عملیات نظامی «ستون ابر» گزارش روزانه شماره 3 ( نوزدهم نوامبر ساعت یک بعدازظهر)

خرابی که به یک واحد مسکونی در آبادی اسرائیلی نشین «بئرطوبیا» وارد گردیده است

خرابی که به یک واحد مسکونی در آبادی اسرائیلی نشین «بئرطوبیا» وارد گردیده است

خرابی وارده به خانه ای در اوفاکیم

خرابی وارده به خانه ای در اوفاکیم

خرابی وارده به خانه در شورای منطقه ای بئرطوبیا (سخنگویان شورای منطقه ای بئرطوبیا، هجدهم نوامبر 2012).

خرابی وارده به خانه در شورای منطقه ای بئرطوبیا (سخنگویان شورای منطقه ای بئرطوبیا، هجدهم نوامبر 2012).

خرابی به وجود آمده در خانه ای در شهر اوفاکیم

خرابی به وجود آمده در خانه ای در شهر اوفاکیم

استادیوم غزه که از آن راکت شلیک می شد (سخنگوی ارتش اسرائیل، نوزدهم نوامبر 2012)

استادیوم غزه که از آن راکت شلیک می شد (سخنگوی ارتش اسرائیل، نوزدهم نوامبر 2012)

حمله به راکت اندازهای پنهان شده در زیرزمین حیاط یک مسجد

حمله به راکت اندازهای پنهان شده در زیرزمین حیاط یک مسجد


رئوس گزارش

1.    در هجدهم نوامبر و نیمه اول نوزدهم نوامبر شلیک راکتی به سوی اسرائیل گرچه در شبانه روز اخیر نسبت به روز پیش از آن کاهش داشت ولی ادامه یافت. علیرغم این امر میزان خسارات و زخمی های اسرائیل در شبانه روز اخیر بیش از روز قبل از آن بود. دو بار دیگر راکت به سوی منطقه «گوش دان» در مرکز اسرائیل شلیک گردید ولی سامانه «گنبد آهنین» آنها را از مسیر خود منحرف ساخت و منهدم نمود. جنبش حماس رهبری حملات راکتی را بر عهده دارد و پس از آن جهاد اسلامی فلسطین با فاصله ای آشکار قرار دارد.

2.    ارتش اسرائیل در شبانه روز اخیر از طریق هوا به حملات گسترده ادامه داد و رویهمرفته حدود یکصد و سی هدف تروریستی و از جمله راکت اندازهای پنهان شده، باندهای مأمور شلیک، تونل های زیرزمینی و پایگاه های تروریست ها، تأسیسات مخابراتی حماس، ساختمان شبکه تلویزیون «الاقصی»، خانه های فعالان تروریستی و ستادهای پلیس حماس، مورد حمله قرار گرفتند. گسترش حملات موجب شد که شمار آسیب دیدگان و از جمله غیرنظامیانی که در راکت پرانی شرکت ندارند افزایش پیدا کند و از جمله به اشتباه به افراد یک خانواده در شمال غرب نوار غزه آسیب وارد گردد. 

3.    هم اکنون نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین در قاهره به سر می برند و به طور غیرمستقیم از تلاش های رییس جمهوری مصر محمد مُرسی حمایت می کنند. رییس جمهوری ایالات متحده و نیز کشورهای اسلامی مانند ترکیه و قطر که اساساً از حماس پشتیبانی می کنند در این تلاش ها شرکت دارند. نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین آشکارا در مصاحبه با رسانه های مصری و عربی اندیشه های اولیه خود را برای گفت و گو پیرامون آتش بس ارائه دادند.  آنها با ایجاد یک منطقه حایل در نوار غزه در طول جداره مرزی مخالفت کردند و خواهان کسب اجازه برای صید ماهی در دریا و قطع ترور علیه سر دسته های تروریست ها در نوار غزه، اما بدون تعهد به قطع تجهیز نظامی خود در نوار غزه، شدند. سخنگوی حماس در این مصاحبه ها افزود که: قطع محاصره دریایی غزه و گشایش همه گذرگاه های نیز باید در گفت و گوهای آتش بس مطرح شود.

شلیک راکتی به سوی اسرائیل

4.    شلیک راکتی گسترده به سوی اسرائیل در طول روز هجدهم نوامبر به طور پیوسته ادامه یافت. در مجموع در شبانه روز اخیر حدود 49 راکت شلیک شد. علیرغم این امر شلیک راکتی نسبت به روز پیش از آن کمتر بود (سخنگوی ارتش، هجدهم نوامبر 2012) علیرغم این موضوع، میزان خسارات و جراحات در شبانه روز اخیر بیش از روز گذشته بود.

5.    شلیک های راکتی مهم:

الف – در هجدهم نوامبر در ساعت یازده شب پس از سه ساعت آرامش یک فروند راکت به خانه ای در یک آبادی نشین شورای منطقه ای «بئرطوبیا» اصابت کرد و به بنای آن خسارت زیادی وارد ساخت ولی به کسی آسیب وارد نشد.

خرابی وارده به خانه در شورای منطقه ای بئرطوبیا (سخنگویان شورای منطقه ای بئرطوبیا، هجدهم نوامبر 2012).
خرابی وارده به خانه در شورای منطقه ای بئرطوبیا (سخنگویان شورای منطقه ای بئرطوبیا، هجدهم نوامبر2012).

ب – در هجدهم نوامبر دو راکت به سوی «گوش دان» در مرکز اسرائیل، یکی در ساعات بامدادی و دومی در ساعات غروب شلیک شد ولی هر دو راکت به گونه موفقیت آمیزی توسط سامانه «گنبد آهنین» از مسیر خود منحرف و منهدم شدند.

ج – یک فروند راکت که در شهر«اوفاکیم» سقوط کرد به یک واحد مسکونی و اتومبیلی که چهار مسافر داشت خسارت شدید وارد ساخت. چهار مسافر اتومبیل عبارت بودند از پدر، مادر و یک طفل شیرخواره و یک نفر دیگر که توانستند اتومبیل را ترک کنند و تنها در اثر برخورد تراشه های راکت مجروح شدند.   

خرابی به وجود آمده در خانه ای در شهر اوفاکیم (مرکز رسانه ای «سدورت»، Sderot Media Center، هفدهم نوامبر 2012).
خرابی به وجود آمده در خانه ای در شهر اوفاکیم (مرکز رسانه ای «سدورت»،Sderot Media Center، هفدهم نوامبر2012).

د – سقوط دو فروند راکت در مجاورت واحدهای مسکونی در شهر «اشکلون» به خانه ای مسکونی آسیب رساند.

د –  سقوط دو فروند راکت در مجاورت واحدهای مسکونی در شهر «بئرشبع» به خانه ای مسکونی آسیب رساندץ

د –  در نتیجه اصابت یک راکت، خانه ای در شهر «سدروت» آسیب دید ولی در آن هنگام کسی در خانه نبود.

6.    پس از یک شب نسبتاً آرام در صبح روز نوزدهم نوامبر شلیک راکتی از سر گرفته شد و چند راکت در آبادی های اسرائیلی نشین پیرامون نوار غزه و ساحل «اشکلون» و نیز خود «اشکلون» سقوط کرد. تا ساعات ظهر بیش از بیست راکت شلیک شد و در شهر «اشکلون» یک فروند از راکت ها در مجاورت مدرسه ای بر زمین افتاد و خساراتی به بار آورد.

تلاش تشکل های تروریستی برای وارد آوردن آسیب به مرکز کشور

7.    در طول روزهای عملیات نظامی «ستون ابر» شش بار راکت های دوربرد به سوی «گوش دان» شلیک شد و یک راکت دیگر به طرف اورشلیم پرتاب گردید. راکت نخست در ساعات اولیه بعدازظهر روز پانزدهم نوامبر در شهر «ریشون لیتصیون» بر زمین افتاد. دو فروند راکت نیز در هجدهم نوامبر در ساعات بامدادی و غروب به سوی «گوش دان» شلیک شد که هر دو با موفقیت از سوی سامانه «گنبد آهنین» منحرف و منهدم شدند. در جریان منحرف ساختن یک راکت در صبح هجدهم نوامبر یک خودرو در شهر «حولون» صدمه دید و آتش گرفت. مسئولیت شلیک راکت ها به سوی «گوش دان» در هجدهم نوامبر را شاخه نظامی حماس برعهده گرفت (شبکه تلویزیونی «الاقصی»، غزه، و وبسایت «الان»، هجدهم  نوامبر2012).

8.    در جریان عملیات نظامی «ستون ابر»، در پی شلیک چند راکت از غزه به سوی تل آویو، تشکل های تروریستی در غزه این امر را مظهر پیروزی درخشانی برای خود در جنگ جلوه دادند و این در حالی که میزان شلیک راکت ها به سوی تل آویو کم بود (زیرا اکثر راکت های دوربرد در همان آغاز عملیات نظامی نابود شده بودند) و در عمل نیز از چند راکتی که شلیک شد بخشی از آنها توسط سامانه «گنبد آهنین» منحرف و منهدم گردیدند و زندگی روزمره مردم در منطقه «گوش دان» به هیچگونه اختلالی دچار نشد.

سرودی تازه توسط شادی البروینی و قاسم النجار که در آن گفته شده «تل آویو را بزن» در یوتیوب بییندگان زیادی دارد و در وبسایت ها و نیز صفحه های فیسبوک فلسطینی زیادی دیده می شود. در سرودی می گویند: «ما می خواهیم تل اویو را بزنیم».
سرودی تازه توسط شادی البروینی و قاسم النجار که در آن گفته شده «تل آویو را بزن» در یوتیوب بییندگان زیادی دارد و در وبسایت ها و نیز صفحه های فیسبوک فلسطینی زیادی دیده می شود. در سرودی می گویند: «ما می خواهیم تل اویو را بزنیم».

نمودارهای آماری

9.    در مجموع در روزهای عملیات نظامی تا کنون بیش از 600 فروند راکت از بین قریب به یک هزار راکت شلیک شده در خاک اسرائیل افتاده اند و حدود سی درصد از راکت ها در خود نوار غزه افتادند و به اسرائیل نرسیدند. کمتر از چهار درصد از راکت های شلیک شده به اسرائیل در مناطق آباد سقوط کرده و تا کنون سامانه «گنبد آهنین» بیش از سیصد فروند راکت، یعنی حدود نیمی از راکت های شلیک شده به سوی اسرائیل را منحرف و منهدم ساخته است. 

شلیک راکتی از آغاز سال2011

شلیک راکتی از آغاز سال 2011

تبصره: این نمودار به خوبی دوره های بحران گاه به گاه و فاصله آنها را که زود به زود در سال اخیر تا زمان انجام عملیات نظامی «ستون ابر» کاهش یافته، نشان می دهد و هنوز پایان نیافته است.

شلیک راکتی به جنوب اسرائیل به صورت روزانه از آغاز عملیات نظامی «ستون ابر»

شلیک راکتی به جنوب اسرائیل به صورت روزانه از آغاز عملیات نظامی «ستون ابر»

  • تا روز نوزدهم نوامبر ساعت دوازده ظهر که نمودار، کاهش در میزان شلیک راکتی را نشان می دهد.
  • در مجموع در جریان عملیات نظامی، تا کنون 625 راکت در خاک اسرائیل افتاده است.
  • هفت فروند از راکت ها دوربرد بودند (بالای 40 کیلومتر برد داشته) و شش فروند از آنها در منطقه «گوش دان» و یک فروند در پیرامون اورشلیم منحرف و منهدم شدند.

شلیک راکتی به سوی جنوب اسرائیل درنمودار سالیانه از هنگام تسلط حماس بر نوار غزه

شلیک راکتی به سوی جنوب اسرائیل درنمودار سالیانه از هنگام تسلط حماس بر نوار غزه

 

 * براساس این ارزیابی که 625 راکت تا 19 نوامبر در ساعت دوازده راکت شلیک شد. (شمار راکت های شلیک شده در جریان عملیات نظامی «ستون ابر» یک سوم بیش از شمار آنهایی است که در اسرائیل افتاده اند.

پذیرش مسئولیت شلیک راکتی و خمپاره ای

10.با توجه به اعلامیه های قبول پذیرش از سوی تشکل های مختلف چنین برمی آید که حماس بیش از همه مسئولیت شلیک راکتی و از جمله شلیک راکت های دوربرد به سوی «گوش دان» را برعهده گرفته و پس از آن با فاصله آشکار، جهاد اسلامی فلسطین قرار دارد همچنین تشکل های دیگر فلسطینی در نوار غزه، چون «کمیته های مقاومت مردمی» و «جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین» و «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» و «یگان های شهدای الاقصی» و «سازمان های همسو با جهاد جهانی» (با توجه به بیانیه های منتشره در وبسایت های این سازمان ها) مسئولیت بخشی از راکت پرانی ها را برعهده گرفتند.  

11.در هجدهم نوامبر در ساعات ظهر شاخه نظامی حماس بیانیه ای دروغین منتشر کرد که در آن ادعا شده برای نخستین بار یک فروند راکت دوربرد ساخت خود حماس  (M75) به سوی شهر «هرتصلیا» شلیک شده است (وبسایت «شاخه نظامی حماس»، هجدهم نوامبر 2012).

شلیک راکتی به سوی جنوب اسرائیل درنمودار سالیانه از هنگام تسلط حماس بر نوار غزه
نمایش دستآوردهایی که ظاهراً فلسطینی ها داشته اند. ساقط کردن یک پهپاد و آتشباری به سوی تل آویو با راکت (وبسایت «یگان های عزالدین القسام»، هفدهم نوامبر  2012)