הודעות
12:12 12/12/17
מוזמנים להפקיד מסמכים מודיעיניים תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים
12:12 12/12/17
בקרוב השקת פינת ההנצחה של האלוף מאיר עמית (2009-1921), מקים המל"מ והיו"ר הראשון, ראש אמ"ן, ראש המוסד
12:02 01/02/18
בשבוע שבין 4.2.18 - 8.2.18 יחולו שיבושים במועדי פתיחת הספרייה עקב יציאת הספרנית לחופשה. מומלץ להתקשר למל"מ טרם הגעה לספרייה בטלפון 03-5491306 שלוחה 0