خبرهای تازه ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از نهم تا پانزدهم ماه مه 2012)

ابو مازن (محمود عباس) با حقوقدان دیپلمات اسرائیلی، ایستخاک مولخو فرستاده نخست وزیر اسرائیل  در شهر رام الله در کرانه باختری دیدار کرد («وفا»، 13 مه 2012 )

ابو مازن (محمود عباس) با حقوقدان دیپلمات اسرائیلی، ایستخاک مولخو فرستاده نخست وزیر اسرائیل در شهر رام الله در کرانه باختری دیدار کرد («وفا»، 13 مه 2012 )

سربازان ارتش در فعالیت های حفاظتی در مجاورت جدار امنیتی در کرانه باختری رود اردن دیده می شوند  (سخنگوی ارتش اسرائیل، پانزدهم مه 2012)

سربازان ارتش در فعالیت های حفاظتی در مجاورت جدار امنیتی در کرانه باختری رود اردن دیده می شوند (سخنگوی ارتش اسرائیل، پانزدهم مه 2012)

فلسطینی ها در نوار غزه از قطع اعتصاب غذای زندانیان امنیتی ابراز شادمانی کردند

فلسطینی ها در نوار غزه از قطع اعتصاب غذای زندانیان امنیتی ابراز شادمانی کردند

فلسطینی ها در نوار غزه از قطع اعتصاب غذای زندانیان امنیتی ابراز شادمانی کردند

فلسطینی ها در نوار غزه از قطع اعتصاب غذای زندانیان امنیتی ابراز شادمانی کردند

یکی از فعالان کاروان در نزدیکی وسایط نقلیه ارتشی که کاروان را در جریان توقف در سوریه همراهی کرده بودند، عکس می گیرد.

یکی از فعالان کاروان در نزدیکی وسایط نقلیه ارتشی که کاروان را در جریان توقف در سوریه همراهی کرده بودند، عکس می گیرد.

کاروان خاک ترکیه را به عزم سوریه ترک می کند

کاروان خاک ترکیه را به عزم سوریه ترک می کند

فراخوان برای برگزاری سالگرد رویداد «ماوی مرمره» (سامانه IHH ، چهاردهم مه 2012)

فراخوان برای برگزاری سالگرد رویداد «ماوی مرمره» (سامانه IHH ، چهاردهم مه 2012)

  • در غرب نگب سقوط یک راکت ردیابی شد.در کرانه باختری رود اردن میزان تظاهرات خشونت آمیز و درگیری تظاهر کنندگان با نیروهای ارتش اسرائیل افزایش یافت.
  • اسرائیل و تروریست های فلسطینی در زندان های اسرائیل به رشته تفاهم هایی رسیدند و این امر موجب شد آنها به اعتصاب غذا پایان دهند. مهم ترین اصول تفاهم، مانند تعهد زندانیان امنیتی فلسطینی به عدم حمایت عملی از ترور و توافق اسرائیل با ایجاد تسهیلاتی در شرایط زندان آنهاست.
  • در پانزدهم ماه مه و روزهای پیش از آن، فلسطینی ها آیین «یوم النکبة» را برگزار کردند. در کرانه باختری رود اردن جوانان فلسطینی که برخی نقاب بر چهره داشتند با نیروهای ارتش درگیر شدند. در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن، در نوار غزه، در کشورهای عرب و سراسر جهان همآیش ها و تظاهراتی برگزار گردید که تا کنون جنبه محلی داشته است.