمب گذاری کنند.