خبرهای تازه درباره ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (بخش تکمیلی گزارش مربوط به بیست و سوم اکتبر 2012)* – تشدید تنش در جنوب اسرائیل


تشدید تنش در جنوب اسرائیل
حملات راکتی و خمپاره ای از غزه و واکنش اسرائیل به آن

اصابت مستقیم یک فروند راکت به یکی از واحدهای مسکونی در منطقۀ «اشکول»
اصابت مستقیم یک فروند راکت به یکی از واحدهای مسکونی در منطقۀ «اشکول»  (سخنگوی ارتش اسرائیل، بیست و چهارم اکتبر  2012)

رئوس گزارش

1.    کارگذاری یک بمب انفجاری در مجاورت جداره امنیتی میان اسرائیل و نوار غزه و به سختی زخمی شدن یک افسر ارتش در انفجار این بمب و شلیک بیش از هفتاد فروند راکت و خمپاره به سوی آبادی های اسرائیلی نشین جنوب، موجب دور جدیدی از تنش در جنوب اسرائیل شد. حماس و «کمیته مقاومت مردمی فلسطین» مسئولیت کارگذاری بمب و شلیک راکت ها را به سوی جنوب اسرائیل برعهده گرفتند.

2.    در واکنش به شلیک راکت ها، نیروی هوایی ارتش اسرائیل به چند هدف تروریستی در سراسر نوار غزه حمله برد و از جمله به اعضای باندهایی که در تدارک شلیک راکت های جدید بودند، آسیب رساند. در نتیجه، سه ستیزه جوی فلسطینی، وابسته به شاخه نظامی حماس و یک ستیزه جوی «کمیته های مقاومت مردمی» در جریان حملات به هلاکت رسیدند.

تصویری از وضع به وجود آمده
 ارتباط بین رویدادها

3.    از روز بیست و سوم اکتبر در جنوب اسرائیل دور تنش جدید آغاز شد و به ویژه تشکل های ستیزه جوی نوار غزه به سوی غرب «نگب» شمار زیادی راکت و خمپاره شلیک کردند.

4.    در ساعات غروب روز بیست و سوم اکتبر، شلیک شش فروند راکت در منطقه غرب «نگب» ردیابی شد. در واکنش، نیروی هوایی اسرائیل به باندهای مسئول این شلیک های راکتی و خمپاره ای حمله برد که چهار ستیزه جو به هلاکت رسیدند. در واکنش، در ساعات بامدادی روز بیست و چهارم اکتبر، شلیک ده ها فروند راکت و خمپاره به سوی آبادی های جنوب اسرائیل آغاز گردید. در ساعات ظهر این روز، ده فروند راکت دیگر در غزه به اسرائیل شلیک شد و تا ساعت چهار بعدازظهر بیش از شصت راکت و خمپاره شلیک شده بود، که در نتیجه، سه نفر و از جمله دو کارگر تایلندی بر اثر اصابت مستقیم یک راکت به مرغداری که در آن برای صاحبان مرغداری های اسرائیلی کار می کردند، به سختی زخمی شدند.  

واکنش های ارتش اسرائیل

5.    در واکنش به شلیک راکت ها، ارتش اسرائیل به چند هدف تروریستی در سراسر نوار غزه و از جمله به اعضای باندهایی که به راکت پرانی دست زده بودند و یا در تدارک شلیک های جدید بودند، حمله برد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که سازمان ستیزه جوی حماس هدف واکنش قرار گرفته است، که مسئولیت شلیک ها را به سوی اسرائیل برعهده دارد (سخنگوی ارتش اسرائیل، بیست و چهارم اکتبر 2012).

تلفات و مجروحین در میان اعضای تشکل های ستیزه جوی فلسطینی

6.    رسانه های فلسطینی گزارش داند که در این دور جدید حملات، چهار ستیزه جوی فلسطینی، در نتیجه حملات هوایی ارتش اسرائیل از پای درآمدند، که سه تن از آنها از فعالان حماس و یک نفر از اعضای «کمیته های مقاومت مردمی» فلسطین بوده است. سه تن از فعالان شاخه نظامی حماس که در نتیجه وارد آمدن آسیب به آنها در حملۀ جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به هلاکت رسید، در تدارک شلیک راکت به سوی اسرائیل بودند، که نام شان از این قرار است: لوا عبداکحیلم ابوجراد 24 ساله ساکن «بیت لحیة»، یوسف ابوجلهوم 28 ساله ساکن «بیت لحیة» و اسماعیل فتحی الطالی 28 ساله ساکن «جبلیه». فعال دیگر که در «الرفح» به هلاکت رسید و وابسته به «کمیته های مقاومت مردمی» بود، محمد الشیخ خلیل بیست و سه ساله بود که راکت به سوی اسرائیل شلیک می کرد (وبسایت «فلسطین الآن»، بیست و چهارم اکتبر 2012).

عکس اسماعیل الطالی، فعال نظامی حماس که اونیفورم نظامی بر تن دارد. وی در حریان حمله نیروی اسرائیل به جنوب نوار غزه به هلاکت رسید («فلسطین الآن»، بیست و چهارم اکتبر 2012)
عکس اسماعیل الطالی، فعال نظامی حماس که اونیفورم نظامی بر تن دارد. وی در حریان حمله نیروی اسرائیل به جنوب نوار غزه به هلاکت رسید («فلسطین الآن»، بیست و چهارم اکتبر 2012)

پذیرفتن مسئولیت انفجار بمب در منطقه «کیسوفیم» و شلیک راکتی

7.    در روز بیست و سوم اکتبر یک افسر ارتش اسرائیل به سختی در نتیجه انفجار یک بمب، در جریان قعالیت های عملیاتی نیروی ارتش در مجاورت جداره امنیتی در منطقه «کیسوفیم» در مرکز نوار غزه، زخمی شد. «یگان های عزالدین قسام»، شاخه نظامی حماس و «یگان های صلاح الدین» شاخه نظامی «کمیته های مقاومت مردمی» فلسطینی در روز بیست و چهارم اکتبر مسئولیت مشترک انفجار آن بمب را برعهده گرفتند. پیش از آن، شاخه نظامی «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» مسئولیت این تعرض تروریستی را برعهده گرفته بود (سامانه «یگان های ابوعلی مصطفی»، بیست و سوم اکتبر 2012).

8.    حماس و «کمیته های مقاومت مردمی» همچنین به طور مشترک مسئولیت شلیک راکتی را در صبح روز بیست و چهارم اکتبر به سوی آبادی های اسرائیلی نزدیک به غزه برعهده گرفتند. دو سازمان یاد شده در بیانیه ای که انتشار دادند، تهدید کردند که نسبت به هر گونه فعالیت اسرائیل «واکنش بازدارنده» نشان خواهند داد (وبسایت «عزالدین القسام»، بیست و چهارم اکتبر 2012). همچنین «کمیته های مقاومت مردمی» به طور جداگانه مسئولیت شلیک هشت فروند از راکت ها را در صبح روز بیست و چهارم اکتبر برعهده گرفت (وبسایت «قاوم»، بیست و چهارم اکتبر2012).

قبول مسئولیت مشترک از سوی شاخه نظامی حماس و شاخه نظامی «کمیته های مقاومت مردمی» در مورد انفجار بمب در مجاورت «کیسوفیم» در بیست و سوم اکتبر و  شلیک راکتی به سوی جوب اسرائیل (وبسایت «عزالدین القسام»، بیست و چهارم اکتبر 2012)
قبول مسئولیت مشترک از سوی شاخه نظامی حماس و شاخه نظامی «کمیته های مقاومت مردمی» در مورد انفجار بمب در مجاورت «کیسوفیم» در بیست و سوم اکتبر و  شلیک راکتی به سوی جوب اسرائیل (وبسایت «عزالدین القسام»، بیست و چهارم اکتبر 2012)

واکنش رسانه های فلسطینی

9.    حماس حملات نیروی هوایی اسرائیل به نوار غزه را نکوهش کرد. صلاح البردویل، عضو ارشد حماس در نوار غزه ادعا کرد که «واکنش اسرائیل در نوار غزه به هدف بازگردانیدن نیروی بازدارندگی اش بوده که (به توصیف وی) کاهش یافته است». او افزود: واکنش اسرائیل «خشم رژیم صهیونیستی را از بازدید تاریخی امیر قطر از نوار غزه بازتاب می دهد». صلاح البردویل ارزیابی کرد که اسرائیل به عملیات نظامی گسترده در نوار غزه به دلیل اوضاع کنونی دست نخواهد زد («فلسطین الآن»، بیست و چهارم اکتبر 2012).

10. «یگان های قدس»، شاخه نظامی «جهاد اسلامی فلسطین»، به بسیج در بین فعالان خود در نوار غزه فراخوان داد و ابراز «اطمینان» کرد که به فعالیت های اسرائیل در نوار غزه واکنش نشان خواهد داد. (معلوم نیست که آیا «جهاد اسلامی» در تنش اخیر مشارکت داشته است یا خیر). همزمان، خالد البطش، عضو ارشد «جهاد اسلامی فلسطین» در نوار غزه از تشکل های مختلف خواست «همه در دست هم، به واکنش سهمگین و دردناکی برای اسرائیل دست بزنند» («پال تودی»، بیست و چهارم اکتبر  2012).

11.  صائب عریقات، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، شدیداً فعالیت های اسرائیل را در نوار غزه محکوم دانست و از جامعه بین المللی خواست که در قبال ساکنان نوار غزه مسئولیت نشان دهد. همچنین خانم حنان عشراوی، عضو دیگر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، اقدامات ارتش اسرائیل را در نوار غزه نکوهش کرد و دولت آقای نتانیاهو را متهم ساخت که می کوشد در آستانه انتخابت پارلمانی در اسرائیل «برای خود طرفدار جمع کند» («معان»، بیست و چهارم اکتبر  2012). در همه این نکوهش ها، هیچیک از فلسطینی ها به حقیقت تعرض های خود در زمینۀ شلیک راکتی به سوی آبادی های جنوب اسرائیل و یا بمب گذاری در مجاورت جدار امنیتی اذعان نکردند.

[*]  این آمار حملات راکتی تا روز بیست و  چهارم اکتبر در ساعت چهار بعدازظهر را در بر می گیرد.