خبرهای تازه ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از 13 تا 19 ژوئن 2012- 24 تا 30 خرداد 1390)

سربازان ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و مصر در منطقه ای که یک شهروند اسرائیلی در یک برنامه از پیش طراحی شده از سوی تروریستها برای به کمین نشستن جهت کشتن اسرائیلی ها، به قتل رسید

سربازان ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و مصر در منطقه ای که یک شهروند اسرائیلی در یک برنامه از پیش طراحی شده از سوی تروریستها برای به کمین نشستن جهت کشتن اسرائیلی ها، به قتل رسید

سربازان ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و مصر در منطقه ای که یک شهروند اسرائیلی در یک برنامه از پیش طراحی شده از سوی تروریستها برای به کمین نشستن جهت کشتن اسرائیلی ها، به قتل رسید

سربازان ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و مصر در منطقه ای که یک شهروند اسرائیلی در یک برنامه از پیش طراحی شده از سوی تروریستها برای به کمین نشستن جهت کشتن اسرائیلی ها، به قتل رسید

جدار امنیتی در حال بنا در مرز.

جدار امنیتی در حال بنا در مرز.

یگان های عزالدین قسام مسئولیت شلیک چهار راکت را به سوی خاک اسرائیل برعهده گرفت. عکس ضمیمه اطلاعیه دیده می شود

یگان های عزالدین قسام مسئولیت شلیک چهار راکت را به سوی خاک اسرائیل برعهده گرفت. عکس ضمیمه اطلاعیه دیده می شود

موتور سیکلت تروریست ها که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه آسیب دیده است (وفا، هجدهم 2012)

موتور سیکلت تروریست ها که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه آسیب دیده است (وفا، هجدهم 2012)

خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد، سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012)

خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد، سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012)

خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد، سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012)

خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد، سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012)

لوگوی ستاد «بازگشت پناهندگان فلسطینی»

لوگوی ستاد «بازگشت پناهندگان فلسطینی»

 • در جنوب اسرائیل فعالیت های تروریستی شدت یافت. یک باند تروریستی که از مرز با مصر وارد خاک اسرائیل شده بود یک شهروند اسرائیلی را که در پروژه ی مربوط به برپایی جدار امنیتی شرکت داشت، به قتل رسانید. همچنین هشت راکت به سوی خاک اسرائیل شلیک شد که دو راکت از شمال بندر ایلات و در مجاورت «میسپه رامون» و شش راکت دیگر در نگب غربی ردیابی گردید. ارتش اسرائیل در واکنش به اهداف تروریستی و باندهای ترور در نوار غزه حمله برد.
 • حماس این هفته پیش از آنکه نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شود پیروزی محمد مورسی کاندیدای جنبش اخوان المسلمین را جشن گرفت.
 • اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و در آن اعلام کرد که ساکنان نوار غزه امید زیادی به مورسی بسته اند که موجب تقویت توان ایستادگی آنها در مقابل اسرائیل شود. 
یک شهروند اسرائیلی از کمین گاه از پیش ترتیب داده شده در مرز اسرائیل و مصر کشته شد
 • در هجدهم ژوئن، یک باند تروریستی متشکل از سه تروریست در مجاورت آبادی «بئرمیلکا» در مرز اسرائیل و مصر وارد کشور شد. سه تروریست مرز را در محلی که هنوز در آن جدار برپا نشده در نوردیدند و بمبی را در کنار جاده کار گذاشتند و علیه دو خودرو ی حامل مقاطعه کاران جدار که در محل کار می کردند به کار انداختند و همزمان با اسلحه سبک و خمپاره به آتشباری پرداختند که در نتیجه این آتشباری یکی از خوروها به سراشیبی سقوط کرد و یکی از مسافران آنها کشته شد.
 • چند دقیقه پس از این دیدار، نیروی ارتش که در منطقه در چارچوب فعالیت های امنیتی جاری حضور داشت وارد محل گردید. افراد نیرو اعضای باند تروریستی را که در خاک اسرائیل بودند شناسایی کردند و به سوی آنها آتش گشودند. در نتیجه آتشباری بمب پر قدرتی که بر بدن یکی از تروریست ها بود منفجر شد. سربازان در آنجا کاسکت، تیربارهای کلاچینکف و تجهیزات دیگری را بدست آوردند. از ساکنان درخواست شد از آنجا که معلوم نیست سه تروریست کشته شده اند یا هنوز برخی از آنها در منطقه هستند در خانه های خود باقی بمانند. پس از چند ساعت ارتش از ساکنان خواست به زندگی معمولی باز گردند (سخنگوی ارتش اسرائیل، هجدهم ژوئن 2012).
 • فرد اسرائیلی که در این رویداد جان باخت،35 ساله ساکن حیفا و پدر چهار فرزند بود. وی در شرکتی که برپایی جدار امنیتی در طول مرز با مصر را بر عهده دارد کار می کرد.  

راست: جدار امنیتی در حال بنا در مرز. چپ: محل رویداد تروریستی اسرائیل و مصر.  (سخنگوی ارتش اسرائیل هجدهم ژوئن 2012)
راست:جدار امنیتی در حال بنا در مرز. چپ: محل رویداد تروریستی اسرائیل و مصر.  (سخنگوی ارتش اسرائیل هجدهم ژوئن 2012)

تشدید راکت پرانی ها به سوی جنوب اسرائیل
 • در طول هفته هشت راکت، در خاک اسرائیل بر زمین افتاد(تا روز نوزدهم زوئن1200). دو راکت که ظاهراً از شمال شبه جزیره سینا شلیک شده بود در شمال ایلات بر زمین افتاد. سایر راکت ها در هجدهم و نوزدهم ژوئن شلیک گردید و در نگب غربی در محوطه باز برزمین افتاد و آسیب یا زیان به همراه نداشت.  
 • در شانزدهم ژوئن، باقیمانده های دو راکت گراد 122 میلیمتری در خاک اسرائیل یافت شد. باقیمانده یکی از این راکت ها در مجاورت منطقه «عوودا»(در شمال بندر ایلات)یافت گردید. چند ساعت بعد باقیمانده راکت دوم در مجاورت «میسپه رامون: پیدا شد. هر دو راکت به محوطه باز اصابت کرده و زیان جانی یا آسیبی به بار نیآورد. منابع امنیتی اسرائیل ارزیابی کردند کهراکت ها از خاک سینای شلیک شده است. یادآوری می شود که در شب چهارم و پنجم آوریل 2012 باقیمانده های سه راکت گراد که از خاک سینای به سوی اسرائیل شلیک شده بود، در محوطه های باز در مجاورت شهر ایلات یافت گردید.
 • در روزهای هجدهم و نوزدهم ژوئن، در پی اقدامات مجدانه نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه جهت برهم زدن نقشه تروریست ها و جلوگیری از اقدامات آنها در نگب غربی شش راکت بر زمین افتاد. یکی از راکت ها در مجاورت شهر سدروت و چهار راکت دیگر در مجاورت اشکلون برزمین افتاد. چند تشکل ترور فلسطینی مسئولیت راکت پرانی به سوی اسرائیل را بر عهده گرفت. مهم ترین اطلاعیه از سوی شاخه نظامی حماس؛ یگان های عزالدین قسام که اخیراً از راکت پرانی خودداری می کرد انتشار یافت که اعلام داشت عامل شلیک چهار راکت  به سوی پایگاه نظامی   «زیکیم»، در مجاورت بندر اشکلون بوده است.(سایت یگان های عزالدین قسام، نوزدهم ژوئن2012).

یگان های عزالدین قسام مسئولیت شلیک چهار راکت را به سوی خاک اسرائیل برعهده گرفت. عکس ضمیمه اطلاعیه دیده می شود (سایت یگان های عزالدین قسام، نوزدهم ژوئن 2012)
یگان های عزالدین قسام مسئولیت شلیک چهار راکت را به سوی خاک اسرائیل برعهده گرفت. عکس ضمیمه اطلاعیه دیده می شود  (سایت یگان های عزالدین قسام، نوزدهم ژوئن  2012)

نمودار پرتاب راکتی از آغاز سال 2011 1

نمودار پرتاب راکتی از آغاز سال 2011

تبصره ها: *  دو راکت در ماه ژوئن از شبه جزیره سینای شلیک شد و در منطقه «عرابا» بر زمین افتادץ

                       ** در ماه آوریل سه راکت به سوی شهر ایلات شلیک گردید.

                     *** در آمار، راکت هایی که در منطقه نوار غزه بر زمین افتاده منظور نشده است.

تلاش های دیگر برای ترور علیه اسرائیل از نوار غزه
 • در جریان هفته، چند بار برای آسیب رسانیدن به جان شهروندان و سربازان اسرائیلی کوشش به عمل آمد. از جمله، در چهاردهم ژوئن در ساعات بامدادی یک تک تیرانداز به سوی یک کشاورز اسرائیلی که در مزارع غرب جدار امنیتی کار می کرد شلیک نمود. نیروی ارتش اسرائیل این کشاورز را بدون آنکه صدمه ای ببیند نجات داد ولی به تراکتور او زیان جزیی وارد شد.  
واکنش های ارتش اسرائیل
 • در واکنش به شدت گیری فعالیت های تروریستی که منبع آن نوار غزه بود، جنگنده های نیروی هوایی به چند هدف و یک باند تروریستی که قصد داشت به سوی اسرائیل به شلیک راکت بپردازد حمله بردند:  
 • در شب بین هفدهم و هجدهم ژوئن، جنگنده های نیروی هوایی به یک کارگاه ساخت جنگ افزار در جنوب نوار غزه حمله بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند که در حمله به «نفحیه» در الرفح پنج نفر زخمی شده اند (وبسایت «قدس.نت» و خبرگزاری معان، هجدهم ژوئن2012). همچنینجنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به یک مرکز فعالیت تروریستی در مرکز نوار غزه حمله بردند(سخنگوی ارتش اسرائیل هجدهم ژوئن2012). رسانه های فلسطینی گزارش دادند که نیروی هوایی اسرائیل به پایگاه شاخه نظامی حماس در محله الزیتون در غرب شهر غزه حمله کرده است (وبسایت «قدس.نت» و خبرگزاری معان، هجدهم ژوئن2012).
 • در روز هجدهم ژوئن در ساعات بامدادی جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به دو تروریست از فعالان جهاد اسلامی فلسطین که با موتور سیکلت در منطقه بیت حانون در حرکت بودند حمله برده و آن دو را به هلاکت رساندند. جهاد اسلامی فلسطین اطلاع داد که دو فرد کشته شده از اعضای فعالان شاخه نظامی بودند که در هنگام انجام فعالیت «جهادی» به قتل رسیده اند (سایت گردانهای «القدس» هجدهم ژوئن 2012).

موتور سیکلت تروریست ها که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه آسیب دیده است (وفا، هجدهم 2012)
موتور سیکلت تروریست ها که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه آسیب دیده است (وفا، هجدهم 2012)

 • در روز هجدهم ژوئن، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به یک باند متشکل از تک تیراندازان فلسطینی که در مجاورت جدار امنیتی در شمال نوار غزه فعالیت می کردند حمله بردند. سخن از یکی از باندهای تروریستی است که اخیراً به سوی اسرائیل تیراندازی کرده بود (سخنگوی ارتش اسرائیل، نوزدهم ژوئن2012).
 • در هجدهم ژوئن در ساعات شب جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به یک باند تروریستی در شمال نوار غزه حمله بردند. افراد این باند در حال تهیه مقدمات شلیک راکت به سوی اسرائیل بودند.  
 • در شب بین هجدهم و نوزدهم ژوئن، یک جنگنده اسرائیلی نیروی هوایی به یک باند تروریستی که در حال کارگذاری بمب در مجاورت جدار امنیتی در مرکز نوار غزه بود حمله برد.  
 • سخنگویان تشکل های ترور فلسطینی در نوار غزه حملات جنگنده ها را محکوم کردند:
 • فوزی برهوم، سخنگوی حماس مدعی شد که تنش از سوی اسرائیل آغاز شد و آن را سرزنش کرد و هدف از آن را «برهم زدن آرامش امنیتی در نوار غزه» توصیف نمود. برهوم از تشکل های فلسطینی خواست که در چارچوب سیاست راهبردی ملی «مقاومت» فعالیت کنند «تا بتوان جلوی حملات اسرائیل را گرفت» («الرساله. نت»، هجدهم ژوئن 2012).
 • خضر حبیب، عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین گفت که مسئولیت تنش اخیر بر عهده اسرائیل است و از تشکل های فلسطینی خواست تا واکنش نشان بدهند (شبکه «القدس»، هجدهم 2012).
 • احمد المدلل، عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین گفت که اگر مبارزه واقعی بین اسرائیل و سازمان او آغاز شود، این بار شاخه نظامی سازمان او حتی اگر اسرائیل از مصر تقاضا کند که جلوی حملات را بگیرد، اقدامات تهاجمی خود را متوقف نخواهد ساخت («پال تودی»، هجدهم ژوئن  2012).
انگیزه های تیراندازی در جنوب حبرون (الخلیل) هنوز روشن نیست
 • یک راننده کامیون اسرائیلی در روز هفدهم ژوئن به پاسگاه نظامی آمد و به سربازان در آنجا گفت که به سوی چند فلسطینی که در مجاورت آبادی «یتیر» به او حمله برده بودند، شلیک کرده است. افسر پلیس در استان «شای» گفت: تحقیقات اولیه در باره این رویداد نشان داده است که هدف از حمله فلسطینی ها جنبه غارتگری و سرقت داشته است و نه انگیزه های خرابکاری (به گفته او در ماه های اخیر بیش از هفت خودرو بازرگانی در منطقه هدف غارت قرار گرفته است). راننده کامیون اسرائیلی که مجروح شده بود برای درمان به بیمارستان منتقل گردید (وبسایت اسرائیلی «نانا»، دهم تا هفدهم ژوئن2012).
 • رسانه های فلسطینی گزارش دادند که دو فلسطینی در نتیجه تیراندازی آبادی نشین ها کشته و یک نفر زخمی شده است («فلسطین آنلاین»، «پال تودی»، «معان»، هفدهم ژوئن 2012).
یک مسجد در کفر جبع در نزدیکی رام الله به آتش کشیده شد
 • در شب بین هجدهم و نوزدهم ژوئن افراد ناشناسیکوشیده بودند تا مسجدی را در «کفر جبع» در جنوب شرق رام الله آتش بزنند. بر روی دیوارهای مسجد با رنگ مطالبی به عبری نوشته شده است. به نظر می رسد، عاملان آتش زدن مسجد یهودیان راستگرای افراطی بوده اند و اقدام آنها در چارچوب «انتقام گیری» انجام گرفته است. نیروهای امنیتی برای شناسایی متهمان به آتش زدن مسجد، به جستجو پرداخته اند( NRG، نوزدهم ژوئن2012).

خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد، سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012)
خسارات وارده به مسجد و یکی از نوشته ها بر روی دیوار (ایاد حداد،سازمان دفاع از حقوق بشر «بتسلم» نوزدهم ژوئن 2012) 

فلسطینی های نوار غزه پیروزی مورسی را در انتخابات مصر جشن گرفتند
 • با آگاهی از نتایج اولیه انتخابات مصر، فلسطینی ها در نوار غزه پیروزی محمد مورسی کاندیدای جنبش اخوان المسلمین را برای ریاست جمهوری مصر جشن گرفتند. ده ها وسیله نقلیه که با پرچم های مصر و حماس تزیین شده بود در خیابان ها به حرکت آمد و از آنها شعارهایی به سوی انقلاب مصر و پیروزی مورسی شنیده می شد («الرساله.نت»، نوزدهم ژوئن 2012).
 • اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس یک کنفرانس مطبوعاتی در نوار غزه ترتیب داد و در آن به مصر شادباش گفت و اظهار داشت که پیروزی مورسی به مفهوم پیروزی انقلاب در مصر است. هنیه گفت ساکنان نوار غزه به منظور تقویت ایستادگی خود در برابر اسرائیل به مورسی امید زیادی بسته اند («فلسطین الیوم»، هجدهم ژوئن 201).
حماس رفتن فعالان خود را به مصر به منظور ایجاد هرج و مرج در این کشور رد کرد
 • روزنامه مصری «الشرق» در گزارشی مدعی شده بود که بیست و سه تن از فعالان یگان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، از راه تونل های زیر زمینی به داخل مصر رخنه کرده اند تا در آنجا در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هرج و مرج ایجاد کنند («الشرق»، شانزدهم مه 2012).
 • حماس با قاطعیت این گزارش روزنامه مصری را رد کرد[2]:
 • ابوعبیده، سخنگوی یگان های عزالدین قسام گفت، آنچه که در روزنامه مصری یادشده انتشار یافته است، صرفاً دروغ هایی است که هدف از آنها ایجاد تفرقه است (وبسایت یگان های عزالدین قسام، شانزدهم ژوئن  2012).
 • موسی ابو مرزوق، معاون رییس دفتر سیاسی حماس نیز با رد این گزارش گفت نباید اسم حماس را خدشه دار ساخت و یا از آن در چارچوب انتخابات مصر سوء استفاده کرد («الحیات»، شانزدهم ژوئن2012).
 • یحیی موسی، عضو ارشد حماس نیز گفت که این گونه اظهارات، فاقد هر گونه واقعیت است و هدف از آنها اثرگذاری بر انتخاب کنندگان مصری می باشد («الرساله. نت»، شانزدهم ژوئن2012).
مصاحبه فعال جهاد اسلامی فلسطین با رسانه های غربی
 • احمد مدلل، از اعضای ارشد جهاد اسلامی فلسطین با خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، خانم «هاریت شروود»  Harriet Sherwoodمصاحبه کرد. خبرنگار موضوع هایی را که در مصاحبه مطرح شده بود در وبلاگ روزنامه یادشده و وبلاگ خود انتشار داد. اصول مطالب از این قرار است (به نقل از وبلاگ خبرنگار مزبور در وبسایت روزنامه گاردین سیزده ژوئن  2012):
 • «فعالان سازمان جهاد اسلامی می کوشند سرباز یا شهروند اسرائیلی را بربایند زیرا این کار را تنها راه برای آزادی زندانیان امنیتی دیگر فلسطینی تلقی می کنند».
 • «موضوع آرامش نانوشته میان حماس با اسرائیل، به مهم ترین مسئله مورد اختلاف بین جهاد اسلامی فلسطین و حماس مبدل شده است و هر یک می کوشد قدرتخود را حفظ کند».   
 • «اسلام کشتن زنان و کودکان را نفی می کند ولی دشمن اسرائیلی همه فلسطینی ها را دشمن تلقی می کند و لذا جهاد اسلامی این حق را برای خود محفوظ می داند که به همه شهروندان اسرائیلی و از جمله کودکان صدمه برساند:...ما حق خود می دانیم که راکت به سوی مدارس و بچه ها شلیک کنیم».:"We reserve the right ti fire rockets at schools and at children".
تماس با منابع دولتی اسرائیل
 • صائب عریقات، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، اطلاع داد که محمود عباس احتمال دارد با سران اسرائیل و از جمله قائم مقام نخست وزیر اسرائیل، شائول موفاز دیدار کند. در همین حال آقای عریقات گفت که هر گونه دیدار میان فلسطینی ها با مقامات اسرائیلی تا زمانی که دولت اسرائیل با قطع آبادی سازیها موافقت نکند و راه حل موجودیت دو کشور را نپذیرد و با آزادی زندانیان فلسطینی موافقت ننماید، بی معنا خواهد بود («رادیو صوت فلسطین»، چهاردهم ژوئن  2012). 
مصاحبه حسن نصرالله با صداو سیمای ایران
 • شیخ حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در چهاردهم ژوئن با صدا و سیمای ایران در بیروت به زبان عربی مصاحبه ای انجام داد. در این مصاحبه نصرالله به قدرت گیری نظامی حزب الله نسبت به سال 2006 افتخار کرد (وی از جمله گفت که «موشک های حزب الله اکنون به هر هدفی در فلسطین اشغالی می رسد»). حسن نصرالله بر اهمیت رابطه میان حزب الله و ایران (که آن را «تکیه گاه و پشتیبان مطالبات مقاومت» نامید) تأکید نهاد و نسبت به اسرائیل به سختی دشمنی ورزید و آن را «غده سرطانی» و ایالات متحده را «شیطان بزرگ» نامید.
 • در جریان مصاحبه، از نصرالله پرسیده شد که در صورتی که بین منافع حزب الله و منافع جهان اسلام و دولت لبنان تضاد وجود داشته باشد منافع کدام طرف را ترجیح خواهد داد؟. شیخ نصرالله پاسخ داد که حزب الله همیشه برای منافع امت اسلامی (که منظور او در اینجا منافع ایران است) نسبت به منافع خود برتری قائل است چنان که در جریان سی سال اخیر همواره چنین رویکردی را دنبال کرده است[3].
تحولات مرتبط با حضور اعضای کاروان «مایل ها لبخند» در نوار غزه[4]
 • محمود الزهار، رییس بخش سیاسی حماس، در جریان بازدید اعضای کاروان حامیان فلسطین از کشور آفریقای جنوبی که با نام «مایل ها لبخند - 13» به باریکه غزه آمده و با اعضای شورای قانونگزاری در نوار غزه دیدار داشتند، در حضور این میهمانان خارجی، گفت که فلسطینی ها انتظار دارند تا فصل نوینی در زندگی آنها در غزه بوجود آید که مرزهای کنونی از بین رفته و غزه به عنوان بخشی از «کشور بزرگ اسلامی» مبدل شود («معان»، سیزدهم ژوئن 2012).
برنامه ریزی های ستاد بازگشت پناهندگان وابسته به حکومت فلسطینی
 به مناسبت «هفته پناهنده فلسطینی»
 • ماجد الوزیر مدیر کل ستاد موسوم به «بازگشت پناهندگان فلسطینی» (PRC)[5] گفت این نهاد که مرکز آن در لندن است در تدارک فعالیت هایی به مناسبت هفته «پناهنده فلسطینی» است و هدف تز آن، مطرح شدن هر چه بیشتر معضل فلسطینی ها به عنوان «مهم ترین موضوع روز» است (شبکه «الاقصی»، چهاردهم ژوئن 2012).

لوگوی ستاد «بازگشت پناهندگان فلسطینی»
لوگوی ستاد «بازگشت پناهندگان فلسطینی»

رهبر القاعده از مصر خواست تا توافق صلح با اسرائیل را لغو کند
 • در یکی از تارنماهای شبکه تروریستی القاعده در هفدهم ژوئن متن سخنرانی شیخ دکتر ایمن الظواهری رهبر مصرالاصلالقاعده (که پس از کشته شدن اسامه بن لادن به جای او فعالیت می کند) منتشر شده است. سخنان ایمن الظواهری از جمله حاکی این نکات است:
 • وی از مصر خواسته است تا توافق صلح با اسرائیل را لغو کند. به ادعای الظواهری، «تنها راه جلوگیری از جنایات اسرائیل اجرای قوانین شریعت اسلامی (الشریعه) در مصر و ابطال توافق صلح با اسرائیل است».
 • تمجید از عواملی که مسئول انفجار لوله های گاز انتقالی از منطقه مصری سینای به اسرائیل بوده اند.
 • متهم کردن ارتش مصر به این امر که از ایالات متحده دستور می گیرد و طبق خواسته های آن کشور عمل می کند. شیخ الظواهری از جنبش های اسلامی در مصر نیز خواسته است تا علیه آمریکا متحد شوند. 

[1]این آمار تا روز نوزدهم ژوئن 2012 را در برمی گیرد.

2  چنین اتهاماتی در گذشته در روزنامه های مصر انتشار یافته بود. برای مثال ادعا شده بود که فعالان حماس در تظاهرات میدان التحریر سهم فعالی داشته اند. حماس این گونه گزارش ها را تکذیب می کند و می گوید که در امور داخلی مصر دخالت نمی کند. 

[3]در این زمینه،به جزوه مرکز اطلاعاتی منتشره در تاریخ هفدهم ژوئن 2012 مراجعه شود که به امورحزب الله اختصاص یافت و در آن گفته شد که حزب الله بازوی راهبردی حکومت ایران است. مشاور امنیتی رهبر ایران علی خامنه ای دوباره اظهار داشت که حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله سرباز رهبر است و لذا از گفته نصرالله می توان این برداشت را داشت که در صورت بروز جنگ بین اسرائیل و ایران، حزب الله راکت هایی را که در اختیار دارد علیه اسرائیل استفاده کند.

[4]کاروان «مایلها لبخند - 13» در روز دهم ژوئن از گذرگاه الرفح وارد نوار غزه شد. در این کاروان 109 فعال از هفده کشور اسلامی شرکت داشتند. اعضای کاروان در نوار غزه با اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس دیدار کردند و وی به آنها خوشآمد گفت («صفا»، یازدهم ژوئن 2012).  

[5] مرکز یا ستاد«بازگشت (پناهندگان) فلسطینی»، (The Palestinian Return Centre – PRCیک نهاد تبلیغاتی ضد اسرائیلی از سوی فلسطینی ها است که در سال 1996 در لندن بر پا گردیده است. این مرکز با حماس و نیز اخوان المسلمین همبستگی دارد و چند تن از اعضای ارشد این نهاد را فعالان حماس تشکیل می دهند. این فعالان به بریتانیا پناهنده شده اند. برای آگاهی از جزییات بیشتر در این باره لطفاً به جزوه مرکز اطلاعات به تاریخ  پنجم ژانویه 2011 مراجعه کنید. در آن گزارش تأکید شد که مرکز بازگشت فلسطینی (PRC):مرکز تبلیغات ضد اسرائیلی در لندن است که با حماس و اخوان المسلمین همبستگی دارد و دولت اسرائیل آن را غیر قانونی اعلام کرده است. این نهاد در راه تحقق خواسته فلسطینی ها برای بازگردانیدن پناهندگان فلسطینی به خاک اسرائیل از طریق تغییر ماهیت یهودی کشور اسرائیل، تلاش می کند و می خواهد روند سیاسی را مختل کند. سران PRCدر سازمان های دیگری نیز که به کار اعزام کشتی و کاروان زمینی به نوار غزه و یا انتقال پول برای حماس اشتغال دارند، عضویت دارند.