حماس و سایر سازمان های تروریستی در غزه از مدارس برای مقاصد نظامی بهره گیری می کنند. آنها راکت ها را در مدارس، در جریان عملیات نظامی «صخره استوار»، پنهان کرده اند.


متن بیانیه «اونرا» نهاد ویژه کمک رسانی سازمان ملل در امور فلسطینی ها در نکوهش اقدام حماس و سازمان های تروریستی در زمینه پنهان کردن دهها فروند راکت در مدارس زیر پوشش سازمان ملل در نوار غزه (unrwa.org، هفدهم ژوئیه 2014)
متن بیانیه «اونرا» نهاد ویژه کمک رسانی سازمان ملل در امور فلسطینی ها در نکوهش اقدام حماس و سازمان های تروریستی در زمینه پنهانکردن دهها فروند راکت در مدارس زیر پوشش سازمان ملل در نوار غزه (unrwa.org، هفدهم ژوئیه2014)

رئوس گزارش

1.    در جریان عملیات نظامی «صخره استوار»، نهاد ویژه سازمان ملل متحد در امر کمک رسانی به فلسطینی ها به نام «اونرا»، در روز شانزدهم ژوئیه 2014 اطلاع دادبیست فروند را که در یکی از مدارس زیر پوشش این سازمان در نوار غزه پنهان شده بود، کشف کرده است (نام و محل مدرسه افشا نشد). دانش آموزان مدرسه به هنگام پیدا شدن راکت ها در تعطیلات تابستانی به سر می بردند. بلافاصله در پی پیدا شدن راکت ها «اونرا» موضوع را به افرادی که آنها را «عوامل ذیربط» نامید اما در بیانیه خود به هویت آنها اشاره ای نکرده است، خبر داد تا به قول این بیانیه، اقدامات لازم جهت حفظ  امنیت مدرسه به عمل آید.

2.    در بیانیه «اونرا» آمده است که سازمان ملل متحد موضوع پنهان کردن راکت ها در مدرسه و گروهی را که به این اقدام مبادرت کرده اند، قویا محکوم می کند. در بیانیه این ادعا مطرح شده که این کار «برای نخستین بار» در غزه انجام گرفته و سابقه نداشته، و همچنین ذکر گردیده که اقدام پنهان سازی راکت جان شهروندان غیرنظامی و از جمله کارکنان «اونرا» را به خطر می اندازد و به توان «اونرا» برای یاری رسانی به فلسطینی ها در غزه و دفاع از آنها صدمه وارد می کند. در اطلاعیه همچنین آمده است که «اونرا» اکنون تحقیقات جامعی را درباره این رخداد و چگونگی انتقال راکتها به این مدرسه آن آغاز کرده است (a comprehensive investigation).

بهره گیری نظامی از موسسات آموزشی در نوار غزه

3.    پنهان ساختن راکت در مدارس «اونرا» توسط  سازمان های تروریستی در نوار غزه اقدامی استثنایی نیست، چرا که حماس و دیگر سازمان های تروریستی همواره از موسسات آموزشی نوار غزه برای مقاصد نظامی بهره می گیرند (اکثر این موسسات متعلق به «اونرا» هستند). بهره گیری از مدارس برای مقاصد نظامی، جان دانش آموزان و کادر آموزشی را به خطر می اندازد و نقض آشکار قوانین بین المللی جنگی محسوب می شود.

 


4.    حماس و دیگر سازمان های تروریستی از این که تاسیسات نظامی خود را در جوار مدارس، مساجد و موسسات دولتی قرار دهند و در نزدیکی موسسات آموزشی راکت و خمپاره شلیک کنند هیچ ابایی ندارند. این پدیده در مقیاسی وسیع در جریان عملیات نظامی «سرب گداخته» در سال 2009 مشاهده شد. حال نیز در جریان عملیات نظامی کنونی، عملیات موسوم به «صخره استوار»، تاسیسات نظامی یکی از سازمان های تروریستی که در مجاورت یک مدرسه قرار داشت هدف حمله قرار گرفت (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوئیه 2014).

به تاسیسات نظامی در مجاورت یک مدرسه حمله شد (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوئیه 2014)
به تاسیسات نظامی در مجاورت یک مدرسه حمله شد (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوئیه 2014)

5.    حماس در تعطیلات تابستانی مدارس نوار غزه همچنین از مدارس برای آموزش نظامی به جوانان و نوجوانان توسط  فعالان نظامی خود بهره گیری می کند.  از جمله در تابستان 2014 آموزش های نظامی که در اردوگاه های نظامی برپا شده در مدارس داده شد شلیک راکتی و ربودن سرباز اسرائیلی از طریق تونل های زیرزمینی واقع در خاک اسرائیل و انتقال او به نوار غزه بود[1]. همچنین طی سال های 2013 و 2014 حماس برنامه درسی جدیدی را با  نام «الفتوا» اجرا کرد که در چارچوب آن قرار است که هر سال دهها هزار نوجوان در داخل مدارس، آموزش نظامی بینند[2].

فعالیت های شبه نظامی در مدارس نوار غزه

آموزش نظامی در حیاط مدرسه در اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»: در عکس یک مربی عضو سازمان حماس دیده می شود که اونیفورم نظامی بر تن دارد و به نوجوانان دراین اردو یاد می دهد چگونه تیربار بدست گیرند. تیربار در دست کودکان اسباب بازی است (صفحه فیسبوک اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»، 16 ژوئیه 2014)
آموزش نظامی در حیاط مدرسه در اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»: در عکس یک مربی عضو سازمان حماس دیده می شود که اونیفورم نظامی بر تن دارد و به نوجوانان دراین اردو یاد می دهد چگونه تیربار بدست گیرند. تیربار در دست کودکان اسباب بازی است (صفحه فیسبوک اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»، 16 ژوئیه 2014)

تمرین در اردوگاه تابستانی در منطقه «خان یونس»: در جریان آن ربودن سرباز اسرائیلی از داخل خودروی شعله ور  شبیه سازی شده است (صفحه فیسبوک اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»، 21 ژوئن 2014)
تمرین در اردوگاه تابستانی در منطقه «خان یونس»: در جریان آن ربودن سرباز اسرائیلی از داخل خودروی شعله ور  شبیه سازی شده است (صفحه فیسبوک اردوگاه تابستانی «الشجاعیه»، 21 ژوئن2014)

آموزش دیدگان برنامه «الفتوا» در جریان تعلیمات خود، «حمله به پایگاه ارتش اسرائیل و ربودن یک سرباز» را تمرین می کنند  (صفحه فیسبوک برنامه «الفتوا» ، 28 مارس 2013)
آموزش دیدگان برنامه «الفتوا» در جریان تعلیمات خود، «حمله به پایگاه ارتش اسرائیل و ربودن یک سرباز» را تمرین می کنند (صفحه فیسبوک برنامه «الفتوا» ، 28 مارس 2013)

[1]  به گزارش  انتشار یافته در ششم ژوئیه 2014  با  این عنوان مراجعه شود: مانند هر سال دیگر از اردوگاههای تابستانی نوجوانان غزه برای تعلیم ایدئولوژی  حماس و آموزش نظامی بهره گیری گردید.
[2] به گزارش نهم ماه مه 2014 با این عنوان مراجعه شود: حماس در نوار غزه برنامه آموزشی جدیدی را اجرا می کند و در چارچوب آن دهها هزار نوجوان آموزش نظامی می بینند.