خبرهای تازه درباره ترور و نزاع فلسطینی ها با اسرائیل (از بیستم تا بیست و ششم نوامبر 2013، بیست و نهم آبان تا پنجم آذر 1392)

در پی شلیک خمپاره ای از سوی فلسطینی های نوار غزه به طرف سربازان اسرائیلی در نوزدهم نوامبر 2013، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به چند هدف تروریستی در نوار غزه حمله بردند. در عکس بالا، فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در حال بررسی از تأسیسات آموزشی در «بیت لحیة» در شمال نوار غزه پس از حمله جنگنده های اسرائیلی دیده می شوند (وبسایت حماس، بیستم نوامبر 2013)

در پی شلیک خمپاره ای از سوی فلسطینی های نوار غزه به طرف سربازان اسرائیلی در نوزدهم نوامبر 2013، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به چند هدف تروریستی در نوار غزه حمله بردند. در عکس بالا، فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در حال بررسی از تأسیسات آموزشی در «بیت لحیة» در شمال نوار غزه پس از حمله جنگنده های اسرائیلی دیده می شوند (وبسایت حماس، بیستم نوامبر 2013)

حفره بزرگی که در پی حمله جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در زمین تأسیسات آموزشی جهاد اسلامی فلسطین در «بیت لحیة» درشمال نوار غزه ایجاد گردید، دیده می شود (سازمان تیلیغاتی حماس، بیستم نوامبر 2013)

حفره بزرگی که در پی حمله جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در زمین تأسیسات آموزشی جهاد اسلامی فلسطین در «بیت لحیة» درشمال نوار غزه ایجاد گردید، دیده می شود (سازمان تیلیغاتی حماس، بیستم نوامبر 2013)

فعالان فلسطینی جاده رفت و آمد در نزدیکی «تپه ادومیم» را بستند («وفا»ف بیست و پنجم نوامبر 2013)

فعالان فلسطینی جاده رفت و آمد در نزدیکی «تپه ادومیم» را بستند («وفا»ف بیست و پنجم نوامبر 2013)

فعالان فلسطینی جاده رفت و آمد در نزدیکی «تپه ادومیم» را بستند («وفا»ف بیست و پنجم نوامبر 2013)

فعالان فلسطینی جاده رفت و آمد در نزدیکی «تپه ادومیم» را بستند («وفا»ف بیست و پنجم نوامبر 2013)

فعالان جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در برابر دفاتر اداره برق غزه به تظاهرات پرداختند و از حکومت خودگردان فلسطینی و دولت حماس خواستند فوراً مسأله کمبود برق در نوار غزه را حل کنند (فیسبوک دفتر اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین، بیست و یکم نوامبر 2013)

فعالان جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در برابر دفاتر اداره برق غزه به تظاهرات پرداختند و از حکومت خودگردان فلسطینی و دولت حماس خواستند فوراً مسأله کمبود برق در نوار غزه را حل کنند (فیسبوک دفتر اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین، بیست و یکم نوامبر 2013)

: کارآموزان پروژه اقدام به ربودن نمادین یک سرباز ارتش اسرائیل می کنند (وبسایت وزارت کشور دولت حماس در غزه، بیستم نوامبر 2013)

: کارآموزان پروژه اقدام به ربودن نمادین یک سرباز ارتش اسرائیل می کنند (وبسایت وزارت کشور دولت حماس در غزه، بیستم نوامبر 2013)

نوجوانان «پروژه الفتوح»از روی پرچم اسرائیل می گذرند («فلسطین الآن»، بیستم نوامبر 2013)

نوجوانان «پروژه الفتوح»از روی پرچم اسرائیل می گذرند («فلسطین الآن»، بیستم نوامبر 2013)

 • این هفته، سه قبضه خمپاره به سوی یک واحد از نیروی ارتش اسرائیل که در مجاورت جداره امنیتی بین اسرائیل و نوار غزه به فعالیت های روزمره اشتغال داشت، شلیک شد. در واکنش، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در روز نوزدهم نوامبر 2013 به چند محل فعالیت تروریستی در نوار غزه حمله بردند. در پی این حملات هوایی، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین هشدار داد که عملیات اسرائیلی احتمال دارد موجب شکست توافق آتش بس نانوشته فلسطینی ها با اسرائیل شود.
 • در نوار غزه بحران سوخت که موجب شده شرایط زندگی مردم آنجا در حد چشمگیری وخیم شود، ادامه یافت. عامل اصلی این بحران، اختلاف بین حماس و حکومت خودگردان فلسطینی در مورد پرداخت مالیات گازوئیلی است که از اسرائیل خریداری می شود. افزون بر آن، فشاری که مصر در مورد تونل های ویژه قاچاق و گذرگاه «الرفح» وارد می آورد، عامل دیگر بحران سوخت در نوار غزه است. سخنگویان دولت و جنبش حماس اسرائیل را متهم می دانند و از حکومت خودگردان فلسطینی نیز انتقاد می کنند ولی مواظب هستند که ریسمان روابط  با مصر را بیش از حد نازک نکنند. 
شلیک خمپاره ای
 • در روز نوزدهم نوامبر 2013، سه قبضه خمپاره به سوی نیروهای ارتش اسرائیل که در نزدیکی جداره امنیتی در مرز اسرائیل با نوار غزه به فعالیت های روزمره پرداخته بودند، شلیک شد که آسیب جانی یا زیان مالی در پی نداشت.
اوضاع در جنوب اسرائیل
حملات نیروی هوایی اسرائیل
 • در واکنش نسبت به شلیک خمپاره ای به سوی نیروی اسرائیلی، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در روز نوزدهم نوامبر 2013، به چند هدف تروریستی و از جمله یک کارگاه ویژه ساخت جنگ افزار و دو تونل زیرزمینی در جنوب نوار غزه و نیز یک مرکز فعالیت های تروریستی در شمال نوار غزه حمله بردند (سخنگوی ارتش اسرائیل، نوزدهم اکتبر 2013).
 • در پی حمله نیروی هوایی اسرائیل،ابواحمد، سخنگوی شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، هشدار داد که «ادامه نقض آتش بس از سوی اسرائیل»، به صورت آمد و شد نیروهای ارتشی در خاک فلسطینی و یا حملات هوایی این کشور، احتمال دارد که «هر لحظه موجب فروپاشی توافق نانوشته آتش بس فلسطینی ها با اسرائیل شود» («فلسطین الیوم»، بیست و یکم نوامبر 2013). احمد المدلل، فعال ارشد جهاد اسلامی فلسطین گفت، حملات اسرائیل «نشان از سرخوردگی امنیتی و نظامی این رژیم دارد که می کوشد از اوضاع متلاطم جهان عرب و اسلامی سوء استفاده کند و توان بازدارندگی خود را احیا نماید»، («فلسطین الیوم»، بیستم نوامبر 2013). 
ادامه فعالیت های خشونت آمیز و تلاش های تعرضی علیه شهروندان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن
 •  در هفته های اخیر 10 نوجوان 15 تا 17 ساله ساکن شهرک فلسطینی نشین «عیسویه» در شرق اورشلیم به اتهام سنگ پرانی و انداختن بطری های آتشزا به سوی پاسگاه ارتش اسرائیل و ساختمان دانشگاه اورشلیم و خودروهای اسرائیل در «تپه هتصوفیم» بازداشت شدند. بازجویی ها نشان داد که این نوجوانان وابسته به دو باند تروریستی همسو با جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین هستند (پلیس اسرائیل، بیست و چهارم نوامبر 2013). 
 •  در کرانه باختری رود اردن رویدادهای خشونت آمیز در چارچوب آنچه که «مقاومت مردمی» نام گرفته، ادامه داشت و به سوی نیروهای امنیتی و شهروندان عادی اسرائیل سنگ و بطری آتش زا پرتاب شد. در چند مورد فلسطینیها در جاده های مرکزی کرانه باختری رود اردن قصد داشتند به تعرض تروریستی دست بزنند.

راست: عبدالله ابو رحمه، مسئول همآهنگی در «کمیته های مقاومت» علیه جداره امنیتی در شهرک فلسطینی نشین در «بلعین» همراه با فعالان محلی و افراد خارجی با نیروهای اسرائیلی در جریان تظاهرات هفتگی در برابر جیپ اسرائیلی ، علیه جداره برپا شده در «بلعین» درگیر شدند. (فیسبوک رسمی شهرک «بلعین»، بیست و دوم نوامبر 2013) چپ: فلسطینی ها در حال پرتاب سنگ به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در روستای «بلعین» («یوتیوب»، بیست و دوم نوامبر 2013)
راست: عبدالله ابو رحمه، مسئول همآهنگی در «کمیته های مقاومت» علیه جداره امنیتی در شهرک فلسطینی نشین در «بلعین» همراه با فعالان محلی و افراد خارجی با نیروهای اسرائیلی در جریان تظاهرات هفتگی در برابر جیپ اسرائیلی ، علیه جداره برپا شده در «بلعین» درگیر شدند. (فیسبوک رسمی شهرک «بلعین»، بیست و دوم نوامبر 2013) چپ: فلسطینی ها در حال پرتاب سنگ به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در روستای «بلعین» («یوتیوب»، بیست و دوم نوامبر 2013)

فعالان فلسطینی جاده اصلی به سوی شهرک «تپه ادومیم» در نزدیکی اورشلیم را بستند
 • در روز بیست و پنجم نوامبر 2013، فعالان فتح و یگان های مقاومت مردمی در اعتراض به مقررات جدید آمد و شد، که به ادعای آنها نسبت به ساکنان فلسطینی تبعیض قائل گردیده است، جاده اصلی به سوی شهرک اسرائیلی «تپه ادومیم» را بستند. در نیتجۀ این وضعیت، بین آنها و نیروهای امنیتی اسرائیل درگیری رخ داد که منجر به بازداشت چند فعال فلسطینی شد («الایام» و خبرگزاری «معان»، روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم نوامبر2013).
بحران سوخت
 •  در هفته های اخیر، شرایط زندگی در نوار غزه در حد چشمگیری به وخامت گراییده و به ویژه بحران سوخت بر همه عرصه های زندگی فلسطینی  ها در این باریکه اثر گذاشته است. دلیل بحران سوخت از جمله این است که دولت حماس و حکومت خودگردان فلسطینی در مورد پرداخت مالیات برای گازوئیل دریافتی از اسرائیل توافق ندارند. منابع دولت حماس اسرائیل را به این بحران متهم می کنند ولی همزمان از حکومت خودگردان فلسطینی نیز انتقاد می نمایند. در این میان، گذرگاه «الرفح» میان غزه و مصر این هفته نیز در حد محدود فعالیت داشت و چند بار باز و بسته شد (که این امر بر محدودیت های سوخت در غزه اثرات منفی بیشتری می گذارد).

فعالان جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در برابر دفاتر اداره برق غزه به تظاهرات پرداختند و از حکومت خودگردان فلسطینی و دولت حماس خواستند فوراً مسأله کمبود برق در نوار غزه را حل کنند (فیسبوک دفتر اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین، بیست و یکم نوامبر 2013)
فعالان جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در برابر دفاتر اداره برق غزه به تظاهرات پرداختند و از حکومت خودگردان فلسطینی و دولت حماسخواستند فوراً مسأله کمبود برق در نوار غزه را حل کنند (فیسبوک دفتر اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین، بیست و یکم نوامبر 2013)

 • باسم نعیم، مشاور امور بین الملل اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس گفت: «این دولت تماس هایی را با عوامل عربی و بین المللی آغاز کرده و پیآمدهای محاصره نوار غزه و از جمله بحران سوخت و بسته بودن گذرگاه الرفح را به آگاهی آنها رسانیده است». او تأکید کرد که اسرائیل «از نظر قانونی، بین المللی و بشر دوستانه مسئول اصلی حصر نوار غزه است» («صفا»، بیستم نوامبر 2013).
 • در پی بسته شدن تونل های زیرزمینی در مرز نوار غزه و مصر از سوی ارتش مصر، موسی الخالدی، رییس نیروی دریایی پلیس در «الرفح» گزارش داد که میزان قاچاق از خاک مصر به نوار غزه از طریق دریا افزایش یافته است. به گفته وی، اکثر کالاهای قاچاق شده قطعات و لوازم یدکی خودرو می باشد («الایام»، بیست و چهارم نوامبر 2013).
 • علیرغم فشار سنگینی که به دلیل بی نظمی در فعالیت گذرگاه «الرفح» بر دولت حماس وارد می شود و نیز به دلیل فعالیت مصر علیه تونل های ویژه قاچاق کالا، سران حماس آشکارا در قبال مصر نرمش نشان می دهند و می کوشند بیش از حد این ریسمان را باریک نکنند و به روابط  با آن کشور لطمه نزنند. از جمله به این موارد اشاره می شود:
 •  در دیداری که اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس با هیأت اعزامی کمپین «فرسنگ ها لبخند» انجام داد، گفت: روابط  با مصر جنبه راهبردی دارد و حماس همه روزه با سازمان اطلاعاتی مصر همکاری می کند. علیرغم این امر، هنیه اعتراف کرد که دو طرف مصری و حماس، یکدیگر را به باد انتقاد می گیرند. ولی تأکید کرد که این وضع موجب قطع روابط دو طرف نخواهد شد («صفا»، بیست و دوم نوامبر 2013).
 • صلاح البردویل، عضو ارشد حماس گفت، حماس در خشونت هایی که در مصر رخ داده نقشی نداشته و یک جنبش مقاومتی است که «تنها یک دشمن دارد و آن، دشمن صهیونیستی است». به گفته البردویل «بین حماس و تشکیلات اطلاعاتی مصر تماس های مستقیم و تنگاتنگ ادامه دارد و وارد آوردن هرگونه اتهام به حماس تنها به سود اسرائیل است» (شبکه تلویزیونی لبنانی همسو با حماس و حزب الله «المیادین»، بیستم نوامبر 2013).
انجام یک رژه نظامی دیگر در سالگرد عملیات نظامی «ستون ابرها»
 • در نوار غزه، آیین های ویژه سالگرد عملیات نظامی «ستون ابرها» (حمله  پائیز سال 2012 از سوی ارتش اسرائیل به تشکل های تروریستی فلسطینی) ادامه یافت. در چارچوب این آیین ها، در روز بیستم نوامبر 2013، از سوی دایرۀ آموزش جنبش حماس ضمن مشارکت «جبهه اسلامی» در «الرفح» یک رژه نظامی ترتیب داده شد و در آن کارآموزان «پروژه الفتوح» (برنامه آموزشی دولت حماس که هزاران نوجوان آموزشهای نظامی می بینند)[3]شرکت داشتند. مراسم با رژه نظامی در خیابان های الرفح آغاز شد و سپس مراسمی در مدرسه «بئر السابع» انجام گردید و در جریان آن کارآموزان در حالی که اسلحه خود را بر روی پرچم اسرائیل قرار داده بودند، راه پیمایی کردند و ربودن یک سربار ارتش اسرائیل را نمایش دادند («فلسطین الآن»، وبسایت وزارت کشور دولت حماس، بیستم نوامبر 2013).
کمک به نوار غزه و کاروان «فرسنگ ها لبخند»
 •  در بیست و دوم نوامبر 2013، کاروان خارجی حامیان فلسطینی برای کمک در چارچوب پروژه ای که «فرسنگ ها لبخند» نامیده می شود، وارد نوار غزه شد که شامل هشت تن از فعالان حامی فلسطینی ها از کشورهای مختلف بود. افراد کاروان همراه با خود چند خودروی کمک های اولیه و امداد پزشکی به عنوان هدیه آورده بودند.این نخستین کاروان کمک های اولیه است که از هنگام انقلاب مصر در ژوئیه 2013 وارد نوار غزه شده است. غازی حمد معاون وزارت خارجه در دولت حماس از اعضای کاروان استقبال کرد و از آنها در اقامتگاه اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس پذیرایی شد.

اعضای هیأت اعزامی از سوی کمپین «فرسنگ ها لبخند» مورد استقبال اسماعیل هنیه قرار گرفتند («فلسطین الآن»، بیست و دوم نوامبر 2013)
اعضای هیأت اعزامی از سوی کمپین «فرسنگ ها لبخند» مورد استقبال اسماعیل هنیه قرار گرفتند («فلسطین الآن»، بیست و دوم نوامبر 2013)

واکنش حکومت خودگردانی به دعوت نخست وزیر اسرائیل از محمود عباسبرای سخنرانی در «کنست» (پارلمان اسرائیل)
 • نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی که در نشست ویژه «کنست» به افتخار رییس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند ایراد کرد، از محمود عباس دعوت نمود به «کنست» (مجلس ملی) اسرائیل بیآید «تا با این حقیقت تاریخی آشنا شود که یهودیان رابطه ای چهار هزار ساله با سرزمین اسرائیل دارند، و لذا از حق استقلال و موجودیت در این سرزمین برخوردارند» (وبسایت نخست وزیری اسرائیل، هجدهم نوامبر 2013).
 • محمود عباس در واکنش نسبت به پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل گفت آماده است به اسرائیل بیآید و در «کنست» سخنرانی کند، ولی افزود: «بنیامین نتانیاهو نباید برای سخنرانی من هیچگونه پیش شرطی قائل شود». محمود عباس افزود اگر به «کنست» بروم باید بتوانم آنچه را که من می خواهم، بگویم نه آنچه را که نتانیاهو می خواهد بشنود (رادیو صدای روسیه، بیست و دوم نوامبر 2013).ریاض المالکی، وزیر خارجه در حکومت خودگردان فلسطینی نیز گفت، دعوت صورت گرفته از سوی نتانیاهو حقیقی نیست بلکه صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و هدف از آن، قائل گردیدن شرایط تازه ای برای فلسطینی هاست. به گفته ریاض المالکی، اگر محمود عباس تصمیم به رفتن به «کنست» اسرائیل بگیرد، وی در آنجا «از حقوق حقه فلسطینی ها سخن خواهد گفت و نه از آنچه که بنیامین نتانیاهو می خواهد بشنود» («الوطن»، بیست و چهارم نوامبر  2013).
روند سیاسی فلسطینی – اسرائیلی
 • سران حکومت خودگردان فلسطینی و به ویژه محمود عباس به اظهارنظر در مورد گفت و گوی سیاسی با اسرائیل ادامه می دهند:
 • محمود عباس،در جریان سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در همآیش عربی – آفریقایی که در امیرنشین کویت برگزار شد، تأکید کرد که حکومت خودگردان فلسطینی حاضر نیست توافق در مورد برپایی کشور فلسطین در مرزهای موقت و یا هرگونه توافق دیگری را که هدفش جز قرارداد نهایی صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها باشد، بپذیرد. به گفته محمود عباس، «بزرگ ترین خطری که مانع از برقراری صلح اسرائیلی – فلسطینی می شود، ادامه اقدامات اسرائیل در بیت المقدس (اورشلیم) است» («الایام»، بیستم نوامبر 2013).
 • محمود عباس،در دیداری نیز که در رام الله با وزیر خارجه نروژ «بورگه براندس» داشت تأکید کرد که حکومت فلسطینی خود را نسبت به گفت و گوهای سیاسی با اسرائیل که منجر به برپایی کشور فلسطین، بر اساس مرزهای سال 1967 شود، متعهد می داند. اما محمود عباس افزود، «ادامه ساخت و سازهای اسرائیلی در آبادی نشین های یهودی کرانه باختری رود اردن و به ویژه شرق بیت المقدس (اورشلیم) از سوی اسرائیل، فرصت برقراری صلح را با شکست روبرو می کند» («الحیات الجدیده»، بیست و پنجم نوامبر 2013).

محمود عباس در دفتر خود در شهر رام الله با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد («وفا»، بیست و چهارم نوامبر 2013)
محمود عباس در دفتر خود در شهر رام الله با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد («وفا»، بیست و چهارم نوامبر 2013)

 • محمود عباس،همچنین در اظهارات دیگری، اسرائیل را متهم کرد که خواهان گفت و گوی واقع با فلسطینیها نیست، و حتی احتمال داد که اسرائیل از مناسبات به سردی گراییده با ایالات متحده بخاطر توافق هسته ای که با ایران به دست آمده است، سوء استفاده کند و اسرائیل را از قید گفت و گوهای سیاسی آزاد سازد. محمود عباس سخنان پیشین خود را نیز تکرار کرد و گفت اگر گفت و گو با اسرائیل با شکست رو.برو شود، حکومت خودگردانی به سازمان های بین المللی برای کسب استقلال خود مراجعه خواهد کرد («الاخباریه»، بیست و سوم نوامبر 2013). 
فعالیت های تبلیغی ضد اسرائیلی در نوار غزه از طریق دریا
 •  فعالان نهادی با نام «جو.انان انتفاضه»، تشکیلاتی که به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی (اینترنت) فعالیت دارد، اعلام کردند که قصد دارند در روز بیست و نهم نوامبر، (که سالگرد صدور قطعنامه سال 1947 از سوی سازمان ملل برای تقسیم این سرزمین به دو کشور اسرائیل و فلسطینی است)، به فعالیت های اعتراضی دریایی علیه حصر دریایی نوار غزه دست بزنند. در چارچوب این فعالیت ها، قرار است قایق های فلسطینی از شش فرسنگ حریم دریایی که برای ماهیگیری آنها تعیین شده، عبور کنند تا این حصر را از نظر خود پایمال کنند. به گفته برنامه ریزان این اقدام تبلیغی، قرار است در این سفر دریایی قریب به 200  فعال و از جمله فعالان خارجی و شماری روزنامه نگار در 17 قایق همراه شوند. برنامه ریزان این سفر دریایی قصد دارند پیش از حرکت قایق ها یک کنفرانس مطبوعاتی در بندر غزه برپا کنند (فیسبوک این تشکل، بیست و سوم نوامبر 2013).
آتش زدن پرچم اسرائیل در همآیش فتح در بیت اللحم
 •  جنبش «شباب» وابسته به فتح در دانشگاه بیت اللحم، در روز بیست و یکم نوامبر 2013، همآیشی به یاد یاسر عرفات رهبر پیشین و متوفای سازمان آزادیبخش فلسطین برگزار کرد که در آن فرمانده تشکیلات امنیت ملی فلسطینی در شهر بیت اللحم نیز شرکت داشت. در جریان همآیش، به تروریست های فلسطینی ساکن بیت اللحم و اطراف آن که در چارچوب مرحله دوم آزادسازی زندانیان امنیتی به تازگی از سوی اسرائیل آزاد شدند، «لوح تقدیر» اهدا شد. در جریان همآیش، همچنین دانشجویان فلسطینی پرچم اسرائیل را در خوابگاه خود آتش زدند (صفحه فیسبوک، شبکه بیت اللحم، بیست و چهارم نوامبر 2013).

دانشجویان فلسطینی در همآیش جنبش «شباب» پرچم اسرائیل را آتش می زنند (عکس از: صفحه فیسیوک شبکه «بیت اللحم»، بیست و چهارم نوامبر 2013)
دانشجویان فلسطینی در همآیش جنبش «شباب» پرچم اسرائیل را آتش می زنند (عکس از: صفحه فیسیوک شبکه «بیت اللحم»، بیست و چهارم نوامبر 2013) 

[1]این آمار تا روز بیست و ششم نوامبر 2013 را در برمی گیرد و شامل شلیک خمپاره ای نیست.
[2]این آمار شلیک خمپاره ای را شامل نمی شود.
[3]برای آگاهی بیشتر از «پروژه الفتوح»، به نشریه مرکز اطلاعاتی انتشار یافته در هشتم مه 2013 با این عنوان مراجعه شود: "در نوار غزه حماس یک برنامه آموزشی جدید با نام «الفتوح» ترتیب داده که در جریان آن ده ها هزار نوجوان آموزش نظامی می بینند". هدف از این برنامه، تربیت نسل جدیدی از فعالان و حامیان حماس برای تضمین پایه های قدرت حکومت حماس در نوار غزه برای یک دوره طولانی است.