دور دیگری از تشدی بحران در جنوب اسرائیل تشریح اوضاع (تا ساعت 13 روز دوازدهم نوامبر)

راکتی که به یک واحد مسکونی در شهر «نتیووت» در صبح روز دوازدهم نوامبر اصابت کرده است (صفحه فیسبوک پلیس اسرائیل، دوازدهم نوامبر 2012).

راکتی که به یک واحد مسکونی در شهر «نتیووت» در صبح روز دوازدهم نوامبر اصابت کرده است (صفحه فیسبوک پلیس اسرائیل، دوازدهم نوامبر 2012).

اصابت مستقیم یک فروند راکت به خانه ای در شهر «سدروت» در یازدهم نوامبر در ساعات غروب NRG)، یازدهم نوامبر 2012 . عکاس: ادی ایسرائل).

اصابت مستقیم یک فروند راکت به خانه ای در شهر «سدروت» در یازدهم نوامبر در ساعات غروب NRG)، یازدهم نوامبر 2012 . عکاس: ادی ایسرائل).

علامت های تمام تشکل های تروریستی در بیانیه مشترک، آنگونه که در وبسایت «یگان های عزالدین قسام» منتشر شده بود، دیده می شود.

علامت های تمام تشکل های تروریستی در بیانیه مشترک، آنگونه که در وبسایت «یگان های عزالدین قسام» منتشر شده بود، دیده می شود.

مدل بهینه سازی شده راکت «القدس» که سازمان جهاد اسلامی ادعا می کند به سوی شهر «بئرشبع» شلیک کرده است (وبسایت «گردان های القدس»، یازدهم نوامبر  2012)

مدل بهینه سازی شده راکت «القدس» که سازمان جهاد اسلامی ادعا می کند به سوی شهر «بئرشبع» شلیک کرده است (وبسایت «گردان های القدس»، یازدهم نوامبر 2012)


رئوس گزارش

1.    شدت گیری بحران ناشی از حملات ستیزه جویان فلسطینی به نیروهای نظامی اسرائیلی و جنوب کشور و سپس واکنش های ارتش اسرائیل به آن، که در روز دهم نوامبر با حمله به یک جیپ ارتش اسرائیل با راکت ضد تانک آغاز شده بود، همچنان ادامه یافت. رویهمرفته تا کنون 109 راکت به خاک اسرائیل شلیک شده و افزون بر آن چندین خمپاره نیز پرتاب گردیده است.  

2.    در صبح روز دوازدهم نوامبر، آتشباری به سوی اسرائیل از سر گرفته شد و این علیرغم آن که رسانه ها گزارش داده بودند تشکل های صلح ستیز در نتیجه میانجیگری مصر برقراری آرامش نانوشته ای را دوباره پذیرفته اند. سخنگویان تشکل های مختلف صلح ستیز در نوار غزه همچنان اسرائیل را به واکنش هایی وخیم تهدید می کنند. در این ارتباط، نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه روز یازدهم نوامبر گفت که ما آماده هستیم به واکنش خود شدت ببخشیم.

شلیک راکتی

3.    در طول روز یازدهم نوامبر  شلیک راکتی و خمپاره ای به سوی اسرائیل ادامه و حتی گسترش یافت. افزون بر آن، صلح ستیزان برد راکت های خود را بیشتر کردند و زیان هایی در نتیجه آتشباری ها به بار آمد. رویهمرفته در طول روز یازدهم نوامبر 64 فروند راکت و همچنین چندین خمپاره شلیک شد که در نتیجه آن چند نفر به طور سطحی زخمی گردیدند و چند تن دیگر دچار هول و هراس شدند و زیان زیادی به بار آمد.  

4.    چند مورد آتشباری در یازدهم نوامبر:

       الف-    در ساعات بامدادی یک فروند راکت در چند متری اتومبیلی که در جلوی چراغ راهنمایی توقف کرده بود بر زمین افتاد و راننده اتومبیل زخمی شد و به بیمارستان منتقل گردید.

ب –   یک زوج ساکن شهر «سدروت» که در راه رفتن به سر کار بودند به طور سطحی در اثر برخورد قطعات ناشی از اصابت راکت زخمی گردیدند.

ج –  یک فروند راکت به یک کارخانه در پیرامون شهر «سدروت» مستقیماً برخورد کرد و بدان آسیب وارد نمود.

د‌-  در ساعات ظهر دو فروند راکت «گراد» به سوی شهر «بئرشبع» شلیک شد که هر دو فروند توسط سیستم دفاع موشکی «گنبد آهنین» منحرف و منهدم گردید و آسیب جانی یا زیان مالی به بار نیآمد. 

ه –      یک فروند راکت به سوی یکی از کیبوتص ها (مزرعه اشتراکی) در منطقه شورای اشکول برخورد کرد و بدان آسیب وارد ساخت. 

و‌-در ساعات غروب سه فروند راکت به سوی شهر «سدروت» شلیک شد، که یکی از آنها مستقیماً به یک واحد مسکونی اصابت کرد و یک نفر دچار هول و هراس گردید و به خانه صدمه وارد شد.

5.    رسانه ها گزارش دادند که با میانجیگری مصر، توافق در مورد آرامش به دست آمده که قرار است در نیمه شب وارد مرحله اجرایی شود ولی عملاً آرامش برقرار نگردید و در صبح روز دوازدهم نوامبر شلیک راکتی از سر گرفته شد. یک فروند راکت دوربرد به سوی شهر «نتیووت» شلیک گردید و در حیاط یک واحد مسکونی منفجر شد و زیان سنگینی به خانه های اطراف وارد ساخت و چند نفر نیز دچار هول و هراس شدند و به سیستم برق نیز آسیب وارد آمد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت این آتشباری را بر عهده گرفت و چند راکت دیگر نیز به سوی شهر «اشکلون» شلیک شد که دو فروند از آنها توسط سیستم دفاع موشکی «گنبد آهنین» منحرف و منهدم گردید (سخنگوی ارتش اسرائیل دوازدهم نوامبر 2012).همچنین چند فروند راکت نیز در منطقه موسوم به شورای منطقه ای اشکول بر زمین افتاد و تا ساعت یک بعدازظهر روز دوازدهم نوامبر قریب ده فروند راکت شلیک گردید.

شلیک راکتی در هر یک از روزهای دور جدید بحران

شلیک راکتی در هر یک از روزهای دور جدید بحران
رویهمرفته در دور کنونی تشدید بحران، 109 فروند راکت به سوی اسرائیل شلیک شد (تا دوازدهم نوامبر در ساعت یک بعدازظهر) این آمار شامل شلیک خمپاره ای نیست.   

در مجموع از آغاز سال2012،783 فروند راکت از غزه به اسرائیل شلیک گردیده است.

از هنگام انجام عملیات «سرب گداخته»، در نوار غزه تا کنون1,331 فروند راکت به سوی اسرائیل شلیک شده است.

پذیرش مسئولیت شلیک راکتی و خمپاره ای

6.    مسئولیت اکثر شلیک ها به سوی اسرائیل از غزه را تشکل هایی چون جهاد اسلامی فلسطین، کمیته های مقاومت مردمی، جبهه دموکراتیک و نیز چند تشکل همسو با جهاد جهانی بر عهده گرفتند و گرچه حماس کمتر مسئولیتی را برعهده گرفت ولی از آتشباری ها حمایت کرد. حماس در وبسایت اینترنتی خود بیانیه مشترکی را از شاخه نظامی اش و چند تشکل فلسطینی دیگر انتشار داد و در آن مسئولیت شلیک راکتی را به سوی جنوب اسرائیل برعهده گرفت. در وبسایت اینترنتی «یگان های عزالدین قسام» فیلمی انتشار یافت که در آن آتشباری ها نشان داده شد و بر بالای آن علامات همه تشکل های صلح ستیز در نوار غزه نقش شده بود. («عزالدین قسام»، یازدهم نوامبر 2012). «تشکل های فلسطینی عضو مقاومت» در باریکه غزه با تشکل اتاق همآهنگی جنگی و بررسی گزینه های خود جهت واکنش به اسرائیل اقدام کردند («الرساله. نت»یازدهم نوامبر 2012)سخنگویان حماس حملات راکتی را مورد تحسین قرار کرده و اسرائیل  را تهدید کردند. 

واکنش های اسرائیل

واکنش ارتش اسرائیل

7.    در واکنش نسبت به ادامه راکت پرانی ها؛ جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به حمله به اهداف تروریستی در نوار غزه ادامه دادند. در سحرگاه دوازدهم نوامبر جنگنده های اسرائیلی به چند تونل ویژه تحرکات تروریستی و محل انبار جنگ افزار درشمال نوار غزه حمله بردند و همچنین محلی در جنوب نوار غزه که از آنجا شلیک راکتی صورت گرفته بود، هدف قرار گرفت (سخنگوی ارتش اسرائیل دوازدهم نوامبر 2012). رسانه های فلسطینی گزارش دادند که در جریان این حملات کسی آسیب ندیده است («صفا»، «معان»، «پال تودی»، دوازدهم نوامبر 2012).

واکنش دولت اسرائیل

8.    در آغاز نشست هفتگی دولت،بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر گفت که ارتش اسرائیل با قاطعیت علیه تشکل های تروریستی ساکن نوار غزه عمل کرده و خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو افزود که جهان باید درک کند که اسرائیل نسبت به تلاش جهت وارد آوردن هر گونه آسیب، ساکت نمی نشیند. نخست وزیر گفت که اسرائیل آماده است به واکنش خود شدت بیشتری ببخشد (وبسایت دفتر نخست وزیری، یازدهم نوامبر 2012).

9.    وزیر دفاع، اهود باراک گفت که اسرائیل تلاش تشکل های تروریستی را برای تغییر دادن اصول نمی پذیرد و یادآور شد که اصل درگیری بر سر اقدامات ارتش اسرائیل در مجاورت جداره امنیتی است و باید اجازه داد ارتش اسرائیل در هر دو سوی جداره به اقدام بپردازد («رویترز»، یازدهم نوامبر  2012).

واکنش های تشکل های ستیزه جو

10. سخنگویان تشکل های تروریستی به متهم ساختن اسرائیل در زمینه شدت بخشیدن به تنش ادامه دادند و تهدید کردند که واکنش آنها نیز وخیم تر خواهد شد. آنها در عین حال موارد احتیاط را رعایت نمودند. اسلام شهدان، سخنگوی وزارت کشور در دولت حماس، یادآور شد که به سیستم های امنیتی دستور داده پایگاه های خود را تخلیه کنند و در بیرون آن مستقر شوند. مشیر المصری، سخنگویان فراکسیون حماس در شورای قانونگزاری گفت که تا هنگامی که فلسطینی ها در نوار غزه آرامش نداشته باشند اسرائیل نیز از امنیت، ثبات و آرامش برخوردار نخواهد شد. به گفته مشیر المصری، «تشکل های مقاومت» فلسطینی هستند که زمان مناسب را برای برقراری آرامش با اسرائیل تعیین می کنند و یا در مورد نشان دادن واکنش و حمله به اسرائیل تصمیم می گیرند. مشیر المصری افزود که آرامش گاه به گاه در نوار غزه فرصتی برای آماده شدن اعضای تشکل های مختلف جهت تقویت توان خود و یا تجهیزاتی که در اختیار دارند نیست («قدس.نت»، یازدهم نوامبر 2012).