مشاور سیاسی محمود عباس، آقای زیاد البندک، در روزهای گذشته از اردوگاه آدم سوزی آوشویتص دیدار و به روان قربانیان ادای احترام کرد. حماس ضمن حمله به این اقدام و ناخشنودی عمیق، بیانیه هایی صادر کرد و هولوکاست را نیز انکار نمود.


آقای زیاد البندک مشاور سیاسی محمود عباس در حال نهادن دسته گل بر پای ستون یادبود اردوگاه آدم سوزی آوشویتص
آقای زیاد البندک مشاور سیاسی محمود عباس در حال نهادن دسته گل بر پای ستون یادبود اردوگاه آدم سوزی آوشویتص (عکس از وبسایت paldf، بیست و هشتم ژوییه2012)

نگاه کلی
  • در چارچوب دیداری که یکی از مشاوران سیاسی محمود عباس[1] آقای زیاد البندک، به تازگی از کشور لهستان به عمل آورد، او بازدید ار اردوگاه و کوره آدم سوزی آوشویتص را در دستور کار خود قرار داد (جایی که در آن بیش از یک میلیون نفر از یهودیان و صدها هزار انسان دیگر، از جمله مخالفان سیاسی حکومت نازی و کولی ها با فرمان حکومت آلمان هیتلری کشته و سوزانده شدند). آقای زیاد البندک با نهادن دسته گل در پای ستون یادبود اردوگاه، به روان قربانیان ادای احترام نمود. وی همچنین از چادرهای اسیران و اتاق های گاز در اردوگاه بازدید کرد. (این بازدید روز بیست و هفتم ژوییه برگزار شد). گفتنی است که یک نهاد خصوصی لهستان که ترویج شکیبایی را در سر لوحه کارهای خود قرار داده است، از این مقام فلسطینی برای سفر به آن کشور دعوت کرده بود (به نقل از روزنامه فلسطینی "الایام"، بیست و هشتم ژوییه 2012). چنین بازدیدی از اردوگاه آوشویتص که امری نادر محسوب می شود، در رسانه های فلسطینی بازتاب گسترده ای است. آخرین بار که یک مقام فلسطینی از اردوگاه آوشویتص دیدار کرده بود، پنج سال پیش و در سال 2007، زمانی بود که نماینده سیاسی حکومت خودگردان فلسطینی همراه با سفیر اسرائیل در لهستان، به طور مشترک به این اردوگاه رفت.  
  • دیدار آقای زیاد البندک از اردوگاه آوشویتص واکنش های خشم آلود و تند زیادی را از سوی عوامل وابسته به حماس در پی آورد. این چهره های مرتبط با حماس مدعی شدند که حکومت خودگردان فلسطینی برای «کاسه لیسی» جامعه جهانی و «افتادن به پای اشغالگر اسرائیلی» این مقام خود را به چنین سفری فرستاده است. حماس در این سلسله انتقادها و واکنش ها، این ادعای خود را نیز دوباره تکرار کرد که «وقوع هولوکاست، تنها افسانه ای است که از سوی اسرائیلی ها خلق شده است» و به گفته آنها، هدف «صهیونیست ها» از چنین ادعاهایی «کسب مشروعیت از سوی جامعه جهانی است» (به نقل از روزنامه «فلسطین»، روزنامه رسمی دولت حماس در باریکه غزه، بیست و نهم ژوییه 2012).روزنامه «فلسطین» همچنین در وبسایت خود، مقاله ای را به قلم یکی از روزنامه نگاران فلسطینی مقیم کرانه باختری در مقام حمله به این دیدار منتشر کرد. این روزنامه نگار فلسطینی اهل شهر «قلقیلیه» که علیرغم زندگی در کرانه باختری با جنبش حماس همبستگی نشان می دهد، بازدید آقای البندک از اردوگاه آوشویتص را «فرو کردن خنجر از پشت به ملت فلسطین» توصیف کرد.
  • بنابر ارزیابی های نهاد مطالعاتی ما، هدف از واقعیت حضور آقای زیاد البندک در اردوگاه آوشویتص و همچنین دیدار پنج سال پیش سفیر حکومت فلسطینی در لهستان از این کوره آدم سوزی این است که متوسل شدن به سلاح زنگ زده یهودستیزی، به عنوان یک سلاح سیاسی، در دوران رهبری سیاسی آقای محمود عباس (ابو مازن) هر چه بیشتر محدود شود (در حالی که در زمان حیات یاسر عرفات او به طرزی گسترده به سلاح یهودستیزی متوسل می گردید). در همین حال، حکومت خودگردان فلسطینی هنوز نیز تحریکات ضد اسرائیلی و اظهارات ضد ملی گرایی یهودی (صهیونیسم) را در مرکز و کانون مبارزات منفی خود علیه اسرائیل و ملت یهود قرار داده است و به آنها متوسل می گردد. از سوی دیگر، جنبش حماس بدون وقفه به انکار هولوکاست و اظهارات یهودستیزانه ای که همچنان از باور به مطالب مطرح شده در کتاب دروغین «پروتوکل های مشایخ صهیون» ناشی می شود، ادامه می دهد. جنبش حماس در اساسنامه خود (که در سال 1988 در زمان برپایی این جنبش به دست شیخ احمد یاسین در غزه اعلام شد) به طرزی قاطع، مطالب یهودستیزانه و افتراء آمیزِ عنوان شده در کتاب جعلی «پروتوکل های مشایخ صهیون» را مورد استناد قرار داده است. این ماشین تبلیغاتی حماس، وقوع هولوکاست را انکار می کند یا به کوچک کردن ابعاد یهودی کشی ها در ایام حکومت هیتلری اقدام می نماید، و لذا به همین دلیل است که حماس بازدید مشاور سیاسی آقای محمود عباس از اردوگاه را بر نمی تابد[2]

آقای زیاد البندک، مشاور سیاسی محمود عباس در بازدید از اردوگاه آوشویتص
آقای زیاد البندک، مشاور سیاسی محمود عباس در بازدید از اردوگاه آوشویتص  
(وبسایت خبری فلسطینی
paldfبیست و هشتم ژوییه2012).

ضمیمه

برآشفتگی و خشم نسبت به بازدید مشاور محمود عباس از آوشویتص

  • فوزی برهوم، سخنگوی حماس در غزه، با انتقاد از بازدید آقای زیاد البندک، مشاور سیاسی محمود عباس از اردوگاه آوشویتص، گفت که چنین دیدارهایی هیچ منفعتی را متوجه قضیه فلسطین نمی کند و  تنها عاملی که از آن متنفع می شود، «اشغالگر اسرائیلی است که به ترویج دروغ در مورد هولوکاست نیز ادامه می دهد». برهوم این ادعا را هم اضافه کرد که «روایتی که اسرائیلی ها از هولوکاست بیان می کنند، به طور تحقیقی، دروغ از آب درآمده است و اسرائیل به بزرگ نمایی و مظلوم نمایی در مورد هولوکاست اقدام کرده است تا موجب کسب مشروعیت از سوی جامعه بین المللی شود و این کسب مشروعیت برای اسرائیل در طول دهه ها، به حساب ملت فلسطین بوده است» (روزنامه «فلسطین» ارگان رسمی حماس در غزه، بیست و نهم ژوییه2012).
  • فوزی برهوم این را نیز گفت که «تلاش های حکومت خودگردان فلسطینی برای به دست آوردن دل جامعه بین المللی از طریق اعزام نماینده رسمی به بازدیدهایی مانند دیدار از آوشویتص، موفق نخواهد بود چرا که در طول چندین و چند دهه، ثابت شده است که جامعۀ بین المللی رفتار و عملکرد منصفانه ای در قبال قضیه فلسطینی ندارد». فوزی برهوم مدعی گردید که «سقوط حکومت خودگردان فلسطینی و ورشکستگی (سیاسی) این حکومت است که سران آن را به فکر اعزام نماینده سیاسی برای بازدید از اردوگاه آوشویتص کرده است. فوزی برهوم به سران حکومت فلسطینی «هشدار» داد که «ادامه چنین رفتارهای چاپلوسانه ای در برابر یهودیان و اسرائیل، موجب خواهد شد که آنها خود را سرانجام در مقابل ملت فلسطینی رو در رو ببینند زیرا آنان با این کارهای خود موجب جریحه دار شدن احساسات ملت فلسطین می شوند» (روزنامه «فلسطین» ارگان رسمی حماس در غزه، بیست و نهم ژوییه   2012).
  • فایز ابوشمالة، شهردار پیشین شهرک خان یونس در غزه، در مقاله ای با عنوان «اشک های آقای زیاد البندک بر قبر یهودیان»، بازید مشاور سیاسی محمود عباس را از اردوگاه آوشویتص قویاً نکوهش کرد و نوشت این امر که ابو مازن (محمود عباس) مشاور سیاسی خود را به چنین بازدیدی فرستاده است، درست مانند آن است که خود ابو مازن به این دیدار رفته باشد. ابوشمالة با طعنه زنی به حکومت فلسطینی، افزود که نماینده ابو مازن تا کنون از ملاقات با «برادران فلسطینیِ» در بند خود در زندان های اسرائیل خودداری کرده است. فایز ابوشمالة با «خائن» نامیدن آقای البندک، خواهان آن شد که وی و آمرین حکومت فلسطینی به خاطر این «خیانت» به پای میز محاکمه کشانده شوند (وبسایت فلسطینی «الواقع»، بیست و هشتم ژوییه2012).

مقاله ای در انکار هولوکاست

حماس با استفاده از فرصت بازدید آقای زیاد البندک از اردوگاه آوشویتص، دیدگاههای خود را در انکار هولوکاست مورد تأکید قرار داد و تکرار کرد. وبسایت روزنامه «فلسطین»، مقاله ای را به قلم یک روزنامه نگار فلسطینی به نام عصام شاور[3]،با عنوان «خنجر زدن از پشت به ملت فلسطین» منتشر کرد که در آن، منطق چنین اقدامی مورد پرسش قرار گرفته و در آن آمده است که چنین گام هایی، می تواند به منزله حمایت از یهودیان و جنایات آنها تعبیر شود. این نویسنده می افزاید: «چه کسی می تواند باور کند که هیتلر براستی شش میلیون نفر یهودی را کشته باشد؟ ما باور نمی کنیم و خود یهودیان نیز آن را باور ندارند اما در این جهان فریبکار و مملو از نیرنگ، زمانی که نماینده بلندپایه حکومت فلسطینی به پای ستون های دروغین یادبود هولوکاست می رود و احساساتی می شود؛ جهان نیز در نهان خود هولوکاست را باور ندارد. اما باید دانست که اگر یک مقام ارشد فلسطینی در پای ستون یادبود هولوکاست می ایستد، مفهوم دیگر آن این است که دنیا باید جنایاتی را که کشور اشغالگر اسرائیل در حق ملت فلسطین کرده است، فراموش کند زیرا اشک های آشکار و نهان آقای زیاد البندک گویا باید ثابت کند که ظاهراً یهودیان خود یک قربانی بوده اند» (روزنامه «فلسطین»، بیست و نهم ژوییه 2012).

[1]آقای زیاد البندک یک فلسطینی مسیحی از اهالی شهر «بیت لحم» است. او یک مهندس است که در ژوییه 2009 به مقام وزیر مشاور در امور سیاسی، طی فرمانی از سوی محمود عباس منصوب شد و وظیفه او، تقویت روابط منطقه ای و بین المللی حکومت فلسطینی با مسیحیان است (خبرگزاری «وفا»، نوزدهم ژوییه 2009).

[2]در زمینه اظهارات ضد یهودی و انکار کننده هولوکاست از زبان سران حماس، گزارشی را که به تاریخ هفتم مارس 2011 منتشر کردیم مطالعه بفرمایید. خلاصه آن گزارش با عنوان «مبارزه در غزه بر سر ماهیت درس های تحصیلی مدارس»، این بود که: «حماس و جهاد اسلامی فلسطین از «اونرا» (نهاد سازمان ملل متحد در امر کمک رسانی به فلسطینی ها) خواسته اند که از هر گونه اشاره به وقوع رخداد هولوکاست در میان موضوع های تدریس در مدارس فلسطینی در غزه خودداری کنند و آنرا «جعل و تحریف تاریخ» نامیده اند و مدعی شده اند که تدریس این مطالب، «مانند سم»، ذهن و روان دانش آموزان فلسطینی را مسموم خواهد کرد و اصولاً خدمتی به اسرائیل محسوب خواهد شد. در گزارش های دیگری به تاریخ یازدهم نوامبر 2011 به سخنان محمود الزهار، مقام ارشد پیشین دولت حماس و عضو ارشد کنونی دفتر سیاسی حماس اشاره کردیم. محمود الزهار، در سخنانی یهودستیزانه و زهرآگین  گفته بود که باید کشور اسرائیل را نابود کرد و یهودیان را از تمامی «ارض فلسطین» بیرون راند. محمود الزهار از لحنی در گفتار خود استفاده کرده بود که در یک کتاب ضد یهودی با نام «بدون چادر میان ملت ها» منتشر شده بود و به نظر می رسد که این کتاب از سوی فعالان عرب ضد یهودی که احتمالاً از اهالی الجزایر هستند، و از سرنشینان کشتی ترکیه ای «ماوی مرمره» بودند، به دست آمده بود.

 

[3]آقای عصام شاور یک روزنامه نگار فلسطینی اهل قلقیلیه است که دیدگاه های او همسو با حماس است. او در روزنامه «فلسطین» که ارگان رسمی حماس است، یک ستون دایمی دارد. تشکیلات امنیتی حکومت فلسطینی تا کنون چند بار عصام شاور را به خاطر مقالات انتقادی که علیه حکومت فلسطینی منتشر کرده بود، بازداشت کردند.