عملیات «ستون ابر» – گزارش شماره 10 *


سازمان های حماس و جهاد اسلامی فلسطین همچنان به قدردانی از جمهوری اسلامی ایران، بخاطر کمک های نظامی و مالی، ادامه می دهند[**]

پوستر الصاق شده در شهر غزه برای بیان قدردانی از ایران که به 4 زبان فارسی، عربی، انگیسی و عربی چاپ شده است. در زمینه این پوستر، راکت های «فجر 5" نقش بسته است («قدس نت»، 29 نوامبر 2012)
پوستر الصاق شده در شهر غزه برای بیان قدردانی از ایران که به 4 زبان فارسی، عربی، انگیسی و عربی چاپ شده است. در زمینه این پوستر، راکت های «فجر 5" نقش بسته است («قدس نت»، 29 نوامبر
2012)

1.    در پایان عملیات نظامی «ستون ابر» و برقراری آتش بس بین اسرائیل و تشکل های مسلح فلسطینی در غزه، پوسترهایی در شهر غزه برای بیان قدردانی سازمان های مسلح فلسطینی از جمهوری اسلامی ایران نصب شده است، که هدف از آن «تأکید نهادن بر نقش مهم و محوری جمهوری اسلامی ایران، از طریق دادن کمک های نظامی و مالی به گروه های تروریستی (و به توصیف آنها: «مقاومت فلسطین») می باشد. پوستری که در عکس دیده می شود، به 4 زبان عربی، فارسی، انگلیسی و عبری و در زمینه تصویری از راکت های «فجر 5» که ساخت ایران است و از سوی ایران به تشکل های مسلح فلسطینی داده شده است، تهیه و توزیع و در کوی و برزن های غزه نصب شده است. این تشکل ها برای نخستین بار درجریان عملیات «ستون ابر» از این راکت ها برای شلیک به سوی اورشلیم و تل آویو، دو شهر بزرگ اسرائیل، استفاده کردند (وبسایت «پال تودی»، که وابسته به سازمان جهاد اسلامی فلسطین است، و نیز خبرگزاری «رویترز»، 27 نوامبر 2012).

پوسترهای غزه در بیان قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک های نظامی و مالی («قدس نت»، 29 نوامبر 2012)
پوسترهای غزه در بیان قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک های نظامی و مالی(«قدس نت»، 29 نوامبر2012)

2.    به طور یقین هنوز معلوم نیست که چه عواملی دست اندرکار تهیه این پوستر بوده اند و آن را در شهر غزه بر کوی و برزن ها آویزان کرده اند. اما خضر حبیب که یک عضو ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین است، در مصاحبه ای با خبرگزاری «رویترز»، به عواملی که ممکن است دست اندر کار نشر و توزیع این پوسترها باشند، اشارات تلویحی داشته است. (بنظر می رسد که همین سازمان در پشت پرده این اقدام قرار دارد). خضر حبیب به «رویترز» گفته است: «بیان قدردانی از ایران، یک امر طبیعی است، زیرا راکت هایی که تل آویو را هدف قرار دادند، همان راکت هایی که تا به بیت المقدس (اورشلیم) رسیده اند، ایرانی هستند، لذا وظیفۀ ما بیان سپاس از کسانی است که به ملت فلسطین یاری دادند». خضر حبیب این را نیز اضافه کرد که سازمان جهاد اسلامی فلسطین «مناسبات خوب و حسنه ای با ایران دارد» و همچنین گفت «این روابط نزدیک تا زمانی که ایران در کنار ملت فلسطین و جبهه مقاومت باشد، ادامه خواهد یافت» («رویترز»، 27 نوامبر 2012).

3.    در میان سخنان دیگری که سران تشکل های مسلح فلسطینی برای قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به طور آشکار مطرح کرده اند، سخنانی که محمود الزهار عضو ارشد دفتر سیاسی حماس در غزه بر زبان آورد، حایز اهمیت است. محمود الزهار بر استقلال رأی حماس تأکید کرد.

الف- محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین دولت حماس و عضو ارشد دفتر سیاسی حماس، گفت حماس هیچ قصدی برای کتمان کردن کمک های نظامی و مالی دریافتی خود از ایران ندارد و حقیقت را بیان می کند. محمود الزهار گفت که از این پول های رسیده از ایران برای تولید راکت که به هدف های دوربردتری شلیک می شود، و برد آنها از راکت های دریافت شده از ایران نیز بیشتر است، هزینه شده است، به گفته الزهار، ایران در اعطای این کمک های خود به حماس «هرگز هیچ پیش شرط و شرطی قایل نشده است و به خاطر همین حفظ استقلال رأی است که حماس پذیرفته است که از ایران کمک بگیرد» (شبکه «الاقصی»، تلویزیون حماس، 22 نوامبر 2012).

ب – محمود الزهار در سخنرانی در برابر فعالان «یگان های عزالدین القسام»، شاخه نظامی حماس، فاش کرد که بخشی از راکت هایی که حماس از آنها در بحران اخیر استفاده کرد، ساخت جمهوری اسلامی ایران بود. الزهار اذعان کرد که ایران کمک های مالی و تسلیحاتی به حماس داده است. الزهار این را نیز گفت که ایران هیچ چشم داشتی در برابر اعطای کمک خود ندارد و تنها خواسته است که راکت ها در راه «آزادی فلسطین» به کار گرفته شود (روزنامه «الشرق الاوسط»، 24 نوامبر 2012).

[*]  توجه کنید که گزارش به روز شده شماره 9 از سلسله گزارش های مربوط به عملیات «ستون ابر» در چهارچوب گزارش هفتگی تازه های نزاع اسرائیل و فلسطین که به تاریخ 22 تا 27 نوامبر منتشر شد، به آگاهی رسید.

[**]  گزارش شماره 6 عملیات «ستون ابر» را نیز که در ارتباط با همکاری های ایران و تروریست های فلسطینی بود، مطالعه کنید.