اخبار ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از 11 تا 17 آوریل 2012- از 23 تا 29 فروردین 1391)

فعالان کارزار ضد اسرائیلی در پی جلوگیری از پرواز به سوی اسرائیل، در فرودگاه شارل دوگل پاریس به اعتراض دست زدند ( یوتیوب youtube.com)

فعالان کارزار ضد اسرائیلی در پی جلوگیری از پرواز به سوی اسرائیل، در فرودگاه شارل دوگل پاریس به اعتراض دست زدند ( یوتیوب youtube.com)

نیروگاه برق غزه گازوئیل دریافت می کند «غزه یوث . نت» (gazayouth.net)

نیروگاه برق غزه گازوئیل دریافت می کند «غزه یوث . نت» (gazayouth.net)

خانم اولیویا زمور، از برنامه ریزان پرواز هوایی علیه اسرائیل سخن گفت و ادعا کرد که محاصره نوار غزه توسط اسرائیل به کرانه باختری رود اردن نیز گسترش یافته است

خانم اولیویا زمور، از برنامه ریزان پرواز هوایی علیه اسرائیل سخن گفت و ادعا کرد که محاصره نوار غزه توسط اسرائیل به کرانه باختری رود اردن نیز گسترش یافته است

فعالان ضد اسرائیلی به آشوب پرداخته و با بازداشت در بروکسل مخالفت می کنند

فعالان ضد اسرائیلی به آشوب پرداخته و با بازداشت در بروکسل مخالفت می کنند

 • کارزار تحریک علیه اسرائیل از طریق پرواز به این کشور بدون وقوع رویداد استثنایی پایان یافت. در فرودگاه بن گوریون بی نظمی مختصری انجام گرفت و در چند نقطه در اروپا (به ویژه فرانسه) فعالانی که نتوانسته بودند به سوی اسرائیل پرواز کنند، به اعتراض دست زدند. شمار فعالانی که توانستند به فرودگاه بن گوریون برسند کم بود و تنها به حدود 78 نفر می رسید که با اعلامیه ها و انتظارات برنامه ریزان بسیار تفاوت داشت.
 •  در جریان دوچرخه رانی گروهی از فلسطینی ها و فعالان چپ گرای طرفدار آنها در جاده بقاع بین آنان و سربازان ارتش اسرائیل درگیری رخ داد. در فیلمی که در یوتیوب پخش شد دیده شد که معاون فرمانده تیپ بقاع اردن با ته قنداق تفنگ یک فعال چپ گرای دانمارکی را می زند. این افسر بلافاصله از پست خود تا بررسی اساسی در مورد موضوع معلق شد.
 • راکت پرانی از جانب نوار غزه ادامه یافت. این هفته دو راکت در محوطه باز در غرب نگب، به زمین اصابت کرد. در گذرگاه «بقاعوت» در بقاع اردن یک فلسطینی که هفت بمب تخریبی آماده انفجار در اختیار داشت، بازداشت شد. 

پرتاب راکت به سوی غرب صحرای نگب

 • راکت پرانی ها از نوار غزه ادامه داشت و شب های پانزدهم و شانزدهم آوریل دو راکت در غرب صحرای نگب به زمین باز اصابت کرد و آسیبی به بار نیآورد.

نمودار پرتاب راکت به آبادی های غرب نگب در جنوب اسرائیل [1]

نمودار پرتاب راکت به آبادی های غرب نگب در جنوب اسرائیل

   * آمار راکت پرانی های ماه مارس شامل50 راکتی نیز می شود که توسط سیستم «گنبد آهنین» در دور تنش اخیر منحرف گردیدند.

  **در ماه آوریل سه راکت به سوی شهر ایلات شلیک شد.

 ***در آمار داده شده، شمار  راکت هایی که در منطقه نوار غزه بر زمین افتاده به حساب نیآمده است.

تحولات میدانی

 •  نیروی امنیتی اسرائیل به فعالیت برای مقابله پیشاپیش با تروریسم و جلوگیری از اقدامات احتمالی خرابکاری در سراسر کرانه باختری رود اردن ادامه دادند. در چارچوب این فعالیت ها چند فلسطینی که به انجام فعالیت تروریستی متهم شدند بازداشت گردیدند و جنگ افزارهای آنها مصادره شد. نیروهای امنیتی همچنین به موضوع بی نظمی در محل رسیدگی کردند که این اقدام موجب سنگ پرانی به سوی آنان شد.

رویداد خشونت آمیز در بقاع اردن

 •  در چهاردهم آوریل با شرکت یک گروه حدود 250 نفره فلسطینی و فعالان چپ گرای اروپایی طرفدار فلسطینی ها در بقاع اردن یک راه پیمایی با دوچرخه صورت گرفت. حرکت دوچرخه ها از مجاورت شهر اریحا آغاز شد و در منطقه «هجبتلیک»پایان یافت. در جریان این راه پیمایی چند سرباز ارتش شرکت کنندگان در آن را در جاده بقاع در چهار راهی در مجاورت «کفر عوجه» بازداشت کردند و در آنجا درگیری رخ داد.
 • در فیلمی که در اینترنت قرار گرفت، دیده شد که معاون فرمانده بقاع اردن به خشونت دست زده و یک فعال چپ گرای دانمارکی را با قنداق تفنگ16-M.با یک ضربت به زمین انداخته است. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد آنچه که رخ داده امری وخیم محسوب می شود و با ارزش های اخلاقی ارتش همخوانی نداشته است و هیچگونه توجیهی برای چنین خشونتی وجود ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل در عین حال یادآور شد که در فیلمی که پخش شده تمامی دقایق خشونت بار ان رویداد نشان داده نشده چرا که در پشت سر 20 تن فعالان چپ گرای هرج و مرج طلب، 200 فلسطینی نیز حضور داشتند که می کوشیدند وارد جاده بقاع شوند و آنجا را ببندند (مصاحبه با سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه دوم تلویزیون اسرائیل در شانزدهم آوریل2012).
 •  بلافاصله معاون فرمانده تیپ بقاع تا پایان «تحقیقات اساسی و عمیق» در مورد رویداد از کار خود معلق شد. همچنین دادستان ارشد نظامی دستور داد که از این سرهنگ به نام شالوم آیزنر تحقیق به عمل بیآید و با توجه به نتایج آن تصمیم گرفته شود. در همین حال، کادر سیاسی و نظامی ارشد اسرائیل و از جمله نخست وزیر، وزیر دفاع و رییس ستاد کل ارتش به شدت اقدام معاون فرمانده بقاع را نکوهش کردند. مقامات بلندپایه تأکید کردند که رفتار انجام شده با اصول اخلاقی ارتش مباینت داشته و نشانگر رفتار سربازان و فرماندهان دیگر نیست.

دستگیری یک فلسطینی با بمب 

 • در یازدهم آوریل یک فلسطینی توسط سربازان یگان گذرگاه های پلیس نظامی درگذرگاه «بقعوت» در بقاع اردن دستگیر شد و هفت بمب آماده کار، سه چاقو و مقادیری گلوله در نزد او یافت شد. این فرد تروریست برای بازجویی تحویل گردید (سامانه سخنگوی ارتش اسرائیل، یازدهم آوریل 2012).
 •  یادآوری می شود که سه ماه پیش در گذرگاه «بقعوت» دو رویداد دیگر رخ داده بود. در رویداد نخست یک تروریست که به بمب لوله ای مجهز بود در حالی که فریاد «الله اکبر» سر داده بود به سوی سربازان ارتش پیش رفت. از آنجا که وی به فرمان ایست سربازان توجهی نشان نداد آنها به سوی وی آتش گشودند و او کشته شد. در رویداد دیگری، نیروهای ارتش به سوی یک فلسطینی مظنون که کوشید در پست بازرسی با چاقو حمله کند آتشباری نمودند و وی به سختی زخمی شد و در پی انتقال جهت درمان درگذشت (سامانه سخنگوی ارتش اسرائیل، یازدهم آوریل 2012).

تسهیلات موقت در بحران سوخت در نوار غزه

 • اخیراً در پی جریان گازوئیل از اسرائیل به نیروگاه برق غزه در پی توافق بین حماس و حکومت خودگردان فلسطینی، به طور موقت بحران سوخت در آن منطقه کاهش یافت. در پی این امر وضع برق در نوار غزه بهبود یافت و وسایط نقلیه در آنجا آمد و شد را از سر گرفتند. هنوز کشتی حاوی سوخت از قطر که قرار بود موجب کمک جدی به رفع این بحران شود نرسیده است[2].

نیروگاه برق غزه گازوئیل دریافت می کند «غزه یوث . نت» (gazayouth.net)
نیروگاه برق غزه گازوئیل دریافت می کند «غزه یوث . نت»  (gazayouth.net)

یک روزنامه مصری به شدت به حماس حمله کرد

در رابطه با بحران سوخت در غزه و در پی تلاش حماس برای مسئول معرفی کردن مصر در این رابطه، روزنامه «المصری الیوم» گزارشی با عنوان «مصر و سنجش های غلط حماس» (در شانزدهم آوریل) به نوشته دکتر طارق فهمی رییس بخش آموزش های اسرائیلی در مرکز آموزش خاورمیانه ای، حماس را مورد انتقاد شدید قرار داد که می کوشد بحران هایی را که خود مسئول آن است برعهده مصر بگذارد (از جمله: بحران سوخت، بحران گفت و گو با فتح و غیره).

 دکتر طارق فهمی از جمله می نویسد:

·      حماس فکر کرده که در پیبه قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر به آسانی خواهد توانست کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از راه گذرگاه الرفح یا تونل های زیرزمینی منتقل کند و دستآوردها و سودهایی را عاید خود سازد. حماس اندیشیده که سرزمین مصر، اکنون به این سازمان فلسطینی تعلق پیدا کرده، ولی این نکته را فراموش نموده که در رابطه با امنیت ملی مصر خط های قرمزی نیز وجود دارد.

·      در نتیجه گسترش استراتژی تشکل های فلسطینی و اقدامات آنها در سطح صحرای سینای به هرگونه که می خواهند، یک مسئله امنیتی جدی برای اسرائیل ایجاد شده است. این تشکل های فلسطینی در نتیجه اقدامات غیرقانونی خود در قبال اسرائیل، امنیت ملی مصر را مورد تهدید قرار داده اند (از طریق تلاش برای انجام ترور از صحرای سینا) و لذا در مصر این نگرانی به وجود آمده که اسرائیل در موارد بعدی فعالیت های مقابله جویانه خود را نه در نوار غزه که در صحرای سینا متمرکز نماید.

·      حماس می کوشد مصر را به درگیری با اسرائیل بکشاند و می اندیشد که اقدامات غیرقانونی (یعنی ترور) به  دست اسرائیل بهانه خواهد داد که بار دیگر صحرای سینا را به تصرف خود درآورد و آنجا را به یک منطقه حایل برای دفاع از امنیت خود مبدل کند.

 • احتمالاً حماس می اندیشد که رسیدن اخوان المسلمین بر مسند حکومت مصر فرصتی است برای جنگ بین اسرائیل و مصر - گر چه چنین جنگی برای مصر بسیار گران تمام خواهد شد. ما ارزیابی می کنیم این نوشته در چارچوب جنگ رسانه ای بین مصر و حماس در رابطه با بحران سوخت در نوار غزه باشد ولی افزون بر این احتمال دارد نشان دهنده ناراحتی ملی پشت صحنه در مصر از نحوه رفتار حماس در قبال آن کشور و تلاش سازمان های تروریستی برای تسلط بر صحرای سینا و مبدل نمودن خاک مصر به مرکزی برای فعالیت های تروریستی علیه اسرائیل باشد.
 • اعدام سه فلسطینی توسط حکومت حماس
 •  در هفتم آوریل 2012 حکومت حماس در نوار غزه اطلاع داد که سه فرد محلی را به دار آویخته و اعدام کرده است. یکی از آن سه توسط دادگاه نظامی در غزه متهم به همکاری با اسرائیل شده بود و دو نفر دیگر به دلیل قتل عمدی و محکومیت در دادگاه غیرنظامی غزه اعدام گردیدند (سامانه وزارت کشور حکومت حماس، هفتم آوریل و همچنین در گزارش شبکه جهانی بی.بی.سی در آن روز BBC.co.uk).
 •  این اعدام ها موجب شد که حکومت خودگردان فلسطینی و اتحادیه اروپا بشدت از حماس انتقاد کنند.

·   حکومت خودگردان فلسطینی ادعا کرد که اعدام ها غیرقانونی بوده و رییس حکومت خودگردان فلسطینی می بایست حکم را تأیید می کرد. (bbc.co.uk)[3]. ژنرال عدنان ضمیری سخنگوی تشکیلات امنیتی حکومت فلسطینی، این اعدام ها را غیرقانونی دانست و گفت این کار مغایر با مشروعیت حکومت فلسطینی بوده و موجب می شود که دو دستگی و انشقاق در بین عامه فلسطینی ها شدت پیدا کند. به گفته ژنرال فلسطینی، آنچه که انجام شده است، نهمین سری از اعدام هایی است که حماس انجام داده است، و افزود: هیچکس از حماس به دلیل صدها جنایتی که علیه ساکنان بی گناه مرتکب شده تحقیق و پرسشی به عمل نیآورده است. وی گفت: در ارتکاب این قتل ها افراد سرشناسی از حماس که پست های کلیدی را برعهده دارند شرکت داشته اند («وفا»، نهم آوریل  2012)

·   هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپایی در اورشلیم و رام اللهاعدام ها را نکوهش کردند و به  طور اصولی مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز داشتند و این کار را بیرحمانه و غیر انسانی توصیف نمودند. آنها همچنین از دولت حماس در نوار غزه خواستند که اقدامات خود را با حکومت خودگردان فلسطینی همآهنگ کند و از اعدام خودسرانه انسان ها خودداری نماید (سامانه اخبار اتحادیه اروپا، دهم آوریل  2012).

بازداشت سه فلسطینی در راه رفتن به لیبی برای خرید جنگ افزار

رسانه های مصری و فلسطینی گزارش دادند که تشکیلات امنیتی مصر در شمال صحرای سینا یک وسیله نقلیه را که یک مصری راننده آن بود و سه فلسطینی را حمل می کرد که در سیزدهم آوریل به صورت غیرقانونی به داخل خاک مصر رخنه کرده بودند، شناسایی و بازداشت کرده اند. این سه فلسطینی دربازجویی ها اعتراف کردند که قصد داشته اند جنگ افزار خریداری نمایند و آنها را از راه تونل های زیر زمینی به صورت قاچاق وارد نوار غزه سازند (پورتال «الوفد»، چهاردهم آوریل 2012).

 بازجویی از سوی سرویس های امنیتی مصر در «العریش» از این افراد نشان داد که سه فرد فلسطینی ساکن جبلیه در شمال نوار غزه و وابسته به یگان های صلاح الدین شاخه نظامی، گروه مقاومت مردمی فلسطینی هستند (آژانس خبرگزاری «معان»، چهاردهم آوریل 2012). سازمان یگان های مقاومت مردمی فلسطینی هرگونه رابطه خود را با سه فلسطینی بازداشت شده انکار کرد (سامانه «قوام» ، چهاردهم آوریل ).

دیدار بین نخست وزیر اسرائیل با هیئت اعزامی از سوی حکومت خودگردانی در اورشلیم اما بدون حضور نخست وزیر فلسطینی انجام شد

 • در هفدهم آوریل قرار بود که دیداری بین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و هیئتی از سوی حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری نخست وزیر این تشکیلات، آقای سلام فیاض صورت پذیرد تا آنها نامه ای را از طرف رییس حکومت فلسطینی محمود عباس در مورد رکود روند صلح اسرائیلی – فلسطینی بدست آقای نتانیاهو تسلیم کنند.
 • به گفته منابع دفتر نخست وزیری اسرائیل- آن گونه که فردای این دیدار در روزنامه «هاآرتص» نقل شد -آقای نتانیاهو به هیئت فلسطینی می گوید که خواهان آن است که هر چه زودتر با شخص محمود عباس نیز دیدار کند. قرار است در طرف در زمینه دیدار دیگری در رام الله بین نماینده نخست وزیر اسرائیل ، حقوقدان ایستخاک مولخو و محمود عباس توافق کنند و در جریان آن دیدار، آقای ایتسخاک مولخو پاسخ نخست وزیر اسرائیل را به رییس فلسطینی ها تسلیم نماید. («هاآرتص»، هفدهم آوریل). 

اشاره محمود عباس به فعالیت های سیاسی آینده حکومت خودگردانی

 • پیش از دیدار نخست وزیر اسرائیل با هیئت اعزامی حکومت خودگردانی، محمود عباس، رییس حکومت گفت مع قصد دارد به چند اقدام دیپلماتیک دست بزند و پس از آن تصمیم بگیرد که لازم است بار دیگر به مؤسسات سازمان ملل متحد مراجعه کند یا خیر. محمود عباس تأکید کرد که در مرحله نخست حکومت فلسطینی یک نامه سیاسی را تحویل آقای نتانیاهو می دهد. در مرحله دوم برای پاسخ کتبی از سوی او مدتی صبر پیشه می کند و در مرحله سوم از ایالات متحده خواهد خواست برای از سرگیری گفت و گوهای اسرائیلی – فلسطینی بر اساس توافق اسرائیل در مورد قطع ساخت و ساز در آبادی های کرانه باختری رود اردن و برپایی کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 یاری برساند. به گفته محمود عباس در صورتی که این تلاش ها به نتیجه نرسد،حکومت خودگردانی بار دیگر به بررسی پیرامون مراجعه به سازمان ملل خواهد پرداخت. («الایام»، پانزدهم آوریل2012).

مراسم مربوط به روز زندانی های فلسطینی در مناطق خودگردانی

 •  در هفدهم آوریل، روز زندانی های فلسطینی و همچنین در روزهای نزدیک به آن روز به ابتکار حماس، سازمان های دیگر فلسطینی و جنبش فتح چند اقدام اعتراضی در نقاط زیادی از مناطق فلسطینی صورت گرفت. کانون این اعتراض ها در کرانه باختری رود اردن در «کفر عراوا» (در منطقه جنین) بود و اعتراض کنندگان همبستگی خود را با تروریست عضو جهاد اسلامی خضر عدنان که آزاد شد، اعلام کردند. در هفدهم آوریل در شهر رام الله نیز در روز اسیر فلسطینی همآیشی انجام گردید و در شمال نوار غزه در سیزدهم آوریل برای ابراز همبستگی با زندانیان امنیتی فلسطینی زندانی در اسرائیل راه پیمایی شد. 
 •  در ذیل از چند گفته مهم سران فلسطینی در آستانه روز زندانیان امنیتی فلسطینی نقل قول میشود:

 عیسی قراقع وزیر مسئول زندانیان و تسهیلات برای زندانیان آزاد شده در حکومت خودگردان فلسطینی از همه فلسطینی ها چه در مناطق خودگردانی و چه در خارج خواست که در رویدادهای «روز زندانیان» شرکت کنند و اعلام داشت که در این روز در کشورهای اردن، مصر، ترکیه و فرانسه نیز فعالیت هایی به منظور حمایت از زندانی ها انجام می شود. وی خواهان تحریم دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اسرائیل شد زیرا که به گفته او این کشور منشورها و قطعنامه های سازمان ملل را رعایت نمی کند (شبکه «القدس»، شانزدهم آوریل2912).

 اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس ادعا کرد که اسرائیل علیه زندانیان فلسطینی به جنایت جنگی دست می زند. وی از دولت های جهان عرب خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را متوقف کنند و سفیران اسرائیل را از پایتخت های خود به دلیل حمایت از فلسطینی ها و زندانیان آنان اخراج نمایند. هنیه همچنین از تشکل های تروریستی (به توصیف وی: گروههای «مبارز و جهادی») خواستار شد که برای آزادی زندانیان تلاش کنند چرا که این تنها راهی است که اسرائیل را ناچار می سازد که زندانیان را آزاد سازد. (شبکه «الاقصی»، شانزدهم آوریل 2012).

 خانم دکتر حنان عشراوی، عضو کمیته اجرایی ساف، با انتشار بیانیه ای خواهان بین المللی ساختن مسئله زندانیان امنیتی فلسطینی شد و خواهان آن گردید که یک «انتفاضه حقوقی» علیه اسرائیل، به عنوان کشوری که به زندانیان فلسطینی ظلم می کند و از جمله آنها را بازداشت اداری می نماید، برپا شود. عشراوی ادعا کرد که بازداشت اداری با قوانین بین المللی و انسانی همخوانی ندارد. روزنامه «القدس» که این بیانیه را انتشار داد نوشت که سازمان ها و مؤسسات بین المللی از اسرائیل خواسته اند که در مورد بازداشت اداری فلسطینی ها توضیح بدهد. 

قصد زندانیان امنیتی فلسطینی برای اعتصاب غذا

 • عیسی قراقع وزیر زندانیان و افراد آزاد شده در حکومت خودگردان فلسطینی اطلاع داد که 1600 زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل از هفدهم آوریل برای بهبود شرایط زندان خود به اعتصاب غذا دست می زنند (خبرگزاری «وفا»، چهاردهم آوریل 2012). رییس «باشگاه زندانیان» فلسطینی، آقای قدوره فارس نیز گفت که اختلافات میان فتح و حماس اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی را مشکل کرده است. وی افزود: حماس، جهاد اسلامی و چند تشکل دیگر فلسطینی از هفدهم آوریل اعتصاب غذا را آغاز می کنند و این در حالی که فتح هنوز موعدی را برای آغاز اعتصاب غذا تعیین نکرده است («رویترز»، چهاردهم آوریل 2012، «وای نت» ynet، هفدهم آوریل 2012). در این میان، 1200 زندانی فلسطینی در بامداد هفدهم آوریل گفتند که اعتصاب غذا را آغاز کرده و ادامه خواهند داد.

فراخوانی برای ربودن شهروندان اسرائیلی ادامه دارد

 •  مهم ترین موضوعی که رسانه های فلسطینی و همچنین افکار عمومی فلسطینی آن را این روزها مطرح می کنند موضوع زندانیان فلسطینی است. در این رابطه، سران حماس از تروریست ها درخواست می کنند که شهروندان اسرائیلی را بربایند تا از وجود آنها به عنوان یک برگ برنده «جهت آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی» بهره گیری شود. افزون بر سخنان نخست وزیر حماس اسماعیل هنیه که در بالا ذکر گردید، در این هفته در این زمینه چند گفتار دیگر از زبان سران فلسطینی اهمیت داشت:

 ·دکتر احمد بخار، رییس شورای قانونگزاری فلسطینی از سوی حماس، از تشکل های تروریستی («مقاومت فلسطینی») خواست که به صورت جدی برای انجام معاملات دیگری برای مبادله زندانی ها وارد کار شوند. او این سخنان را در نشست فراکسیون حماس در شورای قانونگزاری در آستانه روز زندانیان امنیتی فلسطینی اظهار داشت («معان»، شانزدهم آوریل  2012).

 ·اسماعیل رضوان، عضو ارشد حماس در نوار غزه تأکید کرد که اسرائیل هیچ زبانی جز زبان زور یعنی «زبان معامله بر سر مبادله زندانیان» را نمی فهمد و این تنها روش راهبردی است که موجب می شود اسرائیل به درخواست های زندانیان توجه کند (شبکه «العالم»، نهم آوریل 2012). 

 ·توفیق ابو نعیم، زندانی فلسطینی که در معامله بر سر آزادی شلیط رها شد، در سخنرانی به مناسبت «روز زندانی فلسطینی» در نوار غزه گفت که شعار حماس این است که «هیچ فلسطینی نباید در زندان های اسرائیل باقی بماند». ابو نعیم از تشکل های تروریستی (یا به گفته او «مقاومت») خواست که سربازان اسرائیلی را به اسارت بگیرند تا از طریق آنها بتوان زندان های اسرائیل را پاکسازی کرد («الرساله. نت»، سیزدهم آوریل 2012). 

کارزار پروازهای حامیان فلسطینی ها از جهان به اسرائیل به منظور تحریک و فتنه انگیزی علیه اسرائیل(نتیجه گیری های اولیه)

برنامه ریزی ها و برنامه ریزان

 •  در پانزدهم آوریل 2012 ، یک فعالیت تحریک آمیز دیگر صورت گرفت، که در جریان آن صدها تن از فعالان ضد اسرائیلی قصد داشتند که از طریق هواپیماهای کشور خود به فرودگاه بن گوریون بیآیند و نظم عمومی را مختل کرده و رسانه ها را علیه اسرائیل تحریک کنند. قرار بود این فعالان از فرودگاه به شهر بیت اللحم بروند و در مراسمی که از سوی فلسطینی ها برگزار می شد، شرکت کنند. هدف از این برنامه و کارزار آمدن فعالان ضد اسرائیلی که توسط سازمان ها و فعالانی برنامه ریزی می شود که می خواهند مشروعیت اسرائیل را زیر سئوال ببرند این بوده است که آنها از فلسطینی ها حمایت کنند و اسرائیل را به عنوان یک کشور «آپارتاید» (تبعیض نژادی) معرفی نمایند که حرکت آزادانه به سوی مناطق فلسطینی و یا خروج از آنها را محدود می سازد. 
 •  در بین فعالان و سازمان های اروپایی و یا فلسطینی که در رویدادهای گذشته تبلیغی - تلقینی ضد اسرائیلی پیشین شرکت داشتند و هر بار می کوشیدند مشروعیت اسرائیل را زیر سئوال ببرند، شماری از این چهره ها به ویژه در برنامه ریزی هوایی از اهمیت ویژه برخوردار هستند، که در ذیل به نام برخی از آنها اشاره می شود: 

·      خانم اولیویا  زمور، یک فعال زن یهودی فرانسوی که دیدگاه های چپ گرایانه افراطی دارد و رییس سازمانEuroPalestineاست که برنامه ریزی های وسیعی در اقدامات ضد اسرائیلی در کشور فرانسه دارد و رهبری کارزار تحریم علیه اسرائیل (BDS)را برعهده گرفته و بر کار برنامه ریزی آمدن فعالان حامی فلسطینی ها از طریق هواپیما به اسرائیل در گذشته نظارت داشته است. دادگاه فرانسه اخیراً (و دقیق تر در تاریخ هشتم ژوییه2011) خانم زمور را به چند ماه حبس تعلیقی و جریمه پولی به دلیل «فتنه انگیزی» و فعالیت در چارچوب کارزار تبلیغی علیه اسرائیل محکوم کرده است (دادگاه حکم داده است که این عملکردهای خانم اولیویا زمور با قوانین فرانسه مغایرت دارد).

خانم اولیویا زمور، از برنامه ریزان پرواز هوایی علیه اسرائیل سخن گفت و ادعا کرد که محاصره نوار غزه توسط اسرائیل به کرانه باختری رود اردن نیز گسترش یافته است (dailymotion.com).
خانم اولیویا زمور، از برنامه ریزان پرواز هوایی علیه اسرائیل سخن گفت و ادعا کرد که محاصره نوار غزه توسط اسرائیل به کرانه باختری رود اردن نیز گسترش یافته است (dailymotion.com).

·      دکتر ماذن قمیسهدکتر عرب تابع بلغارستان که مقیم شهر بیت لحم در کرانه باختری است؛ او در ایالات متحده تحصیل نموده و در دانشگاه «بیرزیت» تدریس می نماید و بشدت علیه اسرائیل فعالیت می کند. او از برنامه ریزان تظاهرات دامنه دار فلسطینی ها در منطقه بلعین بوده و با سازمان ISMو دیگر تشکل های ضد اسرائیلی در غرب رابطه دارد. ماذن قمیسه از پیشآهنگان کارزار تحریم اسرائیل (BDS)و برنامه ریزان «راه پیمایی جهانی به قدس» (اورشلیم) است که درسی ام مارس2012 برگزار شد.وی راه حل موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین را رد می کند و خواهان ادامه «مقاومت مردمی» فلسطینی است. او در گذشته اسرائیل را با حکومت نازی مقایسه کرده و گفته بود که اسرائیل از حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی بدتر است و در هفته آپارتاید که در چارچوب تبلیغات جهت نامشروع جلوه دادن اسرائیل برگزار شد، تلاش زیادی به خرج داد.

انجام کارزار

 • در عمل کارزار ضد اسرائیلی هوایی با آرامش نسبی سپری شد و رسانه ها نسبت به آن حمایت و توجه کمی نشان دادند. به اکثر فعالان ضد اسرائیلی که برای پرواز بلیط تهیه کردند اجازه داده نشد که در کشورهای مبداء سوار هواپیما شوند. همانند کارزارهای تبلیغی پیشین این  بار نیز فاصله زیادی بین گفته های برنامه ریزان (که انتظار می کشیدند 1500 تا 2000 فعال ضد اسرائیلی وارد این کشور شوند) با حقیقت موجود به چشم می خورد. در روز انجام پرواز هوایی 78 فعال ضد اسرائیلی توانستند به فرودگاه بن گوریون بیآیند که بسیار کمتر از میزان مورد انتظار و حتی از میزان سال گذشته بود (در پرواز هوایی تبلیغی گذشته 130 فعال ضد اسرائیلی که اکثراً شهروندان فرانسوی و بلژیکی بودند توانسته بودند به اسرائیل بیآیند) و ضمناً تنها چند فعال توانستند خود را به بیت اللحم در کرانه باختری برسانند.
 • از بین 78 نفر شرکت کنندگان در پرواز که توانسته بودند وارد فرودگاه بن گوریون شوند، 60 نفر بازداشت گردیدند و 18 تن از این شمار به کشورهای مبداء در همان شب پانزدهم آوریل برگشتند.اکثر فعالانی که وارد اسرائیلی شدند فرانسوی بودند و شمار آنها به 51 نفر می رسید و بقیه؛ یازده بریتانیایی، شش ایتالیایی، پنج کانادایی، دو اسپانیایی، یک آمریکایی و نفر دیگر نیز پرتغالی بودند («یدیعوت آخرونوت»، شانزدهم آوریل 2012).
 •  در فرودگاه بن گوریون فعالان به گونه ای محدود به  چند مورد از اخلال و بی نظمی دست زدند ولی حضور گسترده مأموران امنیتی اسرائیل مانع از آن شد که این بی نظمی ها به یک رویداد تحریک آمیز استثنایی مبدل گردد. بخش مهم اعتراض هایی که انجام شد توسط دو فعال بود که به آنها اجازه داده نشده بود در فرودگاه های اروپایی سوار هواپیما بشوند. در فرودگاه شارل دوگل پاریس اعتراض ها چشم گیر بود و در آن ده ها تن فعال ضد اسرائیلی شرکت داشتند و خواهان تحریم اسرائیل بودند و علیه شرکت های هواپیمایی که اجازه پرواز را به آنها نمی دادند شعار دادند. در فرودگاه بروکسل، ژنو و رم نیز رشته اعتراض هایی به صورت خفیف انجام گردید. در یکی از اعتراض ها، شهروند پرتغالی در جریان پرواز در مسیر هوایی اردن مزاحمت ایجاد کرد. وی با فرود آمدن از هواپیما در فرودگاه بن گوریون دستگیر شد و پس از چند ساعت فوراً با پرواز کشور اردن به امان برگردانده شد.

فعالان ضد اسرائیلی به آشوب پرداخته و با بازداشت در بروکسل مخالفت می کنند (youtube.com)
فعالان ضد اسرائیلی به آشوب پرداخته و با بازداشت در بروکسل مخالفت می کنند (youtube.com)

نتیجه گیری

 • به باور ما، پرواز به سوی اسرائیل به منظور تظاهرات علیه این کشور همانند کارزارهای تبلیغاتی پیشین و از جمله برنامه هفته های اخیر برای راه پیمایی به سوی مرزهای اسرائیل نتوانست انتظارات برنامه ریزان این طرح ها را برآورده کنند. به چند دلیل: نخست به دلیل اقدامات امنیتی و سیاسی مقدماتی از جانب اسرائیل، همکاری شرکت های هواپیمایی مختلف و جلوگیری آنها از سوار شدن فعالان ممنوع الورود به اسرائیل به هواپیما، مخالفت جامعه بین المللی با این برنامه پرواز (از جمله در فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا به شهروندان هشدار داده بودند که در این کارزار شرکت نکنند). یک دلیل دیگر نیز عدم حمایت گسترده رسانه های بین المللی و عربی از این کارزار بود که موجب شد این رویداد به آرامی نسبی سپری شود[4]. همچنین گفتگوهای میان جمهوری اسلامی ایران با گروه کشورهای موسوم به 1+5 بر سر پرونده هسته ای ایران که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود، یک دلیل دیگر برای بی توجهی رسانه های جهانی به این کارزارهای ضد اسرائیلی بود.
 •  فعالان حماس به نوبه خود به این امر اعتراض کردند که شمار فعالانی که به اسرائیل رسیدند از آنچه که پیشتر انتظار می رفته است، بسیار کمتر بوده است. یکی از برنامه ریزان فلسطینی کارزار هوایی،عبدالفتاح ابو سرور، در کنفرانس مطبوعاتی در بیت اللحم گفت که برنامه ریزان انتظار داشتند که بین 1500 تا 2000 فعال خارجی در این روز وارد شوند و از این که فعالان بسیاری موفق به سفر نشدند ابراز دلسردی کرد ولی در عین حال ادعا نمود که نفس و صرف تلاش برای انجام این کارزار موفق بوده و به گفته او، «ظلمی را که اسرائیل می کند» افشا ساخته و موجب گردیده است که «اخاذی اسرائیل از دولت های جهان و شرکت های هواپیمایی برملا شود» (شبکه «القدس»، هم سو با حماس، در پخش مستقیم همآیش روزنامه نگاران در بیت اللحم در پانزدهم آوریل  2012).

 [1]آمار مربوط به دوره تا 17 آوریل 2012 است. 

 [2]سامانه اینترنتی وابسته به حماس به نقل از «منابع امنیتی» اطلاع داد که وزارت اطلاعات مصر مانع از آمدن کشتی قطری با سوخت به میزان 25000 تن شده است. این سامانه نوشت که وزارت اطلاعات مصر ادعا کرده است که قطر از آغاز اعزام کشتی حاوی سوخت را به سواحل مصر اطلاع نداده است. قطر نیز ادعا می کند که از مقامات مصری برای انتقال سوخت به نوار غزه مجوز لازم را دریافت نداشته است(«الرساله. نت»، نهم آوریل 2012) به ارزیابی ما سخن از افشاگری خود حماس در پی اتهام های پیشین درباره مسئولیت مصر در قبال سوخت است. 

 [3]در یک رویداد مشابه در هجدهم ماه مه 2010 نیز سه فلسطینی به اتهام قتل عمدی در غزه اعدام شده بودند. این موضوع در آن هنگام موجب ابراز نارضایی از سوی حکومت خودگردان فلسطینی و کادر قضایی آن شد و آنها گفتند قتل غیرقانونی بوده و ابومازن (محمود عباس) رییس حکومت می بایست حکم اعدام را امضاء می کرد. (cn.Arabic.people.com).

[4]  در فیلمی که در رسانه ها در پانزدهم آوریل انتشار یافت، دیده شد که یک افسر ارتش یک فعال چپ گرای دانمارکی را در بقاع اردن با قنداق تفنگ می زند و این موردی بود که موجب ایجاد دردسر و تنگنا برای اسرائیل شد و رسانه ها نسبت به آن توجه نشان دادند و این در حالی که این توجه نسبت به پروازهای حامیان فلسطینی بسیار کمتر بود.