خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از 25 تا 31 ژوییه 2012)

اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس برای نخستین بار با محمد مُرسی رییس جمهوری مصر دیدار کرد

اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس برای نخستین بار با محمد مُرسی رییس جمهوری مصر دیدار کرد

عبدالشامی در زندگی روزانه دیده می شود

عبدالشامی در زندگی روزانه دیده می شود

عبدالله الشامی با اونیفورم نظامی به هنگام دیدار با فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین

عبدالله الشامی با اونیفورم نظامی به هنگام دیدار با فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین

اسماعیل هنیه در گذرگاه الرفح در راه دیدار از مصر دیده می شود

اسماعیل هنیه در گذرگاه الرفح در راه دیدار از مصر دیده می شود

فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، 26 ژوییه 2012).

فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، 26 ژوییه 2012).

فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، 26 ژوییه 2012).

فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، 26 ژوییه 2012).

 • این هفته دامنه راکت پرانی از سوی نوار غزه به طرف آبادی های جنوب اسرائیل افزایش یافت. در طول هفته ده راکت شلیک شد (و این در حالی که در هفته های پیشین شمار راکت پرانی ها محدود بود).
 • در بیست و نهم ژوییه در جریان آتشباری در شمال اورشلیم یک فلسطینی به هلاکت رسید و یک پلیس اسرائیل زخمی شد. به شهادت افراد پلیس اسرائیل آتشباری هنگامی رخ داد که یک وسیله نقلیه فلسطینی قصد داشت از داخل پاسگاه بین راهی رخنه کند. حکومت خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم به مسئولیت در قتل فرد فلسطینی کرده است.
 • یادآوری می شود که در نیمه اول سال 2012 خشونت ها در ناحیه اورشلیم به گونه چشمگیری افزایش پیدا کرد. خشونت به ویژه با پرتاب بطری های آتشزا، چاقو زنی، حمله و سنگ پرانی صورت گرفت و در نتیجه از آغاز امسال بیست و نه اسرائیلی زخمی شدند که سیزده تن از آنان از نیروهای امنیتی بودند.
شلیک راکتی
 • این هفتهشلیک راکتی به سوی آبادی های جنوب اسرائیل افزایش یافت و در طول هفته 10 راکت به سوی جنوب کشور پرتاب شد که همگی در محوطه باز برزمین افتادند و آسیب جانی یا زیان مالی به بار نیآوردند و تنها یک زن به صورت سطحی زخمی گردید.
 • در بیست و هشتم ژوییه  پنج راکت شلیک شد که دو فروند از آنها در مناطق باز در نزدیکی شهر سدروت به زمین اصابت کردند.  
 • در بیست و چهارم ژوییه، سیستم دفاع ضد راکتی، «گنبد آهنین»، با موفقیت یک فروند راکت را که به سوی منطقه موسوم به شورای محلی اشکلون شلیک شده بود منحرف و منهدم کرد.

نمودار شلیک راکتی از آغاز سال 2011 1
نمودار شلیک راکتی از آغاز سال 2011

آتشباری در پاسگاه بین راهی در شمال اورشلیم
 • در ساعات شامگاهی روز بیست و نهم ژوییه در پاسگاه الزعیم در (شمال اورشلیم در مجاورت شهرک معله آدومیم) آتشباری صورت گرفت. در این تیراندازی یک فلسطینی به هلاکت رسید و یک فرد پلیس اسرائیلی زخمی شد. به گفته نیروهای پلیس این ماجرا هنگامی روی داد که یک وسیله نقلیه فلسطینی خواست به داخل پاسگاه رخنه کند و نیروهای پلیس مستقر در آنجا را زیر بگیرد. افراد پلیس به سوی وسایط  نقلیه فلسطینی شلیک کردند و یک فلسطینی که در داخل وسیله نقلیه بود به سختی زخمی شد و کمی بعد در بیمارستان جان سپرد. یک فرد پلیس نیز در اثر برخورد ترکش به صورت سطحی زخمی گردید.  
 • دفتر رییس جمهوری فلسطینی بیانیه ای در مورد آنچه رخ داده انتشار داد و این اتفاق را نکوهش کرد. به موجب متن بیانیه، قتل شهروند فلسطینی عمدی بوده است و وی بیهوده کشته شد (خبرگزاری «وفا»، سی ام ژوییه 2012). سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات فلسطینی، دولت اسرائیل را مسئول مرگ شهروند فلسطینی دانست و گفت ادامه تسلط و وجود پاسگاه های بین راهی، منشاء معضل هستند و همچنان قربانی می طلبند (خبرگزاری «وفا»، سی ام ژوییه 2012).
خشونت «نرم» در مراکز درگیری
 • همانند هر هفته دیگر این هفته نیز تظاهراتی در مراکز همیشگی و سنتی درگیری ها در سراسر کرانه باختری رود اردن و به ویژه در روستاهای بلعین، نعلین و نبی صلاح انجام گرفت. تظاهر کنندگان به سوی نیروهای ارتش اسرائیل سنگ پرتاب کردند که در چند مورد سربازان به وسایل پراکنده ساختن تظاهرات متوسل شدند. همچنین در چند مورد فلسطینی ها سنگ و بطری آتش زا به سوی خودروهای شهروندان اسرائیلی و وسایط  نقلیه امنیتی پرتاب کردند.
 • به موجب آمار ارائه شده در ژوییه 2012 از سوی «شباک» (تشکیلات امنیت داخلی)، در نیمه اول سال 2012 فعالیت های موسوم به «ترور مردمی» در اورشلیم افزایش یافت. این افزایش به ویژه به صورت چاقو زنی، حمله و در بیشتر موارد پرتاب سنگ و بطری آتش زا به سوی شهروندان و نیروهای امنیتی اسرائیل انجام گردید. از آغاز ژانویه 2012 سه حمله تروریستی، چاقو زنی و بیش از 70 مورد پرتاب بطری آتش زا و صدها مورد سنگ پرانی صورت پذیرفت. در نتیجه این فعالیت های تروریستی از آغاز امسال 29 شهروند اسرائیلی زخمی شدند که 13 تن از آنان از نیروهای امنیتی بودند.
 • از تجزیه و تحلیل رویدادهای یک ساله اخیر می توان سه محل اصلی درگیری را در منطقه اورشلیم ذکر کرد، که عبارتند از:
 • منطقه الطور،  تپه زیتون در شرق بخش قدیمی اورشلیم.
 • منطقه روستای عیسویهدر شمال شرق بخش قدیمی اورشلیم.
 • محله های راس العمود و سیلوان در جنوب شرق بخش قدیمی اورشلیم.   
شستشوی مغزی مذهبی که به جهاد در ماه رمضان اهمیت می دهد
 • شیخ عبدالله شامی از سران جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه در بیست و پنجم ژوییه در آستانه ماه رمضان از فعالان نظامی سازمان در شرق شهر غزه دیدار کرد. الشامی که یک رهبر مذهبی به شمار می آید به هنگام این دیدار اونیفورم نظامی بر تن داشت و مسلح به تیربار کلاچنیکف (کلاشینکف) بود. الشامی در این دیدار از نظامیان جهاد اسلامی تمجید کرد و اهمیت جهاد و درگیری مسلحانه را به آنها یادآور شد. درگذشته عبدالله الشامی، ترورهای انتحاری را می ستود (سایت شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، بیست و پنجم ژوییه2012).

راست: عبدالشامی در زندگی روزانه دیده می شود (http://jgaza.ps 16 ژوییه 2012). چپ: عبدالله الشامی با اونیفورم نظامی به هنگام دیدار با فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین (http://www.saraya.ps 25 ژوییه2012)
راست: عبدالشامی در زندگی روزانه دیده می شود(http://jgaza.ps 16 ژوییه2012). چپ: عبدالله الشامی با اونیفورم نظامی به هنگام دیدار با فعالان شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین(http://www.saraya.ps25 ژوییه2012)

اعزام کاروان «کمک رسانی» به غزه
 • وائل السقا، رییس کمیته کاروان های کمک اردنی موسوم به «شاهرگ حیاتی» اطلاع داد که قصد دارد سومین کاروان کمک رسانی به غزه را در چارچوب کاروان های کمک «انصار» به این باریکه بفرستد. در این کاروان حدود یکصد فعال شرکت دارند. قرار است کاروان در نیمه دوم ماه سپتامبر از بندر عقبه اردن به سوی غزه خارج شود و برای مدت یک هفته نیز در نوار غزه توقف کند (فلسطین الیوم، بیست و نهم ژوییه 2012). 
دیدار اسماعیل هنیه با رییس جمهوری مصر
 • اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در بیست و پنجم ژوییه در رأس یک هیئت بلندپایه حماس از نوار غزه برای دیدار با رییس جمهوری مصر محمد مُرسی وارد قاهره شد. در جریان دیدار بین دو طرف، هنیه چند موضوع مهم مانند گشایش گذرگاه الرفح و ارسال سوخت به نوار غزه را مطرح کرد. هنیه در واکنش نسبت به تردیدهای مصر تأکید کرد که حکومت حماس اسرائیل را از مسئولیت رسانیدن کمک بشر دوستانه به نوار غزه معاف نخواهد کرد. (وبسایت «فلسطین آنلاین»، بیست و هشتم ژوییه 2012).
 • محمد مُرسی به اسماعیل هنیه قول داد که تسهیلات بیشتری از سوی مصر در قبال گذرگاه الرفح اجرایی گردد و از جمله ساعات فعالیت این گذرگاه افزایش یابد بر شمار مسافرانی که رزوانه می توانند از آنجا بگذرند افزوده شود و به دلایل امنیتی شمار خودروهایی که می توانند از آنجا خارج شوند کاهش پیدا کند. محمد مُرسی همچنین قول داد که راه حلی برای مشکل سوخت که نوار غزه با آن روبروست در سه مرحله پیدا کند و میزان ورود سوخت اهدایی قطر را برای نیروگاه غزه افزایش دهد و نیروگاه به لوله های گاز و نوار غزه به شبکه برق رسانی منطقه ای متصل گردد (فلسطین آنلاین، بیست  و هشتم ژوییه  2012).
 • هنیه در جریان اقامتش در قاهره با سران جنبش اخوان المسلمین مصر و در رأس آنها محمد بدیع، دبیر کل و رهبر روحانی جنبش دیدار کرد (فلسطین آنلاین، بیست و هشتم ژوییه2012).در بیانیه رسمی که در پی این دیدار انتشار یافت، محمد بدیع گفت که «معضل فلسطین مهم ترین معضل مسلمانان در سراسر جهان است و اخوان المسلمین از هنگام برپایی خویش آن را برنامه مرکزی خود قرار داده است» (الیوم السابع، بیست و هشتم ژوییه 2012).  
 • در بیست و هشتم ژوییه اسماعیل هنیه از راه گذرگاه الرفح .در پایان دیدارش از مصر، به نوار غزه بازگشت. منابعی در جنبش حماس دیدار هینه را موفقیت آمیز و یک نقطه عطفواقعی در روابط با مصر توصیف کردند(وبسایت خبری «فلسطین- اینفو»  Palestine-info،بیست و نهم ژوییه2012):
 • طاهر النونو، سخنگوی دولت حماس گفت که دیدار اسماعیل هنیه از مصر و ملاقات های او با محمد مرسی، دارای مفاهیم سیاسی زیادی  بوده و از جمله نشان می دهد که محاصره سیاسی دولت حماس، دیگر از بین رفته است. به گفته النونو، محمد مُرسی به «معضل فلسطینی» کاملاً آگاهی نشان داده و برای کمک به ساکنان نوار غزه ابراز تمایل کرده است. به گفته النونو، طی دیدار هنیه از قاهره، تغییر اساسی و مهمی در سیاست های مصر نسبت به نوار غزه در مقایسه با سیاست های دولت پیشین مصر و از جمله در ارتباط با حمله احتمالی آینده اسرائیل علیه نوار غزه رخ داده است (وبسایت «الرساله. نت»، سی ام ژوییه  2012).
 • باسم نعم، وزیر بهداشت و درمان در حکومت حماس گفت که نتایج ملاقات بین هنیه و رییس جمهوری مصر یک گام مهم در جهت برداشتن حصر نوار غزه محسوب می شود و اثرات مثبتی نیز برای امور بهداشت و درمان در این منطقه نیز که به گفته وی از کمبود دارو رنج می برد، خواهد داشت (خبرگزاری «صفا»، بیست و نهم ژوییه  2012).

اسماعیل هنیه در گذرگاه الرفح در راه دیدار از مصر دیده می شود (http://www.qassam.ps, 29 ژوییه 2012)
اسماعیل هنیه در گذرگاه الرفح در راه دیدار از مصر دیده می شود(http://www.qassam.ps, 29 ژوییه2012)

جبریئل رجوب از تصمیم رییس کمیته بین المللی المپیک، در مورد خودداری از یادبود ورزشکاران اسرائیلی کشته شده در آیین گشایش المپیک ابراز خرسندی کرد
 • جبرئیل رجوب، عضو کمیته مرکزی فتح که عنوان رییس اتحادیه فوتبال و کمیته المپیک حکومت خودگردان فلسطینی را نیز دارد، در روز بیست و چهارم ژوییه نامه ویژه ای برای رییس کمیته بین المللی المپیک، ژاک روژه، ارسال داشت. وی در این نامه نسبت به تصمیم کمیته بین المللی المپیک که حاضر نشد بنا به درخواست اسرائیل در آیین گشایش بازی های المپیک لندن یک دقیقه به یاد ورزشکاران اسرائیلی که در سال 1972 در مونیخ توسط تروریست های فلسطینی کشته شدند، سکوت کند، ابراز امتنان و قدردانی کرد.   
 • جبرئیل رجوب در نامه خود ادعا کرد که تصمیم ژاک روژه در مورد غیرسیاسی بودن ورزش و قاطعیت او برای اجرای منشور جهانی المپیک، یک پیروزی برای آزادی ورزش به شمار می آید (وبسایت «قدس.نت»، بیست و پنجم ژوییه 2012). جبرئیل رجوب همچنین یادآور شد که فلسطینی ها می کوشند تا از المپیاد لندن برای حل معضل فلسطینی به صورت فرهنگی بهره بگیرند (وبسایت «اخبارک»، بیست و چهارم ژوییه 2012).
 • یادآوری می شود که قتل ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ توسط تشکل تروریستی موسوم به «سپتامبر سیاه» که توسط عرفات در پی رویدادهای «سپتامبر سیاه» در اردن در سال 1970 برپا گردید، صورت پذیرفت. «سپتامبر سیاه» در عمل شاخه جنبش فتح برای انجام ترور در خارج به شمار می رفت. شخص جبرئیل رجوب نیز چندین عمل تروریستی علیه اسرائیل انجام داد و سال های زیادی را در زندان اسرائیل سپری کرد.
ادامه کمپین تحریم کالاهای اسرائیلی در کرانه باختری
 • حکومت خودگردان فلسطینی از فرصت ماه رمضان برای گسترش کمپین تحریم کالاهای اسرائیلی به طرزی گسترده بهره گیری می کند، که در همین حال، تأثیر آن زیاد نیست. برای مثال، این کمپین در شهر شخم («نابلس») زیر عنوان «با تحریم سلطه گران خود، به روزه ات پایان بده» انجام می شود. فعالان در این کارزار فلسطینی به بازارها و خانه های ساکنان می روند و برای آنها اهمیت تحریم کالاهای اسرائیلی را تشریح می کنند.

فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، 26 ژوییه 2012).
فعالان جوان فلسطینی در شهر شخم (نابلس) در بازارها گردش می کنند و خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی می شوند (عکس از خبرگزاری فلسطینی «صفا»،  26 ژوییه 2012).

 

[1]  تا 31 ژوییه 2012.