دور تشدید تنش در جنوب اسرائیل (بخش تکمیلی)* (تا بیستم ژوئن در ساعت 13:00)

راکتی که بین دو وسیله نقلیه در حومه اشکلون بر زمین افتاد و موجب زخمی شدن یازده پلیس نگهبان مرزی شد. جراحت یکی از این یازده نفر متوسط اعلام شد. (NRG ، نوزدهم ژوئن 2012، عکس از یهودا لحیانی)

راکتی که بین دو وسیله نقلیه در حومه اشکلون بر زمین افتاد و موجب زخمی شدن یازده پلیس نگهبان مرزی شد. جراحت یکی از این یازده نفر متوسط اعلام شد. (NRG ، نوزدهم ژوئن 2012، عکس از یهودا لحیانی)

وصیتنامه دو تن از سه تروریستی که در مرز اسرائیل و مصر اقدام به ترور شهروند اسرائیلی کردند. سمت چپ: تروریستی است که خود را با نام ابو مصباح المصری معرفی می کند و ادعا می نماید که اهل استان مرسا مطروح در مصر است. سمت راست: تروریستی است که خود را ابوخدیقه النهدلی از اهالی عربستان سعودی معرفی می کند (تبصره: در این مرحله معلوم نیست وصیتنامه تا چه حد واقعیت دارد).

وصیتنامه دو تن از سه تروریستی که در مرز اسرائیل و مصر اقدام به ترور شهروند اسرائیلی کردند. سمت چپ: تروریستی است که خود را با نام ابو مصباح المصری معرفی می کند و ادعا می نماید که اهل استان مرسا مطروح در مصر است. سمت راست: تروریستی است که خود را ابوخدیقه النهدلی از اهالی عربستان سعودی معرفی می کند (تبصره: در این مرحله معلوم نیست وصیتنامه تا چه حد واقعیت دارد).

یکی از راکت های شلیک شده که بقایای آن در شورای محلی اشکول بدست آمد ( NRG، نوزدهم ژوئن 2012 ، عکاس: یهودا لحیانی )

یکی از راکت های شلیک شده که بقایای آن در شورای محلی اشکول بدست آمد ( NRG، نوزدهم ژوئن 2012 ، عکاس: یهودا لحیانی )

نمودار راکتی به صورت روزانه در آخرین دور تنش

نمودار راکتی به صورت روزانه در آخرین دور تنش

موتور سیکلتی که در جریان حمله نیروی هوایی اسرائیل در شهر بیت حانون در نوار غزه، هدف قرار گرفت و آسیب دید. در این حمله دو تروریست از فعالان جهاد اسلامی فلسطین که سوار بر موتور سیکلت بودند، کشته شدند. («وفا»، هجدهم ژوئن 2012)

موتور سیکلتی که در جریان حمله نیروی هوایی اسرائیل در شهر بیت حانون در نوار غزه، هدف قرار گرفت و آسیب دید. در این حمله دو تروریست از فعالان جهاد اسلامی فلسطین که سوار بر موتور سیکلت بودند، کشته شدند. («وفا»، هجدهم ژوئن 2012)

شلیک راکت از جانب نوار غزه (وبسایت «قدس.نت»، بیستم ژوئن 2012)

شلیک راکت از جانب نوار غزه (وبسایت «قدس.نت»، بیستم ژوئن 2012)


رئوس گزارش

1.    در روزهای اخیر شلیک راکتی از سوی نوار غزه شدت گرفته است. رویهمرفته بین هیجدهم تا بیستم ژوئن (تا ساعت 13 بعدازظهر) 57 راکت به سوی اسرائیل شلیک شده است. اکثر راکت ها در محدوده شورای منطقه ای اشکول و ساحل بندر اشکلون، یک راکت در شهر سدورت، سه راکت در نتیووت و یک راکت بین شهر بئرشبع و اوفاکیم بر زمین افتاده است. یک راکت در مجاورت وسایط نقلیه نگهبانی مرزی در منطقه اشکلون بر زمین افتاد و موجب زخمی شدن یازده نگهبان مرزی شد که جراحات یکی از آنها متوسط اعلام گردیده است. ارتش اسرائیل به نوبه خویش به حمله به اهداف تروریستی در نوار غزه ادامه داده و رسانه های فلسطینی گزارش دادند که در جریان این حملات شش تن از فعالان به هلاکت رسیده اند.

2.    به گونه استثنایی اخیراً یگان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس اکثر راکت پرانی ها را انجام داده و حتی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است و این در حالی که این کار با سیاست مهار فعالیت تروریستی از سوی حماس که می کوشد بین ماهیت جهادی اسلامی خود و اجبارها و معیارهایی که موجب می شود، سیاست پراگماتیک (عمل گرا) را در پیش بگیرد و تعادل ایجاد نماید منافات دار[1]. یادآوری شود که در پی دور پیشین شدت گیری تنش در مارس 2012 تشکل های فلسطینی از حماس به این دلیل که در شلیک راکتی به سوی اسرائیل شرکت نداشته و هدایت این کار را بر عهده سازمان جهاد اسلامی فلسطین گذاشته است، انتقاد کرده بودند.جریان رویدادها

جریان رویدادها

3.    در شانزدهم ژوئن، دو فروند راکت از نوع گراد 122 میلیمتری به سوی جنوب اسرائیل شلیک شد. باقیمانده های یکی از این دو راکت در مجاورت عوبدا (در شمال ایلات) پیدا شد. چند ساعت بعد نیز باقیمانده های راکت دوم در مجاورت «میتسپه رامون» یافت گردید. هر دو راکت در محوطه های باز بر زمین افتاده بودند و آسیب جانی یا زیان مالی به بار نیآوردند. این راکت ها از شبه جزیره سینای به سوی جنوب اسرائیل شلیک شده بودند.  

4.    در هجدهم ژوئن، یک باند تروریستی که متشکل از سه تروریست بود در مجاورت آبادی بئرمیلکا در مرز اسرائیل و مصر به داخل اسرائیل رخنه کرد. سه فرد تروریست در محلی که هنوز در آنجا جدار امنیتی برپا نشده از مرز گذشتند و یک بسته مواد تخریبی در مجاورت محل عبور دو وسیله مقاطعه کارانی که در محل به کار اشغال داشتند منفجر کردند و همزمان با تیربار RPG(که به کسی صدمه نرسانید) حمله بردند. امادر نتیجه تیراندازی یکی از دو وسیله نقلیه در رده افتاد و یکی از سرنشینان آن جان باخت.

5.    مسئولیت انجام این رویداد تروریستی را یک سازمان جهادی وابسته به القاعده موسوم به  شورای جنگجویان مقدس (مجاهدین) اطراف اورشلیم[2]برعهده گرفت. این سازمان چند ساعت پس از انجام رویداد تروریستی به وسیله فیلمی که در سایت های اسلامی و یوتیوپ پخش کرد برپایی خود را اعلام داشت. در این فیلم بازگشت خلافت اسلامی درخواست شده و اسرائیل تهدید گردید که از جانب شبه جزیره سینای هدف ترور قرار خواهد گرفت (به گفته این بیانیه: «نسیم رنج آور از جانب کوه سینای و دامنه های شبه جزیره سینای به سوی یهودیان وزیدن گرفته است») به این فیلم وصیتنامه تروریست هایی که اقدام خرابکاری را انجام داده بودند، اضافه شده بود. ما ارزیابی می کنیم که موفقیت در انجام ترور موجب خواهد شد سازمان های همسو با جهاد جهانی به اقدامات تروریستی از جانب صحرای سینای و شاید از کشورهایی که با اسرائیل هم مرز هستند تحریک شوند.

وصیتنامه دو تن از سه تروریستی که در مرز اسرائیل و مصر اقدام به ترور شهروند اسرائیلی کردند. سمت چپ: تروریستی است که خود را با نام ابو مصباح المصری معرفی می کند و ادعا می نماید که اهل استان مرسا مطروح در مصر است. سمت راست: تروریستی است که خود را ابوخدیقه النهدلی از اهالی عربستان سعودی معرفی می کند (تبصره: در این مرحله معلوم نیست وصیتنامه تا چه حد واقعیت دارد).
وصیتنامه دو تن از سه تروریستی که در مرز اسرائیل و مصر اقدام به ترور شهروند اسرائیلی کردند. سمت چپ: تروریستی است که خود را با نام ابو مصباح المصری معرفی می کند و ادعا می نماید که اهل استان مرسا مطروح در مصر است. سمت راست: تروریستی است که خود را ابوخدیقه النهدلی از اهالی عربستان سعودی معرفی می کند (تبصره: در این مرحله معلوم نیست وصیتنامه تا چه حد واقعیت دارد).

6.    جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به چند فعالیت برای خنثی سازی و جلوگیری از انجام رویدادهای تروریستی دست زدند و به چند هدف تروریستی در نوار غزه حمله بردند. از جمله، به یک باند تروریستی که در راه شلیک راکت و خمپاره به سوی اسرائیل بود حمله بردند. در واکنش، تشکل های تروریستی در نوار غزه با هدایت شاخه نظامی حماس راکت پرانی انبوه را به سوی آبادی های غرب نگب آغاز کردند.

شلیک راکتی

7.    در اوج راکت پرانی ها از جانب تشکل های تروریستی ساکن نوار غزه در نوزدهم ژوئن بود که طی آن 42 راکت شلیک شد. رویهمرفته از هجدهم ژوئن اصابت 57 راکت به خاک اسرائیل ردیابی شد. اکثر این راکت ها در غرب نگب در حوزه شورای محلی اشکول و در منطقه اشکلون بر زمین افتاد و دور تنش و تشدید راکت پرانی همچنان ادامه دارد.

8.    شرح جزییات مربوط به شلیک راکتی (تا بیستم ِژوئن 1300):

الف. در هجدهم ژوئن، اصابت شش راکت در غرب نگب ردیابی شد. یکی از این راکت ها در مجاورت شهر سدروت و چهار راکت دیگر در نزدیکی بندر اشکلون در محوطه ای باز بر زمین افتاد و آسیب جانی یا زیان مالی به بار نیآورد.   

ب – در روز نوزدهم ژوئن، اصابت 42 راکت ردیابی شد که اکثر آنها به زمین باز اصابت کرده بودند. سه فروند از این راکت ها در شهر نتیووت ردیابی گردید. یکی از این سه راکت که در ساعات غروب در آبادی در جنوب بندر اشکلون افتاده بود به یک وسیله نقلیه نگهبانی مرزی اصابت کرد و شش سرباز نگهبان مرزی زخمی شدند که جراحات یکی از آنها متوسط اعلام گردید. یکی دیگر از راکت ها که در حوزه شورای منطقه ای اشکول منفجر شد، در فاصله یکصد متری واحد مأمور خنثی سازی بمب وابسته به پلیس اسرائیلی بر زمین نشست و یک راکت دیگر نیز در یک گندمزار افتاد و موجب آتش سوری در آنجا شد.  

ج – در صبح روز بیستم ژوئن اصابت 9 فروند راکت به سوی خاک اسرائیل ردیابی شد. یکی از این راکت ها در محوطه باز بین شهرهای بئرشبع و اوفاکیم بر زمین افتاد. راکت هایی که در ساعات ظهر در حوزه شورای محلی اشکول بر زمین افتاد موجب آتش سوزی و وارد آمدن زیان به چند وسیله نقلیه شد و سه زن نیز به اضطراب دچار گردیدند.

نمودار راکتی به صورت روزانه در آخرین دور تنش

نمودار راکتی به صورت روزانه در آخرین دور تنش

*تا دوازدهم ژوئن در ساعت 13:00.

دورهای اخیر خشونت ها
دورهای اخیر خشونت ها

واکنش ارتش اسرائیل

9.     در واکنش نسبت به تشدید فعالیت های تروریستی، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در طول روزهای هجدهم و نوزدهم ژوئن به چند هدف تروریستی در نوار غزه حمله بردند و همچنین چند باند تروریستی را که قصد داشتند به سوی اسرائیل راکت شلیک کنند، هدف قرار دادند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند که در نتیجه واکنش های نیروی هوایی اسرائیل شش فلسطینی کشته شده اند.

10.حملات نیروی هوایی اسرائیل در روزهای نوزدهم و بیستم ژوئن ادامه یافت و رویهمرفته هشت محل که در سراسر نوار غزه برای انجام فعالیت های تروریستی مورد بهره گیری قرار می گرفت و نیز چند باند تروریستی که در حال تدارک راکت پرانی به سوی جنوب اسرائیل بود، مورد حمله قرار گرفت.

11.بنا بر گزارش یک روزنامه نگار فلسطینی وابسته به وبسایت اسرائیلی «وای.نت»، در ظهر روز بیستم ژوئن جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل یک موتورسیکلت سوار را در منطقه الرفح هدف قرار دادند که در آن مرد موتورسیکلت سوار کشته شد و دو نفر دیگر زخمی گردیدند. تروریستی که به هلاکت رسید ظاهراً از فعالان سازمانی از زیرمجموعه های جهاد جهانی بود و در اقدام تروریستی در مرز اسرائیل و مصر که طی آن یک شهروند اسرائیلی به قتل رسید، دخالت داشت(ynet، «وای. نت»، بیستم ژوئن 2012).

بر عهده گرفتن مسئولیت و واکنش ها نسبت به تشدید تنش

12.پرتاب اکثر راکت ها توسط شاخه نظامی حماسف یگان های عزالدین قسام، که اخیراً می کوشید راکتی به سوی اسرائیل شلیک نکند، صورت گرفته است. شاخه نظامی حماس با انتشار بیانیه ای، مسئولیت شلیک راکتی را بر عهده گرفت و اعلام داشت این کار در واکنش به حمله نیروی هوایی اسرائیل به نوارغزه و کشته شدن شش فعال حماس صورت گرفته است. در اکثر بیانیه های حماس این ادعا مطرح شده است که شلیک راکتی نیروهای آن، به سوی پایگاههای ارتش اسرائیل انجام گرفته است. (وبسایت یگان های عزالدین قسام، نوزدهم 2012).

13.تشکل های تروریستی دیگر فلسطینی که در راکت پرانی سهم جزیی داشتند نیز مسئولیت شلیک ها را برعهده گرفته اند که از جمله کمیته های مقاومت مردمی (وبسایت یگان های صلاح الدین، نوزدهم ژوئن 2012)و نیز شاخه نظامی جبهه خلقی (وبسایت یگان های علی مصطفی، نوزدهم ژوئن 2012)را می توان نام بردولی سازمان جهاد آزادی فلسطین که در دوره های تنش اخیر نقش اصلی را بر عهده داشت، این بار در راکت پرانی ظاهراً دخالتی نداشته است

14.منابع نزدیک به کادر رهبری حماس برای توجیه دخالت خود دراز سرگیری شلیک های راکتی به سوی اسرائیل، اظهاراتی داشتند. از جمله:

الف – ابوعبیده، سخنگوی شاخه نظامی حماس گفت که به  دلیل کشته شدن چند نفر در نوار غزه در نتیجه حملات هوایی ارتش اسرائیل، شاخه نظامی حماس نیز تصمیم گرفته است که نسبت به این حملات سکوت نکند. به گفته ابوعبیده، تشکل های فلسطینی در مورد چگونگی ابراز واکنش نسبت به حملات اسرائیل همآهنگی دارند (شبکه تلویزیونی «الاقصی»، نوزدهم ژوئن  2012).

اسماعیل رضوان: عضو ارشد حماس در سخنانی اسرائیل را متهم کرد که «فضای آشتی جویانه میان جنبش های فلسطینی را تیره کرده است» و نیز این را گفت که مسئولیت تنش به وجود آمده به طور کامل برعهده اسرائیل است (شبکه «القصد» نوزدهم ژوئن2012).

15.در مقابل، سازمان جهاد آزادی فلسطین در مورد چرایی خودداری از داشتن سهمی در دور اخیر تنش اشاره کرد و توضیحاتی داد. از جمله، خالد البطش عضو ارشد سازمان جهاد آزادی فلسطین گفت که سازمان وی تحولات را دنبال می کند و در صورتی که «حملات اسرائیل» ادامه پیدا کند، به واکنش روی خواهد آورد. خالد البطش همچنین اسرائیل را تهدید کرد که بداند که این دور از درگیری ها از دوره های پیشین «پردامنه تر»خواهد بود («صفا»، نوزدهم ژوئن 2012). سخنگوی شاخه نظامی جهاد اسلامیفلسطین نیز گفت، می خواهد به اسرائیل پیام بدهد و آن این که «حرف آخر را در منطقه تشکل های فلسطینی خواهند زد و نه اسرائیل» (شبکه «القصد»، نوزدهم ژوئن  2012).

* در ادامه خبرهای تازه پیرامون نزاع اسرائیلی – فلسطینی از سیزدهم تا نوزدهم ژوئن. 

 

[1]  در مورد جزییات به نشریه مرکز اطلاعاتی مراجعه شود؛ سیاست خودداری حماس در نوار غزه ناشی از معارضه بین ماهیت جهادی حماس و معیارهای عملگرا و در مرکز آن اجبار حکومتی و بازدارندگی اسرائیل است.

[2]اطراف اورشلیم ، اصطلاحی است که از حدیث مشهور محمد گرفته شده و هدف از آن سراسر خاک فلسطین است.