تازه های ما در آر اس اس

آر اس اس به شما امکان می دهد که (از راهی بسیار ساده) تازه ترین گزارش ها و مقاله های انتشار یافته از سوی نهاد مطالعاتی ما را مستقیماً از کامپیوتر خود دریافت کنید.
برای مشاهده آدرس ما در آر اس اس این رهنمود را دنبال کنید: http://www.terrorism-info.org.il/fa/rssلطفاً لینکی را که در بالا کپی کردید، در برنامه آر اس اس وارد کنید.