خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از چهارم تا دهم ژوییه 2012)

اتومبیلی که در نتیجه شلیک از سوی ناحیه نوار غزه به طرف چهار راه «ید مردخای» صدمه دید (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوییه 2012)

اتومبیلی که در نتیجه شلیک از سوی ناحیه نوار غزه به طرف چهار راه «ید مردخای» صدمه دید (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوییه 2012)

اتومبیلی که در نتیجه شلیک از سوی ناحیه نوار غزه به طرف چهار راه «ید مردخای» صدمه دید (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوییه 2012)

اتومبیلی که در نتیجه شلیک از سوی ناحیه نوار غزه به طرف چهار راه «ید مردخای» صدمه دید (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوییه 2012)

محمود عباس در نشست رؤسای سیستم های امنیتی در رام الله («الحیات الجدیده»، چهارم ژوییه 2012),

محمود عباس در نشست رؤسای سیستم های امنیتی در رام الله («الحیات الجدیده»، چهارم ژوییه 2012),

ورود کامیون ها به نوار غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم

ورود کامیون ها به نوار غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم

مراسم گذاشتن سنگ بنای ساختمان ویژه زندانیان آزاد شده، بر روی لوحه نوشته شده که پروژه با هزینه ایران ساخته خواهد شد و بر روی آن پرچم های ایران و فلسطین دیده می شوند (پال تودی، نهم ژوییه 2012)

مراسم گذاشتن سنگ بنای ساختمان ویژه زندانیان آزاد شده، بر روی لوحه نوشته شده که پروژه با هزینه ایران ساخته خواهد شد و بر روی آن پرچم های ایران و فلسطین دیده می شوند (پال تودی، نهم ژوییه 2012)

مراسم گذاشتن سنگ بنای ساختمان ویژه زندانیان آزاد شده، بر روی لوحه نوشته شده که پروژه با هزینه ایران ساخته خواهد شد و بر روی آن پرچم های ایران و فلسطین دیده می شوند (پال تودی، نهم ژوییه 2012)

مراسم گذاشتن سنگ بنای ساختمان ویژه زندانیان آزاد شده، بر روی لوحه نوشته شده که پروژه با هزینه ایران ساخته خواهد شد و بر روی آن پرچم های ایران و فلسطین دیده می شوند (پال تودی، نهم ژوییه 2012)

راهپیمایان بر روی پرچم های اسرائیل و ایالات متحده پا می گذارند و راهپیمایی می کنند

راهپیمایان بر روی پرچم های اسرائیل و ایالات متحده پا می گذارند و راهپیمایی می کنند

راهپیمایان بر روی پرچم های اسرائیل و ایالات متحده پا می گذارند و راهپیمایی می کنند

راهپیمایان بر روی پرچم های اسرائیل و ایالات متحده پا می گذارند و راهپیمایی می کنند

بچه ها در طول اقامت در اردوهای تابستانی حماس دوره آموزش های نظامی را می گذرانند (القدس، دهم ژوییه 2012)

بچه ها در طول اقامت در اردوهای تابستانی حماس دوره آموزش های نظامی را می گذرانند (القدس، دهم ژوییه 2012)

بچه ها در طول اقامت در اردوهای تابستانی حماس دوره آموزش های نظامی را می گذرانند (القدس، دهم ژوییه 2012)

بچه ها در طول اقامت در اردوهای تابستانی حماس دوره آموزش های نظامی را می گذرانند (القدس، دهم ژوییه 2012)

محمود عباس در ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده (وفا، ششم ژوییه 2012)

محمود عباس در ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده (وفا، ششم ژوییه 2012)

محمود عباس در دیدار با رییس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند

محمود عباس در دیدار با رییس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند

محمود عباس در حال دریافت دعوتنامه دیدار از ایران دیده می شود (وفا، هشتم ژوییه 2012)

محمود عباس در حال دریافت دعوتنامه دیدار از ایران دیده می شود (وفا، هشتم ژوییه 2012)

 • شلیک راکتی به سوی خاک اسرائیل ادامه یافت. در این هفته سه راکت و یک خمپاره شلیک گردید و همچنین از سوی نوار غزه به طرف چهار راه «ید مردخای» آتشباری گردید که موجب وارد آمدن زیان شد. در واکنش جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به اهداف تروریستی در نوار غزه حمله بردند.
 • یک تجزیه و تحلیل پیرامون وضع اقتصادی نوار غزه در نیمه اول سال 2012 که توسط همآهنگ کننده  امور دولت اسرائیل در مناطق فلسطینی انتشار یافته نشان از افزایش چشمگیر صادرات اقتصادی و کاهش بیکاری به میزان کم دارد. گذرگاه مرزی «کرم شالوم» حتی در زمان تشدید تنش به فعالیت ادامه می داد و در شش ماهه اخیر بیش از 725 هزار تن کالا و مواد غذایی منتقل شده و همچنین از این گذرگاه گاز و گازوییل به نوار غزه منتقل شد و به دولت حماس کمک کرد تا با بحران انرژی به مقابله بپردازد.
آتشباری به سوی اسرائیل
 • در نهم ژوییه در ساعات غروب از جانب نوار غزه به سوی چهار راه ید مردخای آتشباری شد که گرچه آسیبی به همراه نداشت ولی موجب وارد آمدن صدمه به چند خودرو که در آنجا پارک شده بودند و دیوار یک رستوران گردید. در پی آتشباری در آبادی های اطراف حالت فوق العاده اعلام شد. ارتش اسرائیل به سوی منابع آتشباری تیراندازی کرد و در محوطه برای یافتن عاملان آتشباری به جستجو پرداخت (سخنگوی ارتش اسرائیل، نهم ژوییه2012).
شلیک راکتی
 • در طول هفته شلیک راکتی هراز چند گاه ادامه یافت و  رویهمرفته شلیک سه راکت به خاک اسرائیل ردیابی شد. این راکت ها در محوطه باز بر زمین افتادند و آسیب جانی یا زیان مالی به بار نیآوردند. همچنین در نهم ژوییه یک خمپاره به سوی ناحیه شورای محلی اشکول شلیک گردید که باز هم آسیب جانی یا زیان مالی به همراه نداشت.

نمودار شلیک راکتی از آغاز سال 2011 1

نمودار شلیک راکتی از آغاز سال 2011

·         162 فروند راکت که در ماه ژوئیه در خاک اسرائیل افتادند که مربوط به دوره تشدید تنش بودند.

واکنش ارتش اسرائیل
 • در واکنش به آتشباری ها به سوی اسرائیل در شب بین نهم و دهم ژوییه جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به یک پایگاه ترور و یک هدف تروریستی حماس در جنوب نوار غزه حمله بردند (سخنگوی ارتش اسرائیل، دهم ژوییه2012). 
تحولات میدانی
 • همانند هر هفته دیگر، این هفته نیز در مراکز درگیری همیشگی سراسر کرانه باختری رود اردن به ویژه در روستاهای بلعین، نعلین و نبی صلاح تظاهراتی انجام گردید. تظاهر کنندگان به سوی نیروهای ارتش اسرائیل سنگ پرانی کردند و در چند مورد سربازان با توسل به وسایل پراکنده سازی تظاهرات واکنش نشان دادند. همچنین چند بار به سوی خودروهای اسرائیلی و و سایط نقلیه امنیتی سنگ پرتاب شد.
تظاهرات پر سروصدا و شدید در رام الله
 • در این اواخر در شهر رام الله چند بار تظاهرات شد و در آنجا نسبت به سیاست های حکومت خودگردان فلسطینی در قبال اسرائیل اعتراض گردید. از جمله تظاهر کنندگان به گفت و گو با اسرائیل و دیدار محمود عباس با شائول موفاز (که سرانجام صورت نگرفت) معاون نخست وزیر اسرائیل اعتراض کردند. در جریان تظاهرات که در آنجا چند صد جوان فلسطینی شرکت کرده بودند، تظاهر کنندگان علیه اسرائیل شعارهای تند می دادند و از جمله می گفتند: «فلسطینی ها خواهان لغو پیمان صلح اوسلو» هستند و می خواستند همآهنگی امنیتی با اسرائیل متوقف شود. در یکی از این تظاهرات تظاهر کنندگان توانستند تا دفتر ریاست جمهوری محمود عباس پیش بردند («الحیات»، چهار ژوییه 2012).
 • در پی این تظاهرات، محمود عباس فرماندهان سیستم های امنیتی فلسطینی را به دفتر خود در رام الله فرا خواند و به آنها یادآور شد که ضمن آنکه از آنها می خواهد قانون و نظم را در مناطق کرانه باختری رود اردن برقرار نمایند برای حفظ آزادی بیان و عقیده و نیز امنیت شهروندان فلسطینی اهمیت بسیار قائل است («الحیات»، چهارم ژوییه 2012).
وضع اقتصادی در غزه
 • گزارش همآهنگ کننده عملیات دولت اسرائیل در مناطق فلسطینی پیرامون وضع اقتصادی نوار غزه در نیمه اول سال  2012،بر چند ویژگی انگشت می گذارد (به نقل از گزارش همآهنگ کننده عملیات دولت اسرائیل در مناطق فلسطینی، سوم ژوییه2012):
 • صادرات محصولات کشاورزی از نوار غزه به میزان 86% افزایش داشته است(در طول این مدت 708 تن محصول کشاورزی صادر گردید و این در حالی که این میزان در سال گذشته 380 تن بود).
 • میزان بیکاری کاهش یافتو همچنین دستمزد روزانه افزایش پیدا کرد.
 • به منظور حل معضل انرژی در نوار غزه در پی توقف خرید سوخت از اسرائیل توسط دولت حماس در سال 2011، مقادیری سوخت هدیه ای به آنجا وارد گردید. 
 • گذرگاه مرزی کرم شالوم حتی به هنگام راکت پرانی ها به فعالیت ادامه می داد و در نیمه سال اخیر از آنجا بیش از 725 تن  کالا و تولیدات غذایی و 18 هزار تن گاز و 15 میلیون لیتر گازوییل از آنجا منتقل گردید.
پیروزی محمد مُرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر
 • در پی پیروزی محمد مُرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصراحمد یوسفمشاور امنیتی پیشین اسماعیل هنیه در مقاله ای انتظارات فلسطینی ها را از مصر تشریح کردو از جمله خواهان دخالت مُرسی در شتاب بخشیدن به روند آشتی داخلی فلسطینی ها، برپایی یک منطقه صنعتی در مرز الرفح، دادن اجازه صادرات از نوار غزه به خارج از راه مصر و گشایش گذرگاه الرفح و برپایی منطقه آزاد بازرگانی شد. 
 • اسماعیل هنیه اعلام داشت که حماس می کوشد ترتیبی دهد که او از مصر دیدار کند(«صفا»، هشتم ژوییه2012). منابع مصری ارزیابی کردند که علیرغم امیدهایی که حماس به مصر بسته، رییس جمهوری مُرسی پیش از پذیرفتن هیئت رسمی فلسطینی مشترک به ریاست محمود عباس و اسماعیل هنیه، با هنیه دیدار جداگانه انجام نخواهد داد («الحیات»هشتم ژوییه2012).
پروژه ویژه زندانیان آزاد شده فلسطینی به هزینه ایران
 • سامانه های رسانه ای فلسطینی گزارش دادند کهعطاءالله ابوالصباح،وزیر مسئول امور زندانیان در دولت حماس و  یوسف المنسی  وزیر مسکن و امور اجتماعی در آیین گذاشتن سنگ بنای واحدهای مسکونی برای زندانیان آزاده شده فلسطینی (در نهم ژوئیه) شرکت کرده اند. این واحدها در زمین های گوش کاتیف پیشین برپا شوند و هزینه ساخت آن که مبلغی حدود دو میلیون دلار است، توسط وزارت خارجه ایران تأمین می شود(«صفا»، نهم ژوییه2012).
جنبش «آزادگان فلسطینی» همآیشی برپا داشت
 • جنبش «آزادگان فلسطینی»(الاحرار الفلسطینیه)، منشعب شده از حماس که در سال 2007برپا شده درروز هفتم ژوییه) یک همآیش جشن در پنجمین سالگرد برپایی خود ترتیب داد. در این همآیش بخشی از سران جنبش و نیز رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین شرکت کرده بودند. پیش از همآیش، شاخه نظامی جنبش «یگان های الانصار» یک راهپیمایی نظامی ترتیب داد و در جریان آن فعالان پا بر پرچم های اسرائیل و ایالات متحده گذاشتند و راه رفتند.
اردوگاه های تابستانی حماس در نوار غزه
 • به روال همه ساله در جریان تعطیلات تابستانی در نوار غزه برای کودکان و نوجوانان آن منطقه که تعطیلات خود را می گذارنند، اردوهای تابستانی تشکیل می شود. سرپرستی این اردوها را سازمان ها و شخصیت های مختلف بر عهده دارند. در روزنامه «القدس» در مورد اردوی تابستانی به سرپرستی حماس گزارشی انتشار یافته که به موجب آن کودکان در طول اقامت در اردوگاه تابستانی آموزش های نظامی اولیه ای را که همانند آموزش های فعالان حماس است،  خواهند گذرانید («القدس»، دهم ژوییه 2012). پدیده گذرانیدن آموزش نظامی در اردوهای تابستانی کودکان و نوجوانان فلسطینی از سال های پیش نیز سابقه داشته است و ما با آن آشنایی داریم.  
دیدارهای محمود عباس در پاریس
 • محمود عباس در رأس هیئتی متشکل از سران حکومت خودگردان فلسطینی از پاریس دیدار کرد. در جریان این سفر، عباس با رییس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند و نیز با سایر سران دولت آن کشور دیدار کرد و در پاریس همچنین با خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، خانم کاترین اشتون مسئول عالی امور خارجی اتحادیه اروپا، دبیرکل اتحادیه عرب و وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و تونس ملاقات هایی انجام داد («وفا»، هفتم ژوییه2012).
 • صائب عریقات،عضو کمیته اجرایی ساف گفت که عباس در دیدارهای خود در پاریس موضوع رکود سیاسی صلح با اسرائیل را مطرح کرده است. به گفته صائب عریقات، محمود عباس در رابطه با روند صلح با اسرائیل تأکید کرد که حکومت خودگردان فلسطینی آماده است با اسرائیل وارد گفت و گو شود، مشروط بر آنکه دولت اسرائیل تعهدهایی را که بر عهده دارد به ویژه در زمینه توقف آبادی های اسرائیلی نشین و پذیرفتن مرزهای سال 1967 برای کشور فلسطین انجام دهد (خبرگزاری ایتالیایی AKIو «دنیا الوطن»، ششم ژوییه2012).
دیدار پیش روی محمود عباس از ایران
 • محمود عباس از سوی رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد دعوتنامه ای را دریافت کرده که در همآیش کشورهای غیرمتعهد شرکت کند. این همآیش قرار است در پایان ماه اوت در ایران برگزار شود. دعوتنامه توسط معاون وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان در جریان دیدار وی با محمود عباس در عمان  (در هشتم ژوییه) تسلیم گردید. محمود عباس از دعوت سپاسگزاری کرد و اطمینان داد که آن را خواهد پذیرفت. در صورتی که عباس از ایران دیدار نماید، این نخستین سفر رسمی او به آن کشور خواهد بود («وفا»، هشتم ژوییه 2012).
 • یک مبنع حکومت خودگردان فلسطینی گفت که پذیرش دعوت سفر به ایران از سوی محمود عباس دلیل تغییر سیاست حکومت فلسطینی در قبال ایران نیست. به گفته این منبع، حکومت خودگردان فلسطینی برای شرکت در همآیش کشورهای غیر متعهد از این نظر اهمیت قائل است که قصد دارد برای برپایی کشور فلسطین به مجمع عمومی سازمان ملل مراجعه کند («القدس»، هشتم ژوییه2012).
مصاحبه محمود عباس با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل
 • در مصاحبه ای که محمود عباس رییس حکومت خودگردان فلسطینی با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل در هفتم ژوییه انجام داد، وی از جمله به چند مطلب اشاره کرد:  
 • گفت و گو با اسرائیل، عباس تأکید کرد که بدون توقف آبادی سازی و شناسایی اصل برپایی کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 با گفت و گو موافقت نخواهد کرد.
 • در مورد ملاقات با آقای بنیامین نتانیاهو،عباس گفت تنها پس از آزادی زندانیانی که پیش از امضای توافق صلح اوسلو زندانی شده اند و نیز دادن جواز برای مسلح شدن سیستم های امنیتی فلسطینی به جنگ افزارهای مورد نیاز، با نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد.  
 • در مورد مراجعه به سازمان ملل متحد، عباس گفت که حکومت خودگردان فلسطینی قصد دارد دوباره به سازمان ملل متحد مراجعه کند و از آن بخواهد تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد ولی وی موعدی قطعی برای عملی کردن این تصمیم تعیین نکرد.
واکنش ها در حکومت خودگردان فلسطینی به گزارش های انتشار یافته پیرامون مسموم ساختن عرفات در شبکه تلویزیونی الجزیره
 •  در پی گزارش های شبکه تلویزیونی الجزیره (در سوم ژوییه) در مورد تحقیقی که انجام گردیده چنین برمی آید که یاسر عرفات در نتیجه مسمومیت با ماده رادیو اکتیو درگذشته است. کمیته مرکزی فتح یک بیانیه رسمی انتشار داد که در آن آمده است، کادر رهبری فلسطینی آماده است به هر اقدامی برای آگاهی از دلیل حقیقتی مرگ عرفات در نوار 2004 دست بزند.
 • محمود عباس دستور داد که اطلاعیه ای که در مورد مرگ عرفات انتشار یافته دنبال شود و تلاش گردد دلیل واقعی مرگ او مشخص شود. محمود عباس تأکید کرد که حکومت او آماده همکاری کامل با کسانی است که درباره مرگ عرفات تحقیق می کنند و هیچگونه ممنوعیت مذهبی یا سیاسی برای نبش قبر عرفات و بیرون آوردن جسد او یا بخشی از آن جهت کالبد شکافی در صورتی که خانواده عرفات موافق باشند وجود ندارد («وفا»، چهارم ژوییه  2012).
 • حماس در واکنش نسبت به نتایح تحقیق پیرامون قتل عرفات خواهان تشکیل یک کمیته تحقیق ملی شد:
 • اسماعیل هنیه،نخست وزیر حماس، در چارچوب یک سخنرانی که در مراسم پایاان دوره افسری وزارت کشور در غزه ایراد کرد خواهان انجام یک بررسی کلی شد تا کسانی که به ادعای او در کشتن عرفات با اسرائیل همکاری کرده بودند افشا شوند. به گفته هنیه، حکومت خودگردان فلسطینی وظیفه خود را در مورد عاملان شرکت در قتل عرفات انجام نداده است. هنیه خواهان بیرون کشیدن جسد عرفات از قبر و انجام معاینات لازم تا پی بردن به هویت کسانی شد که در توطئه قتل دست داشته اند. (شبکه الاقصی، پنجم ژوییه2012).
 • اسماعیل رضوان،از سران حماس، خواهان برپایی یک کمیسیون عالی ملی جهت تحقیق پیرامون دلیل قتل عرفات شد و اسرائیل را متهم به مسئولیت در این قتل کرد («صفا»، چهارم ژوییه2012).
برپایی کمیسیون بررسی پیرامون موضوع آبادی های اسرائیلی نشین
 در کرانه باختری رود اردن از سوی سازمان ملل
 • در رسانه های فلسطینی گزارش شد که سازمان ملل تصمیم گرفته کمیسیونی مرکب از سه شخصیت مستقل برپا کند و اعضای کمیسیون به کرانه باختری رود اردن اعزام شوند و از نزدیک موضوع ساخت و ساز در آبادی های اسرائیلی نشین و تأثیرات آنها بر زندگی ساکنان فلسطینی را دنبال کنند. قرار است کمیسیون کار خود را براساس گزارش هایی که خود مؤسسات وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر تنظیم کرده اند انجام دهد و احتمال دارد اعضای آن با ساکنان نیز مصاحبه هایی داشته باشند («معان»، ششم ژوییه2012). 

[1] تا دهم ژوییه 2012